18 mars 2012

Nora kommuns enskilda avlopp

Enskilda avlopp i hus/fritidshus kring Norasjön och andra sjöar i kommunen är något som måste upp på agendan. Att orenat avlopp rinner rakt ut i våra badsjöar är naturligtvis inte varken trivsamt för de som vill bada där eller korrekt ur ett miljöperspektiv.
De inspektioner som görs i kommunen visar att ungefär femtio procent av alla enskilda avlopp får underkänt!

Många kommuner runt om i Sverige använder sig av ett strukturerat arbetssätt där man går in och prioriterar de olika bebyggelseområden som finns. På vissa håll går det att ta fram en kommunal lösning som de boende/sommargästerna kan ansluta sig till. På andra håll kan en detaljplan behövas tas fram eller också går man in och erbjuder rådgivning om avlopp.Det finns ju många olika typer av lösningar.
Det är fastighetsägarna som är ansvariga för sina avlopp och kommunen skall svara för tillsynen av dessa.

Kanske är det som "Aktionsgruppen för små avlopp" hävdar - att det är dags att regeringen ger ut en förordning om utsläppskrav på små, enskilda avlopp.
Miljödepartementet har pekat på vilka de största problemen med övergödningen i vårt innanhav Östersjön är, nämligen utsläpp från jordbruket, kommunala och enskilda avlopp samt luftutsläpp. Däremot råder tystnad när det gäller våra övriga vatten.
Möjligtvis kan en period av omställningsbidrag sätta fart på fastighetsägarna. Det var effektivt när det gällde att byta ut de gamla oljepannorna, kanske kan det få effekt även här?!  
Inga kommentarer: