13 mars 2013

Liberala alfabetet

Idag handlar det liberala alfabetet om studiemedel:
 
 
 
Folkpartiet liberalerna vill att:
  • Arbete ska löna sig, också för studenter. Avskaffa fribeloppet.

Ett väl utbyggt offentligt studiestöd är ett viktigt inslag i en ambitiös och framsynt utbildningspolitik. Det är intresse och fallenhet som ska avgöra om människor väljer akademiska studier, inte tjockleken på den egna eller föräldrarnas plånbok.
Sverige har generösa studiemedel, men de har inte ökat i takt med studenternas kostnader och många av dem får inte ekonomin att gå ihop. Vi har höjt studiemedlen med 431 kr i månaden från 1 januari 2010. Fribeloppet höjdes 1 januari 2011 från 107 000 till ca 136 400 kronor per år. Det är en viktig princip att det ska löna sig att arbeta också för studerande. Höjningen har särskilt stor betydelse för studerande som inte har föräldrar eller andra anhöriga som kan hjälpa till med pengar. Höjningen av fribeloppet har därmed också en tydlig rättviseprofil.
Arbetet med att förbättra trygghetssystemen för studenter ska fortsätta. Vi vill på sikt avskaffa fribeloppet.

Det här har vi gjort:
  • Höjda studiemedel med 432 kr i månaden från första januari 2010 och höjt fribelopp med 30 000 kr per år från 1 januari 2011.
  • Bättre villkor för studenter som vårdar sjuka barn eller anhöriga
  • Lättare att få studiemedel för studier utomlands
  • Skärpta krav på dem som missköter återbetalningarna av studielån.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: