31 oktober 2011

Folkpartipolitik!

De kommande veckorna är jag ute på resande fot i samband med mitt arbete. Det innebär kanske mer sporadiska inlägg på bloggen, kanske lite kortare inlägg än vanligt och framförallt betyder det att jag kommer att ta lite "hjälp" för att kunna producera inlägg varje dag.
Bland annat kommer jag, precis som idag, låta er ta del av några av de beslut som Folkpartiet liberalernas landsmöte tog för ett par veckor sedan. Goda, liberala idéer måste marknadsföras!
Som vanligt ser jag fram emot dina kommentarer.

Idag kommer det att handla om invandring "Vi kan lära av Kanada":

Folkpartiets har i sommar presenterat nya förslag för förbättrade villkor för arbetskraftsinvandring. Sverige kan lära av Kanadas framgångsrika system för arbetskraftsinvandring.

Invandring har varit en viktig del i formandet av Sverige
Italienare, jugoslaver, greker, finländare och balter kom till vårt land för att arbeta. Utan dem hade Sverige varit ett sämre och fattigare land. I en globaliserad värld är en nyckel till ett lands framgång förmågan att attrahera duktiga människor att flytta till landet. Konkurrensen om humankapital är hård och vi måste fundera på hur vi till Sverige ska kunna locka högutbildade människor att invandra hit och bidra till svensk tillväxt och välfärd.
Den ton av slutenhet och intolerans som sprider sig runt om i Europa riskerar att göra Europa fattigare. Sverige ska inte gå den vägen utan fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Ett öppet samhälle kommer ha större möjligheter att locka en civilingenjör från USA, en naturvetare från Indien eller en entreprenör från Brasilien att invandra till vårt land.

Generationsväxling på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen visade i rapporten ”Generationsväxling på arbetsmarknaden” från oktober 2010 att det fram till år 2025 kommer att ske 1,6 miljoner pensionsavgångar i Sverige. Det är cirka 250 000 fler personer än under perioden 1995 till 2010. Också i närtid är pensionsavgångarna stora. Som en konsekvens av detta hämmas tillväxten av att antalet personer i arbetskraften är för lågt.
Vissa branscher och yrkesområden drabbas hårdare än andra och där talar mycket för stigande rekryteringsproblem under de kommande fem åren. Exempel på yrken med stora åldersavgångar fram till 2025 är specialistläkare, tandläkare, biomedicinska analytiker och ingenjörer.

Kanada
Kanada har ett poängsystem där den person som uppfyller vissa kriterier med avseende på utbildning, ålder, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet välkomnas till landet. Även personer som arbetar eller nyligen har arbetat temporärt i Kanada inom kvalificerade yrken under minst två år eller som har tagit sin examen i Kanada och därefter arbetat i landet i minst ett år kan kvalificera sig som arbetskraftsinvandrare.
Kanada har även ett så kallat ”Business Immigration Program” vars syfte är att attrahera företagare, entreprenörer och investerare till landet. För att komma som entreprenör till Kanada krävs minst två års erfarenhet av företagande samt att personen visar att han eller hon har ett kapital stort nog för att starta ett företag.

Folkpartiets förslag
Vi kan lära av Kanada som haft framgångsrikt system för arbetskraftsinvandring. Folkpartiet föreslår att den som uppfyller vissa kriterier ska kunna komma till Sverige för att söka arbete utan att ha en anställning som väntar. För att få den möjligheten – ett arbetssökarvisum – ska tre kriterier uppfyllas:
1. En utbildning på motsvarande mastersnivå.
2. Den sökande ska tala engelska eller svenska.
3. Den som kommer till Sverige för att söka arbete ska under den tiden kunna försörja sig själv.

Folkpartiet föreslår att en person ska kunna invandra till Sverige för att starta ett företag här. Förutsättningarna för att få invandra på denna grund ska vara att:
1. Den sökande har erfarenhet av företagande och vilja starta ett företag i Sverige.
2. Den sökande tar med sig ett startkapital.
I dag förlorar vi många duktiga människor som studerat på svenska universitet efter att de tagit examen. Folkpartiet föreslår att:
Gäststudenter ska, efter avslutade studier, automatiskt beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige och söka arbete under sex månader.
Tydlig signal om att Sverige välkomnar kvalificerad arbetskraft

Många länder ligger långt före oss i kampen om framtidens arbetskraft, innovatörer och företagare. Folkpartiet vill därför öka möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige genom att människor som uppfyller här redovisade kriterier ska kunna komma till vårt land för att söka jobb även om de inte har en anställning som väntar. Det sänder en tydlig signal om att Sverige välkomnar kvalificerad arbetskraft.

30 oktober 2011

Färre universitet i framtiden

I början på veckan kunde vi läsa Jan Björklunds artikel i DN om universitetens framtid. Björklund pekar på två viktiga saker som gäller för universiteten  - ungdomarna blir färre -vilket kommer att innebära att vi på sikt kommer att få färre universitet i Sverige. En jämförelse mellan födelsetalen 1990 och 2000 talar sitt tydliga språk - 36 000 färre barn föddes...

Det låga födelsetalet tillsammans med de senaste årens förändring i utbildningspolitiken - från kvantitet till kvalitet - innebär sannolikt att vi kommer att se en minskning i antalet universitet.
Några av de faktorer som påverkar detta är bl.a. att det nu genomförs allt vassare examenstillståndsprövningar och kvalitetsutvärderingar. Forskningsanknytningen är svag på många utbildningar, trots att den är förutsättningen för all högre utbildning. De stora universiteten har tillgång till den medan flera av de mindre högskolorna har satsat enbart på utbildning. Här behövs ett mer utvecklat samarbete.

Utbildningsministern förordar att inititativet om sammanslagningar skall komma från de lärosäten som är berörda. Många universitet har redan idag campus på flera orter, Linnéuniversitetet är ett exempel, Örebro universitet ett annat.

Som en av två rapportörer för Regionförbundet på skolans område ser jag behov av ett starkt universitet i region Örebro som en viktig pusselbit för att regionen inte skall tappa ytterligare mark när det gäller högre studier.
Ett omfattande arbete pågår nu inom ramen för den Regionala Utvecklings Strategin RUS där ett av fyra områden är kompetens och kunskapshöjande åtgärder. Att stärka samarbetet mellan grund- och gymnasieskolorna i regionen är en viktig åtgärd, ett nära samarbete med näringslivet är en annan viktig komponent i detta arbete. Men för att nå målet att fler av regionens ungdomar skall gå vidare till högre studier är ett nära samarbete med Örebro universitet och regionens kommuner en av framgångsfaktorerna. 

29 oktober 2011

Jag gillar inte när man skyller ifrån sig....

Läser i dag i Svenska Dagbladet om flickan som av sin far tvingades att spela funktionshindrad för att fadern på så sätt skulle kunna kvittera ut 25 000:- i veckan i stöd.  Totalt 2,4 mKr mellan åren 2003-2010. Förra hösten rymde flickan och anmälde sin pappa för olaga hot så nu har en utredning startats. Pappan nekar och menar att då har läkarna feldiagnosticerat flickan. Många frågetecken finns att räta ut.

Under hela sin uppväxt har flickan hållits hemma från skolan vilket givetvis ytterst har drabbat flickan och inneburit att hon aldrig fått chansen att ta del av den kunskap som hon som barn har rätt till. Hon har även isolerats från vänner och det sociala umgänge som ett barn har rätt till. 

Frågan jag ställer mig är givetvis hur det är möjligt att undkomma skolplikten på detta sätt - har skolan överhuvudtaget tagit sitt ansvar och uppfyllt sin del av skolpliktsbevakningen? Skolan har ett långtgående ansvar, tillsammans med föräldrarna, att se till att barn fullgör sin skolgång.  "Jag måste få undersöka detta och återkomma till dig", säger rektorn till reportern...

Till råga på allt innebär Försäkringskassans nuvarande regler att flickan är den som kan bli skyldig att betala tillbaka de pengar som pappan på felaktiga grunder fått ut. Helt orimligt!

28 oktober 2011

Nora behöver fler engagerade liberaler!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.

Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, ledamot i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi ser fram emot att få höra av dig!

27 oktober 2011

Noras nya facebookgrupp - en möjlighet att ta vara på!

I fredags startade en ny facebookgrupp "Vi som protesterar mot nedskärningen inom skola/barnomsorg i Nora kommun". En grupp som jag följt med intresse då den växer lavinartat och snart har knutit till sig tio procent av Noras innevånare.

Fantastiskt att få tillgång till medborgarnas responser, synpunkter och tankar tycker jag. Samtidigt kan jag hålla med om att det är viktigt att tänka på vilken ton vi använder mot varandra även i detta forum. 
En angelägen fråga som berör många och ett lovvärt initiativ av Maria Hagman som startade gruppen! Du kan läsa mer här om Facebookgruppen

Jag hoppas givetvis att det ska komma fram konstruktiva förslag och idéer som kan användas i det fortsatta budgetarbetet.
 Självklart skulle jag önska att fler verkligen gick med och engagerade sig i ett politiskt parti och var med och påverkade inte bara i denna fråga utan i alla frågor som finns i den kommunala politiken - tänk vilken fantastisk energi det skulle skapa!

Som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är jag bekymrad över det ekonomiska läge som nu återigen hunnit ifatt oss, i budgetarbetet 2009 klarade vi situationen tack vare statsbidrag. Jag har tidigare gjort tre blogginlägg som tagit upp besparingsfrågan och fått in en hel del synpunkter, förslag och idéer på besparingar från engagerade medborgare.

Tjänstemännen arbetar just nu med att ta fram förslag och gör en gedigen genomlysning av verksamheten inte bara i BUN utan även i övriga förvaltningar. Sen ska förslagen processas i partierna och förslag läggas fram utifrån de enskilda partiernas värderingar och prioriteringar och samverkanspartiernas gemensamma värderingar och måldokument. Jag hoppas innerligt att vi kan hitta en klok och balanserad lösning som blir hållbar över tid och som inte äventyrar kvaliteten i någon verksamhet.

26 oktober 2011

Jag gillar inte att man skyller ifrån sig!

Dagispersonal anmälde inte misstänkt barnmisshandel: Vi tänkte anmäla men hann inte”.

”14-årig flicka blev våldtagen på skolan och trakasserades av elever. Skolan: Vi gjorde vad vi kunde”.

Varje dag far svenska barn illa och vuxna skyller ifrån sig. Varför är det så? Det ska UNICEF ta reda på. Under en månad hårdbevakas Sverige – inga undanflykter accepteras. För att klara det behöver de vår hjälp: Hjälp till att jaga undanflykter då barn far illa, ta ställning på Facebook och sprid filmen om undanflykter.

Och du som har en egen blogg, var med och blogga mot undanflykter!
24 oktober – 24 november är månaden då man inte får skylla ifrån sig. #undanflykt

25 oktober 2011

Örebro Preventions Program

Eller ÖPP som du kanske känner det som, är ett rikstäckande föräldraprogram för att hjälpa ungdomar att skjuta upp alkoholdebuten. Metoden sprids med hjälp av Folkhälsoinstitutet. ÖPP presenteras på ett ordinarie föräldramöte, oftast i sjuan. Där får 
föräldrarna information om vad de kan göra själva hemma, och hur de kan samarbeta i klassen, för att orka stå emot trycket från ungdomarna och på så sätt förebygga en för tidig alkoholdebut. Att inte bjuda på alkohol hemma, att inte köpa ut och att ha lite koll på varandras ungdomar är några av de åtgärder som ÖPP föreslår.

190 av 290 svenska kommuner använde sig av ÖPP 2008. Även i Nora används metoden. Nu har en studie gjorts som konstaterar att ÖPP inte har några som helst effekter på ungdomars drickande.
Rapporten som gjorts visar dock att åttio procent av de skolor som använder sig av metoden inte har presenterat den på rätt sätt. Det ska vara återkommande information vid varje föräldramöte under åk 7-9 enligt metoden, vilket ofta är något som missats av skolorna.
Om metoden inte implementeras på rätt sätt är det kanske inte så konstigt att den blir verkningslös. Positivt dock anser jag att metoden utvärderas, det är inte så vanligt.
ÖPP bygger ju på att förebygga och det kan ju aldrig vara skadligt. Att ungdomars tidiga alkoholdebut är skadlig, det vet vi. Trenden för ungdomars alkoholdebut pekar nedåt, så kanske har ÖPP trots allt haft en positiv påverkan.

24 oktober 2011

Stora barngrupper i Noras förskolor...

I Nora vill vi ha ett barnperspektiv i alla våra verksamheter och vi vill på sikt att Barnkonventionen skall införas och vara ett av våra styrdokument. Det är en satsning som vi i barn- och utbildningsnämnden driver starkt och som majoritetspartierna står bakom.

För närvarande är jag bekymrad över det läge som råder på Noras förskolor – vi har under en period haft en överbeläggning som är tänkt som en tillfällig lösning och som vi nu måste säkerställa att den inte permanentas. I dagsläget har vi tjugo barn per avdelning , vilket är långt ifrån Skolverkets rekommendationer om 15 barn/barngrupp ( Läs gärna mer i Skolverkets Allmänna Råd 2005, Kvaliteten i förskolan som du kan tanka ner som pdf från Skolverkets hemsida).
Denna rekommendation från Skolverket är något som Folkpartiet liberalerna står bakom både i sitt lokala program men även i partiprogrammet.

Förskolegruppen ska givetvis ha en lämplig storlek och sammansättning, olika barn har olika behov och det är viktigt att ta med i beaktande. Förutsättningarna varierar på olika förskolor på så sätt att man inte kan ha en generell gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal på alla förskolor eller som är konstant över tid - detta påtalar Skolverket på ett tydligt sätt i sina riktlinjer.
Ofta rekommenderas ännu lägre antal barn i grupperna med riktigt små barn, många kommuner har här tolv/barngrupp som ett riktmärke. Givetvis är det så att små barn är mer krävande och har andra behov av tillsyn än de större barnen. Lägre personaltäthet i de grupper som har mindre barn riskerar att ha än större negativa effekter då små barn behöver stabila vuxenkontakter.

Nu har vi i Nora kommun fyrtiofem barn i kö som vi måste lösa omsorgen för efter jul. Vi diskuterar just nu olika lösningar med förvaltningen för att få till stånd en kvalitetsmässigt bra förskola där barnens behov sätts i centrum. I det arbetet måste barnperspektivet sättas i fokus!

23 oktober 2011

Nora "Bästa skolkommun" men var är resultatet?

En av de senaste kommentarerna på min blogg handlar om det faktum att Nora blivit bästa skolkommun i länet för tredje året i rad. Kommentarer handlar om precis det som vi skolpolitiker i Nora frågar oss - hur kan det vara så att vi, trots att vi lägger ner så pass mycket pengar på skolan i Nora, inte får motsvarande resultat??
För visst är det precis som det står i kommentaren - att vi vill hitta en bättre pris/prestanda relation för de pengar vi lägger på skolan!

De kriterier som ligger till grund för Lärarförbundets undersökning är:
 1. resurser till undervisningen
 2. utbildade lärare
 3. lärartäthet
 4. friska lärare
 5. lärarlöner
 6. kommunen som avtalspart
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
 10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
 12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. övergång till högskolan
Det vi ser ganska tydligt är att de fem första punkter på prioriteringslistan är kriterier som är väl utvecklade i Nora.
Men någonstans går det fel, trots att vi har relativt höga ingångslöner, stor andel utbildade lärare, en hög lärartäthet och satsar mycket ekonomiska resurser så når vi inte tillräckligt goda resultat när det gäller punkt 9-13.

Andra undersökningar på skolområdet visar att den enskilt viktigaste parametern för att nå goda resultat är duktiga, engagerade pedagoger - tyder Lärarförbundets ranking på att vi i Nora inte skulle ha duktiga pedagoger, trots att vi har en hög andel utbildade lärare? Eller ska resultatet tolkas så att priset säger mer om övriga länet än om Nora? 
Örebro län ligger dessvärre långt efter grannlänen i mellansverige prestationsmässigt på skolresultat.

Vi har en hög lärartäthet i Nora, men det tycks inte heller ge de resultat vi vill, kan vi då montera ner lärartätheten frågar jag mig?
Är vi tillräckligt duktiga på kunskapsöverföring tänker jag - är det tillåtet att vara duktig lärare och på så sätt få sprida sitt pedagogiska material eller arbetssätt, uppmuntrat vi kunskapsöverföring, tar vi till vara "best practice" och låter medarbetare lära av varandra?

Eller, kan det vara så att det är Jantelagen som sätter duktiga pedagoger på plats? Som vanligt ser jag fram emot dina kommentarer!

22 oktober 2011

Folkpartiet och moderaterna oense...

Noterar att statsminister Fredrik Reinfeldt gjort ett uttalande där han tydligt säger att det inte är aktuellt att återförstatliga skolan.
Moderaterna har en helt annan åsikt än Folkpartiet liberalerna - skolpartiet framför andra -  i denna fråga. Vi har under en längre tid påtalat att kommunaliseringen av skolan misslyckats och att en logisk följd av detta borde vara att staten återtar ansvaret för skolan och lärarkåren. Lärarnas riksförbund samtycker.

I över tjugo år har skolan varit kommunal och det vi tydligt kan se är att resultaten sjunkit och att läraryrkets status har urholkats. Varje år har svenska elevers resultat sjunkit i de rankinglistor som finns internationellt och lärarnas lön hör till de lägsta i OECD-länderna. Detta är knappast något smickrande resultat av skolans kommunalisering!

En utredning skall tillsättas som skall belysa effekterna av kommunaliseringen och ju mer vi kan göra för att påskynda förbättringarna desto bättre. De förändringar som görs i dag i skolan ser vi resultatet av först 2020!

21 oktober 2011

Hur spara ansvarsfullt i Nora, del 3...

Idag tänker jag fortsätta min följetong om det bekymmersamma ekonomiska läget i Nora. Jag har fått en hel del kommentarer på mina tidigare inlägg och jag hoppas att du som vill ,fortsätter att komma med synpunkter, idéer och frågor.

En av de stora diskussionerna den senaste veckan är frågan om kulturskolans vara eller inte, framförallt sedan beslutet togs att skjuta starten av kulturskolan på framtiden. Jag noterar att studieförbunden nu säger sig vilja starta kulturskola och försöka få igång samarbetet kring kulturchecken igen. Läs mer här Nämnden har tagit beslutet att ta med kulturskolan i budgetdiskussionerna för nästa år.

Jag träffade en lärare på stan häromdagen - jag fick direkt en fråga om "hur många lärare som skall sägas upp för att klara kulturskolan, hur ska vi klara kärnverksamheterna om så stora besparingar skall göras som det nu är frågan om"?
Jag har respekt för att människor är oroliga, det är stora besparingsbeting som nu ligger framför oss. Jag har också full förståelse för att människor ställer krav på att kärnverksamheten skall ha företräde framför satsningar på verksamheter som det inte finns något krav på att kommunen skall tillhandahålla. Hur resonerar du?

20 oktober 2011

Vad är det för fel på världens ledare...?

Gaddafi är död... Idag uppges en av världens värsta diktatorer - Muhammar Gaddafi - ha dödats i strider i Sirte. Han sårades i en eldstrid och avled i ambulansen på väg till sjukhuset uppger representanter för övergånsregeringen i Libyen. Jag hade självklart önskat mig en rättegång där han ställts till svars för de fruktansvärda handlingar han har begått i kraft av sitt ämbete. Han skulle ha blivit ännu en i raden av ledare som dömts för brott mot folkrätten.

Vad beror det på att så många av världens ledare inte i första hand ser till vad som är bäst för det folk de är satta att leda utan alltid bara vad som är bäst för dem själva, undrar jag? Hur kan de sig sig själva i spegeln varje dag trots att de har som främsta syfte att förse sig själva och sina närmaste med mer pengar och mer lyx medan det folk de är satta att leda svälter, slåss mot sjukdomar och lever i misär? Vad är det för fel på dessa ledare?

Det libyska folkets frihetskamp har nu äntligen fått ett slut. Fyrtio år var Gaddafi diktator i Libyen, idag måste vara en frihetens dag för Libyens folk som nu äntligen kan ägna sig åt att bygga upp sitt land efter demokratiska principer, med mänskliga rättigheter och jämställdhet som ett mål att sträva efter.
Förhoppningsvis kan vi från Sveriges sida fortsätta att stötta det viktiga arbetet med att bygga upp ett demokratiskt Libyen. jJg ser fram emot att Libyen nu får en ledare som är värdig att leda folket och landet.

19 oktober 2011

Tack för att du finns Barbro Westerholm!

Ingen har väl missat hanteringen av Ganna Chyzheveskas utvisning från Sverige till Ukraina. Ganna är 91 år, dement, nästan blind och har hjärtproblem. Ändå menade Migrationsverket att hon skulle utvisas, att det inte fanns några skäl för henne att få stanna här i Sverige hos sin familj...

Gannas barnbarn Anna Otto tog kontakt med Folkpartiets socialpolitiska talesperson Barbro Westerholm som direkt såg det uppenbara i galenskapen. För en så svårt sjuk människa måste det finnas skäl nog för att få uppehållstillstånd i Sverige.
Barbro som är riksdagsledamot tog sig an ärendet och insåg att Ganna inte fått en rättssäker prövning. Som riksdagsledamot kan man inte gå emot myndighet men man kan verka i syfte att få till stånd en lagändring. "Vi kan inte ha en lagstiftning som gör att beslutsfattare inte tar mänskliga hänsyn" säger Barbro Westerholm. Här kan du läsa mer

Som folkpartist och medmänniska kan jag bara säga tack för att du finns, Barbro Westerholm!

17 oktober 2011

Frihet åt Dawit Isaak!

Nedanstående upprop gjordes igår på Folkpartiets landsmöte:

Folk­par­ti­ets landsmöte 2011 har myc­ket tyd­ligt visat att par­tiet står sta­digt för­ank­rat vid sina libe­rala röt­ter. De fri­het­liga vär­dena, demo­krati och mänsk­liga rät­tig­he­ter, har varit i fokus genom hela mötet. Vår vär­de­grund är glasklar.
Där­för kan vi inte avsluta landsmö­tet idag utan att nämna Dawit Isaak. Han har i år varit fri­hets­be­rö­vad i ett decen­nium. Till­sam­mans med tjugo andra fängs­la­des han i sep­tem­ber 2001 efter ett upp­rop för demo­krati i Eri­trea. Tio år i fång­en­skap – i strid mot allt vad rätts­stat, mänsk­liga rät­tig­he­ter och demo­krati heter.
För Dawit Isaaks fri­het måste den libe­rala rös­ten höras mer i svensk utri­kes­po­li­tik. Vi måste öka insat­serna utan­för Sve­ri­ges grän­ser, genom att bland annat:
1. EU bör belägga pre­si­dent Afewerki och hans när­maste krets med inre­se­för­bud. Frys deras till­gångar och utfärda rik­tade sank­tio­ner mot dem.

2. Vi bör sna­rast skicka en högni­vå­de­le­ga­tion till Eri­trea för att kräva att få möta Dawit Isaak till­sam­mans med ett läkarteam.
3. Allt bistånd som ris­ke­rar gynna Eri­treas rege­ring måste stry­pas. Enbart huma­ni­tärt bistånd som direkt hjäl­per det eri­tre­anska fol­ket ska ges.
4. Afri­kanska Uni­o­nen, vår grann­re­gion, måste mobi­li­se­ras som en alli­e­rad. Eri­trea har kun­nat vifta bort euro­pe­isk inbland­ning i det de kal­lar ”interna ange­lä­gen­he­ter”. De kan inte lika enkelt vifta undan sina afri­kanska kollegor.
5. Svenska repre­sen­tan­ter på högsta nivå bör följa upp den Habeas-Corpus-inlaga som skic­kats till högsta dom­sto­len i Asmara om Dawit Isaaks fall.
Fri­he­ten måste segra. Fri­het åt Dawit Isaak!

16 oktober 2011

Landsmötet sa nej till gårdsförsäljning...

Du som läser min blogg regelbundet vet att jag vid flera tillfällen skrivit positivt om gårdsförsäljning. Jag har sett det som en viktig utvecklingsmöjlighet för företag på landsbygden. I Nora får vi ju både whiskydestilleri och ölbryggeri, visst kunde det vara positivt för dem att kunna få sälja sin produkt direkt till kund, precis som de gårdar gör som har osttillverkning ex? Kanske en möjlighet att expandera och anställa tänker jag mig. Jag har sett det hela med lite "pittoreska" glasögon...

Tills min partikollega Gabriel Romanus kontaktade mig...Gabriel är tidigare socialminister och har suttit många år i som riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna.

Det visar sig att  det så vist inrättat att, eftersom vi har monopol på spritförsäljningen i Sverige - Systembolaget - så måste i så fall alla sprittillverkare i hela världen ges samma möjlighet på detta försäljningsställe. 
EU-rättens syn på detta är enligt direktiven "att försäljning av alkoholdrycker på tillverkningsstället av svenska tillverkare på landsbygden vid sidan av detaljhandelsmonopolet, inte är förenligt med EU-rätten, eftersom det vore att diskriminera utländska tillverkare då dessa inte skulle få samma möjlighet till direkt detaljhandel till svenska konsumenter".

Och där gick gränsen för mig, det var inte så jag tänkt mig gårdsförsäljningen, att den även skulle innebära försäljning av vodka från Polen, öl från Tjeckien och cava från Spanien. Nu i helgen har Folkpartiets landsmöte sagt nej till gårdsförsäljning och jag ställer mig bakom det beslutet.
Jag är, i alla fall ännu så länge, inte beredd att upphäva Systembolagets monopol till förmån för att vi ska kunna ha gårdsförsäljning. Kommentera gärna!

15 oktober 2011

Hur spara ansvarsfullt i Nora, del 2...

Gårdagens inlägg där jag bad om förslag, tankar och idéer från dig som är kommuninnevånare i Nora på hur du ser på besparingarna som måste göras, har hittills inbringat en kommentar. En ganska lång sådan som du kan läsa nedanför gårdagens inlägg.

Jag instämmer med "anonym" i att man måste tydliggöra vad som är kärnverksamhet, dvs vad är kommunen skyldig att tillhandahålla. Samtidigt måste man vara klar över att om kommunen bestämmer sig för att bara syssla med det lagstadgade så får vi en ganska trist kommun att bo i. Inget badhus, ingen fritidsgård och inga kultursatsningar skulle bland annat bli följden av det. 
Men jag håller helt med om själva grundtanken, givetvis måste kärnverksamheterna ställas först i kön när det är ont om pengar. Även när kärnverksamheterna är räddade så får man ställa övrigt mot varandra - här avgör givetvis de politiska målen vad majoriteten vill satsa på, vad som anses viktigt.
Det "anonym" skriver om kulturskolan är intressant, att det skulle vara en socialdemokratisk "modell" och att det skulle vara bättre att jobba med kulturcheckar istället. Kulturpedagogerna skall skrotas enligt "anonym" men då faller ju hela den modell på kulturskola som finns idag - här hänger jag inte riktigt med i turerna - utveckla gärna!

Att beslut ska tas så långt ut i organisationen som möjligt är självklart för oss i majoriteten, det visar även den styrmodell som vi har antagit. Det är tjänstemännen och professionen som kan verksamheten.
Tre procent borde inte vara så svårt att optimera fram skriver "anonym", det är nu inte riktigt min syn på detta. Kom i så fall med konkreta förslag på vad som skall sparas bort!
Är det lokaler, personal eller verksamhet? Om det är verksamhet, vilken verksamhet i så fall - skall fritidsgården stängas ner, skall Dalkarlsbergs skola läggas ner eller ska bidragen till våra föreningar skrotas?? Eller ska vi kanske höja skatten för att få in intäkter istället för att spara? Kom med dina förslag du oxå!

14 oktober 2011

Hur spara ansvarsfullt i Nora...?

Budgetarbetet pågår för fullt runt om i Sveriges kommuner och Nora är inget undantag. Totalt skall Nora spara 15mKr nästa år, dvs ca 3 procent av den totala budgeten i kommunen.

Detta sparbeting fanns redan 2009 men då räddades dåvarande kommunledning av de statsbidrag som kom 2010. I dagens bistra ekonomiska klimat kan kommunerna runt om i Sverige inte räkna med ytterligare statsbidrag, finansministern har stängt börsen med hänvisning till det allvarliga ekonomiska läge som Europa och världen befinner sig i.

Regeringen har backat på vallöften då man menar att det måste finnas ekonomiska möjligheter till finansiering av vallöften innan de genomförs. Nu gäller försiktig ekonomisk politik tills vi ser vad som sker. Även de sex partier som idag sitter i majoritet i Nora gick till val på frågor där vissa lyftes fram mer än andra. Folkpartiet liberalerna gick till val på frågor som rörde både skola, barnomsorg, äldreomsorg, kulturområdet och näringslivsfrågor.

Nu sitter vi i den situationen att vi måste prioritera bland våra vallöften och det är ingen lätt sak. Verksamheter står mot verksamheter,intressen mot intressen.  Hur skulle du resonera om du fick vara med och tycka till? Jag ser fram emot dina sypunkter!

13 oktober 2011

Var med och utveckla Folkpartiet liberalernas politik!

Vi vill veta vad du tycker...

Var med och påverka Folkpartiets äldrepolitik
Arbetet med Folkpartiets idéutveckling är i full gång. Äldregruppen har fått i uppgift att utveckla vår äldrepolitik. Vi tar sikte på frågor som handlar om äldre som resurs i samhället och äldres möjligheter att leva sina liv som de själva vill, hela livet.

Vi vill gärna ta del av dina idéer och synpunkter!


Besvara frågorna via länken nedan:

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=827816&Pwd=75267346&key=81771,4

12 oktober 2011

Delar du våra liberala värderingar? Engagera dig!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.
Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, ledamot i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi hoppas att du hör av dig till oss!

11 oktober 2011

Segrar demokratin i Egypten..

Det blev en svart söndag i Kairo i förrgår då minst tjugofem människor dödades och över tvåhundra skadades när arméfordon mejade ner människor som kom i deras väg. Det var en till en början fredlig demonstration med krav på att våldet mot kristna kyrkor och hem skall utredas, som urartade och slutade på detta sätt, fruktansvärt. Egyptiska myndigheter har naturligtvis en skyldighet att skydda alla sina medborgare, oavsett vilken religion de bekänner sig till.

Kristna kopter utgör bara omkring en tiondel av Egyptens befolkning. De har länge utsatts för förföljelse och diskriminering. Detta är givetvis mycket allvarligt och helt oacceptabelt!
För närvarande cirkulerar rykten om att den nuvarande militärledningen använder sig av denna förföljelse mot kopterna för att sitta kvar vid makten. Jag noterar att Muslimska brödraskapets parti har fördömt militärens våldsanvändning under den gångna söndagen.

Den förändring som nu är på gång i Egypten har ett väl förankrat stöd hos människor, låt oss hppas att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls!

10 oktober 2011

Brev från jämställdhetsministern

Idag låter jag dig ta del av ett färskt brev om jämställdhetsfrågor från Nyamko Sabuni:


Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att det lönar sig lika mycket för kvinnor att utbilda sig som för män. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering.

Regeringen har förstärkt sitt arbete för bättre jämställt arbetsliv senaste åren. 2009 presenterade jag en handlingsplan som innehöll åtgärder för att bland annat motverka den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade yrken.

Det viktiga arbetet sker främst inom ramen för skolans jämställdhetsarbete där könsnormer uppmärksammas och motverkas. Könsbundna utbildningsval är en viktig förklaring till att vi har en segregerad arbetsmarknad.

Åtgärder har också vidtagits för att främja jämställt deltagande i arbetslivet och jämställda arbetslivsvillkor. Att stimulera kvinnors företagande har också varit en viktig del i strävanden mot ett jämställt arbetsliv.

Utveckling går framåt men dock långsamt. Kvinnors deltidsarbete minskar något. Lönegapet mellan kvinnor och män minskar marginellt och kvinnor utför en timme mindre obetalt hushållsarbete idag jämfört med 10 år sedan. Den tid kan nu läggas på lönearbete eller egen tid. Nyföretagande bland kvinnor ökar och fäder tar ut ett par procent fler föräldradagar idag jämfört med 2009.

Men utmaningarna är fortsatt stora. Det finns fortfarande brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnor har en sysselsättningsgrad som är lägre än mäns. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, både frivilligt och ofrivilligt. Av de sysselsatta arbetar en tredjedel av kvinnorna deltid även om andelen heltidsarbetande har ökat de senaste tio åren. Bland männen arbetar nio av tio heltid.

Regeringen har därför beslutat att tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har utsetts till ordförande för Delegationen. En utgångspunkt för delegationens arbete ska vara den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna ansvarar för lönebildningen. Delegationen ska uppmärksamma frågor om livsinkomst och om hur individuella val vid en tidpunkt i livet kan få konsekvenser senare i livet.
Folkpartiet är pådrivande för en aktiv jämställdhetspolitik som möjliggör för både kvinnor och män att utvecklas på arbetsmarknaden och säkerställer att samhället tar tillvara kompetensen hos hela befolkningen.

09 oktober 2011

Låt alla vara lika inför lagen!


För övrigt anser jag - att de regler som antogs 2007 och som ger rätt att döma studenter, pensionärer och föräldrar till böter eller fängelse i högst ett år om man medvetetet tillskansar sig ett bidrag man inte har rätt till - bör gälla även riksdagsmän!

Lärare - ett omöjligt uppdrag?

debattsidan i Svenska Dagbladet finns en artikel som beskriver hur omöjligt det är att vara lärare idag. Den är skriven av fem kvinnliga lärare i Stockholm. Först läser jag den ur ett genusperspektiv - är den den dubbla arbetsbelastningen för kvinnor som gör att just kvinnliga lärare ställer sig bakom debattartikeln? Men ju mer jag läser inser jag att den beskrivning som lärarna ger visar tydligt på omöjligheten i uppdraget.

Arbetsbelastningen som ökar bland annat genom kraven på dokumentation, elever som har speciella behov och behöver fler vuxna omkring sig i skolan, specialpedagoger och vuxna resurspersoner. Egen fortbildning och krav på deltagande i olika projekt kräver sitt. Och över allt, menar författarna, svävar det faktum att det är viktigast att hålla budget, inte det faktum att skolan handlar om pedagogik, kunskap och värdegrund...Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet

Som folkpartist vill jag mena att urspårningen på våra skolor började i samband med att skolan kommunaliserades. Idag gör det sammanblandade ansvaret det svårt att utkräva ansvar - staten skyller på kommunerna och vice versa. Ingen behöver de facto verkligen stå till svars för resultatet i våra skolor.

Det skiljer sig mycket åt mellan kommunerna vilka ekonomiska satsningar som görs på skolan, resultatet mellan kommunerna när det gäller elevernas SALSA och meritvärden visar markanta skillnader, lärares status har under de senaste tio-femton åren drastiskt sjunkit, karriärvägar har försvunnit osv, osv...

Att elever i Sveriges avlånga land får så olika förutsättningar för skolan är inte OK menar jag och Folkpartiet liberalerna.
Rätten för alla barn att få en likvärdig utbildning och en höjning av läraryrkets status och attraktionskraft anser jag vara de absolut viktigaste skälen till att förstatliga skolan!

08 oktober 2011

Märkliga turer ....

I politiken finns ibland märkliga turer - just nu på riksplanet förundras jag över Juholts försök till bedrägeri och förskingring av skattemedel då han begärt för mycket i ersättning för den övernattningslägenhet som han bara betalar halva hyran för eftersom han är sambo...
Det som stör mig absolut mest är att han direkt får stöd från en annan man som säger att "alla kan göra fel" i ett försök att försvara Juholt. 160 000 kronor handlar det om, betydligt mer än i fallet Mona Sahlin...Jag räknar med att du avgår Håkan Juholt!


På lokalplanet förundras jag över oppo(s)itionen som plötsligt använder sig av tricket att lämna in namnlistor för Postens bevarande när de för ett år sedan satt i majoritet och drev frågan om etableringen av ICA hårt . Diskussionen då om Postens nya placering besvarades med att det inte var någon politisk fråga utan att Posten själva bestämmer vem som är deras ombud lokalt. Där var vi eniga över partigränserna.

Nu försöker man plötsligt få det att låta som att nuvarande majoritet inte har gjort tillräckligt för att behålla Posten i centrala Nora och få det till att socialdemokraterna värnar om placeringen av Posten. Idag vet jag faktiskt inte om jag ska skratta eller gråta, eller om jag bara ska ge upp hoppet om politiken och politiker i största allmänhet...

07 oktober 2011

Folkpartiet bockar av ett vallöfte!

Sociala medier hade igår kommentarer kring att Jan Björklund lovade att Sverige skulle ta Nobelpris på en av våra valaffischer 2010...

I går fick nämligen en av Sveriges mest älskade författare Tomas Tranströmer Nobelpriset i litteratur, så fantastiskt tycker jag! Det är verkligen ett mycket klokt val av Nobelkommittén och ger naturligtvis hans författargärning och livsverk extra glans.

Jag har de flesta av hans dikter olästa, men de jag har läst hör till klara favoriter. En rad som hör till favoriterna är:
Två sanningar närmar sig varandra, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.
Om möjligt ännu gladare blev jag idag när Nobels fredspris delas ut till tre fantastiska kvinnor - Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee  bägge från Liberia och Tawakkul Karman från Jemen. Ellen Johnson Sirleaf är president i Liberia sedan 2006. Hon valdes till president efter det blodiga inbördeskriget.

Ellen Johnson Sirleaf startade startade en kvinnorörelse för fred tillsammans med Leymah Gbowee som kom att ha en stor betydelse för fredsförhandlingarna. Dessa kvinnors tysta protester när de var klädda i vita tröjor påskyndade fredsförhandlingarna och snabbade upp processen.

Den tredje pristagare är Tawakkul Karman en modig kvinna och journalist i Jemen som redan 2005 startade ett nätverk för kvinnliga journalister. Hennes kamp för yttrandefrihet och demokrati i Jemen innebär naturligtvis att hon blir extra utsatt efter detta i sitt hemland. Att hon får omvärldens uppskattning genom fredspriset kommer givetvis att betyda mycket för hennes fortsatta arbete. Du kan läsa mer om henne och hennes arbete här Hon ger andra kvinnor styrka

Samtidigt som det är fantastiskt att fredspriset lyfter fram dessa tre kvinnors arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i sina respektive länder är det ett erkännande av den arabiska våren och kvinnornas roll i det upproret.
All uppmärksamhet som riktar fokus mot kvinnornas roll i det upproret kommer att vara värdefullt som påtryckningsmedel för att se till att inte kvinnorna nu får återgå till en plats utanför maktens rum. Det är viktigt att de femtio procenten av dessa länders befolkning som kvinnorna utgör ges en plats i det fortsatta arbetet med att bygga upp de nya arabiska staterna.

06 oktober 2011

Steve Jobs says "stay hungry, stay foolish"

I natt gick en ikon ur tiden, Steve Jobs , grundaren av Apple, dog i natt. Jag såg det i morse på tv, i hotellmatsalen där jag åt frukost gick nyhetsslingan på CNN. 

En man som varit en guru och en förebild för massor av människor. Många, många, har älskat hans design och ofta har jag upplevt, som inte själv är ett "applefan" och aldrig har ägt någon Appleprodukt att hypen varit orimlig kring varumärket Apple. Men att designen varit, och är snygg, ren och vacker är odiskutabelt.

Steve Jobs var en fantastisk man och människa på många sätt, det visar han inte minst i det tal han höll på Stanford University 2005. Mycket klokskap och glimten i ögat när han talar till de nyutexaminerade. Här kan du se hela talet Steve Jobs tal på Stanford

Ett urklipp ur talet finns att läsa här nedan, jag har läst det flera gånger för att det verkligen skall sjunka in...Det är omöjligt att inte bli påverkad av Steve Jobs ord...

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart

05 oktober 2011

Rör inte våra orörda älvar!

Ett kryphål i lagen verkar hota vattenflödet till Pite älv genom att ett privat bolag har börjat bygga en tunnel för att leda vatten från Piteälvens källsjö över till ett kraftverk i Norge.

Piteälven är en av Sveriges fyra återstående nationalälvar. Folkpartiet liberalerna är det parti som tydligast gjort klart att de fyra orörda älvarna skall få förbli orörda. Det är nog den miljöfråga som är starkast förknippat med Folkpartiet. Nu bör Jan Björklund ta tydligt avstånd från det som påbörjats av ett lokalt företag i Norrbotten. Min förhoppning är att övriga ministrar i regeringen gör detsamma.

Det får inte finnas någon tvekan om vad som gäller för de fyra orörda älvarna, alltså bör lagstiftningen kring detta skyndsamt ses över. Miljöministern och näringslivsminister har fått frågan om vad man tänker sig för åtgärder. Vi ser med spänning fram emot svaren!

04 oktober 2011

Motprestation för försörjningsstödstagare

För en tid sedan kom Folkpartiet liberalernas Erik Ullenhag, tillika regeringens  integrationsminister, med förslaget att kommunerna skall bli skyldiga att kräva en motprestation av socialbidragstagarna för att de ska få del av försörjningsstöd. Förslaget går ut på att ändra socialtjänstlagen så att detta blir möjligt att genomföra.Givetvis gäller detta under förutsättning att den som är berörd är arbetsför.

I första hand skall försörjningsstödstagarna delta i aktiviteter Arbetsförmedlingens regi, i andra hand i kommunal regi. Det ska givetvis löna sig att delta i dessa insatser på så sätt att man även får behålla delar av arbetsinkomsten utan att för den skull förlora försörjningsstödet.

Rätt tänkt kan jag tycka, att människor skall få en möjlighet att delta i arbetslivet, att få socialt umgänge och känna att man behövs. Att stå utanför är på längre sikt förödande och ofta går det relativt fort att känna sig utanför, att inte orka vidmakthålla dagliga rutiner som är så viktiga för att inte tappa greppet om vardagen.

Om du vill höra Erik Ullenhag berätta mer om detta så kan du klicka på länken nedan:

http://www.folkpartiet.se/

03 oktober 2011

Arbetslinjen även för politiker?

Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har arbetslinjen blivit som ett mantra som  genomsyrar det mesta i dagens samhälle. Vissa saker hade givetvis kunnat göras ännu bättre om vi ser till a-kassan och sjukförsäkringen och där pågår det också ett arbete. Regelverket för sjukförsäkringen ses över och kan alliansregeringen välja att gå på Folkpartiets förslag om en allmän a-kassa så får även de som bäst behöver a-kassan tillgång till den.

Nu anser jag och många med mig att det är dags att se till arbetslinjen även när det gäller politiker som blir bortvalda och/eller hoppar av sina uppdrag. Idag finns det ett regelverk som styr detta för riksdagspolitiker där man efter ett visst antal år i riksdagen har rätt till en visstidspension därifrån.
För kommunpolitiker gäller SKL:S riktlinjer som även de ger pension efter ett visst antal år i politiken. Jag kan inte dessa regler i detalj men vet att visstidspension ges oavsett om man själv valt att hoppa av politiken eller om man blir bortröstad i ett val. Lite samma principer som gäller för styrelseordföranden som hoppar av alternativt blir avskedad, fallskärmen finns där i alla fall...

Hög tid anser jag att se över dessa riktlinjer som kostar oss skattebetalare stora summor årligen. Att få en visstidspension under en övergångsperiod om man blir bortröstad är inte så märkligt, men att få den ända fram till ordinarie pension verkar helt befängt. Det kan innebära många år för den som efter stipulerad tid i politiken kanske avslutar uppdraget någon gång i fyrtio - femtioårsåldern.
Nej, en rimlig övergångstid med visstidspension, kortare om man själv har valt att sluta, något längre om man blir bortröstad. Allt för att under en omställningsperiod ha möjlighet att söka nya utmaningar på arbetsmarknaden.

02 oktober 2011

Snart partiledarbyte igen?

En nyligen genomförd enkät som tidningen Dagens Samhälle genomfört visar att Göran Hägglund har starkt stöd i sitt parti, detta trots att partiet idag skulle hamna utanför riksdagen om det vore val. 73 procent svarar nej på frågan om Hägglund bör avgå, 20 procent svarar ja. Men är det verkligen bara partiledarens ansvar att partiet backade så rejält i senaste valet?
Självklart har partiledaren ett ansvar, men när det gäller Göran Hägglund vittnar många om att "Göran är mer poulär än sitt parti", att han är en mycket kunnig minister och man menar att de problem som partiet har inte hänger samman med partiledaren. Personligen håller jag med, jag gillar Göran, de gånger jag har lyssnat på honom är han kunnig, rolig och mycket sympatisk.

I gårdagens SvD fanns ett upprop från ett tjugotal Kd-politiker som krävde Göran Hägglunds avgång. Vid närmare undersökning visar det sig att de som skrivit under hör hemma i den värdekonservativa gruppen i Kd. Det finns ju en mer konservativ falang och en mer liberal falang inom Kd och jag vill mena att det är den mer liberala falangen, där Göran hör hemma, som lyckats med konststycket att få in Kd i riksdagen, inte en utan två gånger. Det är troligtvis så att om Kd hållit fast vid en mer värdekonservativ grund skulle partiet få svårt med samarbetet med övriga partier i alliansen. Samtidigt tror jag precis som bloggaren Maria Demker, att det finns en grupp, just den mer konservativa gruppen, som troligtvis är Kd:s ursprungliga kärnväljare, som idag inte känner igen sig i Kristdemokraternas politik.

Ett annat perspektiv på partiledardiskussionerna har Staffan Werme på sin blogg där han undrar om kravet på Görans avgång har att göra med kortsiktiga tankar på att få en partiledare som är "rätt medialt". Att medias krav på att politiker skall kunna leverera "oneliners" snabbt och rappt och att det mediala genomslaget på sikt kommer att bli viktigare än politiska sakfrågor och ideologi. Medias makt är stor, det har jag bloggat om flera gånger tidigare. Media har ett ansvar som jag från min horisont anser att man inte alltid tar, det blir viktigare att göra säljande löpsedlar, att få genomslag för sin tidning. Ofta har denna journalistik också ett tydligt Stockholmsperspektiv på så sätt att det som är på agendan i storstaden tros vara det som alla i Sveriges avlånga land är intresserade av.
Jag hoppas verkligen att Staffan har fel, för det skulle på sikt innebära att politiken utarmas till att bli en cirkus vart fjärde år, en cirkus med uppdrag att underhålla istället för att ställa de viktiga framtidsfrågorna...
Staffan Wermes blogg hittar du här, Maria Demkers här.

01 oktober 2011

Mina tankar kring näthatet

En fantastisk dag går mot sitt slut och snart tar sömnen över. Idag, den 1 oktober har vi haft tjugo grader varmt och både barn och vuxna har varit ute i shorts (!) Troligen den sista kvardröjande sommardagen...Jag hör definitivt till dem som kommer att sakna sommaren!

Många tidningar har efter terroristattacken i Oslo och på Utöya valt att stänga av sina kommentarsfält på nätupplagan av tidningen. Det kan man tycka mycket och olika om, själv tycker jag att det är relativt befogat. I annat fall bör någon form av rensning göras innan kommentarerna går i tryck, men då räknas det sannolikt som åsiktsförtryck.
Bara genom att följa den lokala tidningens kommentarsfält tycker jag att det känns ganska trist och ointressant att läsa de personliga påhopp och / eller rasistiska påhopp som ofta är resultatet av att man har möjlighet att skriva under pseudonym/anonymt. I kvällstidningarna eller på de stora dagstidningarnas kommentarsfält är det ännu värre, ofta ännu grövre. Att kunna garantera någon form av korrekt och ärlig underskrift låter sig givetvis inte göras utan att tidningarna skall börja registrera människor.

Det finns de som påstår att det är opinionsbildarna som räds konkurrens, att de inte vill dela arenan med "kreti och pleti" utan äga problemformuleringsmakten. Det skulle ju i så fall betyda att vi har ett medvetet åsiktsförtryck i Sverige, där den som inte har samma åsikter som majoriteten inte ska få komma till tals. Där den som inte tycker som proffstyckarna inte har i tidningen att göra, är det så? Ingrid Kampås har skrivit en initerad debattartikel på Newsmill idag och ställer flera frågor kring detta. Jag håller inte med henne i allt men blir oroad över att hon menar att det finns en möjlighet att vi har en form av åsiktsförtryck i Sverige, ett åsiktsförtryck av människor som inte har " politiskt korrekta" åsikter.

Jag har absolut inget emot att människor uttrycker en åsikt som jag personligen inte delar, eller som inte är main-stream, det är påhoppen jag har svårt för. Att man kallar andra människor för saker som man aldrig skulle våga säga ansikte mot ansikte stör mig helt enkelt, jag tycker det är fegt, osakligt och inte hemmahörande i en debatt. Oavsett vilka konkreta åsikter man har bör man våga stå för dem anser jag. Visst har vi väl ett sådant öppet och tillåtande klimat i Sverige?
På min blogg är du välkommen att kommentera, men jag förbehåller mig rätten att inte publicera personliga påhopp eller rasistiska kommentarer. Så borde varje ansvarig utgivare göra, inget märkligt med det, eller?