24 mars 2013

Nora behöver fler liberaler!
Vad tycker du?!
Är det viktigt att Noras elever känner sig trygga och säkra i skolan & lämnar skolan med godkända betyg?

• Är frihet att välja viktigt även för Noras äldre invånare?


• Är det viktigt att Nora skapar en tydlig näringslivsstrategi för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet?


Vill du vara med och utveckla Nora?

Har du ideer kring Noras framtid?

Är du intresserad av samhällsfrågor?

Då är du den vi söker!!
Kontakta Folkpartiets ordförande i Nora

Ulf Wilder

ulf@algi.se
070 493 0043

Eller

Gabrielle Peteri
via bloggen alt mobil
070-240 41 37


så får du veta mer om hur du engagerar dig och får politiska uppdrag!

20 mars 2013

Landsbygdsutveckling, mandatfördelning och långtidsbudgetMed- och motgång i Strasbourg
Under den gångna veckan har Marit Paulsen befunnit sig i Strasbourg för att bl.a. rösta i plenum om EU:s långtidsbudget, mandatfördelningen i parlamentet samt jordbrukspolitiken. Resultatet gällande jordbrukspolitiken blev en besvikelse för Marit då förslaget om en gemensam marknadsreglering röstades igenom. Landsbygdspoltiken däremot, blev som Marit ville.

- Vi är på väg i rätt riktning när det kommer till landsbygdsutvecklingen, dock är budgeten för den tyvärr alldeles för liten, sa Marit efter omröstningen.


Sverige behåller sina 20 mandat!
Cecilia Wikström har stridit för att Sverige ska få behålla sina 20 mandat efter Europavalet 2014 och i veckan blev det klart efter voteringen i Strasbourg att hon lyckades med detta!

Efter valet 2014 kommer antalet ledamöter i Europaparlamentet att reduceras till 751. Med Kroatiens inträde i EU till sommaren innebär detta att elva länder kommer att förlora varsitt mandat. I ursprungsförslaget skulle Sverige förlora ett mandat i Europaparlamentet, vilket skulle innebära att Sverige och Österrike skulle företrädas av 19 ledamöter vardera, trots att Sverige har en miljon fler invånare. Därför tog Wikström strid för Sveriges 20:nde mandat. Nu lämnas frågan över till ministerrådet.

 - Det är både rättvist och demokratiskt att Sverige behåller sina 20 mandat i nästa Europaval, medan Österrike förlorar ett, så att de företräds av 18 Europaparlamentariker. På så sätt kommer båda länders ledamöter att företräda cirka 475 000 medborgare per ledamot, säger Wikström.

Läs mer på Cecilias blogg


EU:s institutioner måste vara solidariska
Under plenisessionen i Strasbourg röstade en stor majoritet av Europaparlamentarikerna för en eventuell ökning av EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020. Parlamentet markerade att det krävs mer resurser för att kunna leverera de politiska mål som satts upp.

- Jag röstade emot parlamentets förslag, sa Olle Schmidt efter omröstningen. Jag förstår mina kollegor, men när EU:s medlemsländer är i en svår ekonomisk situation måste EU:s institutioner vara solidariska och även de spara pengar.

Läs mer på Olle Schmidts bloggNästa vecka: AGRI, Libanon och besök från Kambodja

Nästa vecka deltar Marit Paulsen i möten med AGRI-utskottet och Olle Schmidt reser till Beirut för att tala vid Liberala Internationalens möte. Cecilia Wikström får besök av sin kollega och vän Mu Sochua som är oppositionspolitiker i Kambodja. Mu Sochua kommer till Bryssel för att belysa de demokratiska problem som finns i Kambodja inför det kommande valet.    


***

Om du vill veta mer om arbetet i Europaparlamentet, kolla in vår hemsida - eller kontakta oss. Vi svarar gärna på alla era frågor!

 Källa: Nyhetsbrev från FP i Bryssel
2013-03-1519 mars 2013

Folkpartinytt!

Du vet väl att folkpartiet har tagit fram ett förslag på nytt partiprogram som skall klubbas på partiets landsmöte i höst? Här kan du läsa mer:

Förslaget kan läsas på Liberal vision - På väg mot nytt partiprogram -
 

Programförslaget, avsnitt 1: Inledning
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-1-inledning/
1.1 Liberalism

Programförslaget, avsnitt 2: Människor i utveckling
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-2-manniskor-i-utveckling/
2.1 Social rörlighet, 2.2 Kunskap är makt, 2.3 Kultur och medier, 2.4 Jämlika villkor

Programförslaget, avsnitt 3: Välstånd
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-3-valstand
3.1 Den fria ekonomin, 3.2 Rörlighet för en öppen värld, 3.3 Trygghet och stöd


4.1 Miljö och klimat, 4.2 Energi, 4.3 Naturvård, 4.4 Jordbruk, skogsbruk och fiske, 4.5 Transporter och infrastruktur, 4.6 Bostäder

 
Programförslaget, avsnitt 5: En demokratisk värld
http://blogg.folkpartiet.se/2013/03/18/programforslaget-avsnitt-5-en-demokratisk-varld/
5.1 Det civila samhället, 5.2 Rättssamhället, 5.3 Det levande folkstyret, 5.4 Globalt samarbete


6.1 Arbetet fortsätter

Du kan läsa mer här

 

14 mars 2013

Liberala alfabetet

Säkerhetspolitik - här får du veta hur Folkpartiet liberalerna ser på det:

Vi vill:
 • Folkpartiet vill att Sverige blir medlem i Nato när tillräckligt stöd för det finns.
 • Sverige ska fortsätta att delta i internationella militära och civila insatser som världssamfundet står bakom.
 • Sverige ska leda en av EU:s sk snabbinsatsstyrkor, Nordic Battle Group 2011, och ha som mål att leda också Nordic Battle Group 2014.
Hoten mot Sverige och våra medborgare måste idag mötas allt längre från våra gränser. Säkerheten runt om i världen stärks om vi samarbetar tillsammans med andra länder för att uppnå fred och säkerhet.
Det här har vi gjort:
 • Sverige deltar i flera internationella insatser, tex. i norra Afghanistan inom Nato:s operation ISAF.
 • Sverige ledde och deltar nu i EU:s marina insats utanför Somalias kust, Atalanta.
 • Sverige ledde våren 2008 den Nordiska Stridsgruppen (NBG), en del av EU:s snabbinsatsstyrka.
Läs mer:Försvarspolitisk rapport (PDF-dokument, 54 kB)

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

13 mars 2013

Liberala alfabetet

Idag handlar det liberala alfabetet om studiemedel:
 
 
 
Folkpartiet liberalerna vill att:
 • Arbete ska löna sig, också för studenter. Avskaffa fribeloppet.

Ett väl utbyggt offentligt studiestöd är ett viktigt inslag i en ambitiös och framsynt utbildningspolitik. Det är intresse och fallenhet som ska avgöra om människor väljer akademiska studier, inte tjockleken på den egna eller föräldrarnas plånbok.
Sverige har generösa studiemedel, men de har inte ökat i takt med studenternas kostnader och många av dem får inte ekonomin att gå ihop. Vi har höjt studiemedlen med 431 kr i månaden från 1 januari 2010. Fribeloppet höjdes 1 januari 2011 från 107 000 till ca 136 400 kronor per år. Det är en viktig princip att det ska löna sig att arbeta också för studerande. Höjningen har särskilt stor betydelse för studerande som inte har föräldrar eller andra anhöriga som kan hjälpa till med pengar. Höjningen av fribeloppet har därmed också en tydlig rättviseprofil.
Arbetet med att förbättra trygghetssystemen för studenter ska fortsätta. Vi vill på sikt avskaffa fribeloppet.

Det här har vi gjort:
 • Höjda studiemedel med 432 kr i månaden från första januari 2010 och höjt fribelopp med 30 000 kr per år från 1 januari 2011.
 • Bättre villkor för studenter som vårdar sjuka barn eller anhöriga
 • Lättare att få studiemedel för studier utomlands
 • Skärpta krav på dem som missköter återbetalningarna av studielån.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

12 mars 2013

Liberala alfabetet fortsätter

Idag fortsätter det liberala alfabetet på bloggen. Så här ser Folkpartiet liberalerna på frågan om studentinflytande:

Vi vill:
 • Att alla studenter själva ska få välja vilka föreningar de ska vara med i.
Utgångspunkten för en liberal högskolepolitik är att värna den enskilda studentens rättigheter. Att själv få välja vilka föreningar man ska vara med i är en grundläggande demokratisk rättighet. Därför har vi avskaffat tvånget att vara med i en studentkår. Vi är övertygade om att ett studentinflytande som bygger på frivillighet kan väcka ett större engagemang bland studenterna. Ett vitalt studentinflytande är nödvändigt för utbildning av hög kvalitet.

Det här har vi gjort:
 • Kårobligatoriet är avskaffat. Medlemskap i studentkårer är numera frivilligt.
 • Regeringen stödjer studentinflytandet med 30 miljoner kronor per år
Läs mer:Framtiden börjar i klassrummet
StudiemedelUniversitet, högskolor och forskning

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

01 mars 2013

Liberala alfabetet - idag om strandskydd
Idag handlar det liberala alfabetet om hur vi i Folkpartiet ser på strandskyddet:

Vi vill:
 • Ha ett fortsatt starkt strandskydd reglerat i miljöbalken.
 • Värna allemansrätten.
 • Att en noggrann uppföljning görs av hur de nya strandskyddsreglerna från 2009 har tillämpats. Viktigt att avsikten med lagstiftningen fått genomslag och att tillämpningen är likvärdig över hela landet.

Skyddet av våra orörda stränder är ett nationellt intresse. Strandskyddet behövs inte bara för människors rekreation och naturupplevelser, utan också för att värna den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med ofta känsliga biotoper.
Folkpartiet är tydliga förespråkare för ett starkt strandskydd reglerat i miljöbalken. Vi har aktivt medverkat till de nya strandskyddsreglerna som gäller från 2009 och som innebär att skyddet ska kunna anpassas lokalt efter tillgång till stränder och exploateringstrycket inom området.
I högt exploaterade områden fortsätter strandskyddet att vara mycket starkt, men samtidigt får kommunerna större utrymme att bevilja nybyggnation i områden med lågt exploateringstryck. Det är rimligt att reglerna tillämpas med anpassning till att verkligheten ser annorlunda ut på t.ex. västkusten jämfört med i Norrlands inland.
Grundläggande är att strandskyddets syfte inte äventyras och att allemansrätten ligger fast och förtydligas.

Vi kommer noga följa hur reglerna används och utvärdera att tillämpningen ligger i linje med strandskyddets syfte och att myndigheterna har tillräckliga resurser för att pröva strandskyddsärenden.

Det här har vi gjort:
 • Alliansregeringen har genomfört lagändringar om ett utvecklat och förnyat strandskydd som innebär att tillämpningen av strandskyddet blir mer flexibel utifrån de lokala förhållandena. Folkpartiet har aktivt medverkat till denna förändring.
 • Vi har gett länsstyrelserna möjlighet att överpröva kommunala dispenser och detaljplaner där strandskydd upphävs och genom att granska kommunernas översiktsplan. Miljö- och friluftsorganisationerna ges dessutom rätt att överklaga beslut om undantag från strandskyddet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden