31 augusti 2010

Dagens företagardebatt

Idag har alla partier i Nora utom vänstern deltagit i en debatt som Företagarna och Svenskt Näringsliv bjudit in till på Nora stadshotell. En intressant debatt med ett fyrtiotal besökare som fick chansen att ställa frågor. I många fall är både opposition och majoritet väldigt överens över partigränserna om vad som är viktiga åtgärder för att skapa ett gott näringslivsklimat - ändå återfinns Nora på plats 275 på näringslivsrankingen...

Alliansen i Nora går till val på att vi ska skapa 100 nya företag, 100 nya jobb och att vi ska klättra 100 platser på näringslivsrankingen under kommande mandatperiod. Det viktigaste redskapet för att åstadkomma detta är en attitydförändring som skall prägla både politik och administration. Det är inte i offentlig sektor de nya jobben skapas utan genom små och medelstora företag. Därför måste vi skapa en grogrund för de företag som redan finns här att växa och vi måste skapa ett företagsvänligt klimat som lockar nya företagare och företag till Nora.
Till att börja med kommer vi att stärka företagsutvecklarens roll. Lagen om upphandling som styr mycket måste vi tillsammans med företagarna bli duktigare på så att vi kan upphandla i mindre poster, sätta upp fler kriterier än bara lägsta pris och förenkla för företagen så att vi kan erbjuda hjälp när det är dax för upphandling. Reglerna hinner ändras mellan upphandlingarna och för en småföretagare är det inte alltid lätt att hinna med att hålla sig uppdaterad.
Alliansen vill införa utmaningsrätten, vi vill införa lagen om valfrihet och vi vill vara öppna för entreprenader och intraprenader, det som även kallas för självstyrande enheter. Goda idéeer och initiativ från personalen skall självklart uppmuntras! Ett större inflytande och en större delaktighet kan uppmuntra till ännu bättre prestationer ute i verksamheterna!

Tillsammans med en attitydförändring kommer detta att göra Nora kommun till en företagsvänlig kommun!

30 augusti 2010

Hur är det möjligt?

Hur är det möjligt att den Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen får möjlighet att ställa ut i Nora bibliotekets entréhall mitt under valrörelsens mest aktiva skede?? Vi är flera som har reagerat och undrar hur detta gått till...

En utställning med tre skärmar som är full av politiska budskap från socialdemokraterna alltifrån "vi har vårt hjärta till vänster, var har du ditt" till Bertil Jonsson som säger att "vi ger från de rika till de fattiga" och någon som svarar "inte nu längre, nu är det tvärtom" till foldrar med budskap som uppmanar oss att gå och rösta på socialdemokraterna den 19 september.
Om det är så att detta är en del i den föreningsutställning som alla lokala föreningar får ta del av så är det en märklig slump att just denna utställning finns där just nu. Om det är som bibliotekspersonalen säger att det inte ska vara något politiskt budskap på det som ställs ut så har någon sett mellan fingrarna ordentligt när denna utställning ställdes upp.

Det är mycket olämpligt och högst tveksamt att tillåta denna vänstermanifestation från den kommunala administrationens håll - frågan som kan ställas av personer som inte omfattas av de socialdemokratiska läran är om socialdemokratin och den kommunala administrationen har "vuxit samman" på ett så olämpligt sätt att man inte längre kan skilja på administration och politik?

29 augusti 2010

Alliansens Jobbmanifest

Här kan du se och höra Jan Björklund berätta om Alliansens valmanifest.

Partiledarintervju med Jan Björklund

Om du klickar på länken kan du se DN:s partiledarintervju av Jan Björklund

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/

28 augusti 2010

Viktigt att lyfta blicken - för alla!

Igår skrev jag om att regler borde vara lika för all personal på en arbetsplats. Idag tänkte jag filosofera lite kring politiker och tjänstemän...

Som politiker är det oftast så att det är något som triggar igång mitt politiska engagemang, det kan var bestämmelser kring sophämtning, bostadsbyggande eller en skolnedläggning. Jag som privatperson väljer då att ta "steget ut i ljuset" och bli en offentlig person. Mitt engagemang bör så småningom växa från enbart den frågan till ett större intresse, ett intresse för hela kommunens verksamhet med hela kommunens bästa för ögonen. Att inte bara se till en enskild fråga utan till hela ekonomin i kommunen blir en naturligt utveckling, att ha en helhetssyn, en helikoptervy, eller vad man nu vill kalla det - det kan även uttryckas som ekonomiskt ansvar.

Likaså vore det önskvärt att tjänstemännen utvecklade en helhetssyn och inte enbart snävade in sig i sin egen nämnds verksamhet. Att lyfta blicken och kunna se att "nu går det bra för oss men inte för x-nämnden, kanske kan vi från den här nämnden skjuta till medel för just detta, i denna situation" vore en önskvärd inställning många gånger.
Men då måste vi skapa incitament för detta, skapa en organisation som premierar detta på något sätt, för idag när varje nämnd har ett eget budgetansvar är det naturligtvis så att synfältet förblir snävt, alltför snävt...

27 augusti 2010

Vem är vi till för?

Jag brukar säga att vi varje dag ska ställa oss frågan "vem är vi till för", för gör vi det blir en del saker så mycket enklare att göra eller välja mellan. Det gäller oss alla oavsett vilket arbete eller vilken arbetsplats vi finns på, oavsett om vi finns i privat sektor eller kommunal. Denna gång tänker jag ta några "kommunala exempel"...
Ska jag städa eller läsa tidningen för en av mina gamla på äldreboendet, ska jag skapa utmaningar även för den elev som redan räknat klart häfte 1 eller ska jag be henne hjälpa sin kamrat, ska jag ringa hem till hans föräldrar när han nu stökat på alla lektioner den här veckan eller ska jag låta honom förstöra arbetsron i klassrummet ännu en vecka?

Jag hävdar också att alla på en arbetsplats borde behandlas lika - det gäller arbetskläder för teknisk personal likväl som för personal inom vård eller omsorg, det gäller rätten och möjligheten till utbildningsdagar oavsett på vilken förvaltning jag arbetar och det gäller förstås även frågan om pedagogiska luncher där de behövs. Äter jag pedagogisk lunch med Kalle 3, Lisa 13 eller Hugo 93 så borde reglerna se lika ut eller hur? För Kalles del finns det inskrivet i läroplanen för förskolan, för Lisas del kan det vara viktigt ur ett perspektiv där Lisa kanske har haft problem med ätstörningar och för Hugos del är det viktigt ur näringssynpunkt att det är social samvaro kring bordet.

Visst borde vi behandla alla personalgrupper lika och visst borde vi värdera deras arbetsinsats och deras kompetensutvecklingsbehov lika? Vad är din åsikt? Maila mig eller kommentera direkt här på bloggen, jag vill veta vad du tycker!

26 augusti 2010

Kulturdebatt i Nora

Ikväll har jag tillsammans med övriga allianspolitiker deltagit i en kulturdebatt som föreningen KAN (Kulturarbetare i Nora) ordnat för att få veta vad politikerna vill med kulturen i Nora.

Bryggeriområdet var ett givet samtalsämne där vi från Alliansen berättade om vårt ställningstagande om att Bryggerihuset ska fortsätta att vara en utställningslokal. En framtida kulturskola var uppe till diskussion och vi påminde om vårt första vallöfte om att starta en kommunal musikskola i Nora som så småningom får utvecklas till en musik & kulturskola. Alliansens tanke är att ta hjälp av alla de duktiga kulturarbetarna vi har i Nora för att kunna erbjuda musik naturligtvis men så småningom även bild, form, teater, dans, litteratur och så vidare.

Kulturpedagogernas roll togs upp och där säger Alliansen att kulturpedagogerna skapar ett stort intresse för olika typer av kultur i skolan och att vi genom en musik- och kulturskola skapar bra förutsättningar för att ta hand om det intresse som skapas. Som det nu är faller detta på studieförbunden som inte riktigt orkar med att hålla den kontinuitet och kvalitet som vi efterlyser.

Sammanfattningsvis kan man säga att debatten visar att det finns en stark känsla för kulturen och vad den åstadkommer i människors liv i Nora bland Alliansens politiker vilket bådar gott för framtiden.

25 augusti 2010

Jobb & jobbskatteavdrag

Snart är det dax för sista lönen före valet och som vanligt vill jag råda dig att gå in på jobbskatteavdrag.se för att räkna ut vad du har fått i jobbskatteavdrag per månad och summera sen det på ett år! Gör sen en liten egen Sifoundersökning på din arbetsplats och kolla vem som tycker det är OK att bli av med ca 1500:-/mån om de rödgröna vinner riksdagsvalet!


Jobbskatteavdraget är en del av den arbetslinje som Alliansen driver. Det ska löna sig att jobba och det ska löna sig att starta företag. För att klara välfärden måste så många som möjligt jobba och bidra till vår gemensamma välfärd!
För våra ungdomar är det viktigt att komma in på arbetsmarknaden - alltså kan vi inte införa socialdemokraternas ungdomsskatt som gör det dyrare att anställa ungdomar under 26 år! Det är enkel logik....
Lärlingsplatser för ungdomar är också en viktig satsning. Lärlingsplatser behövs även i Nora kommun, vi måste skapa lärlingsplatser för våra ungdomar så att de får jobba istället för att gå på försörjningsstöd. Många ungdomar vill gå en praktisk gymnasielinje i stället för en mer teoretisk. Parallellt med det behöver vi ha ett tätt samarbete med näringslivet så att vi har kunskap om vilka kompetenser som näringslivet i Nora behöver på kort sikt och på lång sikt. Ju fortare vi kommer igång med lärlingsplatser ju bättre för våra ungdomar!

24 augusti 2010

Storsatsning på företagande och entreprenörskap

Idag väljer jag att låta dig ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev med de senaste satsningarna som alliansen bestämt sig för på företagssidan och miljösidan.

Inga politiska beslut i världen kan i sig skapa jobb. Till sist hänger det på initiativkraftiga människor av kött och blod som satsar och omsätter idéer till handling. Det hänger på företagarna.
Det finns ett uttalande från en svensk småföretagare som har etsat sig fast hos mig. När han fick frågan vad som var värst med hans situation svarade han "attityden till företagare i Sverige. Om det går dåligt möts man av skadeglädje. Om det går bra möts man av avundsjuka."
Det är resultatet av politisk jantelag. Inom vänstern betraktas företagare med djup misstänksamhet. De blundar för sambandet mellan företagande och välfärd och tror att människor arbetar lika hårt oavsett hur höga skatterna är. På vänsterpartiets kongress tidigare i år blev det stående ovationer efter ett uttalande om att det måste bli svårare att bli rik i Sverige. Det ger lite perspektiv.

Folkpartiet och Alliansregeringen står för något annat. Vi tror att människors vilja att förbättra sin situation är något som leder hela samhället framåt. Hårt arbete måste löna sig. Att ta ansvar måste löna sig, och egna initiativ och uppfinningsrikedom måste uppmuntras.
En rad viktiga reformer har genomförts under mandatperioden, som stärkt Sveriges förutsättningar som företagarnation. Vi har nu enats om huvudinriktningen för de reformer och förstärkningar vi vill se inom företagande, entreprenörskap och innovation under nästa mandatperiod.
Bland förslagen finns sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen, till samma nivå som för livsmedel. Fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslår vi satsningar på miljöteknik och energiforskning.
Totalt innebär våra skarpa förslag satsningar om 2,45 miljarder kronor 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kronor.
Läs mer om vårt företagspaket här:
http://www.alliansen.se/2010/08/alliansen-presenterar-jobb-och-foretagspaket-pa-245-miljarder/

Ny elbilspremie
Vi har också kommit överens om en ny elbilspremie. Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil få en premie på 40 000 kronor. Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen i fem år kvar.
Det är en hög premie för de allra bästa miljöbilarna, i dag de elbilar som har de absolut lägsta utsläppen. Jag är mycket nöjd med överenskommelsen, vars utformning ligger i linje med det förslag som Folkpartiet presenterade i samband med vårt riksmöte i Västerås tidigare i år.

Liberala hälsningar,


Jan Björklund23 augusti 2010

Mer om näringslivsklimatet i Nora

Det går att skriva mycket om det näringslivsklimat som råder i Nora och som har gett oss plats 275 på Svenskt Näringslivs ranking. Folkpartiet, både ensamt och tillsammans med allianskollegorna har under åren lagt flera motioner om vad som skulle kunna göras för att förändra klimatet.
Att införa utmaningsrätten, att säga ja till lagen om valfrihet, att aktivt erbjuda möjligheten för personalen att avknoppa verksamhet och bedriva den i så kallande intraprenader och att införa en företagslots/coach för att aktivt arbeta för företagen är några exempel. Att hälsa nya företag välkomna till Nora vid etableringen var en interpellation från folkpartiet för flera år sedan. Allt som jag beskriver finns arkiverat och kan beställas fram av kommunsekreteraren om man som väljare är intresserad.

När vi debatterade utmaningsrätten så visade majoriteten sin syn på företagandet på ett tydligt sätt -svaret var fullt av floskler och andades en syn på företagare som någon med hög hatt som röker fet cigarr och skär guld med täljkniv.
Alla vi som någon gång har provat på att driva eget företag vet att det är en nidbild. Vi vet att det fordras hårt arbete och eget insatt kapital för att företaget på sikt ska kunna bli lönsamt. För många är det också så att de första åren inte ger en speciellt hög lön, ofta en lön som inte alls kan mäta sig med vad motsvarade tjänst skulle ge vid en anställning. Ändå drivs dessa entreprenörer av en vision och en vilja att fortsätta.

Rädslan för att låta företag utmana kommunens verksamheter är ogrundade, menar jag. Det är ett sätt att visa att man vill driva bästa möjliga verksamhet till lägsta möjliga kostnad. Om ett företag utmanar en kommunal verksamhet, bestämmer ansvarig nämnd om utmaningen skall antas. Om svaret är positivt så följer en upphandlingsprocess vilket gör att det inte alls är säkert att det är samma företag som utmanade som vinner upphandlingen.Men - det är en signal till företagen att komma med en utmaning om de tror att de kan driva kommunens verksamhet på ett mer ekonomiskt sätt men med bibehållen kvalitet.
Hör av dig till mig om du vill diskutera näringslivsklimat!

22 augusti 2010

Så här vill Folkpartiet utveckla samarbetet med näringslivet i Nora!

Jag går till val på att Nora skall ha ett näringslivsklimat i världsklass för jobbens skull!
Noras nuvarande näringslivsklimat får inte någon hög ranking i den undersökning som Svenskt Näringsliv gör årligen, för fjärde året i rad har vi halkat ytterligare placeringar och Nora återfinns nu på plats 275 av 290 kommuner...Kan sammanfattas med ett enda ord - uruselt!

Att Nora behöver ett annat och bättre näringslivsklimat är självklart något som folkpartiet lyfter i sitt valprogram.
Företagsklimatet i Nora måste stärkas på alla områden för att företag skall vilja etablera sin verksamhet i vår kommun och för att de som redan finns här ska vilja och våga växa. Alla, såväl politiker som tjänstemän måste ha en tätare kontakt med näringslivet för att känna till deras behov. Det finns en stor förbättringspotential och mycket som behöver åtgärdas och nedan har jag plockat ut några aktiviteter särskilt:


• vi vill utveckla funktionen företagscoach - för att skapa en effektiv och stödjande kanal för företagen
• skapa en tydlig näringslivsstrategi
• skapa tydliga kommunikationskanaler och mötesstrukturer för företag
• etablera rådgivande verksamhet på Bergslagens Miljö- och byggnämnd
• införa utmaningsrätten som ger företagare möjlighet att utföra kommunal verksamhet
• införa Lagen om valfrihetssystem som öppnar för andra utövare än kommunen i hemtjänsten
• skapa goda möjligheter till lärlingsutbildningar i våra lokala företag för att främja företagens behov av kompetent personal
• ha en effektiv, lokal arbetsmarknadspolitik där åtgärder som nystartsjobb samt jobb- och utvecklingsgarantin utnyttjas på bästa sätt


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på http://www.folkpartiet.se/ och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

21 augusti 2010

Nora ska ha ett näringslivsklimat i världsklass!

För att klara av att ha samma status på välfärden för kommande generation pensionärer har någon framsynt person räknat ut att det behövs 150 000 nya företag som vardera anställer minst 8 personer i Sveriges avlånga land...Alternativet är att höja skatten med minst 2 kronor om vi utgår från ett Noraperspektiv...
Det ställer saker och ting på sin spets - hur skapar vi i Nora ett näringslivsklimat och ett entreprenöriellt tänkande? Nora har en historia under socialdemokratiskt styre att inte bry sig om olika typer av ranking och att behandla företagare på ett nonchalant sätt. Socialdemokraterna hävdar varje gång vi halkat ner på rankingen från Svenskt Näringsliv att "de bara vill att vi sänker skatterna och säljer ut offentlig sektor" vilket inte är sant - jag vet, för jag har svarat på enkäten vid ett flertal tillfällen! Det är långt mer än två frågor som skall besvaras.

Riksdagens uppdrag är att sänka skatter och minska regelverken. På kommunal nivå måste vi ha engagerade politiker och tjänstemän som ser möjligheter och med engagemang får entreprenörer att växa.

För att kunna ha resurser att fördela måste vi skapa nya resurser och det kan vi bara göra genom tillväxt av nya företag. Vi vet att jobben skapas i små och medelstora företag, alltså måste vi skapa en bra grogrund för de befintliga företagen som finns i Nora så att de vågar växa och utvecklas, men även ha ett klimat som lockar till sig företag som vill nyetablera sig i Nora. 

Jag ser fyra områden där politiken måste förbättras:
Vi lokala politiker måste ha mycket tätare och närmare kontakt med det lokala näringslivet. 
Vi måste fundera på hur vi kan locka entreprenörer att etablera sig i Nora. 
Vi måste fortsätta med de starta-eget kurser som finns och sist men inte minst måste  politiken våga öppna upp välfärdssektorn och uppmuntra entreprenörskap inom den.

Allra viktigast är att vi får en tydlig näringslivsstrategi på plats med mål och strategier att jobba utifrån!

20 augusti 2010

Parboendegaranti!

I Nora har folkpartiet motionerat om att vi vill införa den parboendegarantin som visas i reklaminslaget i mitt förra inlägg. Jag har förstått att man inom äldreomsorgen i de allra flesta fall försöker lösa detta på bästa sätt redan idag.

Men det finns ett par saker som måste finnas för att en parboendegaranti skall fungera: ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, dvs att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov. Jag menar att det inte får vara godtyckligt och beroende på om det finns lediga lägenheter!
Det bör även inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen göras en inventering av vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende.
Slutligen bör man i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av parboende.


Detta är givetvis under förutsättning att de par som berörs vill utnyttja parboendegarantin. Det är individen och inte kommunen som skall bestämma! Det får således aldrig bli en tvingande garanti...

Folkpartiets TV-reklam valet 2010: Rätt att bo tillsammans

Jan Björklund frågas ut i Morgonekot

Om du inte redan har lyssnat så gör det!

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=9101&artikel=3932420

Ge personalen möjlighet att utveckla äldreomsorgen i Nora!

I förra årets budgetarbete var folkpartiet tillsammans med övriga partier i alliansen överens om att skjuta till 1,6mKr till socialnämndens budget. Detta fick inget gehör hos socialnämndens ordförande. Vi menar att budgeten för framförallt äldreomsorgen bör ses över och att mer pengar bör avsättas för den verksamheten.
Personalen gör idag på många sätt utmärkta insatser, insatser som dock sällan lyfts fram och ges den uppskattning som de är värda i ett större sammanhang, det vill säga att ett gott arbete bör uppskattas även utanför arbetsgruppen. Personalen i omsorgen har många goda idéer och tankar kring hur de vill utveckla sitt arbete men får sällan gehör för sina krav. De äldre på våra vård- och omsorgsboenden är ingen röststark grupp och personalen vänder nog ut och in på sig själva många gånger för att få till verksamheten, scheman och vikarier för att få ekonomin att gå ihop.

Folkpartiet vill stödja personalinitiativ och har sedan tidigare motionerat om intraprenader, självstyrande enheter, där personalen får mer att säga till om, ansvar för ekonomin, tillgång till överskottet och en större rörelsefrihet i verksamheten. Ett behov av att känna delaktighet, se sammanhang och ha ett stort mått av egenkontroll i sitt arbete har alla människor. De flesta är beredda att ta ett stort ansvar på sin arbetsplats om detta ansvar följs upp av motsvarande befogenheter, självbestämmande, frihet och förtroende från arbetsgivaren för att lösa uppgiften. Får man det förtroendet så växer man som människa. Intraprenader kommer att bli verklighet om folkpartiet får förtroendet att styra i Nora kommun!

18 augusti 2010

Ropen skalla - Lottehjem åt alla!

Tyra Frank är min stora idol, hon har skapat det som jag tror alla som tänker på sina gamla föräldrar eller sin egen ålderdom skulle trycka på gillaknappen för, för att uttrycka sig på Facebookspråk. Jag läser en underbar artikel i Hemmets Journal via Äldreomsorgsbloggen som jag länkar till via min egen blogg.

Tyra har vågat sticka ut hakan och ställa frågan - vem är vi till för? En fråga som ställs alltför sällan både privat och offentlig verksamhet enligt min mening, en enkel fråga med ett enkelt svar, men ändå så svår att efterleva...

Hon vågade skapa ett "liv före döden" för att säga det med hennes egna ord. När hon startade äldreboendet Lottehjemmet i Köpenhamn tog hon bort de vita uniformerna som personalen bar och stängde personalrummen. Personalen är till för de gamla som bor här och det ska vara ett hem där man älskar att bo, inte en institution, var hennes enkla slutsats.

"Thyra talar om till synes enkla ting som sunt förnuft, respekt och att verkligen se varje människa. Att bry sig om. Hon säger saker som blir rubriker i tidningarna: ”Om vi föds som original, ska vi inte dö som kopior.” ”Att bli gammal är ingen sjukdom.” ”Man måste tro på ett liv före döden.”(Källa www.hemmetsjournal.se).

Tyra pratar mycket om hur viktig personalen är, att de själva sköter schemat, att sjukfrånvaron är låg och att kön av människor som vill arbeta på Lottehjemmet är lång. Att personalen trivs smittar av sig på de boende. "Jag headhuntar inte folk, jag ”hearthuntar”. Jag anställer människor med hjärtat på rätta stället, de är flexibla, varma, vänliga och öppna" (www.hemmetsjournal.se).

Verksamheten på Lottehjemmet är inte dyrare än på ett annat äldreboende men Lottehjemmet är en självstyrande enhet vilket naturligtvis ger en större frihet då överskottet går tillbaks in i verksamheten. Det ger även en större frihet kring hur man vill bedriva verksamheten och när en verksamhet knoppas av följer de med som brinner för det man vill åstadkomma, precis som i Lottes fall. Folkpartiet har motionerat om självstyrande enheter i Nora för flera år sen, vi fick även ett positivt svar på vår motion men ännu har inget hänt, givetvis mycket beroende på att sittande socialdemokratisk majoriteten har valt att inte uppmuntra och informera om möjligheten.

På Lotte finns bara två fasta regler. Ingen av de gamla går ensam till doktor eller tandläkaren. Om någon ligger för döden, ska det finnas en människa i rummet 24 timmar om dygnet. På Lotte har den som dör alltid en hand att hålla i (www.hemmetsjournal.se).


Nästa vecka kommer Tyra Frank till Nora för att föreläsa om sin verksamhet och jag kommer givetvis att lyssna. Min fråga till er som arbetar inom äldreomsorgen i Nora är - vem blir först ut med att starta Noras Lottehjem?

Jag är etta på folkpartiets lista och säger här och nu att jag kommer att stötta en sådan satsning helhärtat!

17 augusti 2010

Spetsutbildningar

Folkpartiet i Nora går till val på att även de elever som lätt når målen ska få ytterligare stimulans för att utvecklas vidare. Nu kommer utbildningsminister Björklund med förslaget att införa spetsutbildningar på högstadiet likväl som på gymnasiet.
Idag finns redan spetsutbildningar inom idrott, musik, dans och teater och det är accepterar av alla. Varför är det då så svårt att tycka att det är positivt med spetsutbildningar inom naturvetenskapliga eller humanistiska ämnen? Visst måste även de ungdomar som behöver ytterligare utmaningar inom de teoretiska ämnena få chansen? Slippa sitta av tiden i klassrummet för att de redan uppnått målen?

Jag tror att det är viktigt att vi i framtidens skola ger stöd och hjälp till de elever som behöver detta men även att vi tillåter elever som har lätt för sig i skolan att få nya utmaningar så att de kan nå sin fulla potential. Jag har sagt det förut och säger det igen - avskaffa Jante, i Sverige och i Nora!

Det enda problem jag kan se är hur fördelningen ska ske av de platser man tänkt sig för detta och hur vi ska lösa det med elevernas boendeort kontra spetsutbildningens lokalisering?

Museijärnvägen i Nora

Senaste nytt rörande Transportstyrelsens förslag om att avgiftsbelägga museijärnvägarna är att både infrastrukturministern Åsa Torstensson samt kulturutskottets Leif Pagrotsky har uttalat sig i samma anda som jag gjorde i tidningsartikeln i Na  den 11/8.
Kärnan är att det handlar om kultur och turism i första hand för de dryga 20 museijärnvägar som finns i Sverige. Först efter den 30 augusti vet vi mer om hur förslaget ändrats, då går det ut på remiss.

Precis som järnvägen i Nora så lockar dessa museijärnvägar fantatiskt många besökare och även utländska turister till Nora och Sverige varje år.
Den insats som görs är en otrolig insats, helt idéellt, där människor vårdar ett kulturarv till glädje för dig och mig.
Just det faktum att museijärnvägarna bidrar så starkt till turismen är ett tungt vägande skäl att inte belägga dem med avgifter för statliga inspektioner. Att inspektionerna måste göras av säkerhetsskäl är naturligt, men att belägga en förening med höga avgifter är inte en framkomlig väg. Föreningen har varken möjlighet att höja priserna eller säga upp personal. Nej, tänk om Transportstyrelsen!

16 augusti 2010

Allianskickoff

Nyligen hemkommen från en härlig kväll med allianskollegorna i Nora. Vi har sparkat igång valrörelsen, presenterat vårt gemensamma alliansvalmanifest och även satt datum för kommande två vallöften.
Vi har ätit gott och lyssnat på våra riksdagsmän, Johan Pehrson (Fp), Sofia Larsen (c), Lars-Axel Nordell (Kd) och Oskar Öholm (m) som peppat oss och gett oss goda råd, vi har sjungit och skrattat tillsammans.Härlig stämning!

På lördag växlar vi upp valarbetet - då finns vi på Torget igen för att prata politik med Noras invånare, denna gång vill vi höra vad just du, som redan bor i Nora tycker! Möt oss där mellan 11-13!

Anita Brodén om nya miljöprogrammet

Här presenterar Anita Brodén Folkpartiets miljö- och klimatprogram, mer om det kan du läsa på följande länk: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Vara-viktigaste-fragor/Miljo-och-klimat/
15 augusti 2010

Folkpartiets valmanifest

Här kan du höra Jan Björklund berätta om vilka satsningar som är i fokus för folkpartiet under kommande mandatperiod. Valmanifestet i sin helhet kan du läsa här http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/166231/
Som vanligt blir jag glad för kommentarer och/eller frågor!


Folkpartiet kampanjar i Nora!

Idag hade folkpartiet i Nora besök av riksdagsman Johan Pehrson. Johan var med oss när vi var nere på racingtävlingarna vid Norasjön där vi talade politik med väljarna. Trevligt som alltid att träffa människor ansikte mot ansikte och få höra deras synpunkter både på lokal- och rikspolitik.

Det gladde mig särskilt att få höra att det trygghetsboende som folkpartiet har motionerat om är så efterfrågat! Det är verkligen ett bygge vi bör komma igång med så snart som möjligt! Att öka tryggheten och omsorgen om våra äldre är ett av mina viktigaste mål under kommande mandatperiod.

Likaså har det förslag som folkpartiet har lagt på riks - att alla äldre ska ha minst två maträtter att välja mellan - fallit i god jord. Även det är en viktig reform i arbetet med att låta även våra äldre vara individer och göra egna val. För folkpartiet gäller att hela livet ska levas, även sista sträckan!

Så här vill Folkpartiet utveckla äldreomsorgen i Nora!

Gårdagen gick åt till flygbladsutdelning i Nora, alltid trevligt att träffa väljare på det sättet, men det innebar att bloggen inte fick något nytt inlägg. Idag tänkte jag låta dig ta del av hur folkpartiet i Nora vill utveckla äldreomsorgen.


Folkpartiet liberalerna i Nora menar att det finns en stor utvecklingspotential inom äldreomsorgen i Nora och vi vill på ett ännu bättre sätt än idag ta vara på de goda exemplen som finns hos den personal som arbetar inom äldreomsorgen.


Att kunna ge personalen möjlighet att fokusera på att vårda och skapa aktiviteter med våra gamla istället för att städa och tvätta känns som en viktig prioritering.


Det finns mycket att göra och i Folkpartiet vet vi att även äldre människor är individer och vill göra egna val. Här presenterar vi några punkter. Mer finns att läsa i vårt valprogram.


För dig som är äldre vill vi:
• inrätta trygghetsboenden med personal och möjlighet till gemensamma måltider och sociala aktiviteter
• öka möjligheten för dig som vistas i äldreboenden att ta del av olika kulturuttryck
• införa valfrihet så att du själv får bestämma vem som skall utföra hemtjänsten hos dig
• ”Boken kommer” skall vara en biblioteksservice som hemtjänsten kan erbjuda


Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på


www.folkpartiet.se och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se

13 augusti 2010

Barbro Westerholm - Våld mot äldre

Törs vi inte tala om våld i nära relationer? Undersökningar visar att många äldre utsätts för våld på olika sätt, både av sina barn och/eller släktingar men även av make. Folkpartiet vill på olika sätt stärka arbetet mot våldet i nära relationer och kräver en nationell handlingsplan. Våldet drabbar inte bara de äldre, utan kvinnor i alla åldrar och givetvis även barnen i dessa familjer.


Lokalt i Nora kräver folkpartiet att det projekt som pågår mot våld i nära relationer "Kvinnofrid" skall permanentas i socialförvaltningens verksamhet. 


Det som inte får ske är att vi ger idéella organisationer hela ansvaret för den här verksamheten i syfte att spara pengar! Den idéella sektorn gör viktiga insatser inom bland annat kvinnojourerna men vi kan inte vältra över hela ansvaret för denna verksamhet på dem. Jag vill ta initiativ till samtal med Noras idéburna organisationer för att hitta samarbetsformer kring kvinnofridsverksamheten.


Klicka på pilen för att höra Barbro Westerholm tala om detta.

12 augusti 2010

Dax för ett effektivare rättsväsende?

Behöver vi parallellt med detta bygga ut ungdomsgårdarna och låta ungdomarna få goda vuxna förebilder - vad tycker du? Hör av dig med en kommentar direkt här på bloggen eller via e-post: gabrielle.peteri@liberal.se

Folkpartiets rättspolitiska arbetsgrupp har idag presenterat sin rapport och bland annat följande förslag finns att ta del av i den:
Rättsväsendet måste bli ännu bättre på att skicka tidiga och tydliga signaler till ungdomar som begår brott. Därför vill vi skapa särskilda ungdomsdomstolar med krav på snabb handläggning och hög kompetens i ungdomsärenden.

Det säger Johan Pehrson (FP), gruppledare i riksdagen och ordförande i FP:s rättspolitiska arbetsgrupp, i samband med att gruppen idag, torsdag, presenterade sin rapport.

I rapporten presenteras också förslag om:

* Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrott
- Fler fältarbetare
- Fler stödcentrum för unga brottsoffer
- 48-timmarsgaranti för unga på glid

* Insatser mot våld mot kvinnor och barn
- Obligatorisk eftervård för sexualbrottsdömda
- Granskningskommission för hantering av våldtäktsoffer
- Inför straffet grovt sexköp

* Förslag för en effektivare polis
- Akademisk polisutbildning
- Fler civila utredare
- Renodla polisens arbetsuppgifter

* Ett stärkt integritetsskydd
- Nej till allmänt DNA-register
- Starkare myndighetsskdd för integritet
- Krav på en författningsdomstol

Johan Pehrson: Inför ungdomsdomstolarVad tycker du om Folkpartiets förslag? Hör av dig till mig via mail eller med en kommentar direkt här på bloggen.

Här kan du se Alliansens film!

11 augusti 2010

Museijärnvägen i Nora

Museijärnvägen i Nora och alla dess eldsjälar är oroade efter att Transportstyrelsen lagt ett förslag som skulle innebära 300 000 kronor i avgifter för Noras del, vilket givetvis ingen museijärnväg har möjlighet att klara.
Förslaget har tillkommit efter att regeringen bestämt att Transportstyrelsen i huvudsak skall finansiera sitt arbete med avgifter istället för skatter. I min värld verkar det illa genomtänkt och förslaget andas dels ett Stockholmsperspektiv, dels en mycket dålig förståelse för museijärnvägens villkor.

Att jämställa museijärnvägen med vanlig kollektivtrafik låter sig ju inte göras, dels rullar museijärnvägar oftast bara på sommaren, dels sköts den ju helt och hållet av människor som med passion och glödhett engagemang får den att fungera till allas nöje! För Noras del är museijärnvägen av oerhört vikt, både för turismen och för den kulturstatus som Nora har.

Nej, tänk om Transportstyrelsen!! Om inte får infrastrukturminister Åsa Torstensson peka med hela handen!

10 augusti 2010

Vill du också bli Alliansens sms-rådgivare?

Nu är det 40 dagar kvar till valet, de allra mest intensiva veckorna återstår ännu.
Nu börjar kampanjerna på allvar både på riksplanet men givetvis även lokalt här i Nora. Utspel, debatter, möten, kampanjmaterial som skall delas ut med mera...ända fram till den 19 september!

I Alliansen vill vi gärna komma i kontakt med ännu fler väljare och medborgare i Nora. Vi vill lyssna på dina synpunkter och höra dina åsikter om vad som borde göras annorlunda & ännu bättre i Nora. För oss är det viktigt att ha en dialog.
Du möter Alliansen på många olika sätt, ute på stan, via information i din brevlåda, och via bloggar, hemsidor, twitter och facebook kan du komma i kontakt med dina lokala företrädare för i Alliansen.


Dessutom kan du bli rådgivare via sms, flera har redan anmält sig men det finns plats för dig också! Rådgivare låter pretentiöst men det handlar om att vi vill kunna komma i snabb & enkel kontakt med dig som väljare.
För att komma i kontakt med oss i Alliansen så sms:ar du på telefon 070 374 7670. Du kan sms:a om vad som helst som har med den lokala politiken att göra, synpunkter du har, idéer eller tips på vad som borde göras bättre i Nora. Du kan sms:a en gång eller flera gånger, det avgör du själv. Sms:a om det som berör dig, i din vardag!

09 augusti 2010

Folkpartipolitik

Jan Björklunds sommartal igår har fått en hel del kritik för förslaget om att tvinga föräldrar till klassrummet. Precis som med förslaget om att förbjuda burka och niqab i undervisningssituationer så väljer man att ha ett problemorienterat förhållningssätt - vem ska betala, alla föräldrar är inte lämpliga i skolan, vem ska gå in för läraren som även är förälder osv. Självklart kommer detta regelverk, om det ens går vidare, inte att användas varje dag, varje vecka, troligtvis inte ens varje månad och det kommer inte att lösa alla problem i skolan. Men modellen som sådan med föräldrar i skolan finns och används redan idag med viss framgång av en del lärare.
Kan vi inte bara enas om att barnen ytterst är föräldrarnas ansvar och att vi som föräldrar inte kan abdikera från det ansvaret? Jag ser det som att det mer handlar om attityder som finns och som vi behöver förändra.

Mer intressant är det förslag som folkpartiet lägger om att avsätta en halv miljard för att stärka elevhälsan i våra skolor. Skolhälsovården har under socialdemokratiskt styre sakta monterats ner och behöver verkligen en satsning. Inte minst för våra barn och ungdomars skull, alldeles för många av dem mår psykiskt dåligt och vi måste våga se det. De mår dåligt av orsaker som ligger utanför skolans kontroll men som påverkar det dagliga skolarbetet. Ofta handlar det om flickor som skär sig eller har ätstörningar eller pojkar som är utåtagerande och stökiga. Att satsa på att stärka elevhälsan med 1000 nya skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer tycker jag är en långt viktigare satsning än att tvinga föräldrar till klassrummen i undantagsfall!!

Björklund: Föräldrar måste ta ansvar för sina stökiga barn i skolan

08 augusti 2010

Jan Björklunds tal i Marstrand

Har lyssnat på Jan Björklunds sommartal i Marstrand på en dålig inspelning på Bambuser, imorgon finns en länk på Folkpartiets hemsida så då gör jag ett nytt försök.

Ska dock försöka sammanfatta något och kommentera delar av talet.
Vi börjar med ekonomin där Sverige tack vara Alliansens politik har Europas starkaste ekonomi och där andra länder sneglar avundsjukt på Sverige idag när de får skära i välfärden trots skattehöjningar. 110 000 fler människor är i arbete i Sverige i juni 2010 jämfört med juni 2006!
RUT & ROT tjänsterna som de rödgröna vill avskaffa summeras här: 250 000 har köpt RUT tjänster ch 600 000 har köpt ROT tjänster! För framförallt de RUT tjänster som idag är vita jobb så har de gett lön, pensionspoäng och sjukförsäkring åt dem som till viss del tidigare jobbade svart! Varför är det så svårt för de rödgröna att låta kvinnor starta företag och få tillgång till fler arbetsgivare än offentlig sektor undrar jag!

För de rödgröna partierna verkar det ofta som om det är OK att vara fattig om bara ingen annan är rikare - någon sorts Jantelag antar jag. För folkpartiet är det viktigare att motarbeta fattigdom än rikedom - det måste löna sig att arbeta, att löna sig att studera, att löna sig att starta företag! Låt människor få lyckas & avskaffa Jante NU!!

Som socialliberal tror jag på den enskilda människans förmåga och precis som Jan B säger i sitt tal så är det att förminska människor om vi inte ställer krav och har höga förväntningar oavsett om det handlar om de invandrare som kommer hit, eleverna i våra skolor eller de motkrav som vi bör ställa på den som är arbetsför. Elever har ett ansvar för att ta sina studier på allvar och föräldrarna har ytterst ansvaret för sina barn och deras uppväxt.Sitt föräldraansvar kan man aldrig abdikera ifrån...
Läs mer här om ansvar http://dagensps.se/opinionen/artiklar/2010/08/08/53133789/index.xml

Kvalitén på skolan är det enskilt viktigaste för att Sverige ska fortsätta att vara framgångrikt. De förändringar som Alliansregeringen nu genomfört och vill fortsätta genomföra är oerhört viktiga för detta. Tydliga kunskapskrav, betyg från årskurs 6 för att vi ska hinna åtgärda och inte som nu få veta först i årskurs 8 att du ligger långt ifrån målen. Att ställa krav och att öka förväntningarna är extra viktigt för de barn som inte har några förväntningar på sig från sina föräldrar. Här är det även viktigt att dessa barn och deras föräldrar får ett bra stöd från samhället. Folkpartiets uppfattning är att Sverige under nästa mandatperiod skall genomföra ett lyft för den svenska elevhälsan. Vi är beredda att under den kommande mandatperioden avsätta en halv miljard kronor i nya statliga pengar till skolorna. Den summan skulle räcka till ungefär 1000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Det behövs då alltför många unga idag mår psykiskt dåligt...

I sitt tal sade Jan Björklund även att det är föräldrarna och inte skolan som är ansvariga för att fostra sina barn. Därför vill han att en skola eller kommunen ska kunna begära att föräldrarna ska vara närvarande i skolan. Det kan handla om några dagar om året och där kommunen ersätter föräldrarna ekonomiskt för inkomstbortfallet i nivå med föräldrapenningen. Naturligtvis måste man ta hänsyn till föräldrarnas arbetssituation.

Skolk finns inte om bara skolan är tillräckligt intressant och rolig säger de som inte anser att skolk skall finnas i terminsbetygen. Men undervisningen kan inte bara vara luststyrd, vissa saker måste man lära sig även om de inte är så roliga. Givetvis skall skolan vara intressant och rolig där det är möjligt, men skolan skall syssla med undervisning, inte underhållning!

07 augusti 2010

Radioinslag om företagandet

Klicka på länken: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=3899862

Lyssna på torsdagens radioinslag om företagande i Nora där vi från oppositionens sida menar att vi ska införa LOV, Lagen om valfrihet, medan majoriteten menar att det inte finns underlag för detta.Fel 1 = Som man frågar får man svar - här bröt man ut endast de delar som inte handlar om omsorg, alltså bara kringservice som städ etc.
Fel 2 = Enligt min mening är det inte upp till oss politiker att göra affärsmässiga bedömningar, det är företagaren som gör riskbedömningen och vi kan aldrig veta hur affärsplanen ser ut. Kanske tänker företagaren starta verksamhet inte bara i Nora utan i hela norra länsdelen...?

Klicka på länken: http://bit.ly/9erjPd
Om företagsklimat i Örebro län med Joakim Bäck regionchef för Företagarna..Anders Larsson från Lindesberg och Svenerik Nykvist från Nora deltar i inslaget.

06 augusti 2010

44 dagar kvar till valdagen!

Om 44 dagar är det dags för dig att ta vara på din medborgerliga rättighet och skyldighet - att rösta!

Det allra viktigaste är att rösta på det parti som stämmer bäst överens med dina värderingar. För att förstärka ytterligare bör du kryssa den kandidat som du gillar och har förtroende för annars kan en annan kandidat gå om för att den får fler kryss.Detta gäller givetvis även om din kandidat är förstanamnet på listan!


Det finns en del hjälpmedel som kan vara användbara om du är osäker på vad du ska rösta på:


DN har gjort en intervjuserie med alla partiledarna. Den kan du läsa här: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/dn-moter-partiledarna-1.1121399
Svenska Dagbladet har en intressant valsajt: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/?gclid=CLSho_38rqICFYssDgod20RGLg


Nu inför valet kommer säkert lokaltidningen att göra porträtt av kommun - och landstingspolitiker.
Självklart kan du även kontakta din favoritkandidat, kontaktuppgifter brukar finnas på kommunernas hemsidor.På de flesta håll kommer det ett hushållsutskick i god tid före valet. Läs igenom och bestäm dig för vilket parti som driver dina frågor bäst.

Flera sidor på nätet erbjuder valkompasser - prova att göra en sådan här:http://val2010.menmo.se/nbkuriren/valkompass.html
Politiska bloggar hittar du här: http://www.politometern.se/
Axess har en enkät för partitillhörighet: http://www.axess.se/newspane.aspx?id=8
Google har en egen valsajt som du hittar här: http://www.google.se/landing/elections2010/

När du har gjort några olika tester försök då att följa det resultat du får istället för att fastna i gamla mönster.

05 augusti 2010

Burka, niqab och mjölkningsrobotar...

Gårdagen var händelserik...först Jan Björklunds nyhetsbrev om förslaget att förbjuda burka och niqab i våra skolor, sen studieresa med LRF i Örebro län där vi besökte två intressanta gårdar.
När det gäller folkpartiets förslag om förbud för klädsel som täcker hela ansiktet (gäller alltså bara burka & niqab) är jag böjd att hålla med. Självklart kommer det att vara svårt att undervisa både små och större barn om man som lärare inte visar ansiktet. I en undervisningssituation är det viktigt att kunna läsa ansiktsuttrycken på både lärare och elev. Sen kanske detta inte är något stort problem i dagens skolor men vi har ett fall som nu behandlas i domstol vilket gör det viktigt att lyfta frågan. Att vi sen får skäll för att röstfiska får vi ta med jämnmod, som liberal anser jag inte att det är märkligt att ställa samma krav på våra invandrare som vi ställer på alla andra - samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar, samma människovärde. Vi har till exempel sedan länge ett kepsförbud i skolan som motiveras av att det inte går att se ögonen.
Däremot ska vi inte ge oss på att besluta om hur människor väljer att gå klädda på sin fritid, som man försöker göra i flera länder i Europa för närvarande.

Gårdagens studieresa med LRF var mycket lyckad och vi gjorde två intressanta studiebesök - ett hos Anna Käll som är mjölkproducent med nybyggd ladugård där arbetet underlättas av en mjölkningsrobot och ett hos Urban Larsson som är spannmåls - och äggproducent. Att vara lantbrukare idag kräver kostsamma investeringar och mycket mod att våga steget. Men visst är det som Anna säger - alla måste ju äta och det gör att jag vågar satsa! Vi fick se mjölkningsroboten i arbete och det var väldigt intressant. Givetvis sparar en sådan investering både ryggar och knän och gör livet som mjölkproducent enklare och flexiblare. Mycket intressanta diskussioner om jordbruksstöd, närproducerat och ekologiskt. Vad är vi beredda att betala för vår mat och vilka krav ställer vi?
Här tror jag att matproducenterna har en viktig pedagogisk uppgift att fylla.

03 augusti 2010

Björklund i Brunchrapporten


I dag onsdag utfrågades Jan Björklund av Henrik Torehammar i P3:s program Brunchrapporten. Om du missade intervjun kan du lyssna på delar av programmet här:

Björklund i Brunchrapporten

Lär mig om alvpackning....
Som liberal och folkpartist är min bästa gren inte jordbruksfrågorna...jag har inte ens jordbrukare i släkten som jag kan relatera till.
Folkpartiet är ju ett ganska typiskt storstadsparti men eftersom jag bor i en liten stad som Nora där ungefär 40 % av befolkningen i kommunen bor utanför Nora tätort blir naturligtvis även dessa frågor betydelsefulla. Det är en av orsakerna till att vi lokalt här i Nora tog fram ett landsbygdsprogram 2008 som du som läser min blogg regelbundet har kunnat ta del av (se bloggarkivet).

Men, under elva år bodde jag långt ute på landet där närmaste grannen bodde 500 m bort, jag pendlade 12 mil/dag till jobbet och var lite "månskensbonde" på fritiden, vilket jag gillade skarpt! Varför jag så gärna ville prova på det livet är även för mig höljt i dunkel då jag ju inte har det i generna...

Vi hade får och höns, hönsen var av en gammal svensk lantras - Åsbohöns- och fåren blev av en tillfällighet Leicesterfår. Om de var helt renrasiga vet jag inte men mycket sociala och trevliga! Gittan var snyggast och Frideborg var en supermamma! Vårt allra första lamm dog och det var en stor sorg i huset, men sedan gick det bättre. Bästa tiden på året var lammningen och värsta naturligtvis när det var dax att slakta bagglammen...
Att kunna hämta egna, färska, ekologiska frukostägg är verkligen livskvalitet! Någonstans läste jag i en bok om lantbruk att det första man som bonde borde skaffa är höns och det sista man bör göra sig av med är höns. Höns är otroligt enkla att ha och ger mycket "utdelning för pengarna". Lite foder från Granngården och sen de rester som vi idag, när vi bor i stan, komposterar - dock aldrig kycklingkött.

Så varför berättar jag nu detta? Dels var det ett inlägg om ekologiskt lantbruk på Facebook som fick igång mig och dels så har jag förmånen att imorgon få åka med LRF på en studieresa i länet. Vi ska besöka en mjölkgård och en ägg- och spannmålsproducent och få veta mer om livsmedelsproduktion.
Jag ser fram emot resan och googlade lite på projekten "Greppa näringen" och "Odling i balans". Där dök plötsligt begreppet "alvpackning" upp som jag aldrig stött på tidigare.
Nu har jag lärt mig att det har med markrörelser att göra när man kör maskinerna på åkrarna som packar ihop marken och gör den mindre porös vilket bland annat påverkar markens förmåga att leda bort överskottsvatten. Bland annat därför är dubbelmontage skonsammare än enkelmontage på ex. jordbrukets traktorer. Se där vad man kan lära sig en vanlig tisdagseftermiddag.!

02 augusti 2010

Skolan är ju obligatorisk, eller hur?


Här tänkte jag låta dig ta del av Jan Björklunds senaste nyhetsbrev:


Krafttag mot skolk i skolan
Ingenstans i arbetslivet är det OK att anställda kommer och går som de själva vill. Det ska det inte vara i skolan heller. Skolket i dag är alldeles för stort och det bidrar till att sänka både skolresultat och studiemoral.

Jag har i dag redovisat regeringens förslag att skolk ska skrivas in i elevernas terminsbetyg. Detta skickar en tydlig signal till eleverna att undervisningen är viktig.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har redan sagt absolut nej till förslaget. Socialdemokraterna säger att de tänker rösta ja. Men det bygger på att förslaget läggs fram och det förutsätter en alliansregering. En rödgrön regering kommer inte att kunna lägga fram förslaget på grund av inre oenighet.

Flera rapporter visar att många elever skolkar. Det gäller både på gymnasiet och i grundskolan, även om det är vanligare på högstadiet än på låg- och mellanstadiet.

Alla håller nog med om att grundskoleeleverna inte ska skolka. Grundskolan är ju trots allt en obligatorisk skolform med skolplikt. Men jag menar att det även ska vara närvaroplikt på gymnasiet. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men när en elev har accepterat en plats på ett program är det rimligt att han eller hon också är närvarande på lektionerna.

Till slut handlar detta om att kunna upptäcka elever som ligger i riskzonen för skolmisslyckande, missbruk och kriminalitet. Ju tidigare vi kan sätta in stöd, desto bättre.

Med liberala hälsningar
Jan Björklund

"Norm"aliseringen av samhället

Idag talar vi mycket om vad som är den rådande normen. Förra veckans Pridefestival med seminarier och debatter satte fokus på heteronormen, vilket är bra - vi ska inte självklart ta för givet att sambo till Pelle heter Lisa eller tvärtom.
Å andra sidan ska vi väl inte ta för självklart att Pelles sambo inte heter Lisa heller, eller? Vi kan idag inte ta för givet att människor tror på Gud, men å andra sidan kan vi ju inte heller ta för givet att människor inte tror på Gud...eller, vi kan inte ta för givet att någon är mot abort, lika lite som vi kan ta för givet att någon är för abort.
Vi kan inte heller förutsätta att alla som älskar varandra vill ingå äktenskap, lika lite som vi kan förutsätta att de inte vill ingå äktenskap.

Är det inte det som är tolerans, att inte ta för givet, men att heller inte fördöma, oavsett om din sanning överensstämmer med min?

Vem är jag att fördöma eller ifrågasätta vilka beslut du tar i ditt liv? Vad vet jag om vad dina beslut grundar sig på? Mycket sällan har jag som medmänniska hela bilden klar för mig, eller hur?
Någonstans måste vi även ha med oss det faktum att vi i Sverige är knappt 9,5 miljoner människor, ett av de allra minsta länderna och ett av det mest sekulariserade i Europa och världen. Vad säger att våra normer är de rätta för andra människor? Att sätta sig till doms över andra är knappast rätt väg att gå...

Göran Skytte lyfter frågan om tolerans i sin kolumn i dagens SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/garna-lite-tolerans-aven-for-andra_5073519.svd på ett utmärkt sätt, och jag menar att den diskussion om Bard & Swartz debattartikel som Skytte för är rätt - vari ligger allmänintresset när dessa herrrar hackar på Schyman och hennes försvar för sexköpslagen?? Så vitt jag vet är den enda "normen" som vi alla måste följa i samhället är den juridiska och den gäller även för Bard & Swartz.

Att då gå ut och säga att man har gedigen erfarenhet av att sälja sex inbjuder mest till att genomföra en förundersökning för att möjligtvis hitta sexköpare - för det kan väl inte vara så att Bard & Swartz vill locka till en uppluckring av den norm och det regelverk vi alla måste följa, nämligen det juridiska?

01 augusti 2010

Så här vill Folkpartiet utveckla samarbetet med de idéburna organisationerna i Nora


Samarbetet med de idéburna organisationerna eller som man oftast säger idag, det civila samhället i Nora bör utvecklas så att vi på sikt har en strategi som ger en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn. Detta åstadkommer vi genom att stärka föreningslivet och det sociala företagandet samt genom att utveckla brukarmedverkan och medborgardialoger och på så sätt fördjupa demokratin.

Det handlar om människor som är vardagens hjältar och hjältinnor, människor som varje dag gör stora insatser för att hjälpa och stödja sina medmänniskor.Dessa människor väljer att lägga sin fritid på att stödja våldsutsatta, hjälpa äldre med praktiska dagliga ärenden, stötta barn med läxläsning eller vara kontaktpersoner för nyanlända invandrare.


Den ideella sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse. 200 000 ideella föreningar med 32 miljoner medlemmar lägger ner ett arbete som motsvarar 300 000 årsarbeten och producerar tjänster motsvarande ett värde på 150 miljarder kronor om vi ser till Sverige som helhet. Demokrati förutsätter ett levande civilt samhälle och en mångfald av olika organisationer.

Om vi kan få fler att delta i gemensamma handlingar kan dessa handlingar bli en del av det civila samhället och vi kan på så sätt få människor att hitta en grund för ett vidare demokratiskt engagemang. Folkpartiet liberalerna i Nora vill utveckla den lokala dialogen med de idéburna organisationerna (frivilligorganisationerna) för att ta tillvara människors vilja att bidra till samhället.

Vill du läsa mer om detta eller andra politiska sakområden? Gå in på
http://www.folkpartiet.se/ och klicka dig vidare till folkpartiet i Nora. Vill du kommentera eller ställa frågor? Du kan göra det antingen direkt här på bloggen eller skicka ett mail till gabrielle.peteri@liberal.se