30 april 2011

Så självklart, egentligen

Läser på Unicefs hemsida att EU-minister Birgitta Ohlsson vill förbjuda barnaga i hela EU.
En självklarhet egentligen, men ingen har ännu tagit tag i frågan, kanske av rädsla för att blanda sig i familjers "inre angelägenheter". Barnaga förekommer fortfarande i elva länder i EU, bara sexton av tjugosju länder har infört förbud mot barnaga. I Sverige har barnaga varit förbjudet i mer än trettio år. Att kränka barns rättigheter genom att uppfostra dem med slag kan aldrig vara rätt i något land.

Klokt av vår EU-minister att ta tag i och driva frågan som kan tyckas så självklar, och ändå inte.  Det handlar både om mänskliga fri- och rättigheter som givetvis gäller även barnen runt om i Europa och världen. Dessutom var Folkpartiet liberalerna först ut med att kräva att FN:s Barnkonvention skall accepteras som svensk lag. Att Birgitta Ohlsson nu driver frågan är positivt och ännu ett steg i rätt riktning för en bättre uppväxt för alla barn.

29 april 2011

Vem styr ditt liv?


Som liberal och svensk (även om jag inte är född här) är det för mig en självklarhet att jag på egen hand får göra mina livsval, bestämma var jag vill bo, vad jag vill jobba med, vem jag vill leva med eller gifta mig med. Även om mina föräldrar kan ha synpunkter och påverka mig så är det för mig självklart att de aldrig kan tvinga mig till det ena eller andra valet av någon sort och framförallt inte till valet av livspartner.

Men långtifrån alla svenska ungdomar får chansen att göra sin egna livsval...jag pratar om de ungdomar som idag lever i Sverige men som är födda i andra länder eller har föräldrar med annan bakgrund än den svenska. Här förekommer både våld och tvång av en art som jag har svårt att förstå. Trots att man levt i många år i Sverige bär föräldrarna med sig den kultur som rådde i hemlandet och förvägrar sina barn att leva efter svenska normer.
Det handlar långtifrån bara om tvångsäktenskap för flickor och pojkar under arton år, det handlar om en påverkan även på dem som är mycket äldre än så. Dessa ungdomar/unga vuxna förväntas av sina föräldrar att acceptera de gamla normerna och följa sina föräldrars vilja och förväntningar på hur de ska leva sina liv, och, med vem de ska leva sina liv...

Som liberal är jag otroligt nöjd med att regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen och föreslå de lagändringar som behövs för att ytterligare stärka skyddet mot barn- och tvångsäktenskap samt analysera förutsättningarna för en kriminalisering av barnäktenskap. Jag hoppas att vi snart kan få resultatet presenterat. Alla måste ha rätten att själva få forma sina liv!

28 april 2011

Vad döljer SD?

Idag kom nyheten om att även Moderaterna och Kristdemokraterna nu ställer sig bakom kravet att öppet redovisa varifrån bidragen till partikassan kommer. Det är glädjande att Sverige nu kommit så långt, även om det varit önskvärt med en lagstiftning på området. Det skulle förhindra att något parti kan ställa sig utanför.

Som enda parti säger SD nej till kravet om att öppet redovisa varifrån partierna får bidrag, givetvis undrar jag och säkert fler med mig vad de har att dölja?
Europarådet har återigen riktat skarp kritik mot Sverige i ärendet. Tillsammans med San Marino, Malta och Schweiz saknar Sverige en reglering via lag om hur partier får finansiera sin verksamhet. Det troliga är att Europarådet inte nöjer sig med den frivilla överenskommelsen som nu kommit till stånd då alla partier inte ansluter sig till denna. Varför fegar ni, SD?

27 april 2011

Christer Nylander om kulturarbetsgruppen

Hör Christer Nylander berätta om kulturgruppens arbete och få reda på hur du kan bidra till att förändra Folkpartiets kulturpolitik.


26 april 2011

Nya arbetssätt skall stoppa människohandeln

Välbehållen hemma igen efter några dagars resa bland annat till Berlin är jag fylld av intryck från en stad som är väldigt annorlunda idag mot när jag var där 1980. Då var kalla kriget en realitet och pansarkryssen och taggtråden tillsammans med de skott vi hörde en natt gav Berlin en kuslig inramning.
Idag är hela Berlin en blomstrande stad, men kommersen kring Checkpoint Charlie blir nästan för mycket....Muséet intill håller dock måttet även idag, otroligt vilken uppfinningsrikedom människor hade - allt för att kunna fly från DDR till Västtyskland.

Jag låter dig idag ta del av ett pressmeddelande av Lennart Gabrielsson:

En flicka från Bulgarien har tvingats ut på stöldturné i Sverige. Stölderna skedde under flera månader runt om i Sverige innan socialtjänsten i Sollentuna grep in. Inget barn ska offras till människohandeln. Svenska myndigheter har en skyldighet att finna vägar som stoppar vuxna människor från att tvinga barn till kriminella handlingar.
Människohandlarna kommer undan på grund av kommungränser och barn får betala priset då kommunerna inte anpassat sitt arbete till dagens utveckling.

Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna med ansvar för sociala frågor, instämmer i den kritik som framkommit i flera medier kring människohandeln:
– Människohandeln måste bekämpas mer effektivt än vad den gör i dag. Vi behöver få till ett system där socialnämndens ansvar följer barnet oavsett vilken kommun de flyr till. Ingen kommun ska kunna smita från sitt ansvar.
Ett faktum som försvårar arbetet med att minska människohandeln är att personerna rör sig mellan både länder och kommuner så att utredningarna inte hinner startas eller färdigställas.

Rikspolisstyrelsen har ett nationellt ansvar medan socialnämnderna endast ansvarar för vad som sker i den egna kommunen. Även om Rikspolisstyrelsen har det övergripande polisiära ansvaret så tar samordningen tid och när det gäller socialnämnden så är samarbetet mellan kommunerna begränsat. Detta försvårar arbetet.
- Socialtjänsten i respektive kommun måste samarbeta över kommungränserna tillsammans med polisen om vi i tid ska hjälpa barnen. I dag kan en kommuns socialtjänst vänta en timme med att ingripa och då hinner förövarna komma undan. Det är inte acceptabelt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP)

20 april 2011

Days off...

Jag kommer att ta några dagars ledighet från skrivandet och återkommer efter påsk igen.

Jag hoppas att ni också får tillfälle att vara lediga, umgås med familjen, äta gott och tillbringa mycket tid i det soliga och varma vårvädret.

GLAD PÅSK!

Och tjejer, vi ses på Blåkulla ;)

Nyhetsbrev från Nyamko Sabuni

Idag låter jag dig ta del av jämställdhetsminister Nyamko Sabunis nyhetsbrev:

Vi ser i europeiska och internationella sammanhang hur abortfientliga krafter vinner terräng. Det är mycket oroväckande. Det gör det än viktigare att stå upp för de rättigheter som gäller i Sverige samtidigt som det behövs fler röster för att stärka eller skapa lika rättigheter också i andra länder.Mer än 70 000 kvinnor dör varje år och miljontals får allvarliga men i samband med osäkra aborter. För att minska dessa siffror måste det finnas tillgång till säker och laglig abort. Därför är jag mycket angelägen om att lyfta abortfrågan i internationella sammanhang, som till exempel vid FN-möten och nyligen vid konferensen "Women for a better world" som samlade ett hundratal afrikanska kvinnliga ledare i Windhoek, Namibia. Mitt inlägg orsakade livlig debatt där. Men även här hemma har abortdebatten fått nytt liv.


Idag skriver jag tillsammans med RFSU:s generalsekreterare en replik i Dagens Nyheter med anledning av en artikel som föreslår ändringar i den svenska abortlagstiftningen. Vi menar att den nuvarande lagen är bra som den är. Den ger kvinnan rätt att själv bestämma över sin kropp. Ingen annan än kvinnan själv kan besluta om hon ska fullfölja en graviditet.
Att börja kategorisera aborter på det sätt som artikelförfattarna gör riskerar att leda till en diskussion kring goda och mindre goda skäl för abort, och där någon annan än kvinnan själv skulle avgöra det. Detta vore en försämring.
Det är aldrig acceptabelt att begränsa kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Att garantera denna rätt betyder bland annat att samhället ska bistå kvinnor som vill göra abort. Däremot behövs fler röster för att stärka eller skapa lika rättigheter också för kvinnor i andra länder.
Den svenska abortlagen, som 2008 förändrades till att även gälla kvinnor som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, har ett starkt stöd. En urholkning av lagen, enligt de förändringar föreslås, kan få förödande konsekvenser i Sverige.


Kvinnors rättigheter och tillgång till hälsovård i samband med graviditet är en fråga om liv och död. Att abortfientliga krafter vinner terräng i Europa gör det än viktigare att stå upp för den svenska lagstiftningen och kvinnors rätt till beslut om sina egna kroppar.


Vänligen,


Nyamko Sabuni

19 april 2011

Tummen ner för Greklands kvinnosyn!

Vad kan man bli annat än förbannad över den kvinnosyn som högt uppsatta grekiska män ger uttryck för? Förbannad och förvånad, vi lever ändå år 2011 men Grekland verkar inte ha kommit särskilt långt på jämställdhetens område. I Sverige anmäls 46 våldtäkter per 100 000 invånare, i Grekland 3...I Grekland räknas det inte som våldtäkt om våldtäkten begås av någon du känner och/eller har träffat lite, då får du helt enkelt skylla dig själv...
Lagen i Grekland stadgar även att våldtäkt inom äktenskapet inte finns, det som idag anmäls är oftast rena överfallsvåldtäkter. Precis så var det i Sverige på 1970-talet, för fyrtio år sedan. Statistik och lagstiftningen kring våldtäkt spelar en stor roll för hur benägen man som kvinna är att anmäla en våldtäkt. I länder med starka patriarkala strukturer är anmälningarna färre och misstron större mot de kvinnor som anmäler.

Jag kan bara önska den europeiska kvinnolobbyn EWL lycka till med utmaningen att få till stånd en likvärdig lagstiftning i hela EU. Det vi kan konstatera är att lagarna skiljer sig åt alltför mycket. En gemensam definition och gemensamma lagar när det gäller våld mot kvinnor är inte bara önskvärt utan måste ses som ett ur jämställdhetsperspektiv rättmätigt krav i Europa år 2010!

18 april 2011

Nyamko Sabuni, ordförande för jämställdhetsgruppen

Arbetsgruppen ska arbeta fram förslag kring hur kvinnor ska arbeta mer heltid, hur kvinnors karriärmöjligheter ska kunna bli bättre och se till att det lönar sig bättre för kvinnor att arbeta mer. Det blir också förslag för att uppmuntra kvinnor att äga mer av det kapital som finns i Sverige och starta fler företag.


17 april 2011

Vad är skolan till för??

Efter en fantastisk dag ute i trädgården är det snart dags för middag och sen ladda lite inför den kommande - korta- arbetsveckan. Inför stundande påsklov tänkte jag fördjupa mig lite i skolpolitiken.
För mig är det viktigast att skolan förmedlar kunskap, kunskap i matte, svenska, samhällskunskap, engelska, historia och de naturvetenskapliga ämnena hamnar i högsätet. Kunskaper och färdigheter i dessa ämnen bör alla barn/ungdomar få med sig ut i vuxenlivet för att klara fortsatta studier, arbete och ett vuxenliv.

Att läraren är viktig i skolan är självklart, att lärarna generellt måste få högre status är givet. Lärarna ska bedriva undervisning och kunna utmana eleverna intellektuellt, eleverna skall även bibringas regler, hyfs och det som allmänt kallas "folkvett".

Att följa upp skolans resultat bör vara i fokus för alla kommunpolitiker, i mycket högre grad än vad som sker idag. Oftast ägnas budgeten stor omsorg och bekymren finns givetvis hur pengarna skall räcka till för alla behov. Samtidigt vet vi genom flera undersökningar att det inte är mer pengar skolorna behöver, utan mer kunskap, duktiga lärare och utvärdering och uppföljning för att säkerställa att resultatet blir som vi vill att det ska vara.
Kunskap börjar i klassrummet och kunskap bör vara den absoluta priroteringen för varje rektor, varje lärare och varje elev.

16 april 2011

Mammablicken

Läser i dagens SvD Karin Thunbergs kolumn om "mammablicken", som fastnar i huvud och hjärta. Dels handlar den om mödrarna på Plaza de Mayo i Buenos Aires i Argentina som varje torsdag samlas på torget för att protestera och demonstrera för sina barn som blivit tillfångatagna av militären och "försvunnit".

Dels handlar den om det faktum som vi själva kan se varje dag i Nora och andra städer i Sverige, att små barn sitter framåtvända i sina barnvagnar och alltså inte ser sin mamma/pappa, den person som betyder mest för tryggheten i ett litet barns liv. En skotsk barnpsykolog har gjort en studie på 3000 barn som visar att barn som sitter så i sina vagnar pratar mindre, skrattar mindre och har högre puls än barn som sitter i bakåtvända vagnar. Det barnen missar är tryggheten och småpratet med sina föräldrar, man måste vara trygg i det lilla innan man kan ta in den "stora världen". Så självklart, men ändå inte...Vill du läsa hela kolumnen hittar du den här.

15 april 2011

Fusk eller inte, det är frågan...

Två dagar sen jag hann skriva något på bloggen...ibland räcker tiden inte till. Speciellt inte nu när det är galet mycket att göra på jobbet, har varit så en längre tid. Då får politiken stå åt sidan på hemmaplan och ersättarna kallas in...
Så är det att vara fritidspolitiker, ett öde jag delar med 97 % av alla politiker. Sverige har ju förhållandevis få heltidspolitiker, de allra flesta, liksom jag, har politiken som ett fritidsintresse. Då är prioriteringen om inte enkel, så alltid självklar, när jobbet kallar.

Lyssnade idag på radio, där diskuterades flygblad som Fp delat ut i Örebro, där omval snart skall ske. I flygbladet talar man klartext om det valfusk som socialdemokraterna ägnade sig åt i Örebro. Dels i samband med valskolan i moskén i Vivalla, dels fanns frågetecken kring ombudsröstning. Socialdemokraterna vill inte tala om valfusk, det vill inte heller chefsjuristen i Örebro, men jag håller med Staffan Werme, man ska kalla saker vid sitt rätta namn. Valfusk eller olämpligt kampanjande, eller hur man nu vill uttrycka sig, är inte ogjort bara för att man nu säger att man vill diskutera politik hellre än just dessa händelser. Tror jag det...!

12 april 2011

Skolpoliser - en modell för Nora?

Jag har en tid propagerat för att återinföra skolpoliser i Nora. Behovet verkar vara störst på skolbussarna där det på vissa turer är oerhört stökigt enligt chaufförerna. Använd de större barnen för att göra en insats tillsammans med busschaufförerna -  att kunna hålla ordning, se till att alla barn använder bältet i bussen, att de sitter stilla och att de har ett vårdat språk gentemot varandra, vilket inte alltid är fallet idag.

Givetvis kan skolpoliserna användas även för att uppmärksamma förbipasserande bilar att detta är en skola och att det är många barn, i olika åldrar, i närheten. Att enbart använda skolpoliserna för att få ner farten vid våra skolor är naturligtvis inte meningen, men skolpoliser tillsammans med andra insatser för att få bilarna att bättre uppmärksamma skolbarnens ibland ganska utsatta situation kanske kan vara en framkomlig väg.

Skolpoliserna fanns överallt förut, idag finns de bara kvar i Stockholm. Skolpolis blir man i sjätte klass och det är ett stort ansvar. Att stå vid övergångsstället ger en känsla av trygghet för de yngre barnen men även en känsla av att man som skolpolis har fått ett förtroende. Att lära barn att ta ansvar och att få de yngre barnen att se de äldre som ett föredöme kan aldrig vara fel.

Varje dag dör 5 000 barn av förorenat vatten

Men om 12 sekunder tänker du nog på annat.


Vi tror att alla vill vara med och hjälpa utsatta barn. Men vi vet hur lätt det kommer något emellan. Man börjar tänka på annat och så glöms det bort. Så ta vara på det här tillfället. Bli Världsförälder hos UNICEF idag och var med och kämpa för varenda unge. Det kostar bara en hundring i månaden. Bli Världsförälder på unicef.se. NU.

Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.

Ps. Kika gärna även in på UNICEFs kampanjsajt - För varenda unge! Där kan du bland annat tävla om biljetter till Humorgalan & titta på film. Du kan också gå med i Humorgalaeventet och smycka din profilbild på Facebook.
                                         Nepal, 2009: Barnen tittar på den begynnande stormen från taket på deras hem i det avlägsna Mugu Distriktet.


© UNICEF/Brian Sokol

11 april 2011

Fortsättning framtidens liberala politik...

Idag fortsätter vi med att lyssna på länets egna riksdagsman Johan Pehrson som är ordförande i socialförsäkringsgruppen:10 april 2011

Hjälp till att skapa framtidens liberala politik!

Folkpartiet håller på att arbeta fram ett nytt partiprogram och vi vill gärna ha din hjälp. Flera politiska arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta fram det nya partiprogrammet: arbetsmarknadsgruppen, EU & utrikesgruppen, Framtidsgruppen, Företag & skattegruppen, Jämställdhetsgruppen, socialpolitikgruppen och socialförsäkringsgruppen. Det nya partiprogrammet skall antas av landsmötet 2013.

Du kan gå in på http://www.folkpartiet.se/ och svara på vår webbenkät, du kan delta via
Facebook och Twitter eller kommentera våra filmer på http://www.youtube.com/
Lennart Gabrielsson leder arbetsgruppen för socialpolitik, lyssna på Lennart:

09 april 2011

Hur har kommunen det med sina e-tjänster?

84 % av alla svenskar < 16 år använder internet och 81 % av dem gör det dagligen. Av dem ställer 100 % krav på säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet. Men hur ser det ut på våra kommuners hemsidor? Är utvecklingen av e-tjänster och e-förvaltning något som prioriteras av kommunerna och landstingen?

Hos många finns det goda exempel på utveckling i rätt riktning, men hos långt ifrån alla. Här finns stora utmaningar och säkert är bristen på kompetens och resurser en del av orsaken. Nu vänder sig kommunerna till SKL för att genom dem få stöd och låta SKL vara en drivande samordnande länk för att skapa förutsättningarna för alla kommuner att utveckla e-förvaltning på ett bra sätt. Ett förslag på gemensam strategi har tagits fram som sannolikt kommer att antas av SKL:s styrelse under våren.

Inom en tioårsperiod vet vi att kraven på välfärd och minskad klimatpåverkan kommer att öka, vi vet att äldre i samhället blir fler och att den arbetsföra befolkningen endast ökar marginellt. Eftersom vi lever i en globaliserad värld kommer dessutom kraven på konkurrenskraft och innovation att öka. Då är det viktigt att vi tar informationstekniken till hjälp för att möta kraven. Samverkan mellan kommuner, landsting, stat och privata aktörer är en smart väg att gå.

08 april 2011

Ett arbetsliv för alla, eller?

Staten anser att Samhall, liksom andra bolag, skall driva med krav på lönsamhet. Detta trots att Samhall har som huvuduppdrag att sysselsätta funktionshindrade samtidigt som man ska leverera efterfrågade tjänster och varor. Samhall har visat att kraven på lönsamhet går att kombinera med uppdrag och sysselsättning för den gruppen på arbetsmarknaden.
Huvuduppgiften för Samhall, likväl som för andra bolag, är att producera efterfrågade varor och tjänster. Att ha ett lönsamhetskrav stärker både bolaget och medarbetarnas självkänsla. Istälelt för att som nu sker, anse att lönsamhetskravet skall tas bort, borde flera företag på arbetsmarknaden fundera på hur vi ska skapa ett arbetsliv för alla, ett inkluderande arbetsliv istället för ett exkluderande sådant. Gruppen funktionshindrade växer, likväl som vi måste inse att alla inte klarar dagens ibland hetsiga krav på måluppfyllelse.

Människor är olika, har olika förutsättningar och olika behov. Låt oss se till att vi skapar ett arbetsliv för alla så att människor får känna att de deltar och bidrar till framgång och tillväxt samtidigt som alla får känna att de är värdefulla!

07 april 2011

Övervakning på gott & ont

Övervakningskameror finns det många åsikter om och detta med rätta. Fördelarna är givetvis att brott ibland lättare kan klaras upp, att säkerheten stärks på undanskymda platser etc. Likväl är nackdelarna inte att förringa.
Ett exempel på fördel var när vi i Nora för några år sedan satte upp övervakningskameror på taket till Karlsängsskolan och på så sätt minskade skadegörelsen på skolans ventilationssystem.

En ny användning av övervakningskameror finns nu i USA.
Du vet ju hur det kan vara när man parkerat sin bil på den gigantiska stormarknadsparkeringen och sen kommer ut och inte minns var man ställde bilen? I Santa Monica Place i USA kan man numera använda sig av "hitta din bil" systemet som talar om var man ställt sin bil genom att det finns informationskiosker där bilens registreringsnummer knappas in och talar systemet om var bilen står. Parkeringssystemet bygger på att övervakningskameror fotograferar bilarnas nummerskyltar och på så sätt håller reda på var du har ställt din bil. Ännu ett användningsområde för övervakningskameror. På gott eller ont?

05 april 2011

Personval 2010

Läser intressant artikel om att i 2010 års val ökade återigen intresset för att personrösta. Var tredje väljare gjorde ett aktivt val och kryssade en kandidat. Det här visar att det finns ett starkt intresse för att vara med och påverka aktivt vilka lokala politiker som representerar i våra  fullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige.

Det är vanligast med personval på mindre orter, vilket givetvis beror på att man där känner "sin" lokala politiker bättre. Som kandidat för ett parti är det lättare att göra sin röst hörd på en mindre ort och lättare att föra fram sitt budskap till väljarna.

Även valdeltagandet ökade ju i 2010 års val vilket är glädjande, sannolikt bidrog rädslan för att SD skulle gynnas av ett lågt valdeltagande. Själv hävdar jag att det inte är en rättighet att rösta, utan en skyldighet. Alltför många människor runt om i världen har inte möjlighet att rösta i fria och demokratiska val så min fasta övertygelse är att man är skydlig att ta vara på rättigheten att rösta.

04 april 2011

Jan Björklund om spetsutbildningar

Hör Jan Björklund berätta om satsningen på spetsutbildningar även på högstadiet för dem som är studiebegåvade inom matematik, naturvetenskap och humaniora.


03 april 2011

Afghanistan - våld och barbari

Efter den oerhört onödiga och  provokativa Koranbränningen i USA blev det våldsamt upplopp i norra Afghanistan. Ytterligare en svensk soldat fick sätta livet till i den massaker mot FN-förläggningen som blev följden och som krävde flera människoliv.
Det verkar som om oroligheterna eskalerar och även om det främst är mot USA som hatet riktar sig görs ingen skillnad på var soldaterna kommer ifrån, även hjälparbetare drabbas av våldet.

Afghanistan är ett land som under en lång följd av år varit drabbat av oroligheter och krig i varierande omfattning. Den nye presidenten Hamid Karzai har ett svårt arbete framför sig för att skapa framtidstro och säkerhet för människorna i landet. Den senaste attacken visar att det ännu är långt kvar innan FN:s styrkor kan lämna över ansvaret för säkerheten till den afghanska polisen och militären.


Afghanistan har inte bara långt kvar tills landet kan garantera fred och säkerhet generellt till sin befolkning. Det är även ett land som lämnar oerhört mycket att önska när det gäller barn och kvinnors situation.
Nyligen har en lag antagits som ger män rätt att svälta sina fruar om de sexvägrar och dessutom undkommer en våldtäktsman straff om han gifter sig med sitt offer. Vid sidan av detta förekommer det att pojkar iklädda flickkläder tvingas dansa för män som sedan ofta förgriper sig på dem. Barbariska lagar och seder som inte borde få förekomma i något land i världen 2011!!

02 april 2011

Bara 90 år...

I bara 90 år har den svenska kvinnan haft rösträtt, så sent som 1921 kunde alltså de svenska kvinnorna rösta för första gången och hade då även möjlighet att bli invalda i riksdagen. Vid detta val, 1921, blev två liberala kvinnor invalda i riksdagen; Kerstin Hesselgren i första kammaren och Elisabeth Tamm i andra kammaren.Den kvinnliga rösträtten har på många sätt en liberal historia. Rörelsen startade i Östergötland och blåklinten, tillika Östergötlands landskapsblomma, som idag är folkpartiet liberalernas paritsymbol, var då en symbol för rösträttsrörelsen.


Sverige var det sista landet i Norden som fick kvinnlig rösträtt, Finland fick det 1906, Norge 1913 och Danmark och Island 1915. ...Det första självständiga nationen i världen att införa kvinnlig rösträtt på nationell nivå var Nya Zeeland, som införde kvinnlig rösträtt redan 1893. Grannlandet Australien följde efter 1902.Det var alltså liberaler som stod på barrikaderna och kämpade för allmän och lika rösträtt även för kvinnor.
Än idag finns det länder där kvinnor inte har någon rösträtt - Förenade arabemiraten, Oman, Qatar och Saudiarabien. Inte bara för dessa kvinnors skull utan även för alla de orättvisor som fortfarande finns ur ett jämställdhetsperspektiv även i Sverige så måste kampen för jämställdhet fortsätta.

01 april 2011

Nato välkomnar Sverige

Sverige är idag redan ett partnerland till Nato och medlem i det som kallas Natos Partnerskap för fred...är inte det bara en omskrivning undrar jag? Varför kan inte Sverige vara medlem i Nato och omfattas av de försvarsgarantier som ett medlemsskap ger?
Sverige uppfyller alla krav på medlemsskap om vi bara skulle bestämma oss för att bli medlemmar.

I dagarna lämnar fyra eller fem Jas Gripen plan Sverige för att delta i operationen i Libyen. Vi skall tillsammans med Nato skydda det libyska folket från Gaddaffis militära insatser mot sin egen civilbefolkning. Det känns bra att Sverige är med och försvarar demokratiska värden och jag tycker att vi borde gå med i försvarspakten Nato och få del av hela medlemsskapet.