12 mars 2012

Frivilliga krafter...

Vårt samhälle består av många olika delar, många olika aktörer. Samhället består inte bara av stat och marknad utan även av det civila samhället. Med de civila samhället menar jag välgörenhetsorganisationer, kyrkor, ungdoms- och pensionärsorganisationer, alla idrottsföreningar, alla föreningar överhuvudtaget som finns i vårt samhälle.
Självklart finns det ett behov av det civila samhället som en medspelare, det är människor, organisationer och olika grupper som verkar tillsammans, för gemensamma intressen. Jag tror inte att samhället eller staten kan klara alla åtaganden som måste till för att skapa ett perfekt samhälle. För att nå dit behöver fler aktörer finnas med. 

Samhället kan inte bara vara det offentliga samhället utan vi måste även inkludera det civila samhället, eller frivilligorganisationerna som man tidigare benämnde dem.
Det handlar om delaktighet och mångfald och regeringen har genom den sk. Överenskommelsen på olika sätt försökt att stärka denna del av vårt gemensamma samhälle.
Överenskommelsens innebörd beskrivs på deras hemsida www.overenskommelsen.se som "Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg".

Framförallt är det viktigt att ta vara på den viljan och den kompetensen som det civila samhället besitter, här finns egenskaper och vilja att bidra till samhället utveckling på många områden. Det gäller för oss att tillsammans hitta det bästa sättet för staten att stödja det civila samhället och få dem delaktiga i diskussionen om hur vi tillsammans skapar det "perfekta samhället".

Inga kommentarer: