13 maj 2012

Fp om bristande tillgänglighet

Folkpartiet liberalerna har släppt en rapport som ska ge enskilda möjlighet att driva frågor om bristande tillgänglighet till domstol. Rapporten som heter "Ett samhälle där alla kan delta" menar att frågan om bristande tillgänglighet bör anses som diskriminering.

Ges möjligheten att driva dessa frågor till domstol kan i så fall diskrimineringsersättning utgå.Det blir ett sätt att stärka människor och att sätta ett skarpt verktyg i händerna på dem om Folkpartiet kan få igenom detta. Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Det är bra tycker jag om vi kan skärpa möjligheterna på detta område. Att ge funktionshindrade möjlighet att på ett bättre sätt delta i samhället både som privatpersoner men även som ex arbetstagare är på alla sätt positivt. Alla som någon gång provat att ta sig fram i en rullstol vet att hindren är många...Fler funktionshindrade bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet, de bör kunna delta i aktiviteter på samma sätt som alla andra vilket innebär att exempelvis kollektivtrafik och entréer bör anpassas.

En som har jobbat hårt med att öppna sin verksamhet för dem som har någon form av funktionshinder är länspolismästare Carin Götblad. Hennes arbete på området är ett föredöme. Här kan du lyssna på ett kort radioinslag om detta. Att bredda människors syn på vad som är kompetens är viktigt om vi vill ha ett samhälle för alla. Här återstår ännu mycket att göra.

Inga kommentarer: