04 oktober 2011

Motprestation för försörjningsstödstagare

För en tid sedan kom Folkpartiet liberalernas Erik Ullenhag, tillika regeringens  integrationsminister, med förslaget att kommunerna skall bli skyldiga att kräva en motprestation av socialbidragstagarna för att de ska få del av försörjningsstöd. Förslaget går ut på att ändra socialtjänstlagen så att detta blir möjligt att genomföra.Givetvis gäller detta under förutsättning att den som är berörd är arbetsför.

I första hand skall försörjningsstödstagarna delta i aktiviteter Arbetsförmedlingens regi, i andra hand i kommunal regi. Det ska givetvis löna sig att delta i dessa insatser på så sätt att man även får behålla delar av arbetsinkomsten utan att för den skull förlora försörjningsstödet.

Rätt tänkt kan jag tycka, att människor skall få en möjlighet att delta i arbetslivet, att få socialt umgänge och känna att man behövs. Att stå utanför är på längre sikt förödande och ofta går det relativt fort att känna sig utanför, att inte orka vidmakthålla dagliga rutiner som är så viktiga för att inte tappa greppet om vardagen.

Om du vill höra Erik Ullenhag berätta mer om detta så kan du klicka på länken nedan:

http://www.folkpartiet.se/

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommer det krävas motprestation för att få riksdagens inkomsgaranti också? Jag vet svaret, och det är nej.