30 mars 2012

Bifall Järnboås

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i veckan valde vi att bifalla Järnboås friskoleförenings ansökan om att starta en friskola.
Ytterst är det givetvis Skolinspektionen som beslutar om tillstånd till att starta friskola ges, men nämndens bifall kändes som en viktig markering.
Idag finns inget beslut om nedläggning av Järnboås kommunala skola. Delar av skolan är idag uthyrd till andra verksamheter och ytterligare utrymmen kommer att hyras ut till den servicepunkt som inom kort skall etableras i Järnboås.

Visst finns det svårigheter för mindre enheter att möta alla krav som idag ställs i de nationella styrdokumenten. Men de samtal med representanter för friskoleföreningen och de politiska diskussionerna vi haft inför mötet menar vi mynnar ut i ett positivt bemötande av ansökan. Alla dessa krav och hur friskolan kan möta upp dem kommer noggrant att belysas av Skolinspektionen. Dessutom så finns en tilläggs attsats inskriven i budgeten om att vi har en positiv syn på föräldrainitiativ. För oss är det viktigt att ta tillvara på den positiva kraft som friskoleansökan visar på.

Ett annat viktigt argument för en skola i Järnboås är givetvis det regionalpolitiska. Om vi vill ha en levande landsbygd är det viktigt att det finns en skola där. En skola blir ofta navet i byn. Järnkraft projektet i Järnboås har haft mycket framgång med sitt arbete att locka nya invånare till bygden vilket även har gett ett tillskott av barn till skolan.
Visst vill vi ge människor möjlighet att leva och verka även utanför stadskärnan i Nora. Å andra sidan kan man fråga sig om det då enbart är Barn- och utbildningsnämnden budget som ska bära den kostnaden?
NA har skrivit om detta här

Inga kommentarer: