11 mars 2012

Väntan på resultatet av nya läroplanen...

Till sommarens skolavslutning har den av regeringen beslutade nya läroplanen funnits "i drift" ett läsår.
Den nya läroplanen trädde i kraft 1/7 2011 och nu används den i våra skolor, i Nora, Örebro och över hela Sverige.

Låt oss dock konstatera att det fortfarande kommer att ta tid innan läroplanens tydliga mål för lärare och elever sätter spår i dina barns resultat. Att vända en hel organisation, att se till att det i varje skola, i varje klassrum, hos varje lärare arbetas på ett annat sätt än tidigare tar tid.
Vi pratar ofta om resurser till skolans verksamhet. Ser jag till Noras skolor så är verksamheten relativt väl försedd på det ekonomiska området, nästan halva kommunens budget används inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Trots detta har alltför många av våra barn och ungdomar inte godkänt när de lämnar årskurs nio. Här måste vi bli mycket tydligare med att se till att de resurser som finns används på rätt sätt, att vi följer upp enskilda skolor, enskilda klasser och enskilda lärare. Läraren är skolans absolut viktigaste resurs, det slår all forskning fast. Alltså måste vi börja där, med att stärka våra lärare, se över om vi fördelar våra resurser rätt och följa upp de resultat som skapas i Noras skolor.

Redan under valrörelsen 2010 myntade jag ett mantra, "vem är vi till för" som jag kommer att fortsätta använda mig av. För mig är det barnens perspektiv som är styrande - det är deras framtid det handlar om, det är för dem vi måste göra vårt allra yttersta för att se till att Nora har Sveriges bästa skola!

Fakta om regeringens beslut

  • Mål i årskurs 3, 6, 9
  • Färre mål
  • Tydligare mål
  • Centralt ämnesinnehåll anges
Du kan läsa mer här.

Inga kommentarer: