23 oktober 2011

Nora "Bästa skolkommun" men var är resultatet?

En av de senaste kommentarerna på min blogg handlar om det faktum att Nora blivit bästa skolkommun i länet för tredje året i rad. Kommentarer handlar om precis det som vi skolpolitiker i Nora frågar oss - hur kan det vara så att vi, trots att vi lägger ner så pass mycket pengar på skolan i Nora, inte får motsvarande resultat??
För visst är det precis som det står i kommentaren - att vi vill hitta en bättre pris/prestanda relation för de pengar vi lägger på skolan!

De kriterier som ligger till grund för Lärarförbundets undersökning är:
 1. resurser till undervisningen
 2. utbildade lärare
 3. lärartäthet
 4. friska lärare
 5. lärarlöner
 6. kommunen som avtalspart
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
 10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
 12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. övergång till högskolan
Det vi ser ganska tydligt är att de fem första punkter på prioriteringslistan är kriterier som är väl utvecklade i Nora.
Men någonstans går det fel, trots att vi har relativt höga ingångslöner, stor andel utbildade lärare, en hög lärartäthet och satsar mycket ekonomiska resurser så når vi inte tillräckligt goda resultat när det gäller punkt 9-13.

Andra undersökningar på skolområdet visar att den enskilt viktigaste parametern för att nå goda resultat är duktiga, engagerade pedagoger - tyder Lärarförbundets ranking på att vi i Nora inte skulle ha duktiga pedagoger, trots att vi har en hög andel utbildade lärare? Eller ska resultatet tolkas så att priset säger mer om övriga länet än om Nora? 
Örebro län ligger dessvärre långt efter grannlänen i mellansverige prestationsmässigt på skolresultat.

Vi har en hög lärartäthet i Nora, men det tycks inte heller ge de resultat vi vill, kan vi då montera ner lärartätheten frågar jag mig?
Är vi tillräckligt duktiga på kunskapsöverföring tänker jag - är det tillåtet att vara duktig lärare och på så sätt få sprida sitt pedagogiska material eller arbetssätt, uppmuntrat vi kunskapsöverföring, tar vi till vara "best practice" och låter medarbetare lära av varandra?

Eller, kan det vara så att det är Jantelagen som sätter duktiga pedagoger på plats? Som vanligt ser jag fram emot dina kommentarer!

1 kommentar:

Jessica sa...

Ja man undrar vad det är för lärarkår i Nora, många av oss utbildade lärare har valt att jobba någon annanstans än i Nora. Det finns ett fåtal bra lärare som tex Elin Ekberg. Men det finns många som bara gnäller och inte har förstått sitt uppdrag. Och till råga på allt så går ledningen på Karlsäng ut på internradion och meddelar eleverna att lärare kommer att få sluta. Kan man inte göra det på ett annat sätt, för detta kommer bara att skapa röriga elever, är det vad skolan vill?! Vi har äntligen blivit av med RL och då kanske det är dags att se över rektorerna så att bra pedagoger vill jobba i Nora.