21 oktober 2011

Hur spara ansvarsfullt i Nora, del 3...

Idag tänker jag fortsätta min följetong om det bekymmersamma ekonomiska läget i Nora. Jag har fått en hel del kommentarer på mina tidigare inlägg och jag hoppas att du som vill ,fortsätter att komma med synpunkter, idéer och frågor.

En av de stora diskussionerna den senaste veckan är frågan om kulturskolans vara eller inte, framförallt sedan beslutet togs att skjuta starten av kulturskolan på framtiden. Jag noterar att studieförbunden nu säger sig vilja starta kulturskola och försöka få igång samarbetet kring kulturchecken igen. Läs mer här Nämnden har tagit beslutet att ta med kulturskolan i budgetdiskussionerna för nästa år.

Jag träffade en lärare på stan häromdagen - jag fick direkt en fråga om "hur många lärare som skall sägas upp för att klara kulturskolan, hur ska vi klara kärnverksamheterna om så stora besparingar skall göras som det nu är frågan om"?
Jag har respekt för att människor är oroliga, det är stora besparingsbeting som nu ligger framför oss. Jag har också full förståelse för att människor ställer krav på att kärnverksamheten skall ha företräde framför satsningar på verksamheter som det inte finns något krav på att kommunen skall tillhandahålla. Hur resonerar du?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har läst igenom inläggen om ansvarsfullt sparande i Nora.

Blir lite brydd kring kommentarerna om att skippa kulturskolan och kulturpedagogerna. Mest som jag ser det som en besparing på barn och unga.

Lika med badhus och fritidsgårdar.

Kulturskolan har ju inte startat så så mycket pengar kan väll inte kommunen spara där.

Hur är det med andra kultur yttringar i Nora. Hur mycket på kommunen i där. Jag vet inte men det kan inte rör sig om några större summor. Visa mig den kommunpolitiker i Nora som törs spra på eventuella kultur anslag som riktar sig till vuxna.

Samtidigt förstår jag ska man spara så måste man avyttra saker som kostar och/eller öka intäkterna.

Personal och fastigheter kostar... Hur många tjänster kan ni skära ner på kommunhuset?

eller (o hemska tanke) höj kommunalskatten. Nora bor är ju van att betala överpriser på mat och elektronik...

Anonym sa...

Ett spartips som kanske är svårt att införa den här budgeten men som borde användas vid nästa är att koppla krav till budgeten. I en upphandling kopplar man vissa kriterier som skall uppfyllas. Det blir en tydligare koppling mellan pengar och vad som skall levereras. När organisationen helt plötsligt får krav på sig vad de skall leverera kan den organisera sitt arbete på ett mer målinriktat sätt. Om vi dessutom börjar återkoppla och se om målen nås kan vi avkräva ansvar.

Vi behöver då lära oss att inte gå in och detaljstyra men det är väl vad den sittande majoriteten deklarerat att den inte vill göra.

Om vi lyckas med ovanstående är jag övertygad att en 3% sparbeting måste gå att genomföra utan att behöva tumma på vad som levereras.

Sen tycker jag att du skall montera ner Kulturpedagogerna. Vi har redan lärare inom dessa områden så att ungarna skall uppnå målen. Om du nödvändigt skall behålla dem borde de organiseras inom den vanliga lärarkollegiet så att vi slipper den onödiga overheadet som rektor och lokaler innebär.

Sen hoppas jag att du har det politiska modet att tänka på allmänintresset istället för särintressen. Jag hoppas att du håller med mig om att det viktiga är att våra barn når det bra skolresultat som möjligt för en så låg kostnad som möjligt. Då gäller det att fokusera på det som ger det resultatet. Ser man på Lärarförbundets ranking så lägger vi i Nora ned större resurser inom skolan än vad elevernas resultat visar. Här måste vi analysera varför resultaten uteblir och försöka hitta en bättre pris/prestanda-relation. Du får gärna kommentera i ett blogginlägg hur du resonerar då du analyserar hur de ingående kriterierna som gör att Nora blev länets bästa skolkommun.