30 maj 2012

Folkpartiet liberalerna - originalet!

Vad tycker du?!

Är det viktigt att Noras elever känner sig trygga och säkra i skolan & lämnar skolan med godkända betyg?

• Är frihet att välja viktigt även för Noras äldre invånare?


• Är det viktigt att Nora skapar en tydlig näringslivsstrategi för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet?

Vill du vara med och utveckla Nora?

Har du ideer kring Noras framtid?

Är du intresserad av samhällsfrågor?

Då är du den vi söker!!
Kontakta Folkpartiets ordförande i Nora

Gabrielle Peteri

gabrielle.peteri@nora.se

070-240 41 37

så får du veta mer om hur du engagerar dig och får politiska uppdrag!

29 maj 2012

I botten på jämställdhetslistan!

Inte direkt hedrande - en nyligen utgiven rapport från LO visar att Örebro län ligger i botten på jämställdhetslistan:

  • 43 procent av kvinnorna mellan 15-74 står utanför arbetsmarknaden
  • kvinnor tjänar i snitt 3900 kronor mindre i månaden än män
  • kvinnor jobbar deltid betydligt oftare än män 
  • de tar även ut den största delen 77 procent (!) av föräldraledigheten.

Det verkar med andra ord inte som om jämställdhet är något för länet...Kvinnor som tjänar mindre än män får givetvis en lägre livsinkomst som leder till en lägre pension. Att inte kunna försörja sig på sin egen lön är givetvis oacceptabelt, ingen ska behöva vara beroende av någon annan för att klara sitt dagliga uppehälle!

Det är dags för kvinnor att höja sin röster!

28 maj 2012

Bristande tillgänglighetI lördags gick marschen för tillgänglighet på flera orter i Sverige. Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Det finns mycket kvar att göra år 2012 på tillgänglighetens område och vi i Folkpartiet vill att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och att individer på så sätt får möjlighet att driva enskilda fall i domstol. Den som inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet ska kunna dömas att betala diskrimineringsersättning. Nyligen gav Folkpartiet ut en rapport som heter Ett samhälle där alla kan delta där du kan läsa mer om hur vi ser på dessa frågor.

Om regeringspartierna kan enas om att införa ett lagstadgat skydd mot bristande tillgänglighet skulle det ge enskilda medborgare som drabbas ett rejält verktyg. Samtidigt ser vi rapporten som ett sätt att markera att så många människor varje dag utestängs varje dag från saker som andra ser som självklara:
  • trappsteg in till en läkarklinik
  • ingen kontrastmarkering på trappsteg
  • sk. trottoarpratare som butiker ställer ut
  • dörrar in till banker och butiker utan dörröppnare
  • luckor vid receptioner eller liknande som sitter för högt upp
  • bussar med lågt golv så att en rullstol kommer ombord
Ett samhälle för alla, där alla kan delta ger människor möjligheter att arbeta, att delta i olika aktiviteter och att bidra utifrån sin förmåga. Jag brukar kalla det ett inkluderande samhälle.

Vid förra veckans kommunstyrelsemöte kunde vi konstatera att trots att Nora kommun varje år i BKT:s budget avsätter 100 000 för tillgänglighetsanpassning (vilket i sig inte är mycket pengar i sammanhanget) har 2011 endast 17 000 kronor använts och så har det  varit i flera år. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential även hemma i Nora!

25 maj 2012

Ett försök av s+v+m att tysta oppositionen?

På onsdagens kommunstyrelsemöte var punkten om "förändrade tjänstgöringsgrader för arvoderade förtroendevalda " uppe under punkt 32. Inga handlingar var bifogade...
Det visade sig att den nya majoriteten vill höja upp kommunstyrelsens ordförande från 80 till 100 procent igen. Samverkanspartierna återförde aldrig de 20 procenten som kommunfullmäktiges ordförande hade, utan la dessa tjugo procent som en besparing.

Men inte nog med det, den nya majoriteten tyckte att oppositionsrådsposten skulle sänkas från nuvarande 75 till 50 procent. Ett märkligt förfarande då det föreligger en kallelse till en parlamentariskt sammansatt grupp som skall se över hela den politiska organisationen för att hitta en samsyn och ett gemensamt förslag som skall kunna gälla över valet 2014.

En politisk organisation bör diskuteras och man bör vara överens om vad som skall gälla då en sådan organisation skall vara hållbar över tid oavsett vem som sitter i majoritet eller opposition.
Ett märkligt och maktfullkomligt agerande av den nya majoriteten att på detta sätt försöka köra över den parlamentariska gruppens mandat som skall ha sitt första möte nästa vecka...Det bådar inte gott för framtiden!

24 maj 2012

Nu stärker vi skyddet mot tvångsäktenskap!Förra året var ungefär 300 personer i Sverige oroliga för att bli bortgifta mot sin vilja...Läs nedan vad jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver:

"Idag tog regeringen emot utredningen "Skärpt skydd mot tvångsäktenskap" av Göran Lambertz. Det är en efterlängtad utredning, inte minst från de delar av civilsamhället som är engagerad i dessa frågor. Vi har gjort en lång resa tillsammans. Vi har förflyttat positionerna när det gäller debattklimatet, normer och värderingar.

Hedersvåld och förtryck har varit en prioriterad fråga för regeringen. Resurser har avsatts till utbildning för personal som möter barn, unga och utsatta; t.ex. polis, socialtjänstemän, lärare och fritidsledare. Kvinnojourerna har fått mer pengar för att utveckla verksamheter som vänder sig till utsatta för hedersvåld och förtryck. Skollagen har skärpts och inga dispenser från obligatoriska ämnen ges på grund av kultur eller religion. Våra ambassader har beredskap att ge assistans till den som förs ut ur landet och behöver hjälp.

Mer måste göras. Efter dagens utredning vill jag och Folkpartiet nu gå vidare. En kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap är en kraftig markering till alla de som riskerar att utsättas. Ett viktigt budskap om att samhället står på deras sida och försvarar deras mänskliga rättigheter.
Jag ser också lagstiftning som ett viktigt redskap för föräldrarna att stå emot påtryckningar från släktingar. Att göra det solklart att visa traditioner inte kan praktiseras i Sverige då det bryter mot lagen.
Mänskliga rättigheter kan det inte kompromissas om. Den svenska grundlagen är tydlig och den är överordnad tradition, kultur och religion". (Källa www.folkpartiet.se)

Om du vill läsa mer om de olika förslagen som finns i förslaget så kan du göra det här.

22 maj 2012

Bra skolmat?

Om skolmaten tycker eleverna alltid något, det vore konstigt annars. Nora är inget undantag från den regeln. Sen vårt nya storkök började laga maten har det kommit en hel del feedback som varit mindre positiv. Eleverna tycker att maten inte smakar något, att det är konstig konsistens och att det är märkliga rätter.
Matråd har bildats, på alla skolor vid det här laget hoppas jag, som har regelbundna möten med kostchefen så att kritiken kan fångas upp för att förändra i positiv riktning. Favoritmatlistor tas fram i syfte att göra maten attraktivare för våra elever.

Sedan den nya skollagen trädde i kraft finns ett krav på att skolmaten skall vara näringsrik, men mätmetoderna för detta är inte helt enkla att ta fram visar det sig enligt detta nyhetsbrev från SKL. Riktlinjerna saknas och det Skolinspektionen tittar på istället är i dagsläget det systematiska kvalitetsarbetet.
Men för att skolmaten ska göra "nytta" måste den ju vara näringsriktig och, framförallt måste eleverna äta den. Som en hjälp på vägen utvecklas nu en webplats där skolorna skall kunna göra denna så viktiga näringsberäkning.

Tanken är att sidan även ska kunna prestera en rapport utifrån de aktuella uppgifterna, en rapport som sedan kan läsas av både politiker, elever, föräldrar och tjänstemän som på olika sätt är involverade i skolmaten. På så sätt kommer förhoppningsvis ett erfarenhetsutbyte till stånd. Sidan "Skolmatsverige" kan du hitta här.
Sen tror jag personligen att en hel del skulle kunna göras bättre kring maten, då menar jag miljömässigt, en fin dukning, sköna stolar, en fräsch matsal och en ljuddämpande miljö skulle säkert göra sitt till för att få eleverna att gilla matstunden!

21 maj 2012

Leva, inte bara överleva...

Ny vecka, nya utmaningar att ta tag i.
Min måndagsmorgon inleddes med tidningsläsning och kaffe förstås, som alltid, idag har jag haft förmånen att avsluta med middag tillsammans med sonen i kvällssolen, på altanen, en stund att ta vara på...
På Svenska Dagbladets första sida idag finns rubriken "Urholkad trygghet" där vi kan läsa att Sverige rasar i den internationella trygghetsligan - från att 2005 ha varit på näst högsta plats är vi i Sverige nu nere på en bra bit under snittet när OECD-länderna jämförs.

Jag tänkte i dagens blogginlägg hålla mig till a-kasseersättningen som de första 200 dagarna är 14 960:- före skatt om du har jobbat heltid. Dag 201 sjunker den till 13 090:- och dag 301 sjunker den ytterligare till max 12 155:-. Mellan 2005 och 2010 har a-kasseersättningen sjunkit med 13 procentenheter. Maxbeloppet är beräknat på en högstalön om 18 700:-. Länge har det funnits en uppfattning om att Sverige har varit ett land med höga ersättningsnivåer, vilket har stämt tidigare men nu har vi alltså landat på en lägre nivå än jämförbara länder.

Som socialliberal delar jag synen på att vi solidariskt ska dela på riskerna som vi kan bjudas på under vår livsresa, och Folkpartiet förordar en allmän A-kassa, ett förslag som jag helt står bakom. Folkpartiet menar även att nivåerna i a-kassan bör höjas men har hittills inte fått något gehör för detta hos allianskollegorna.

Jag vill uppmana Alliansregeringen att nu se över och höja ersättningsnivåerna i a-kassan! Maxbeloppet bör även indexregleras anser jag. Att fortsätta att ha 18 700:- som tak i a-kassan år ut och år in är inte rimligt.

Här kan du läsa mer om Folkpartiets syn på arbetslöshetsförsäkringen.

20 maj 2012

Kul, billigt och miljövänligt

Allt fler säger nej till överkonsumtion och tar sikte på att avstå slit och släng mentaliteten. På Facebook frodas grupper där du kan byta till dig begagnade möbler och prylar istället för att köpa nytt, du behöver inte ens pengar utan förhoppningsvis behöver den som har det du behöver något av det du har hemma.

Vi blir alltmer uppmärksammade på att vi slänger mycket mat, mat som fortfarande är ätbar men där datumet har gått ut. Någonstans på vägen till landet "Välfärd" har vi tappat bort eller glömt att vi har egna smak och luktsinnen som går att använda...Det sägs att vi slänger så mycket som en tredjedel av all mat vi handlar, det känns naturligtvis otroligt slösaktigt när en stor del av världens befolkning svälter...

Det senaste för att protestera mot överkonsumtionen är det som kallas för "containerdykning" som utförs av (ofta) unga människor som alltså plockar upp den mat som affärerna slängt. Affärerna kan inte sälja varor med utgånget datum trots att dessa varor ofta har flera dagar kvar av "bäst före datum".
Många har gjort det till en sport att köpa så lite som möjligt då det mesta går att hitta i dessa containrar - allt i från frukt, mejerivaror och bröd går att hitta vid ett dyk i containern. De unga som Na har intervjuat säger att de aldrig blivit sjuka av maten, "vi äter inte det som är dåligt". De tycker att containerdykningen är en kul, billig och miljövänlig föreeelse.

Polisen menar att det är svårbedömt om detta är en olaglig företeelse och miljökontoret i Örebro vill inte rekommendera containermat.
Själv vet jag inte riktigt vad jag tycker än, men visst är det bra att fenomenet med all mat vi kastar blir uppmärksammat. Känns dock inte (än) som att jag vill sälla mig till containerdykarna...

19 maj 2012

Våldet är värre i omfattning än våra vanligaste folksjukdomar...


Idag har det varit en dag som bestått av många viktiga artiklar att läsa och att länka till. Viktig, men inte alls något rolig läsning.

Flertalet av artiklarna handlar om våld, hedersvåld eller olika former av partnervåld. Det våld som utövas inom en relation, partnervåldet, är idag så omfattande att det har passerat nivåerna för våra vanligaste folksjukdomar...Mellan 75 000 och 100 000 kvinnor utsätts varje år, 20 av dem så illa så att de dör. Ändå räknar man bara med att ca 20 % anmäler. Dock behandlas bara 1500 män årligen för den våldsproblematik som drabbar dem de lever med. Av anmälningarna handlar 90 % av dem om relationer där våldet utövas av män, mot kvinnor.

Vi behöver angripa problemet på ett nytt sätt när antalet fall överträffar antalet som drabbas av våra vanligaste folksjukdomar. Partnervåldet drabbar även barnen, idag räknar man med att ungefär 200 000 barn drabbas av det, en hisnande och ofattbar siffra!
Alliansregeringen har initerat en rad olika insatser för att komma tillrätta med det utbredda partnervåldet. Vi kan idag bara konstatera att det trots massiva insatser inte räcker.

Sedan slutet på 1990-talet finns det i Socialstyrelsens folkhälsorapport ett eget kapitel. Folkhälsoarbetet i Sverige inbegriper elva olika områden.
Nu initerar två folkpartister ett utmärkt förslag om att göra partnervåld till ett tolfte område inom Folkhälsoarbetet. Fördelen med folkhälsoarbetet är att det spänner över olika politikområden och når samtliga nivåer i samhället. Borde inte detta vara en utmärkt grund att utgå ifrån när det gäller att komma tillrätta med våldet i nära relationer? Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

18 maj 2012

Ålder är mer än en siffra

Åldersdiskriminering är vi duktiga på här i Sverige, till skillnad mot många andra länder så anses man vara förbrukad vid 35 eller så.
I vårt land är det nästan alltid så att när någon intervjuas i en tidning så står åldern efter namnet (inom parentes). Galet vilken vikt vi lägger vid dessa siffror, som om de säger något egentligen om människan bakom dem...Ålder är mer en siffra i passet skulle jag vilja säga, en del är gamla när de är tjugo, andra är unga trots att de fyllt åttio.

På Folkpartiets initiativ föreslår regeringen nu att åldersdiskriminering skall omfatta fler områden än arbetslivs- och utbildningsområdet.
" Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning."

"Syftet med det nya förslaget är att stärka individers rättigheter och bidra till att människor som diskrimineras får upprättelse och ersättning för den kränkning som diskrimineringen har inneburit. Det ska också bidra till en förändrad attityd i samhället när det gäller åldersfrågor.
Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013." Om du vill läsa mer: Källa:http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/erik-ullenhag-forbud-mot-aldersdiskriminering/


17 maj 2012

Rätt prioriteringar?

Kristi Himmelfärdsdagen är snart till ända, en söndag på en torsdag, en extra ledig dag mitt i veckan. Inte har jag gjort mycket nytta idag men kanske behövs även sådana dagar emellanåt när man tillhör gruppen "presterare"...Det ger mig en chans att bara vara i nuet, att bara finnas till.

På eftermiddagen kom beskedet att ännu en fantastisk artist och sångerska lämnat oss, Diana Ross, har dött vid 63 års ålder. Det får mig att fundera, tänka på om mina prioriteringar i livet är de rätta? Visserligen har jag några år kvar till 63, men inte en evighet...Vi är säkert många som får oss en tankeställare när döden gör sig påmind, bland våra vänner, släktingar eller som idag hos en offentlig person.

Jag ställer mig alltid frågor när sådant händer, när det oundvikliga kryper nära, för vi ska ju alla den vägen vandra, vi vet bara inte när vår egen tid är utmätt. I vardagen är det alltid fullt upp, och jag gillar verkligen att vara mitt i händelsernas centrum, men när sådant här sker blir jag alltid påmind om att livet är ändligt och att jag måste göra det mesta & bästa av det. På något sätt är vi skyldiga oss själva det, tycker jag...

Så är jag då på rätt plats, gör jag rätt saker, bor jag som jag vill och hinner jag med de saker som jag har på min "bucket list" dvs. saker som jag vill hinna göra, se och uppleva innan min tid är kommen? Är mina prioriteringar i linje med min livsplan (ja, jag har en sådan)? Inte så säker på det idag, så det tål att ta sig en riktig funderare på...

16 maj 2012

Ett helt nödvändigt beslut!

Med anledning av det avtal som nu, tack vare föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" eller GAPF, rivits upp mellan Jönköpings kommun och muslimska församlingar skriver jämställdhetsminister Nyamko detta brev:


Vänner,

som liberaler kan vi aldrig acceptera att barn inte får en fullständig utbildning för att de tillhör en viss grupp. Därför var Folkpartiet pådrivande för att den nya skollagen skulle slopa dispensen från ämnen som gymnastik, musik eller sex och samlevnad med hänvisning till religion eller kultur.

Nya skollagen har fått effekt. Jönköpings kommun rev igår upp det uppmärksammade avtalet med muslimska församlingar som innebar särbehandling av muslimska elever vad gäller gymnastiken och studieresor. Barn och utbildningsnämnden sa att de förstått att muslimska elever särbehandlats och att kommunen i och med det brutit mot nya skollagen.

Jag välkomnar kommunens beslut. Skolor tvingas ofta hantera svåra och känsliga frågor. Jag tror på en öppen dialog mellan föräldrar och skolpersonalen där man förklarar hur undervisningen går till och vad syftet är. Men man får inte heller kompromissa med barnets grundläggande rättigheter, inte minst rätten till en god utbildning. Att särbehandla barn med en viss trosuppfattning som ett kollektiv är fel väg att gå. Skolan ska skapa förutsättningar och möjligheter för individer att växa och utvecklas.

Vänligen,

Nyamko

15 maj 2012

När är det dax att polisanmäla?

När man som jag är politiskt aktiv i sin hemkommun så ställer man sig då och då frågan om var gränsen för förtal går? Många är ju de människor som vet bättre och bäst och till och från hängs man ut på sociala medier, på bloggar, hemsidor och på tidningars insändarsidor. Ibland av människor som tillkännager sin identitet, men alltför ofta av dem som inte en törs stå för sina åsikter med annat än en anonym avsändare...
Självklart får man räkna med att bli ifrågasatt till en viss grad när man är en offentlig person, men under det senaste halvåret har det alltför ofta hänt att människor inte kan skilja på roll och person.

Det bekymrar mig eftersom det enligt mitt sätt att se skadar mer än det gör nytta. Dels är det naturligtvis den personliga påverkan det har på personen ifråga som på detta sätt blir uthängd, dels gör det att föraktet för politiker ökar. För politiker vet vi ju alla hur de är - de är ju personer som du och jag, vanliga människor med vanliga jobb som har valt att engagera sig i ett politiskt parti för något de brinner för, eller hur? 

Det innebär naturligtvis även att det blir svårare för ALLA politiska partier att rekrytera nya medlemmar, dessa medlemmar som alla partier är så beroende av för att demokratin ska fungera. För vem vill riskera att betraktas som idiot, få anonyma brev eller få sin person ifrågasatt å det grövsta när det egentligen är rollen som skall ifrågasättas?

Var går gränsen för när det kan betraktas som förtal, rent juridiskt? Är det en personlig upplevelse, precis som när jag känner mig kränkt? Är det min personliga upplevelse som avgör, eller är det omgivningens? När är det rätt att sätta ner foten och polisanmäla?

Frågan om etnicitet...

Högerextrema grupper brukar prata om etnicitet, de gillar att kategorisera människor i etnicitet eller ännu värre, i raser...När Sverige fick in Sverigedemokraterna i riksdagen var det många som varnade för att det främlingsfientliga språkbruket snart skulle bli allmängods bland politiska partier i Sveriges riksdag. Att det skulle gå lite inflation i begreppen...

Sveriges statsminister sa ifrån på skarpen till SD:s partiledare för två år sedan när han ville diskutera begreppet etniska svenskar. Nu har han själv använt begreppet i en diskussion vilket för mig är obegripligt. Var det medvetet eller omedvetet, var det ett klavertramp, eller? Fredrik Reinfeldt borde förklara sig!

14 maj 2012

Miljö, miljö, miljö...

Har i helgen tillsammans med många liberaler deltagit i diskussionen om Folkpartiets nya partiprogram. Vi hade alla fått välja fyra seminarier och ett av mina pass handlade om miljöfrågan.
Ofta är det miljö- och demokratifrågor som triggar igång det politiska intresset när man är ung, idag kan jag ibland känna en viss frustration i miljöfrågorna då ämnet känns så stort och komplext. Men det känns viktigt att sätta strålkastarljuset på vad vi kan göra ensamma och tillsammans.

Kan vi verkligen åstadkomma något mot de starka industriella och ekonomiska intressen som fortsätter att driva tesen att det är olja som skall driva våra bilar och att rovfisket är OK? Gör det någon skillnad om jag byter ut mina glödlampor och köper en miljöbil? Det är lätt att misströsta, samtidigt som kampen för en bättre miljö är så oerhört viktig, inte bara för nu levande generationer.

Jag hittade en film igår om plasten i våra världshav, som du kan se här. Plasten finns ju överallt, varje gång vi går och handlar bär vi hem massor med plast...
Vårt eget innanhav Östersjön är svårt drabbat av försurning och utsläpp med delvis döda bottnar. En bra sida om Östersjön finns via den här länken. 
Det finns naturligtvis mycket mer att skriva om detta ämne och jag kommer självklart att återkomma kring miljöfrågorna. Vill du läsa mer om Folkpartiets miljöpolitik kan du göra det på den här sidan.

13 maj 2012

Fp om bristande tillgänglighet

Folkpartiet liberalerna har släppt en rapport som ska ge enskilda möjlighet att driva frågor om bristande tillgänglighet till domstol. Rapporten som heter "Ett samhälle där alla kan delta" menar att frågan om bristande tillgänglighet bör anses som diskriminering.

Ges möjligheten att driva dessa frågor till domstol kan i så fall diskrimineringsersättning utgå.Det blir ett sätt att stärka människor och att sätta ett skarpt verktyg i händerna på dem om Folkpartiet kan få igenom detta. Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Det är bra tycker jag om vi kan skärpa möjligheterna på detta område. Att ge funktionshindrade möjlighet att på ett bättre sätt delta i samhället både som privatpersoner men även som ex arbetstagare är på alla sätt positivt. Alla som någon gång provat att ta sig fram i en rullstol vet att hindren är många...Fler funktionshindrade bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet, de bör kunna delta i aktiviteter på samma sätt som alla andra vilket innebär att exempelvis kollektivtrafik och entréer bör anpassas.

En som har jobbat hårt med att öppna sin verksamhet för dem som har någon form av funktionshinder är länspolismästare Carin Götblad. Hennes arbete på området är ett föredöme. Här kan du lyssna på ett kort radioinslag om detta. Att bredda människors syn på vad som är kompetens är viktigt om vi vill ha ett samhälle för alla. Här återstår ännu mycket att göra.

10 maj 2012

Ingen riktig våldtäkt...?

I kvälls sänds reportaget "Ingen riktig våldtäkt" som berör frågan om att alltför många unga utsätts för övergrepp av jämnåriga. Antingen verbala övergrepp eller fysiska övergrepp av en jämnårig dvs. våldtäkt.

Det verkar som om begreppet våldtäkt behöver förklaras - det är väldigt sällsynt att våldtäkter sker ute, som ett överfall, med mycket våld, av en vilt främmande människa.
Det allra vanligaste är att en våldtäkt sker i hemmet, av någon som du redan känner, av någon som är jämnårig. Definitionen av en våldtäkt är att du blivit utsatt för sex mot din vilja. Så enkelt men också så svårt...

Många som har utsatts vågar inte anmäla, vågar inte berätta för någon vuxen, just för att de har en bild av vad våldtäkt är som inte stämmer med vad de själva upplevt. Rädda Barnen menar att vi måste utbilda och informera kring detta.
Både ungdomarna och dem som arbetar med ungdomar måste få en tydligare bild av vad som faktiskt är en våldtäkt. Idag skuldbeläggs ofta tjejen, för vad hon hade på sig, för att hon var full, för att hon gick hem själv, för att hon inte skrek och slogs när hon utsattes för våldtäkten.

Det är dessa attityder som vi måste komma tillrätta med - det är aldrig ditt fel för att du har utsatts för ett fysiskt övergrepp, oavsett var det skett och vem som gjorde det! Din kropp är din kropp!

09 maj 2012

9 maj - Europadagen: Ensam är inte stark


Idag firas EU:s födelsedag runt om på flera platser i Europa. Själv firade jag med att äta en bit cheesecake till eftermiddagskaffet vid mitt besök i Karlstad, hur firade du?

Den 9:e maj är hela Europas födelsedag. I dag firar vi att vår del av världen lever i fred och frihet. Vi får aldrig glömma vår kontinents blodiga historia.
Tidigare generationer av européer vande sig vid krig och konflikter. Idag förhandlar vi oss fram till gemensamma lösningar på gemensamma problem.
Krisen ställer stora krav på ekonomiska reformer. EU står inför stora utmaningar. Men ensam är inte stark.

Vi behöver mer av samarbete, inte mindre.
I Kina, Japan och Sydkorea produceras fler bilar än i Europa och Nordamerika tillsammans. De mest välutbildade tonåringarna finns inte i Stockholm eller i Skövde, utan i Shanghai. Samtidigt har Europa världens bäst välutbildade hemmafruar. Ett enorm slöseri med kvinnors kompetens och skaparkraft. Det håller inte i längden. EU måste vara en kraft för modernisering och tillväxt.

Våra mål:
* Frihandel för mer tillväxt
* Östersjön med renare havsmiljö
* EU-budget för framtiden
(Källa www.folkpartiet.se)07 maj 2012

Folkpartister i Nora?

Vi blir gärna fler!


Sökes: Du som är intresserad av att påverka politiken i vår kommun

Finnes: Möjlighet att tycka till om och engagera sig i folkpartiets politik i Nora


Läs mer på www.folkpartiet.se eller kontakta mig via bloggen.

06 maj 2012

Hollande vinnare i Frankrike

Det verkar som som Sarkozys flirt med främlingsfientliga partier och strömningar i Frankrike straffade sig till slut, om det nu var främsta skälet när han nu förlorade presidentvalet. Med tanke på hur främlingsfientligheten tycks växa i Europa så är jag glad för att Frankrike får en annan president, även om jag är mer anglofil än frankofil.

I Sverige har Bengt Westerberg fått uppdraget av integrationsminister Erik Ullenhag att utreda främlingsfientligheten i vårt land. Vi är på inget sätt befriade från de strömningar som finns i övriga EU-länder även om den vardagliga rasismen och antisemitismen inte är fullt lika utbredd i Sverige.
Men inte minst händelserna i Malmö den senaste tiden tyder på att även vi har ett antisemitiskt bakgrundsbrus som oroar. Det är oroande!

Den vision som SD har förskräcker och det är viktigt att vi vågar ta debatten. Det är först när trollen kommer ut i ljuset som de spricker, vi måste våga sticka hål på de fördomar som finns. Vi- och de-tänkandet måste vi försöka komma ifrån, vi har fler likheter än olikheter vi människor.

05 maj 2012

Kämpa för varenda unge!

Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.
Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.

Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!

04 maj 2012

För dem som INTE klarar målen i Nora

En av Sveriges största barnarbetsplatser är skolan, den plats där våra telningar ska lära för livet. En utmaning på barnens arbetsplats är hur vi får alla barn att klara målen. Framförallt ligger utmaningen i att besluta vad vi ska göra med de barn som INTE klarar de uppsatta målen av olika orsaker, ca tio procent årligen.

Att lärarna är den viktigaste resursen för att eleverna ska ha en chans att klara målen tror jag är väl inympat hos de allra flesta idag. Lärarna har varit i fokus en längre tid och är fortsatt i fokus tack vare starka fackföreningar och en pågående avtalsrörelse.
Det som oroar mig är att vi idag lämnar elever utan att de har fått det stöd de behöver. Då menar jag att vi dels lämnar elever mellan olika stadier och klasser utan tillräckliga kunskaper för nästa nivå, men även att vi lämnar barnen när de gått ut en årskurs utan att ha klarat de uppsatta målen.

Att följa upp var och hur eleverna har lämnats i sticket i skolan är inte så svårt, det finns system för detta att implementera. Att lärare år efter år lämnar över elever som inte nått målen är något som vi måste komma tillrätta med och det är givetvis ytterst ett chefsansvar. Det är INTE OK att som lärare skjuta över ansvaret till nästa stadium och lärare!

Det är skolans ansvar att se till att alla elever år möjligheten att nå målen. Men det behövs tydliga riktlinjer på vad som skall göras om en elev trots stödinsatser inte klarat målen - ska eleven gå om ett år, kanske redan i årskurs tre? Ska eleven få extra stöd efter skolan eller på lördagar? Har eleven rätt till sommarskola? Här finns det en utmaning att anta för oss som är skolpolitiker!

03 maj 2012

Apropå pressfrihet

Idag är det pressfrihetens dag, en dag som instiftats av FN. I Sverige är vi ganska unika, bara 17 % av jordens befolkning har möjlighet att uttrycka sig fritt! 

För oss är det så självklart att vi kan uttrycka oss fritt och pressfrihet är en grundbult i en demokrati.

Men helt nära oss, i stater inom EU, är pressfriheten hotad och yttrandefriheten inskränks. Du kan läsa här vad EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson skriver om detta i SvD.

Albert Camus har sagt " en fri press kan vara god eller dålig, men en sak är säker, utan frihet kan den aldrig bli annat än dålig".

Denna dag går mina tankar till svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som suttit fängslat i tio och ett halvt år utan rättegång i Eritrea. Vi vet mycket lite om hur han har det, om han lever...Rättssystemet har inte fungerat, ingen rättegång har hållits, ingen vet vad han sår åtalad för.

Mina tankar går även till journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson som sitter fängslade i Etiopien för terrorbrott, de har dömts till 11 års fängelse. De har kontakt med yttervärlden, de får besök och har möjlighet att skriva och skicka brev vilket gör deras situation annorlunda än Isaaks.

Men, de är alla journalister vilket är orsaken till att de sitter fängslade, de har använt sig av det fria ordet för att göra sig hörda, det är deras brott...

02 maj 2012

Äldreomsorgens chefer

I en debattartikel nyligen menar tre av mina folkpartikollegor att det är dags att starta en ledarskapsskola för äldreomsorgens chefer. Folkpartiet initerade detta redan inför valet 2010 och Socialstyrelsen fick uppdraget att ta fram en modell för detta.

Syftet ska vara att stärka cheferna i äldreomsorgen på samma sätt som kompetensreformen som genomförs på skolans område, för att stärka rektorer i deras ledarskap. Det handlar om totalt 5000 äldreomsorgschefer runt om i vårt land som behöver stärkas i sin chefsroll.

Vi kan alltså få ett nationellt chefsprogram för äldreomsorgen om detta går igenom i höstens budgetproposition. Områden som nämns som utvecklingsområden för cheferna inom äldreomsorgen är bland annat handledning, coachning, uppföljning av verksamheten och vidareutbildning av personalgruppen.
Socialstyrelsens förslag innebär studier en dag i veckan i totalt tre år för detta vilket är en omfattande satsning.
Det kommer sannolikt att vara en satsning i rätt riktning för att göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen och för att få fler att våga säga ja till en chefsroll.

Jag tror att detta kan vara ett steg på vägen mot en bättre kvalitet inom äldreomsorgen. Vad tror du?
Parallellt med detta måste man dock komma ihåg att precis som med alla chefsroller handlar det om att bli medveten om sina egna värderingar - det kräver att man arbetar med sin egen personliga utveckling - som i allt ledarskapsarbete. Till syvende och sist är det chefens värderingar som speglas i verksamheten.

01 maj 2012

En bra dag för svensk ungdom

Häromdagen kom beskedet att även Kommunal nu inför möjligheten till ungdomslöner för de ungdomar som ännu inte har något arbete att gå till. Tillsammans med Metall och Handels kommer nu även den kommunala sektorn att kunna anställa ungdomar där handledning/utbildning är en väsentlig del av arbetsdagen.

Det här är ett stort genombrott och min bestämda uppfattning är att det alltid är bättre att man som ungdom har ett jobb att gå till än att gå på socialbidrag. Alla arbetsgivare som jag har varit i kontakt med har samma uppfattning, att gå hemma under en lång period utan fasta rutiner är förödande.

Tanken om ungdomslöner väcktes på Folkpartiets riksmöte i mars och efter att Lennart Gabrielson (Fp) tog initiativet att införa detta i Sollentuna har det motionerats om detta i mängder av kommuner runt om i Sverige. Även i Nora lämnade Folkpartiet liberalerna in en motion på fullmäktige i februari. Nu när flera fackförbund har tagit med detta i sin avtalsrörelse hoppas jag att det snart blir verklighet.

Självklart är detta inte det enda som behöver göras för att ungdomar ska komma i arbete. I den rapport "Unga ska ha jobb" som Folkpartiet presenterade förra veckan finns det fler insatser som vi beskriver som nödvändiga. Är du intresserad av att få ett ex av den, hör av dig till mig!