24 oktober 2011

Stora barngrupper i Noras förskolor...

I Nora vill vi ha ett barnperspektiv i alla våra verksamheter och vi vill på sikt att Barnkonventionen skall införas och vara ett av våra styrdokument. Det är en satsning som vi i barn- och utbildningsnämnden driver starkt och som majoritetspartierna står bakom.

För närvarande är jag bekymrad över det läge som råder på Noras förskolor – vi har under en period haft en överbeläggning som är tänkt som en tillfällig lösning och som vi nu måste säkerställa att den inte permanentas. I dagsläget har vi tjugo barn per avdelning , vilket är långt ifrån Skolverkets rekommendationer om 15 barn/barngrupp ( Läs gärna mer i Skolverkets Allmänna Råd 2005, Kvaliteten i förskolan som du kan tanka ner som pdf från Skolverkets hemsida).
Denna rekommendation från Skolverket är något som Folkpartiet liberalerna står bakom både i sitt lokala program men även i partiprogrammet.

Förskolegruppen ska givetvis ha en lämplig storlek och sammansättning, olika barn har olika behov och det är viktigt att ta med i beaktande. Förutsättningarna varierar på olika förskolor på så sätt att man inte kan ha en generell gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal på alla förskolor eller som är konstant över tid - detta påtalar Skolverket på ett tydligt sätt i sina riktlinjer.
Ofta rekommenderas ännu lägre antal barn i grupperna med riktigt små barn, många kommuner har här tolv/barngrupp som ett riktmärke. Givetvis är det så att små barn är mer krävande och har andra behov av tillsyn än de större barnen. Lägre personaltäthet i de grupper som har mindre barn riskerar att ha än större negativa effekter då små barn behöver stabila vuxenkontakter.

Nu har vi i Nora kommun fyrtiofem barn i kö som vi måste lösa omsorgen för efter jul. Vi diskuterar just nu olika lösningar med förvaltningen för att få till stånd en kvalitetsmässigt bra förskola där barnens behov sätts i centrum. I det arbetet måste barnperspektivet sättas i fokus!

Inga kommentarer: