11 oktober 2011

Segrar demokratin i Egypten..

Det blev en svart söndag i Kairo i förrgår då minst tjugofem människor dödades och över tvåhundra skadades när arméfordon mejade ner människor som kom i deras väg. Det var en till en början fredlig demonstration med krav på att våldet mot kristna kyrkor och hem skall utredas, som urartade och slutade på detta sätt, fruktansvärt. Egyptiska myndigheter har naturligtvis en skyldighet att skydda alla sina medborgare, oavsett vilken religion de bekänner sig till.

Kristna kopter utgör bara omkring en tiondel av Egyptens befolkning. De har länge utsatts för förföljelse och diskriminering. Detta är givetvis mycket allvarligt och helt oacceptabelt!
För närvarande cirkulerar rykten om att den nuvarande militärledningen använder sig av denna förföljelse mot kopterna för att sitta kvar vid makten. Jag noterar att Muslimska brödraskapets parti har fördömt militärens våldsanvändning under den gångna söndagen.

Den förändring som nu är på gång i Egypten har ett väl förankrat stöd hos människor, låt oss hppas att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls!

Inga kommentarer: