30 oktober 2009

Höjden av fräckhet?

I dagens tidning läser jag förvånat om att socialen i Nora har stulit en affärsidé från kooperativet Aktivitetskällan. OM så är fallet är det ju fullständigt vanvettigt!
Inte kan det vara möjligt att man med berått mod går in och stjäl en idé som kommer från en företagare för att göra den till kommunens egen? Nora kommun som redan ligger så långt ner på rankingen 271 plats av 290 kommuner 2009, 82008 plats 259, 2007 plats 214 och 2006 plats 207 ) bör verkligen vara på alerten när det gäller företagsfrågor och detta bör vara väl förankrat bland alla inom både politiken och på tjänstemannasidan.
Efter mycket påtryckningar från företagare i kommunen har ett antal arbetsgrupper tillsats som arbetar med konkreta frågeställningar som är viktiga för företagare. Att då få läsa detta i lokalpressen känns ju som att dra ner en rullgardin. Många månaders arbete kan vara omkullkastat efter detta. Dessutom finns det en möjlighet att det strider mot kommunallagen, något som snarast bör undersökas!

26 oktober 2009

Pajkastning & pinsamheter

Kommunstyrelsens ordförande i Nora ondgör sig idag i tidningen över att bli ifrågasatt och menar att jag passar på att marknadsföra mig som nytt oppositionsråd i Nora genom att uttala mig i tidningen. Pajkastningen står han själv för när han säger att jag har sagt att det bedrivs en dålig skolpolitik i Nora.. som vanligt försöker han att flytta fokus från det frågan handlar om - hanteringen av friskolefrågan i Järnboås - det är det jag tillsammans med hela oppositionen i Nora samt boende i Järnboås har synpunkter på i artikeln, inte kvaliten på skolpolitiken!

Hur man ena gången kan säga det ena för att sedan ta tillbaks det för att nästa gång uttala sig på ett annat sätt. Hur man till och med i egenskap av kommunstyrelseordförande kan göra uttalanden som protokollförs och justeras för att sedan hävda att man aldrig uttryckt sig på det viset...ja det finns massor med "bevis" för det sätt som Nykvist väljer att hantera människors känslor och utsatthet på när det gäller frågan om hanteringen av friskola i Järnboås. Ytterligare ett bevis finns i artikeln - han glömmer helt enkelt bort att friskoleföreningen i Järnboås faktiskt kompletterade sin ansökan i efterhand gällande grunden för att starta friskola. Det om något är pinsamt! Bättre då att uttrycka sig i klartext som gjordes av en s-ledamot på senaste kommunstyrelsemöte: "nej men vi vill inte ha friskolor, vi är emot dem". Det är i alla fall ärligt sagt!

23 oktober 2009

Friskola i Järnboås

Vid gårdagens möte i Järnboås som rektor kallat till fick s-majoriteten i Nora skörda frukterna av sin egen politik när det gäller hanteringen av små skolor. En majoritet av föräldrarna valde helt enkelt att lämna mötet och istället överräcka ett brev som beskrev hur man ser på situationen och hanteringen av Järnboås friskola i relation till vad som tidigare sagts och gjorts i Järnboås.
Politiskt ledarskap handlar om att vara trovärdig och ärlig i sina kontakter med medborgarna, det handlar om att ha en tät och tidig dialog och försöka få människor att förstå varför ett beslut måste tas. Människor är kloka och förstår, även om det ibland kan vara besk medicin som måste sväljas. Här menar jag att s-majoriteten med nuvarande ks-ordföranden, tidigare bun-ordföranden i spetsen har brustit rejält och detta är vad man nu kan se resultatet av i kontakterna med föräldrar i Järnboås. Vem hans rådgivare är kan bara han själv svara på...

Tittar vi på socialdemokraternas program för Nora 2007-2010 står det
att skolor ska drivas av kommunen, dock ska det finnas utrymme för friskolor som bygger på alternativ pedagogik eller andra idéer om undervisningen som kan tillföra kvalitet till utbildningen. Etable­ringen av friskolor ska ligga under kommunens egen kontroll.

Nu är det ju inte så den lagliga rätten om friskola fungerar- det är Skolinspektionen och inte kommunen som bestämmer om en friskola ska få starta. Skolinspektionen är den myndighet som har kunskapen att bedöma detta. Det har man gjort i fallet Järnboås!
Den sista juli -09 skrev 6 socialdemokratiska skolpolitiker på DN debatt bl.a följande:
Det ideologiska slaget om skolan är vunnet. Skolan är tillgänglig för alla på lika villkor och finansieras gemensamt via skatten. Den friskolereform som drevs igenom i början på 90-talet utformades på ett sätt som garanterar den allmänna tillgängligheten och finansieringen. Alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst och var de kommer ifrån, har möjlighet att välja en friskola. Friskolorna utgör därmed inget hot mot den gemensamma skola som vi socialdemokrater värdesätter så högt.

Detta är något som den socialdemokratiska majoriteten i Nora borde ta lärdom av istället för att negligera föräldrars vilja att starta friskolor i allmänhet och mot friskolor ute i våra byar i synnerhet! Min respekt går idag till föräldrarna i Järnboås...

20 oktober 2009

s-majoritetens friskolepolitik i Nora

Det är beklämmande med vilken godtycklighet man från socialdemokratiska majoritetens sida hanterar föräldrarna till barnen i Järnboås och friskoleföreningen där. Som vanligt är det många uppgifter , ofta motsägande som snurrar i debatten…
Trots att det är en lagstadgad rättighet att få starta en friskola, trots att Järnboås friskoleförening har fått ett positivt besked från Skolinspektionen och trots att en majoritet av föräldrarna är för en start av friskola väljer den socialdemokratiska majoriteten i Nora att dels inte stå vid tidigare protokollförda löften om att föreningen skall få ta över skollokalerna (se protokoll fört vid Utvecklingsgruppens möte 15/9-09) och dels motarbeta myndighetsbeslut och föräldraönskemål.

Det beslut som s-majoriteten tog i kommunstyrelsen 7/10 där oppositionen valde att yrka på avslag var att ”skolan skall drivas vidare till 2012-2013”. Trots att man under många år stött sig på en utredning som säger att kommunala skolor inte ska drivas vidare om elevantalet är under 35. Detta inträffar i Järnboås redan nästa höst.
Oppositionens avslagsyrkande baserar sig på att vi anser att det rent juridiskt är ett beslut som inte är värt någonting då det är barn-och utbildningsnämndens beslut om man vill lägga ner en skola eller ha den kvar. Nämnden kan med mycket kort varsel bestämma sig för att en nedläggning är det bästa för skolans elever. Detta visar också tidigare hantering av Dalkarlsbergs skola. Där togs beslutet i nämnden i maj och barnen flyttades i augusti. Men visst: idag lägger dessutom socialdemokraterna inte ner någon skola – man väljer att ”flytta eleverna” – en märklig och nonchalant lek med ord.


19 oktober 2009

Tack Fredrik Reinfeldt!

Dagens debattartikel av Jimmie Åkesson i dagens nummer av Aftonbladet visar på SD.s sanna jag, här finns inte utrymme för vare sig floskler eller fina omskrivningar utan det är klara besked: det är muslimerna och islam som är problemet i Sverige..
Jag håller med Aftonbladets chefredaktör om att det är viktigt att publicera, mycket viktigare än att låta snygga reklamförpackningar fördunkla SD:s budskap. Själv född utanför Sverige och uppvuxen med föräldrar som vuxit upp under andra världskriget med Hitlers budskap och hetsjakt på judar tycker jag extremt illa om SD:s värdegrund och drar tydliga paralleller mellan de bägge. Det är inte mer av detta Sverige behöver utan mindre. Istället för att förbanna mörkret bör vi tända ljuset. Att det finns problemområden kan ingen förneka men den väg som SD pekar på är ingen framkomlig väg i min värld. Något som SD borde tänka på är att om jag med högerhanden pekar med ett finger på andra så "pekar" tre fingrar tillbaks på mig själv...prova får du se!
Visst finns det problem som vi gemensamt måste lösa men det gör vi inte genom att peka ut en grupp som skyldiga. Det är därför extra viktigt att vi idag fått klara besked från statsminister Fredrik Reinfeldt som säger att han inte är beredd att leda en regering som regerar med stöd av SD.

17 oktober 2009

Var och hur ska maten lagas?

I Nora pågår just nu en måltidsutredning där majoriteten tittar på olika alternativ. Just nu lutar det åt centralkök/tillagningskök på ett ställe och enbart mottagningskök på övriga enheter.
Trots att allt fler rapporter och undersökningar pekar på att många kommuner försöker underlätta i upphandlingsrutiner för närodlat och ekologiskt, trots att fler och fler pekar på risken med att bygga in sig i lösningar som inte är miljömässigt hållbara på sikt verkar majoriteten i Nora hålla fast vid ett kortsiktigt tänkande.
Som så många andra uppror i Sveriges historia så har även detta "matuppror" börjat i Dalarna. På http://www.camillasmatuppror.se/ kan du läsa mer om detta.
Några av de sätt som olika kommuner använt síg av för att underlätta serveringen av bra mat är dels att underlätta upphandlingsunderlaget för att kunna handla närodlat och ekologiskt, dels att gå samman i gemensamma distributionskanaler samt ge information till närproducenter för att uppmärksamma dem på möjligheterna. Ur miljöperspektiv är det allra bästa en kombination av ekologisk odling och närproducerat, då får vi mat som är så ren som möjligt från bekämpningsmedel samtidigt som vi minskar transportutsläppen. Att köra runt färdiglagad mat i kommunen kan inte vara ett framsynt sätt att hantera måltidsorganisationen på i Nora.

14 oktober 2009

Företags(o)vänliga Nora

Nora har i den senaste mätningen som gjordes av Svenskt Näringsliv halkat ned ytterligare i rankingen av företagsklimatet i kommunen vilket blev underlag för en debattartikel tidigt i våras i lokaltidningen.
Svenskt Näringslivs undersökning baserar sina uppgifter på ett antal svar som man fått in från medborgare i Nora - alltså inte bara från företagare! Frågorna som ställs i undersökningen handlar bl.a. om inställningen till företagande bland politiker, kommuninnevånare och tjänstemän, den handlar om hur kommunen praktiskt har ordnat det för att lösa frågeställningar som kan uppstå för nyetablerade eller för företagare som funnits längre eller kortare tid i kommunen, den handlar även om skolans inställning till entreprenörskap och om tillgången på rätt utbildad kompetens. Den som svarar uppskattar på en skala olika gruppers inställning till enkätens frågor.
Oppositionspartierna i Nora har satt strålkastarljuset på problemen med företagsklimatet vid ett flertal tillfällen under den senaste mandatperioden. Ex:
För flera år sedan motionerade moderaterna om att det skulle bli en permanent utställning av vilka företag som finns i Nora, motionen bifölls men ännu har inget plats för detta anvisats.
Intraprenader motionerade alla oppositionspartier gemensamt om för ca 3 år sedan och motionen bifölls men majoriteten har valt att inte lyfta fram dessa möjligheter för personalen på ett konkret sätt..
Under det senaste 1,5 åren har moderaterna lämnat in en motion om företagslots, folkpartiet en motion om utmaningsrätt och centerpartiet en motion om upphandlingsreglerna.Dessa är dock ännu inte besvarade.
Oppositionen är inte nöjd med det företagsklimat som råder, vilket vi har påtalat bl.a genom våra motioner. Sen finns det även andra saker som är viktiga för att en kommun ska bli intressant ur företagsperspektiv och då handlar det om tomter och lokaler för företag, bostäder, bra skolor och sist men inte minst en bra infrastruktur, helst med både järnväg och vägar.
Nora måste sätta ett mål på att inom ett visst antal år ha förändrat sin position till att ligga betydligt bättre till på Svenskt Näringslivs rankinglista!

11 oktober 2009

Ideologi i kommunpolitiken

Jag bloggade häromdagen på ett tema som är ett av de områden som i kommunpolitiken kan visa på de ideologiska skillnader som finns mellan blocken, nämligen inställningen till friskolor. De borgerliga partierna i Nora har en positiv inställning till friskolor medan majoriteten helst skulle se att dessa inte fanns.
För oss inom den borgerliga alliansen är det självklart att kommunen skall gå in och stötta ett förslag som kommer från föräldrarna. Idag ser regeringen dessutom över lagen för att förstärka friskolornas ställning ytterligare. För oss handlar det givetvis också om valfrihet -ett viktigt begrepp för oss inom den borgerliga alliansen. Ursprungstanken är att människor själva vet bäst vad som passar dem och vårt uppdrag som politiker är att skapa möjligheter för människor att själva göra dessa val.
Ett annat område där vi gärna ser valfrihet är inom äldre- och barnomsorgen. Alliansen i Nora har tidigare skrivit en motion om intraprenader för att uppmuntra personal att ta över befintliga verksamheter inom den kommunala organisationen.
Vi har även skrivit en motion om utmaningsrätten som skulle stärka företagens roll i kommunen på så sätt att de får möjlighet att utmana kommunens olika verksamheter där syftet är att kunna bedriva verksamheten kvalitets- och kostnadsmässigt effektivare. Mer info hittar du på http://www.svensktnaringsliv.se/ som dessvärre inte är besvarad ännu.
Kommunpolitiken är i mångt och mycket ganska pragmatisk och oftast handlar det om att lösa saker och ting på ett praktiskt sätt där målet är att det ska vara bra för kommunen och dess befolkning. I många kommuner har man valt att bilda en form av "samlingsregering" över partigränserna med anledning av just detta.

09 oktober 2009

Ett arv att förvalta

Nora kommun fick Sveriges första friskola 1992 så vi har ett stolt arv att förvalta i kommunen. Borns friskola har långa köer varje år av barn som vill börja där. På Borns friskola tar man emot alla barn upp till 70 st då detta är vad lokalerna tillåter, undervisningen är gratis som i alla friskolor och undervisningen sker utifrån samma lagar och regler som i den kommunala skolan.
I Järnboås vill föräldrarna starta en friskola för att säkerställa att det finns en skola kvar i bygden. Friskoleföreningen har fått klartecken från Skolinspektionen att starta senast hösten 2010 utifrån det godkännande som nu givits. Enligt lagen har man rätt att starta friskola och kommunen skall då utge skolpeng. Dessutom ligger det på riksdagens bord en proposition som kommer att stärka friskolornas möjlighet till bidrag ytterligare.
Majoriteten i kommunen som är emot friskolor av ideologiska skäl precis som vi inom den borgerliga oppositionen är för av ideologiska skäl, har tagit ett märkligt beslut i gårdagens kommunstyrelse - att kommunfullmäktige skall ta ett beslut om att skolan garanterat skall finnas kvar till 2012-2014. Vi inom oppositionen har valt att yrka på avslag till förslaget då vår samlade bedömning är att ett sådant beslut inte är värt någonting i slutänden. Jag vill mena att detta enbart är ett spel för galleriet. Ett sätt att invagga föräldrarna i Järnboås i en falsk trygghet som när som helst kan rivas upp igen.
En skolnedläggelse alternativt en "flytt av" barnen i skolan kan ske på barn- och utbildningsnämndens initiativ när som helst.
Enligt förvaltningen och majoriteten i Nora finns det en pedagogisk gräns som går vid 35 elever. Det finns inga belägg för detta överhuvudtaget, ingen forskning som säger att detta är korrekt utan detta är ett tyckande inom förvaltningen.Däremot finns det en modell för hur vi i Nora kommun beräknar resurserna till våra skolor.Om majoriteten skulle vilja kan denna modell ändras när som helst. Oppositionen har lämnat in en motion om förändring av nyckeltalsberäkning som ännu inte besvarats...
Hur fort det kan svänga i skolfrågor såg vi i fallet med "flytten" av elever från Dalkarlsbergs skola förra året. Beslutet togs i BUN i maj och barnen fick starta skolan i Gyttorp till höstterminen samma år..
För att ytterligare komplicera bilden så har kommunsstyrelsens ordförande Nykvist på ett protokollfört möte i Utvecklingsgruppen i Järnboås på sittande möte muntligen lovat att friskoleföreningen skall få ta över skolan. Ingen från oppositionens sida var inbjuden till mötet.Protokollet är justerat men när jag konfronterade Nykvist med detta i kommunstyrelsen i onsdags ville han inte kännas vid löftet utan hänvisade till att man lovat ett skriftligt svar till Järnboås före den 15/10.
Nora kommun har som sagt ett stolt arv att förvalta när det gäller friskolor - men sittande majoritet kommer inte att vara de rätta att förvalta det arvet...

06 oktober 2009

Förvånad

När jag hörde om justitieministerns förslag om att jag som förälder skall bli betalningsskyldig för om mitt barn orskar skadegörelse eller brott blev jag mycket förvånad. Jag trodde att det var så systemet fungerade redan idag..För mig är det högst obegripligt att någon annan skall betala för det som mitt barn orsakar. Om jag som förälder blir betalningsansvarig är det ju dessutom så att det blir väldigt tydliga konsekvenser - om jag måste betala en kraschad fönsterruta på skolan så kanske semesterresan det året blir inställd - alltså handling - konsekvens.Att tidigt markera att det inte är OK och säga ifrån är en av de absolut viktigaste åtgärder jag kan göra i min föräldraroll.
Självklart är det jag som förälder som bär det yttersta ansvaret för vad mitt barn gör fram tills mitt barn är myndigt, det är ju liksom hela poängen med föräldraskapet..Däri ingår givetvis också att betala de kostnader som uppkommer i samband med att mitt barn gör något olagligt. Där ingår även ansvaret för att hålla koll på mitt barn, vad det gör, vilka det umgås med och inte skicka signaler om att det är OK med skadegörelse och brott.

04 oktober 2009

Fler poliser på gator och torg

Söndagskrönikan i Svenska Dagbladet tar upp frågan om polisens närvaro i Sverige både lokalt och nationellt. Givetvis är det viktigt med en nationell samordnad polis som kan ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Att polisen idag inte är optimalt organiserad är vi många som är överens om och att vi behöver fler poliser är oomtvistat. Framförallt: fler poliser måste synas ute på gator och torg!
I Nora har vi för tillfället en (1) polis på plats lokalt..sen finns ytterligare poliser i länet och för norra länsdelen innebär det att polisen utgår från Lindesberg om det kommer ett larm. Detta sedan den omorganisation som gjordes 05-06 och där folkpartiet liberalerna starkt ifrågasatte vad det skulle föra med sig för Noras del. Inte prioriterar polisen att åka till Nora för att ex. stävja buskörning på moped eller med bil om man samtidigt har ett rån i Fellingsbro att ta hand om eller ett misshandelsfall i Lindesberg som kräver insats oavsett hur störande buskörningen uppfattas av närboende.
Tidigare hade Noras lokala polis god förankring bland invånarna vilket innebar att de visste vilka ungdomar som var på glid, de hade koll på vilka missbrukare som flyttat till Nora och vad som var på gång. De kunde vara på plats på Karlsängskolan på två minuter om det krävdes pga. något bråk på skolans område. De poliserna fungerade mer som den tidigare kvarterspolisen, de var synliga och välkända, de hade goda kontakter med dem de var satta att övervaka. De syntes gående eller på cykel oftare än i en polisbil. De var helt enkelt närvarande och väl förankrade i den omgivning de var ansvariga för.

På större orter är det inte ovanligt att se väktarbolag åka omkring i så kallade "patrol cars" vilket säkert har en avskräckande effekt. Men en polis som har en stark lokal förankring och känns igen är troligtvis långt mer effektiv sett ur ett avskräckande perspektiv. Kanske är det dax att återuppliva kvarterspolisen i form av en lokal poliskår som är kända av ortens befolkning och där det blir lätt att ta kontakt?

02 oktober 2009

Länets bästa skolkommun

Nora kommun fick igår priset som länets bästa skolkommun vilket givetvis är mycket hedrande! Totalt i landet hamnar vi på 61:a plats av 290 kommuner vilket även det är en bra placering. Nästa kommun i länet är Hällefors som ligger på plats 138.
Lärarförbundet som utser årets skolkommun har ett antal kriterier som de tittar på. Där kan vi se att Nora kommun ligger bra till när det gäller utbildade lärare, löneläget, resurser i skolan. Kommunen ligger även bra till som avtalspart och andelen barn i förskolan. Gott så!
Det vi oxå kan utläsa av "betygssättningen" är att vi får kritik för att vi i Nora kommun är för dåliga på att sätta mål och följa upp dessa. Detta pekade även Skolverket på i sin kritik.
Här menar jag att det finns lite att jobba med, vi kan inte fortsätta att sätta målet att alla elever skall ha godkänt utan vi måste sträcka oss lite längre än så. Sedan måste vi i utvecklingssamtal vara noggranna med att sätta upp mätbara mål som lärarna sedan följer upp tillsammans med både elev och föräldrar. Inget är så bra att det inte kan göras ännu bättre med andra ord.
Men visst är det en hedrande placering!