22 oktober 2011

Folkpartiet och moderaterna oense...

Noterar att statsminister Fredrik Reinfeldt gjort ett uttalande där han tydligt säger att det inte är aktuellt att återförstatliga skolan.
Moderaterna har en helt annan åsikt än Folkpartiet liberalerna - skolpartiet framför andra -  i denna fråga. Vi har under en längre tid påtalat att kommunaliseringen av skolan misslyckats och att en logisk följd av detta borde vara att staten återtar ansvaret för skolan och lärarkåren. Lärarnas riksförbund samtycker.

I över tjugo år har skolan varit kommunal och det vi tydligt kan se är att resultaten sjunkit och att läraryrkets status har urholkats. Varje år har svenska elevers resultat sjunkit i de rankinglistor som finns internationellt och lärarnas lön hör till de lägsta i OECD-länderna. Detta är knappast något smickrande resultat av skolans kommunalisering!

En utredning skall tillsättas som skall belysa effekterna av kommunaliseringen och ju mer vi kan göra för att påskynda förbättringarna desto bättre. De förändringar som görs i dag i skolan ser vi resultatet av först 2020!

Inga kommentarer: