22 maj 2012

Bra skolmat?

Om skolmaten tycker eleverna alltid något, det vore konstigt annars. Nora är inget undantag från den regeln. Sen vårt nya storkök började laga maten har det kommit en hel del feedback som varit mindre positiv. Eleverna tycker att maten inte smakar något, att det är konstig konsistens och att det är märkliga rätter.
Matråd har bildats, på alla skolor vid det här laget hoppas jag, som har regelbundna möten med kostchefen så att kritiken kan fångas upp för att förändra i positiv riktning. Favoritmatlistor tas fram i syfte att göra maten attraktivare för våra elever.

Sedan den nya skollagen trädde i kraft finns ett krav på att skolmaten skall vara näringsrik, men mätmetoderna för detta är inte helt enkla att ta fram visar det sig enligt detta nyhetsbrev från SKL. Riktlinjerna saknas och det Skolinspektionen tittar på istället är i dagsläget det systematiska kvalitetsarbetet.
Men för att skolmaten ska göra "nytta" måste den ju vara näringsriktig och, framförallt måste eleverna äta den. Som en hjälp på vägen utvecklas nu en webplats där skolorna skall kunna göra denna så viktiga näringsberäkning.

Tanken är att sidan även ska kunna prestera en rapport utifrån de aktuella uppgifterna, en rapport som sedan kan läsas av både politiker, elever, föräldrar och tjänstemän som på olika sätt är involverade i skolmaten. På så sätt kommer förhoppningsvis ett erfarenhetsutbyte till stånd. Sidan "Skolmatsverige" kan du hitta här.
Sen tror jag personligen att en hel del skulle kunna göras bättre kring maten, då menar jag miljömässigt, en fin dukning, sköna stolar, en fräsch matsal och en ljuddämpande miljö skulle säkert göra sitt till för att få eleverna att gilla matstunden!

Inga kommentarer: