29 maj 2013

ALDE, jordbruksreformen och pressfrihetOlle Schmidt kandiderar till ALDE
I veckan offentliggjordes Olle Schmidts kandidatur till posten som vice ordförande för det liberala europeiska partiet Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa, ALDE. ALDE är det tredje största politiska partiet som finns representerat i Europeiska unionens institutioner, med ett 70-tal Europaparlamentariker och ett antal ledamöter i både Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.

- Jag är glad för förtroendet från Folkpartiets ledning. Sverige måste vara en aktiv medlem när EU utvecklas och genom att nominera mig visar Folkpartiet att vi har ambitionen att vara med och påverka, säger Olle.

Som vice ordförande för ALDE vill Olle medverka till att frågor såsom värnandet av mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och ett stärkt konsumentskydd får ett större genomslag i den europeiska debatten.

Läs gärna mer om kandidaturen på 
Olles kampanjsida och på hans blogg


Gemensamma målsättningar inom landsbygdspolitiken
I veckan har Marit Paulsen befunnit sig i Strasbourg och har bl.a. röstat om förflyttning av husdjur inom EU samt fortsatt förhandlingarna gällande den nya jordbruksreformen. Första genomgången av de förslag till ändringar som har lagts av Parlamentet och Rådet är nu avklarade, men det återstår fortfarande områden att komma överens om.

- Snart börjar vi närma oss det som är allvarligt och kontroversiellt. Vi måste se till att målsättningarna inom landsbygdspolitiken blir densamma i hela EU. Däremot hur de ska uppnås, det är upp till medlemsstaterna själva, sa Marit efter torsdagens möte med rådet och kommissionen.


EU måste ges medel att agera för pressfrihet
Efter att Ungern instiftat ett medieråd som lett till självcensur bland landets medier, antog Europaparlamentet på tisdagen en resolution där man kräver att ändringar i EU-länders medielagar, och effekten av dessa, måste övervakas och utvärderas på EU-nivå.

- Respekten för mediefrihet och medial mångfald i hela EU är fundamental för varje fungerande demokrati. Det är oerhört betydelsefullt att inrätta en mekanism som säkerställer att journalister runt om i EU:s medlemsländer kan rapportera fritt och självständigt utan rädsla för repressalier. Idag saknar EU medel att agera när det gäller pressfrihet, säger Cecilia som arbetat med frågan i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter.

Läs mer på Cecilias hemsida 

Källa: Europaliberalen nr 19-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker


19 maj 2013

Verktyg för rättigheter, HBT och makten över maten

Effektiva verktyg för att säkra medborgliga rättigheterI veckan diskuterade Cecilia Wikström EU:s möjligheter och skyldighet att kunna slå vakt om medborgarnas fri- och rättigheter. När länder kandiderar för att få bli medlemmar i den Europeiska Unionen ställs tydliga krav, men när de väl är medlemmar saknas effektiva verktyg för att följa upp att medborgarnas rättigheter i landet garanteras.

- I dag är det en självklarhet att medlemsländer ska få sanktioner om de bryter mot stabilitetspakten. Värden och värderingar är minst lika viktiga som sunda och stabila finansiella system. Därför är det rimligt att EU håller inne EU-stöd eller t.ex. drar in rösträtten i ministerrådet, när ett medlemsland på ett systematiskt sätt underlåter att säkra de grundläggande rättigheterna för en grupp människor eller minoritet. Det är viktigt att komma ihåg att EU inte har tillkommit för att säkra nationers rättigheter utan medborgarnas rättigheter, säger Cecilia.

Läs gärna mer på Cecilias hemsida 
www.ceciliawikstrom.eu


EU måste garantera sina HBT-medborgares mänskliga rättigheter!Idag, fredagen den 17 maj, är det den internationella dagen mot homofobi och över hela världen uppmärksammas våld och övergrepp mot HBT-personer.

- Varje dag diskrimineras homosexuella och transpersoner, de hotas, misshandlas, förföljs och till och med mördas p.g.a. sin sexuella läggning. Det är oacceptabelt att detta fortfarande förekommer och sorgligt vi inte kommit längre år 2013, säger Olle Schmidt.

I 10 av EU:s medlemsländer är registrerade partnerskap fortfarande olagligt och i flera länder är diskrimineringen av HBT-personer utbredd.

- EU har inte möjlighet att direkt påverka de nationella parlamentens beslut om rätten till registrerat partnerskap eller samkönat äktenskap, men EU:s stadga om grundläggande rättigheter och förbudet om att diskriminera på grund av sexuell läggning har en okränkbar status, avslutar Olle.
I dagens Kvällsposten skriver Olle och Christoffer Jönsson om EU:s roll för att förbättra villkoren för HBT-personer i hela Europa.


Vem är det egentligen som har makten över vår mat? I veckan som gick presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningspaket för säkrare livsmedel i Europa. Ett av förslagen handlar om frön och andra växtförökningsmaterial, det vill säga de frön som gör det möjligt att odla maten vi äter. Det är också dessa frön som ligger till grund för att utveckla och ta fram nya sorter så att det finns mat även i framtiden.

- Jag är oroad över bristen på mångfald av arter. FN:s livsmedelsorganisation, FAO, uppskattar att diversiteten i den odlade mångfalden har minskat med 75 procent under 1900-talet. Att ha en väl fungerande växtförädling är väldigt viktigt för vår framtida matförsörjning, det är otroligt viktigt att behålla en så stor genetisk variation (d.v.s. en mångfald inom olika arter) som möjligt för att kunna utveckla och ta fram nya grödor, för att möta det ökade behovet av mat världen över, säger Marit Paulsen.

Källa: Europaliberalen nr 18-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker

12 maj 2013

Biobränsle, Romska röster och snus
Odlad energi
I måndags föreslog Marit Paulsen ändringar till EU:s direktiv om energi från förnybara energikällor. Hon vill väsentligt minska den andel av biobränslen som framställs av spannmål och andra grödor, till förmån för bränsle som framställs av avfall och restprodukter. 


- På ett litet jordklot med en kraftigt växande befolkning har vi inte råd att odla energi, om vi inte vill skövla mer regnskog eller låta fler svälta ihjäl, menar Marit.
Ärendet tas upp till omröstning i jordbruksutskottet i slutet av maj.


Invigning av Romska Röster i Uppsala
I veckan invigde Cecilia Wikström utomhusutställningen Romska Röster på Stora torget i Uppsala.

- Att bekämpa stigmatiseringen, förtrycket och diskrimineringen mot romer är ett mänskligt ansvar, som måste lösas lokalt, nationellt och på EU-nivå. Men det räcker inte med pengar. Den största förändringen måste ske i våra attityder. Det är förfärligt att jag år 2013 fortfarande möter unga tjejer i Sverige med romsk bakgrund som inte vågar säga att de är romer förrän de har ett jobb eller redan har mött en pojkvän. Annars vet de att de är helt borträknade. Vi måste inse att varje människa är lika mycket värd oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Bara så kan vi åstadkomma en förändring, sa Cecilia bland annat i sitt invigningstal.

Läs mer på Cecilias hemsida:
www.ceciliawikstrom.eu


EU måste göra undantag för snuset

I veckan presenterade Olle Schmidt sitt förslag för hur Europaparlamentet ska göra undantag för snuset i det nya tobaksdirektivet. Som den liberala gruppens förhandlare i utskottet för konsumenträtt och inre marknad föreslog Olle att snuset ska undantas från de nya reglerna som påverkar snuset.

- Jag anser att EU-kommissionen har gjort fel. Antingen är snuset en inre marknadsprodukt som kan säljas och reglers, eller så är snuset inte det. Idag vill kommissionen både förbjuda och reglera det svenska snuset. Det är inte rimligt, säger Olle.

- Mitt förslag är att Sveriges permanenta undantag i anslutningsavtalet med EU även ska gälla de nya reglerna om smaksättning och paketering. Svenskt snus har en smak, och det har kommissionen inte rätt att reglera, avslutar Olle.

Läs mer på Olles blogg


Europaliberalen nr 17-13
Nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker06 maj 2013

Senaste nytt från Folkpartiets EU-parlamentariker!

Jämtland, kocktävling och delegation i Sverige

Innovationskraft i Jämtland
I veckan reste Olle Schmidt till Jämtland för att bl.a. besöka EU-projektet Peak Innovation och diskutera hur man arbetar med forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv. Olle passade också på att träffa Tillväxtverket och diskutera EU:s regionalpolitik och sammanhållningspolitiken.

- Vi måste komma ihåg hur beroende Sverige är av EU och vilken betydelse EU har för våra företag och i förlängningen vår välfärd. Samarbetet i Europa gör Sverige rikare, gör vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att lösa gränsöverskridande problem. Jämtland behöver EU och EU behöver Jämtland, kommenterade Olle.


Läs mer på Olles blogg

Smart europeisk mat på svenskt vis
I veckan har Marit Paulsen besökt Stockholm för ett landsbygdseminarium och prisutdelning för den kocktävling som hon utlyste i december 2012. Tävlingen, med temat resurseffektiv matlagning, riktade sig till elever i årskurs 2 från Sveriges gymnasieskolor med restaurangutbild­ning.
-
I en värld där allt mindre resurser ska räcka till att mätta fler munnar måste vi tänka resurseffektivt och hållbart. Det går inte att slänga bort mat som är både användbar och god. Detta måste också framtidens kockar tänka på, säger Marit.
De fem vinnande lagen ska under hösten få resa på
en kulinarisk resa till Bryssel.

Delegation från Europaparlamentet i Sverige
Cecilia Wikström har i veckan, tillsammans med en delegation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, besökt bland annat Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och internationella åklagarkammaren.

- Detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som jag arbetar mycket med i Europaparlamentet. Dessutom känns det extra roligt att få åka med en delegation till mitt eget hemland, sade Cecilia vid sitt besök.

Läs mer på Cecilias hemsida: www.ceciliawikstrom.eu

Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-05-03
                                   
                                  

01 maj 2013

Bloggar för varenda unge!

 
 
UNICEF/Asad Zaidi
 
En flicka vaccineras mot polio i staden Landhi i provinsen Sindh. En dos är två droppar i munnen. I bakgrunden väntar hennes syster på sin tur.
 
Sociala medier har förändrat världen ändå ser den ut precis som vanligt
”Like” En liten knapp som visar att man bryr sig. Inget fel i det. Men att gilla något förändrar inte världen. Likes är inte pengar. Eller?
 
I klädaffären: http://youtu.be/vKXf8OCmMKE
På restaurangen: http://youtu.be/QanyDT9riJU
Hos barberaren: http://youtu.be/jWg86h06JD0
 
Så gilla gärna UNICEF (och det här inlägget ;) men ta också chansen att förändra världen på riktigt!
 
unicef.se/poliovaccin kan du köpa vaccin som räddar barns liv.