02 maj 2012

Äldreomsorgens chefer

I en debattartikel nyligen menar tre av mina folkpartikollegor att det är dags att starta en ledarskapsskola för äldreomsorgens chefer. Folkpartiet initerade detta redan inför valet 2010 och Socialstyrelsen fick uppdraget att ta fram en modell för detta.

Syftet ska vara att stärka cheferna i äldreomsorgen på samma sätt som kompetensreformen som genomförs på skolans område, för att stärka rektorer i deras ledarskap. Det handlar om totalt 5000 äldreomsorgschefer runt om i vårt land som behöver stärkas i sin chefsroll.

Vi kan alltså få ett nationellt chefsprogram för äldreomsorgen om detta går igenom i höstens budgetproposition. Områden som nämns som utvecklingsområden för cheferna inom äldreomsorgen är bland annat handledning, coachning, uppföljning av verksamheten och vidareutbildning av personalgruppen.
Socialstyrelsens förslag innebär studier en dag i veckan i totalt tre år för detta vilket är en omfattande satsning.
Det kommer sannolikt att vara en satsning i rätt riktning för att göra det mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen och för att få fler att våga säga ja till en chefsroll.

Jag tror att detta kan vara ett steg på vägen mot en bättre kvalitet inom äldreomsorgen. Vad tror du?
Parallellt med detta måste man dock komma ihåg att precis som med alla chefsroller handlar det om att bli medveten om sina egna värderingar - det kräver att man arbetar med sin egen personliga utveckling - som i allt ledarskapsarbete. Till syvende och sist är det chefens värderingar som speglas i verksamheten.

Inga kommentarer: