31 mars 2011

Så enkelt, så självklart

Du har väl inte missat att besöka Tysslingen för att titta på svanarna som kommer i stora grupper nu? Utställningar i magasinet och möjligheten till fika gör det till ett härligt utflyktsmål.
Förundras över Antikrundan som just nu går på tv, vilka gräsliga föremål som människor kommer dragandes med...personligen skulle jag nog ha kastat de flesta gräsligheterna utan att bry mig om att ta reda på värdet.

Snart är det val igen, i Örebros ena valdistrikt. Helt nödvändigt med tanke på alla oklarheter som uppdagades, men visst måste det kännas märkligt att återigen gå in i en valrörelse. Själv har jag knappt hämtat mig från den "riktiga", 2010...

En av valets stora frågor i Örebro tycks bli frågan om heltid för vad som kallas för "välfärdens medarbetare". Kent Persson (M), kommunstyrelsens ordförande i april, menar att rätten till heltid är en rättvisefråga men även en strategisk fråga för kommunen som arbetsgivare. Jag kan bara hålla med Kent, visst är rätten till heltid en självklar väg att gå när kommuner står inför stora utmaningar med hur de ska locka till sig personal för att arbeta inom framförallt omsorgen. Det är stora personalgrupper som skall ersättas inom en ganska snar framtid.
Desto märkligare att socialdemokraterna inte har drivit denna fråga tidigare, de har ju suttit vid makten både i riket och i Örebro kommun under en lång följd av år och verkligen haft chansen att visa framfötterna som arbetsgivare. Redan 2001 togs beslutet om heltid av S-kongressen.
Kvinnlig arbetskraft används alltför ofta som ett dragspel i konjukturen, dessutom fortsätter man inom vården med de delade turerna, dvs att jobba fyra timmar, vara ledig fyra timmar och sedan få återvända till jobbet fyra timmar. Visa mig en av män dominerad produktionsanläggning där delade turer förekommer och accepteras. Nej, fram för ett mer jämställt arbetsliv!

30 mars 2011

Sverige tar ansvar i Libyen

Idag låter jag dig ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev med anledning av dagens regeringsbeslut:

Vid lunchtid idag beslutade regeringen att säga ja till att bidra militärt till den internationella insatsen i Libyen. Det sker efter att Alliansen enats med Socialdemokraterna. Det är viktigt att ställa upp när frågan kommer om att stödja FN-insatsen för att skydda civilbefolkningen i Libyen. En förutsättning för det skyddet är en internationell insats.
Khadaffi har under årtionden varit en av världens mest brutala diktatorer. För ett par veckor sedan såg det ut som att demonstranterna skulle tvinga bort även honom. Så som de har gjort med diktatorn Hosni Mubarak i Egypten och Ben Ali i Tunisien. Men Khadaffi slog tillbaka och hans brutalitet visades tydligt när han riktade sin krigsmakt mot de egna medborgarna.

Det har varit ytterst nära med ett blodbad i oppositionens fäste Benghazi. Men med de internationella insatser som nu görs har det, för stunden, hindrats.
Sverige var för en FN-resolution om ett ingripande och vi stödjer de operationer som nu görs i Libyen. Då har vi också en skyldighet att ställa upp om det efterfrågas. Våra grannländer Norge och Danmark är redan på plats.

Sverige kommer bidra med upp till åtta Jasplan, transportflyg och drygt 130 svenska soldater.
Det är beklagligt att den svenska styrkans insats nu begränsas till att enbart upprätthålla flygförbudszonen. Men det har inte varit möjligt att gå längre sedan Socialdemokraterna lagt in sitt veto mot att svenskt flyg skulle få användas för att skydda civilbefolkningen genom insatser mot markmål.
Att sända svenska soldater utomlands är inte okomplicerat. Vi ska vara väl medvetna om att insatsen i Libyen inte är en riskfri operation. Vad som händer med utvecklingen i Libyen – eller i övriga arabvärlden – kan ingen säga idag.

Men samtidigt är vår utgångspunkt att svensk utrikespolitik borde utvecklas i riktning mot att vara mer liberal, mer värdebaserad. Det är viktigt att Sverige visar att vi står upp för våra värderingar om respekt för mänskliga rättigheter, att demokrati sätts i främsta rummet.
Det finns inget enskilt viktigare mål för liberalismen än att människor ska få leva i frihet och demokrati. Då måste vi också vara beredda att hjälpa till när det behövs. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

29 mars 2011

Våra gemensamma pengar...

För mig som socialliberal är det självklart viktigt att samhället har ett skyddsnät som stöttar de allra svagaste. Därför är det extra viktigt att vi alla är varsamma med våra gemensamma pengar - skattepengarna. Annars urholkas tilltron till det socialförsäkringssystem som vi har skapat.

Att regeringen nu väljer att se över om det förekommer fusk inom assistansverksamheterna och genomlyser systemet så att eventuella fel och brister kan upptäckas, är välkommet. Likaså att Socialstyrelsen får ett tillsyns ansvar även här.

Sedan lagen trädde ikraft 1994 har kostnaderna skenat från 4 miljarder kronor till 20 miljarder. Om det då är så att det fuskas med omkring 12 procent av dessa 20 miljarder så blir det en ganska ansenlig summa som försvinner ner i "fel fickor". Om vi ska ha fungerande socialförsäkringssystem måste vi även ha en viss grad av kontroll för kunna behålla trovärdigheten.

28 mars 2011

Vem är vi till för?

Ni som läser min blogg med jämna mellanrum vet att jag brukar ställa frågan - vem är vi till för? Nu är det återigen dax för samma fråga...

Svenska Dagbladet skrev förra veckan om att många föräldrar anlitar hjälp av barnvaktsföretag för att hämta barnen på förskolan. Barnvaktsföretag har vi kanske inte så många i Nora men även här är vardagspusslandet inte helt lätt för föräldrar. De allra flesta föräldrar arbetar idag heltid och för att kunna hämta barnen på förskola och fritids får de varva sina arbetstider, hitta lösningar tillsammans med andra föräldrar eller ta hjälp av farmor och mormor för att kunna lösa hämtningen.

Varje förälder avgör givetvis själv hur lång tid varje dag ens telningar skall tillbringa på förskolan. Det förskolan måste erbjuda är öppettider som är anpassade till efterfrågan. Nora har många invånare som pendlar både till Örebro och Lindesberg eller Karlskoga, arbetar man då till 17:00 är det inte lätt att hinna hem till 18:00. Jobbar man i butik jobbar man oftast till 18:00 ex. och då blir det omöjligt att hinna hämta. Att barnens farmor/farfar eller morfar/mormor ska ställa upp är inte heller något som man som förälder kan kräva.

Så finns det efterfrågan bör förskolan givetvis vara beredd att förändra sina öppettider så att det passar föräldrarnas behov. Återigen återkommer jag till mitt mantra – vem är vi till för? – denna gång när det gäller kommunens service till medborgarna.

27 mars 2011

Hållbara varumärken

Eller på engelska, Sustainable Brands 2011, grundas ursprungligen på FN:s Global Compact principer vilka är:
mänskliga rättigheter eller socialt ansvarstagande - 2 underprinciper
arbetsförhållanden - 4 underprinciper
miljöansvar - 3 underprinciper
motverka korruption - 1 underprincip Du kan läsa mer om principerna här

Totalt tio stycken underprinciper är alltså styrande. Syftet med Sustainable Brands är att på ett tydligt sätt markera vikten av ett affärsorienterat förhållningssätt med det hållbarhetsarbete som drivs. Totalt är idag fler än 6000 företag i över 130 länder anslutna. ursprungligen kom förslaget från FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan.
Sustainable Brands mäter via intervjuer vad svenska konsumenter har för åsikt om 151 av de viktigaste varumärken som finns på den svenska marknaden. Dessa varumärken är utvalda för att de har verksamhet i Sverige, antalet anställda, marknadsandel och varumärkeskännedom, se här vad som krävs.

Topp femlistan ser ut som följer:
1. Coop
2. ICA
3. Volvo
4. Arla
5. IKEA
Vinnaren Coop ser det som viktigt att hela tiden förnya och förstärka kraven på hållbarhet i takt med att ny teknik för en mer hållbar miljöpåverkan tas fram. Vikten av att stora bolag ställer krav på sina leverantörer kan inte underskattas i miljöarbetet. Det gäller att aldrig slå sig till ro! 

26 mars 2011

Äntligen vår!

Så är den här, den efterlängtade våren. förra helgen gjorde vi en tur till svansjön Tysslingen. Idag har jag inspekterat den snöfria delen av trädgården och det verkar som om rosorna klarat sig bättre än efter förra vintern. Snödropparna står i rabatten och krokusarna sticker upp under spireabusken.Och sommartiden är här, i natt ställer vi fram klockorna en timme, mot sommaren...

Igår valde socialdemokraterna sin nya partiledare, ett val som kantats av märkligheter och fått mig att minnas gamla öststatsfasoner. Frågan är väl om Juholt är rätt person att ena socialdemokraterna som verkar mer vilsna än någonsin - ska de gå åt höger eller vänster, ska de förnya sin politik eller skandera gamla slagord? Framtiden får utvisa detta.

Idag har vi haft ljuset släckt under Earth Hour mellan 20:30 - 21:30 då vi påpassligt njöt av dagens goda middag. Även om det kanske är mest medialt med Earth Hour känns det ändå bra att vara med, i den fåfänga förhoppningen om att göra en insats för miljön. Förhoppningsvis sätter vi tillsammans lite press och fokus på miljöfrågorna.
Så långsamt övergår lördag kväll i söndag och vi tar ännu ett steg mot våren.

25 mars 2011

Miljövänlig kultur

Stefan Edman, tidigare sakkunnig i miljöfrågor hos Göran Persson menar att det finns mycket att glädjas åt när vi ser till miljöfrågorna. Han har varit med och tagit fram ett antal förslag för transport- industri- och bostadssektorn där utgångspunkten varit att minska oljeberoendet.
Mycket har gjorts men mer behöver göras på miljöområdet. Fokus bör vara att få till bättre tågtrafik och öka andelen miljöbilar men även på att bygga lågenergihus. Samtidigt är det viktigt att vi får till gemensamma bindande avtal på miljöområdet bland världens länder.
Det finns mycket att glädjas åt ur ett globalt perspektiv - att människor har lyfts ur misär och hunger, att spädbarnsdödligheten minskat rejält de senaste tjugo åren, att ozonskiktet så långsamt läker. Tillgång till rent vatten, den omfattande fattigdomen och den klimatkris som orsakas av människans uppvärmning är utmaningar som vi människor måste ta till oss. Den av oss västerlänningarn så omhuldade livsstil kommer sannolikt att behöva förändras i grunden för att vi ska kunna förändra villkoren för dem som bor i de fattiga delarna av världen.
Istället för att fortsätta att öka vår materiella konsumtion i västvärlden menar Edman att vi måste öka konsumtionen av sådant som inte är skadligt för miljön men ändå skapar tillväxt och jobb och tar kulturen som ett exempel på sådant. En enklare livsstil som inte skadar miljön utan istället räddar den är vad vi måste människor måste vänja oss vid om vi ska hitta en hållbar väg framåt.

21 mars 2011

Regionfeber

Tre vise män har utsetts av SKL för att resa riket runt och stämma av synpunkter i regionfrågan, denna ickefråga för väljarna men ack så viktiga fråga för hur vi ska lösa frågan om tillväxt och regional utveckling i landet. Det handlar främst om hur vi ska lösa en ny indelning av statens regionala förvaltning. 
Ursprunget kommer givetvis från den sk. Ansvarsutredningen som Mats Sjöstrand ansvarade för och som presenterades redan 2007.
Regionfrågan är högst prioriterad hos regionstyrelse- och landstingsordföranden. De flesta uppskattar inhoppen från Jerker Swanstein, Roland Andersson och Kent Johansson och menar att de sätter fart och tvingar fram utveckling i den pågående processen. De flesta inser även vikten av att detta får arbetas fram underifrån istället för att regeringen bestämmer sig för att slå näven i bordet och beslutar över våra huvuden.

Viktigast i regionfrågan redan för tre år sedan var frågan om Stockholm skulle få bilda region tillsammans med något annat län, vilket var vad många närmast kringliggande grannar hoppades på. Stockholm är ju den stora tillväxtmotorn i landet och därför en viktig partner i sammanhanget.
Som länsbo ser jag helst den sk. bananen som sträcker sig från Värmland över Örebri, Västmanland och inkluderar även Sörmland. Jag är även öppen för att delar av länet kan välja att gå i en annan riktning om man känner mer samhörighet åt annat håll, som exempelvis i de norra och södra delarna som ofta har upparbetat samarbete med andra närliggande län av förklarliga skäl.

20 mars 2011

Livsmedelskontroll utan koll

Upprördheten är stor hos många av de företagare som varje år får betala en faktura för livsmedelskontroll - utan att någonsin få något för pengarna. Detta är inget unikt i Nora kommun utan ser likadant ut i hela Sverige. Att ta ut en avgift för kontrollen är reglerat i lag, det som inte är skrivet i lagen är hur ofta kontrollen skall göras.
Vanligast är att det är en fast summa som man betalar, oavsett hur lång tid inspektionen tar. Det innebär att alla skötsamma företagare får betala samma avgift som de som inte är lika skötsamma och där inspektionerna tar längre tid, både på plats och med efterbearbetningsarbetet.¨

Som vanlig medborgare och politiskt aktiv kan jag tycka att det borde vara självklart att man inte ska behöva betala för en inspektion om det inte görs någon men så är det alltså inte. Det finns företagare som har tagit sitt fall till domstol men fått till svar att förfarandet är helt lagenligt...
När det nu även ska tas ut en avgift för att inspektera alla de försäljningsställen som finns för apoteksvaror var vi borgerliga tydliga med att vi ville att det skulle vara en timtaxa, just med anledning av att företagaren skall betala för de faktiska timmarna som arbetet med inspektionen tar. Döm om vår förvåning när inte den dåvarande (s) majoriteten gav bifall - nu när vi själva sitter i majoritet kan vi i alla fall förbättra den delen av livsmedelskontrollen. Nästa steg är givetvis att företagarna inte ska behöva betala för inspektioner som aldrig utförs! 

19 mars 2011

Demokrati & mänskliga rättigheter

Att svenskt bistånd skall vara mer värdebaserat som Jan Björklund idag uttalar är en liberal ståndpunkt som jag sympatiserar med.
Folkpartiet vill att Sverige tredubblar demokratibiståndet som idag är ett bistånd på omkring 365 Mkr. Det demokratibiståndet går till demokratiska krafter i diktaturer för att uppmuntra den demokratiska utvecklingen i dessa länder.
Att Egypten och Tunisien direkt får ta del av en ökning av demokratibiståndet är viktigt för den fortsatta demokratiska utvecklingen i dessa länder.

Försvarsmaterialexportens regler behöver skärpas - Sverige måste vara noggrannare med vem vi säljer till - även här ska ett demokratiperspektiv alltid finnas, vi bör införa strängare regler som förhindrar att Sverige säljer till diktaturer. Att Sverige tidigare har sålt till stater som inte har ett demokratiskt styre är naturligtvis olämpligt och därför bör nu reglerna stramas upp så att vi förhindrar att det sker igen. Du kan se och höra Jan Björklund tala om vapenexporten om du klickar här.

15 mars 2011

Det ofattbara...

Bläddrar i dagens tidning och försöker förstå, förstå det ofattbara som drabbat Japan...bild efter bilds bränns in på näthinnan, en kvinna som sitter och gråter mitt i en raserad stad, en man som hittat sin fyramånaders dotter bland ruinerna, bilar ute i vattnet, båtarna på och land, överlevande som går igenom långa listor över saknade.
En kvinna som gråter sedan hon konstaterat att bara grunden finns kvar av hennes hus och dessutom rädslan för en härdsmälta i fyra av Japans 55 kärnkraftverk, nya skalv och en eventuell ny tsunami.Fasansfulla bilder av mänskligt lidande, av skräck och sorg och saknad som är svåra att ta till sig, som berör och som inte kan lämna någon oberörd.Idag tror man att siffran över omkomna kan komma att stiga till över tiotusen, 10 000, för närvarande är den officiella dödsiffran 2800. Nu har skalvet ändå inte inträffat i Japans mest tättbefolkade region, här bor "bara" 23 miljoner invånare av Japans 127. Japans infrastruktur är mycket bättre rustad än den som fanns i Thailand och Indonesien när tsunamin slog till där 2004. Men jag blir påmind om människans litenhet, om människans utsatthet och om att vi alla hör samman och bor på samma jord...Nästa gång kan det vara vi som drabbas av naturkatastrofen...

Mångfald istället för enfald

Läser att fackförbundet Ledarnas undersökning visar att tre av fyra chefer i offentlig sektor arbetar för att minska diskrimineringen genom att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete. Det innebär att hela 75 % av cheferna i den offentliga sektorn anser att detta arbete är viktigt, till skillnad mot den privata sektorn där endast 63 % anser detta.

Självklart borde siffran vara 100 % men det är positivt att man i den offentliga sektorn har tagit arbetet på allvar. Detta kommer sannolikt att innebära att man har ett försprång när det gäller att konkurrera om arbetskraften när generationsväxlingarna snart kommer att göra det svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens när arbetskraftsbristen gör sig gällande.

13 mars 2011

Återerövra skolan från kommunerna

Som folkpartist är det svårt att inte drömma om att skolan återigen ska bli statlig då kommunaliseringen ju lämnat en hel del övrigt att önska under åren.
Tack vare utbildningsminister Jan Björklund kommer dock reformerna i snabb takt nu, en ny skollag, det nya betygssystemet, en ny gymnasieskola, lärlingsutbildningar, den nya lärarutbildningen och dessutom lärarlegitimationen.

Tack vare att vi nu har en Skolinspektion som granskar har vi även satt fokus på det faktum att det finns problem inte bara i den kommunala skolan utan även i friskolorna (jag har bloggat om detta tidigare). För barnens skull är det viktigt att det inte finns några dåliga skolor, för att höja läraryrkets status tror jag det är viktigt att skolan återigen förstatligas.

12 mars 2011

Vad vill folkpartiet?

Folkpartiet liberalerna arbetar just nu med att ta fram ett nytt partiprogram som skall vara klart 2013 och som ska antas av landsmötet i höst.

Det finns några saker som jag absolut vill ha med i det nya partiprogrammet:
det nya partiprogrammet bör på ett tydligt sätt genomsyras av socialliberalismens förtecken där vi bör stå för en tydlig välfärd, global solidariet tillsammans med frihet, jämställdhet och öppenhet.
Något som oxå bör finnas med i det nya programmet är en tydlig miljöprofil, vi är en bit på väg men kan bli ännu tydligare så att vi får med ett natur- miljö och turismperspektiv som genomsyrar hela partiprogrammet.
Jämställdheten bör lyftas fram på ett tydligt sätt med tanke på partiets historiska arv.

Kanske bör vi även fundera på att i större utsträckning använda oss av begreppet socialliberal istället för att tala om ”liberalismen” som ju är ett begrepp som adopterats av alltfler. Det blir på det sättet lite urvattnat som begrepp när alla är liberaler utan att närmare precisera vad begreppet faktiskt betyder.
Så går mina tankar kring det nya program som skall ge oss folkpartister en tydlig målbild att dela med oss av till alla väljare i 2014 års val.

11 mars 2011

Japan & jämställdhet

Ikväll går mina tankar till Japan och det japanska folket där den värsta jordbävningen på 300 år slagit till och orsakat en fruktansvärd tsunami som inneburit stor förödelse. Jag hoppas att vi är många som sänder goda tankar till dem som drabbats.


I efterdyningarna av kvinnodagen den 8 mars vill jag passa på att slå ett slag för Liberala ungdomsförbundets vårkampanj som handlar om just jämställdhet. Varje människa har rätt att bli bedömd utifrån sig själv istället för att bl bedömd som ett kollektiv utifrån sitt kön.

Beklämmande att Centern som enda borgerliga parti med en kvinnlig partiledare visar sig vara sämst på representationen av kvinnor i kommunala bolagsstyrelser - endast 13 % är kvinnor. Å andra sidan kan inte heller Folkpartiet liberalerna slå sig för bröstet,  med 23 % är vi näst sämst i klassen. Långt kvar till varannan damernas med andra ord...

09 mars 2011

Brev från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 8 mars

Idag låter jag dig ta del av Nyamko Sabunis veckobrev:
Vänner,


Idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. Runt om i världen begränsas kvinnors frihet när det gäller utbildning, arbete och trygghet. Även i Sverige begränsas individers liv på grund av förlegade synsätt på kön. Att uppmärksamma detta en särskild dag är bra - men kampen förs varje dag, året om.


Igår deltog jag vid ett ministermöte i Bryssel där en jämställdhetspakt antogs. Det är viktigt att jämställdhetsfrågorna lyfts på Europanivå. Bara sex av tio europeiska kvinnor förvärvsarbetar. Fortfarande tjänar kvinnor endast 80 procent av vad män tjänar. Vi vet vad som måste göras för att förändra detta. Viktigast är att barnomsorg och förskola byggs ut i hela Europa. Alltjämt når inte många av medlemsländerna målen för tillgång till barnomsorg. Det är inte märkligt - ännu håller reaktionära krafter tillbaka utvecklingen inom området.


Jag skriver mer om vad som måste göras på Europanivå här


När jag utnämndes till jämställdhetsminister 2006 sa jag att våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Den är akut därför att våldet fortfarande är utbrett i Sverige. Detta står jag fast vid. Rätten att inte utsättas för våld är inte bara en jämställdhetsfråga, utan i högsta grad också en fråga om demokrati och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Många kvinnor lever under ständiga hot mot sitt liv och sin frihet. Vi kan inte acceptera att kvinnors liv begränsas av män som hotar, misshandlar och i extrema fall till och med mördar. Hemmet ska vara en trygg plats - inte en brottsplats.

Idag skriver jag på SVT:s sida om Folkpartiet och regeringens satsningar för att stoppa våldet mot kvinnor och vår vision för framtiden.
Läs artikeln här.


Jag avslutar dagen med att tala på Historiska museet i Stockholm som uppmärksammar kvinnors situation i Kongo. Det systematiska förtrycket och sexuella våldet som drabbar kvinnor i krigets Kongo är nästintill omöjlig att föreställa sig. Dagar som denna är en maning till konkret handling mot orättvisorna, i såväl Kongo som i Sverige.


Vänligen,


Nyamko Sabuni

07 mars 2011

Friskolorna går på export

Blott Sverige svenska friskolor har -nej, se det stämmer inte längre. Nu går våra svenska friskolor på export till Storbritannien. Den nya liberalkonservativa regeringen har öppnat för att släppa in valfriheten i det brittiska skolsystemet. Utbildningsminister Michael Gove säger :"we have seen the future in Sweden and it works." Mångfald och valfrihet ses som en möjlighet för både barn och föräldrar.

Ansökningarna strömmar in till West London Free School som skall lära sin elever "flit och framåtanda" men även ha latin som obligatoriskt språk. Jag tycker att vi ska känna oss stolta över det faktum att våra svenska friskolor nu går på export. Det är inte varje dag som ett annat land går i bräschen för svenska modeller.

Vi vet genom olika undersökningar att föräldrar, lärare och elever och lärare är nöjdare i friskolor än i kommunala skolor. Här skulle den kommunala skolan tjäna på ett erfarenhetsutbyte för att fånga upp goda idéer och arbetssätt. Som folkpartist gillar jag naturligtvis idén om att själv få välja det bästa för mitt barn. Friskolorna ger även många elever som inte kommer från traditionellt studievana familjer att få visa framfötterna i den akademiska världen vilket är positivt.

06 mars 2011

Rätt till vård och skola för papperslösa

I veckan togs ett enigt beslut mellan Allianspartierna och Miljöpartiet om migrationspolitiken som även inkluderar papperslösas rätt till vård och skola. Detta kommer nu inte bara att gälla barnen utan alla papperslösa. 
Folkpartiet har tidigare tagit ett beslut om papperslösa barns rätt till skola och vård vilket för mig är självklart. Barnen kan inte råda över den situation som deras föräldrar satt dem i.  

Däremot blir jag lite bekymrad när man nu säger att alla papperslösa som väljer att gömma sig i Sverige i stället för att låta utvisningen verkställas nu ska ha dessa rättigheter.
Jag kan förstå det ur sjukvårdspersonalens perspektiv - de som ställs inför orimliga avväganden i den akuta vårdsitationen - att de ska kunna hänvisa till ett lagrum.  Kostnadsskäl är inte mitt argument utan det faktum att vi möjligen riskerar att skapa ett parallellt samhälle där de medborgerliga rättigheterna ska kunna utnyttjas av alla, även av dem som inte fullgör sin medborgerliga skyldigheter. Vilka signaler skickar vi då? Till de människor, som av olika skäl, väljer att gömma sig? Till de människosmugglare som säger "släng ditt pass", till dem som faktiskt inte har skäl för att få stanna här - det finns ju avslagsskäl som är välgrundade.
Vad blir värdet i att söka medborgarskap? Om jag redan har tillgång till vård och skola, de mest fundamentalt viktiga delarna i vårt välfärdssamhälle, vilka incitament har jag då för att fösöka bli en medborgare i landet Sverige?
Vore det inte bättre att snabba upp asylsökande processen, att skyndsamt hantera de utvisningar som är aktuella och på så sätt minimera risken att det papperslösa samhället får en chans att växa? Jag känner mig som sagt högst osäker på att detta är rätt väg att gå, vad tycker du?

En bokhandel ska vi väl ha, eller?

Efter en fantastisk dag på Loka Brunn med god mat, spabad och massage är det nu dags att ta tag i lite vardagssaker igen. Tvätt och strykning, bloggande och lite "distansarbete" står på dagordningen idag.

Gick över stan i Nora häromdagen och slogs av hur trist det ser ut med fd. bokhandlens tomma lokaler. Människor är upprörda över att bokhandeln slagit igen samtidigt som de idag oftast handlar sina böcker på nätet.
För många, precis som för mig, är det en härlig känsla att kunna gå runt bland hyllorna och låta blicken vila på bokryggarnas titlar. En bokhandel påminner oss om hur viktig läsningen och tillhörande reflektion är. En bokhandel är ett nav för diskussioner och samtal, för upptäckt av nya författare och/eller titlar. Jag påminns om att diktaturer världen över försökt att styra utbudet i bokhandeln och många är de bokbål som historien kan berätta om.
Böcker ingår i bildning, även biblioteket med sina böcker ingår i värnandet om bildning och öppna samtal om litteratur, bokhandeln är en av flera viktig institutioner för att säkerställa ett öppet samtal i vårt samhälle.

Hur kan vi då värna en lokal bokhandel i Nora i denna digitalieringens tidevarv med läsplattorna på intåg? Ska bokhandeln i framtiden bli ett centrum för det öppna samtalet, med kaféer i anslutning till bokhandeln där man kan sitta ner en stund för att diskutera? Ska bokhandeln arrangera läskvällar, läsecirklar speciellt riktade till barn och författarkvällar för att tillsammans med skolan och biblioteket stimulera läsandet bland alla åldrar? Högläsning är ett underskattat nöje i datorernas tidevarv.
Kan vi hitta nya former för att rädda bokhandel och boken som fenomen till eftervärlden, eller måste vi finna oss i att den nya tekniken kommer att förändra förutsättningarna för det öppna, demokratiska och personliga samtalet människor emellan?

04 mars 2011

Fullständigt oacceptabelt!

Denna vecka har bloggen fått stå tillbaka lite då jag har mycket på jobbet. Jag hoppas på din förståelse för det. Nu är det fredag och en hel helg ligger framför mig så något inlägg ska jag hinna med.

Läser om BO:s (Barnombudsmannen) rapport idag om de 20 000 barn som varje år omhändertas av samhället därför att deras egna föräldrar av olika skäl inte klarar av att ta hand om dem. Rapporten handlar om det bemötande barnen får ute i de familje- och HVBhem som barnen skickas till. Detta är första (!) gången som barnen kommer till tals i en sådan rapport. Du kan läsa artikeln här.

Barnen vittnar om hot och våld som en del av sin vardag och BO vill nu med all rätt att det tillsätts ett oberoende barnombud dit barnen direkt kan vända sig. Att utse en ansvarig socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet under placeringen är ett annat krav från BO. Kraven på HVB-hem måste bli tydligare och mycket av ansvaret faller tillbaka på de politiker som är ansvariga för placeringarna. I en enkät som BO genomförst visar det sig att endast 20 % av landets kommuner har en plan för hur socialtjänsten ska agera om vanvård upptäcks, det är definitivt inte tillräckligt.

02 mars 2011

Student & intresserad av praktik på Folkpartiets Brysselkansli till hösten?

Folkpartiet har tre Europaparlamentariker: Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia WikströmPraktik på FP:s Brysselkansli i höst?


FP:s Brysselkansli söker praktikant(er), för perioden september-december 2011. Sökanden ska vara student - gärna med inriktning mot juridik, ekonomi eller statsvetenskap - och en god skribent. Förutom att följa det politiska arbetet i olika utskott, samt bistå i det löpande arbetet på kontoret med e-posthantering etc, består arbetsuppgifterna i att ansvara för olika sociala medier. En god IT-vana är därför en merit i sammanhanget, liksom goda kunskaper i engelska och franska.

Ansökan ska vara Brysselkansliet tillhanda senast den 31 mars 2011, till christian.juliusson@europarl.europa.eu eller till postadress:


Europaparlamentet


Christian Juliusson


ASP 10 G 261


B-1047 Bryssel


BELGIEN


För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss. Mer info hittar du