31 oktober 2011

Folkpartipolitik!

De kommande veckorna är jag ute på resande fot i samband med mitt arbete. Det innebär kanske mer sporadiska inlägg på bloggen, kanske lite kortare inlägg än vanligt och framförallt betyder det att jag kommer att ta lite "hjälp" för att kunna producera inlägg varje dag.
Bland annat kommer jag, precis som idag, låta er ta del av några av de beslut som Folkpartiet liberalernas landsmöte tog för ett par veckor sedan. Goda, liberala idéer måste marknadsföras!
Som vanligt ser jag fram emot dina kommentarer.

Idag kommer det att handla om invandring "Vi kan lära av Kanada":

Folkpartiets har i sommar presenterat nya förslag för förbättrade villkor för arbetskraftsinvandring. Sverige kan lära av Kanadas framgångsrika system för arbetskraftsinvandring.

Invandring har varit en viktig del i formandet av Sverige
Italienare, jugoslaver, greker, finländare och balter kom till vårt land för att arbeta. Utan dem hade Sverige varit ett sämre och fattigare land. I en globaliserad värld är en nyckel till ett lands framgång förmågan att attrahera duktiga människor att flytta till landet. Konkurrensen om humankapital är hård och vi måste fundera på hur vi till Sverige ska kunna locka högutbildade människor att invandra hit och bidra till svensk tillväxt och välfärd.
Den ton av slutenhet och intolerans som sprider sig runt om i Europa riskerar att göra Europa fattigare. Sverige ska inte gå den vägen utan fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Ett öppet samhälle kommer ha större möjligheter att locka en civilingenjör från USA, en naturvetare från Indien eller en entreprenör från Brasilien att invandra till vårt land.

Generationsväxling på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen visade i rapporten ”Generationsväxling på arbetsmarknaden” från oktober 2010 att det fram till år 2025 kommer att ske 1,6 miljoner pensionsavgångar i Sverige. Det är cirka 250 000 fler personer än under perioden 1995 till 2010. Också i närtid är pensionsavgångarna stora. Som en konsekvens av detta hämmas tillväxten av att antalet personer i arbetskraften är för lågt.
Vissa branscher och yrkesområden drabbas hårdare än andra och där talar mycket för stigande rekryteringsproblem under de kommande fem åren. Exempel på yrken med stora åldersavgångar fram till 2025 är specialistläkare, tandläkare, biomedicinska analytiker och ingenjörer.

Kanada
Kanada har ett poängsystem där den person som uppfyller vissa kriterier med avseende på utbildning, ålder, språkkunskaper och arbetslivserfarenhet välkomnas till landet. Även personer som arbetar eller nyligen har arbetat temporärt i Kanada inom kvalificerade yrken under minst två år eller som har tagit sin examen i Kanada och därefter arbetat i landet i minst ett år kan kvalificera sig som arbetskraftsinvandrare.
Kanada har även ett så kallat ”Business Immigration Program” vars syfte är att attrahera företagare, entreprenörer och investerare till landet. För att komma som entreprenör till Kanada krävs minst två års erfarenhet av företagande samt att personen visar att han eller hon har ett kapital stort nog för att starta ett företag.

Folkpartiets förslag
Vi kan lära av Kanada som haft framgångsrikt system för arbetskraftsinvandring. Folkpartiet föreslår att den som uppfyller vissa kriterier ska kunna komma till Sverige för att söka arbete utan att ha en anställning som väntar. För att få den möjligheten – ett arbetssökarvisum – ska tre kriterier uppfyllas:
1. En utbildning på motsvarande mastersnivå.
2. Den sökande ska tala engelska eller svenska.
3. Den som kommer till Sverige för att söka arbete ska under den tiden kunna försörja sig själv.

Folkpartiet föreslår att en person ska kunna invandra till Sverige för att starta ett företag här. Förutsättningarna för att få invandra på denna grund ska vara att:
1. Den sökande har erfarenhet av företagande och vilja starta ett företag i Sverige.
2. Den sökande tar med sig ett startkapital.
I dag förlorar vi många duktiga människor som studerat på svenska universitet efter att de tagit examen. Folkpartiet föreslår att:
Gäststudenter ska, efter avslutade studier, automatiskt beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige och söka arbete under sex månader.
Tydlig signal om att Sverige välkomnar kvalificerad arbetskraft

Många länder ligger långt före oss i kampen om framtidens arbetskraft, innovatörer och företagare. Folkpartiet vill därför öka möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige genom att människor som uppfyller här redovisade kriterier ska kunna komma till vårt land för att söka jobb även om de inte har en anställning som väntar. Det sänder en tydlig signal om att Sverige välkomnar kvalificerad arbetskraft.

Inga kommentarer: