29 oktober 2011

Jag gillar inte när man skyller ifrån sig....

Läser i dag i Svenska Dagbladet om flickan som av sin far tvingades att spela funktionshindrad för att fadern på så sätt skulle kunna kvittera ut 25 000:- i veckan i stöd.  Totalt 2,4 mKr mellan åren 2003-2010. Förra hösten rymde flickan och anmälde sin pappa för olaga hot så nu har en utredning startats. Pappan nekar och menar att då har läkarna feldiagnosticerat flickan. Många frågetecken finns att räta ut.

Under hela sin uppväxt har flickan hållits hemma från skolan vilket givetvis ytterst har drabbat flickan och inneburit att hon aldrig fått chansen att ta del av den kunskap som hon som barn har rätt till. Hon har även isolerats från vänner och det sociala umgänge som ett barn har rätt till. 

Frågan jag ställer mig är givetvis hur det är möjligt att undkomma skolplikten på detta sätt - har skolan överhuvudtaget tagit sitt ansvar och uppfyllt sin del av skolpliktsbevakningen? Skolan har ett långtgående ansvar, tillsammans med föräldrarna, att se till att barn fullgör sin skolgång.  "Jag måste få undersöka detta och återkomma till dig", säger rektorn till reportern...

Till råga på allt innebär Försäkringskassans nuvarande regler att flickan är den som kan bli skyldig att betala tillbaka de pengar som pappan på felaktiga grunder fått ut. Helt orimligt!

Inga kommentarer: