25 maj 2012

Ett försök av s+v+m att tysta oppositionen?

På onsdagens kommunstyrelsemöte var punkten om "förändrade tjänstgöringsgrader för arvoderade förtroendevalda " uppe under punkt 32. Inga handlingar var bifogade...
Det visade sig att den nya majoriteten vill höja upp kommunstyrelsens ordförande från 80 till 100 procent igen. Samverkanspartierna återförde aldrig de 20 procenten som kommunfullmäktiges ordförande hade, utan la dessa tjugo procent som en besparing.

Men inte nog med det, den nya majoriteten tyckte att oppositionsrådsposten skulle sänkas från nuvarande 75 till 50 procent. Ett märkligt förfarande då det föreligger en kallelse till en parlamentariskt sammansatt grupp som skall se över hela den politiska organisationen för att hitta en samsyn och ett gemensamt förslag som skall kunna gälla över valet 2014.

En politisk organisation bör diskuteras och man bör vara överens om vad som skall gälla då en sådan organisation skall vara hållbar över tid oavsett vem som sitter i majoritet eller opposition.
Ett märkligt och maktfullkomligt agerande av den nya majoriteten att på detta sätt försöka köra över den parlamentariska gruppens mandat som skall ha sitt första möte nästa vecka...Det bådar inte gott för framtiden!

Inga kommentarer: