31 januari 2010

Partiledardebatt

Intressant att lyssna på partiledardebatt - skattesänkningarna har gjorts med lånade pengar säger oppositionen - vilket bara delvis är sant. Sveriges ekonomi står stark då vi har välskötta finanser, de mest välskötta i EU. Långsiktiga satsningar på infrastruktur ger också jobb, vilket är helt rätt satsningar i en lågkonjunktur. Finanskrisen finns bara som en realitet när det passar för oppositionen. Ohlys recept som alltid är att vi ska bygga ut offentlig sektor. Generellt har oppositionen svårt att att acceptera att alliansregeringen får stora A när det gäller statsfinanserna.

Integrationen är ett annat område där regeringen får högt betyg, mycket har gjorts bättre än under s-majoritetens tid vid makten. Även om mycket återstår har både nystartsjobben och instegsjobben underlättat för nyanlända att komma i arbete tidigare.
Utanförskapet, både för nyanlända invandrare men även för ungdomarna på arbetsmarknaden samt skatterna seglar sannolikt upp som de två hetaste frågorna i valrörelsen. Jag tycker att alliansen visat sig ha de bästa svaren på dessa.
Intressant att Landsbygdsdemokraterna väljer att lansera sig mitt under partiledardebatten. Vad kommer det att innebära för centerpartiet? Behövs ett parti som fokuserar specifikt på landbygdsproblematik?

Innan alliansen kom till makten gick 140 personer i sjukpension varje dag! Idag får man en möjlighet till rehabilitering och chansen att komma tillbaka till ett jobb i en omfattning som man kan klara av. Ett system som ger människor rätten att komma tillbaka på den nivå som man själv orkar istället för att bli sjukpensionerad.
Intressant att höra Ohly tala utbildningspolitik - partiet som vill avskaffa betyg och läxor. Att lärare varslas och säjs upp beror ju på att andelen elever sjunker de närmaste åren inte på besparingar... Det vi ser i form av antal elever som inte har godkänt när de går ut årskurs 9 är ett resultat av mångårig socialdemokratisk skolpolitik som måste få fortsätta förändras!

Alliansen ser till individen och inte till någon sorts homogen svensk gruppering när det gäller det mesta inom politiken, inte minst när det handlar om föräldraskap och kvotering till bolagsstyrelser.Sammanfattningsvis är det en något "snuttifierad" partiledardebatt, för många frågor och för lite tid till att ge ordentliga, utvärderande svar. Bättre med en fördjupad debatt kring få frågor.

30 januari 2010

Människohandel

Läser i dagens nummer av SvD att människohandel, som omsätter miljarder varje år bara i Sverige, på grund av de låga straffskalorna inte är ett prioriterat arbetsområde för vår svenska polis. Det innebär att smugglarna kan arbeta ostört med sitt smutsiga hantverk. Ofta behandlas människorna på ett vedervärdigt sätt och blir skyldiga smugglarna stora summor pengar. Idag beräknas en smuggelresa från exempelvis Irak kosta uppemot 16000 dollar!
De grupper som arbetat med detta inom den svenska polisen ligger för närvarande alla nere då man inte anser sig kunna prioritera människosmugglingen. Dels kostar spaning och utredning stora pengar, hanteringen av telefonavlyssningen som ska tolkas till svenska är omständig och brotten i sig ger inte tillräckligt höga straff. Arbetet tar helt enkelt för stora resurser i anspråk för att rättfärdigas av det klena resultatet. För att få tillstånd för telefonavlyssning krävs till exempel att brottet skall ge minst två års fängelse, dit når man inte alltid.
Förutom smugglingen av människor som i sig är ett brott är den organiserade brottsligheten i Sverige involverad i människosmugglingen. Narkotikabrott, penningtvätt och skattebrott finns med i bilden när den insmugglade sedan måste avbetala sin skuld. Givetvis måste vi, inte minst av humanitära skäl kräva en prioritering av dessa brott och en skärpt kamp mot all människosmuggling.

28 januari 2010

Vi får aldrig glömma

Igår den 27 januari var det minnesdagen för förintelsens offer.
Sextiofem år efter att fångarna befriades är det viktigare än någonsin att påminna om det oerhörda som skedde under andra världskriget. Sex miljoner judar dödades, två moljoner polacker avrättades tillsammans med uppemot en halv miljon funktionshindrade och romer. Dessutom dödades flera tusen homosexuella. Skrämmande siffror som är svåra att ta in och förstå, varje siffra representerar en människa som du och jag. Vi teg och såg på...
Du som tror att det aldrig kan hända igen - minns vad som hände på Balkan och Rwanda och vad som idag pågår i Darfur. Vid alla dessa tillfällen teg vi och såg på, tiger vi och ser på...
Martin Luther Kings ord "Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad" är lika relevant idag som då..
Om vi väljer att inte minnas förintelsen ökar risken för att det ska hända igen. Idag när det inte finns många överlevande kvar från koncentrationslägren som kan berätta, är risken för att historielösheten breder ut sig överhängande.
Därför är det viktigt att aldrig glömma...kanske är det dax för Nora att ta initativ för en årlig ceremoni den 27 januari, för att det aldrig ska hända igen och för att hjälpa oss att minnas det ofattbara...

27 januari 2010

Fpl bloggranking - Örebro läns representation

Politometern har idag släppt sin ranking av de mest inflytelserika folkpartibloggarna. Min blogg återfinns på plats 98 av 151 bloggare, på plats 59 återfinns Johan Pehrson. Såvitt jag kan se de enda två bloggarna som placerat sig i länet vilket ju får ses som hedrande.

Det framgår även att jag under den senaste 3månaders perioden haft 40 inlägg på min blogg. Se hela rankingen på http://www.politometern.se/bloggar/Fp/?order=influence

Grattis SAAB & skolan

Igår kunde vi inte annat än gratulera SAAB till att det äntligen löst sig med nya ägare. Riksgälden som går in och garanterar lån har en tilltro till Spyker som ett solitt företag vilket känns tryggt. Jag hoppas nu att alla berörda i Trollhättan med omnejd kan känna tillförsikt inför framtiden efter en oerhört turbulent och jobbig tid. Precis som alliansen hela tiden strävat efter är det nu ett företag med kapital och en genomtänkt affärsidé som tar över och driver SAAB vidare - inte staten som går in och börjar tillverka bilar.

Alliansen aviserar idag satsningar på skolans område, totalt 225 miljoner kronor för att förverkliga alla de förändringar som är på gång på skolans område. Pengarna skall användas för utbildning av lärarna inför införandet av de nya reformerna i skolan. Under en treårsperiod blir Skolverket ansvariga för att skolans personal får utbildning i dessa reformerna så att misstagen från 1990- talets satsningar kan undvikas. Då infördes ju bland annat det nya betygssystemet utan att lärarna fick utbildning i hur det fungerade. De som i förlängningen fått lida för detta är förstås eleverna. Det är för att säkerställa att en upprepning av detta inte sker som alliansen nu satsar 225 miljoner kronor på våra skolor.

25 januari 2010

Socialistiskt svammel

Häromdagen skrev jag att kommunpolitik är en relativt pragmatisk företeelse men att det finns vissa saker där det kommer till en ideologisk debatt. Vi har haft en ideologisk debatt relativt nyligen gällande Lagen om valfrihet, vi har den om möjligheten till andra huvudmän än kommunen för skolor och förskolor och vi har, trots talet om motsatsen från s-majoriteten, tydligen en annan syn på företagande och vikten av goda villkor för svenska företag.

Den 12 juni 2008 lämnade folkpartiet liberalerna in en motion om utmaningsrätt till kommunfullmäktige - denna har nu besvarats av den socialdemokratiska majoriteten. Här gav liberalerna den socialdemokratiska majoriteten ytterligare en möjlighet att visa att talet om att man är näringslivsvänlig och för en utveckling av näringslivet i Nora inte enbart är passande retorik...
Precis därför blir jag bestört över svaret...Svaret innehåller både faktafel och rent socialistiskt "svammel" för att uttrycka mig i klartext! Frågan är om den som är ansvarig för svaret ens har brytt sig om att kolla upp vad begreppet utmaningsrätt innebär? Om motionssvaret i någon mening skall ses som ett uttryck för majoritetens inställning till företagande i Nora specifikt och företagares villkor generellt så blir i alla fall jag mörkrädd! Att Nora inom en tre-årsperiod skulle hamna på plats 100 på Svenskt Näringslivs ranking förefaller mig helt ouppnåeligt om svaret i någon mån skall tolkas som att detta är (s) inställning generellt till företagande.
"Utmaningsrätt innebär att den som anser sig kunna driva en kommunal verksamhet bättre och billigare uppmanas att lämna in förslag om detta" citerar jag ur motionen. Att det inte går att utmana lagstyrd verksamhet, myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och att det är kommunen som har beslutet att godkänna utmaningen ingår i upplägget - detta har kommunstyrelsens ordförande inte med ett ord nämnt i sitt svar...

Avslutningsvis så vill jag citera en känd socialdemokrat, Gustav Möller: "Varje bortslösad skattekrona är en stöld från arbetarklassen".

23 januari 2010

Fantastiska Sverige...

I det fantastiska landet Sverige kan nästan vad som helst hända...

nu tar en handväska och en klocka upp stora delar av vårt mediautrymme. Med tanke på att alla politikers löner är offentliga är det väl ingen som behöver bli förvånad över att Mona Sahlin har råd att köpa en märkesväska och Fredrik Reinfeldt en märkesklocka? Istället för att diskutera viktiga politiska frågor diskuteras nu om det är rätt eller fel av Mona att ha en dyrbar handväska och om statsministern ska få ha en såå dyrbar klocka. Någonstans måste vi väl dessutom ändå sätta en gräns för den personliga integriteten - vem ska bestämma vad våra politiker skall lägga sina pengar på om inte de själva? Inte ska de väl behöva känna att de behöver gå i försvar för en sådan sak?

Saker och ting måste få ha sina rätta proportioner, jag vet inte vad som är värst - att tidningarna skriver om det eller att vi läsare köper tidningarna?

21 januari 2010

Valrörelsen har startat

Vid gårdagens partiledardebatt blev det klart att valrörelsen nu startat på riksplanet. Det blev även tydligt vilka alternativen är och vad de stora frågorna ivalet kommer att bli. De tre stora frågorna som diskuterades var jobben, skatterna och statsfinanserna. När det gäller jobben och utanförskapet förstår säkert de flesta att detta till stor del beror på den finanskris vi haft både i Sverige och globalt. Samtidigt har vi lyckats få färre förtidspensionerade och sjukskrivna.
När det gäller skatterna är oppositionen för stora skattehöjningar som kommer att drabba låg- och medelinkomsttagarna. Hur detta kan skapa nya jobb fick jag aldrig riktigt klart för mig. Inte heller Peter Fredriksson, generaldirektör på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ger oppositionen några pluspoäng på den punkten :"blir det fler sänkningar gynnas arbetsutbudet och då kan fler gå ifrån att inte ha något arbete till att få det". (Källa http://www.svd.se/nyheter/inrikes/historiska-block-slass-om-makten_4122003.svd).
Även när det talas om statsfinanserna får regeringen godkänt av Hans Lindberg på Ekonomistyrningsverket: "de offentliga finaserna är sunda. Försvagningen mellan 2008 och 2010 är till stora delar en följd av lågkonjunkturen och den expansiva finanspolitik den fört med sig. (Källa se ovan).
Alliansregeringen har tre starka kort inför valrörelsen - jobben, välfärden och brottsbekämpningen. Detta tillsammans med en skolpolitik som har ett stort förtroende hos väljarna. Jag hoppas givetvis att alliansen får ett fortsatt förtroende och ett tydligt mandat att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer att få ta del av ett antal debatter kring de frågor som skiljer blocken åt och min förhoppning är att de borgerliga partierna kommer att kunna på ett tydligt och pedagogiskt vis föra fram alliansens politik.

På lokalplanet är stridsfrågorna inte riktigt lika tydliga, det är de sällan i kommunalpolitiken. Kommunal politik är betydligt mer pragmatisk och mindre partipolitisk än rikspolitik även om det finns skillnader även här. De stora skillnaderna mellan blocken i Nora är enligt min uppfattning hur vi ser på företagandet och hur vi ser på alternativa driftsformer gällande skola, vård och omsorg. Sen kan det givetvis uppstå stridsfrågor i samband med detta. Mer utförligt kommer respektive partis hjärtefrågor till uttryck i partiprogrammet. Parallellt med att uppdatera det egna partiets program pågår arbetet med att uppdatera vårt gemensamma valprogram för 2010.

20 januari 2010

Välkomnar Noras nya poliser!

Efter dagens möte med Länspolismästaren Kalle Wallin känner jag mig nöjd med att ha fått veta att läget i Nora är i stora drag tillfredsställande när vi tittar på brottsstatistiken. Nora placerar sig på 9:e plats av länets 12 kommuner. Smolket i glädjen kommer sig av att polisen kan se en viss ökning av narkotikabrott och att en relativt stor del av dessa är nyupptäckta, dvs. missbrukare som inte tidigare är kända av polisen. De som har lagförts för detta brott är alla myndiga. Detta innebär givetvis att de sannolikt har avancerat under ett par år i sitt missbruk vilket skulle innebära att de gick i gymnasiet när de debuterade.
Tack vare regeringens vallöften och politik har vi numer fler poliser i Sverige och för Noras del betyder det ett tillskott på fyra nya poliser sedan årsskiftet. Dessutom har polisen nu även i vårt län implemeterat den så kallade Kronobergsmodellen. En modell som kommer från Växjö ursprungligen och som innebär att polisen har nolltolerans mot alkohol bland ungdomar. Alkoholen tas i beslag, polisen frågar var du har fått den ifrån och föräldrarna kontaktas omgående.Nu ser jag fram emot att se Noras nya poliserna ofta ute på stan, på våra skolor och framförallt i tjänst under så kallad "obekväm arbetstid" det vill säga kvällar och helger samt i samband med större aktiviteter i kommunen, såsom Noranatt, Noradagarna och Noramarkén och att de har koll på de föräldrafria fester som (mot bättre vetande) förekommer. Jag ser fram emot att de skapar ett förtroende och en relation med våra ungdomar, att de jobbar uppsökande och långsiktigt för att tillsammans med föräldrar och övriga vuxna säkerställa att nyrekryteringen till drogmissbruk minskar i kommunen. Det är våra ungdomar värda!

19 januari 2010

Tuffa förhör

Idag förhörs Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström av EU-parlamentet vilket på alla sätt säkerligen kommer att vara en tuff match. Självklart är jag övertygad om att Cecilia kommer att klara utfrågningen, jag tror inte att det i Sverige finns en mer kompetent och passande person för uppdraget.
Cecilia har arbetat sju år i parlamentet och har naturligtvis skaffat sig en ovärderlig kompetens både gällande spelets regler men även kompetensmässigt. Hennes bakgrund som fil. dr i statskunskap passar väl in på den portfölj hon får som innehåller gränskontroll, polissamarbete, asyl och migration, säkerhetsfrågor och krishantering. En del av dessa frågor är givetvis kontoversiella i ett Europa som har ganska starka invandrarfientliga strömningar i flera länder. Cecilia Malmström har aldig gjort någon hemlighet av att hon har en liberal inställning till flyktingar. Samtidigt är det oerhört viktigt att EU får till stånd ett väl fungerande samarbete i just dessa frågor och där tror jag Cecilia är rätt person att lotsa länderna fram till detta.
Med tanke på de tidigare kommissionärsutfrågningarna och den bitvisa smutskastning som detta lett till gällande exempelvis Nederländernas och Rumäniens kandidater hoppas jag att utfrågningen blir rättvis och inriktad på kompetens från alla politiska läger.

18 januari 2010

Vallokomotiv och nomineringar

Måndagmorgon, fantastiska istappar i formation utanför mitt arbetsrumsfönster och några tända ljus för att komma igång inför en arbetsdag som innehåller möten både på dag- och kvällstid. Igår skrev jag om vallokomotiv på riksplanet, idag tänkte jag fördjupa mig lite i nomineringsarbetet på det lokala planet.

Hos alla partier pågår just nu ett internt arbete som skall mynna ut i listor för kommunfullmäktige. Det är namnförslag som skall stötas och blötas internt i partigrupperna och sedan fastställas på årsmöten. Februari och mars är enligt stadgarna de månader som årsmöten skall hållas. I vissa partier är arbetet med att fastställa listorna ett arbete som är relativt snabbt avklarat, i andra partier tar processen längre tid. När årsmötet sedan fastställt listorna kan de presenteras officiellt. Då vet vi vilka kandidater som kommer att stå högst upp på listorna och följdaktligen är de som är aktuella för de tyngre posterna vid en valvinst, alternativt ett uppdrag som oppositionsråd. I Nora finns tre arvoderade kommunalrådsposter att fördela vid en valvinst - kommunstyrelsens ordförande, barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens ordförande. En tjänst på 100 % och två på 75 %. Dessutom finns en oppositonsrådspost på 75 %.

De fyra borgerliga oppositionspartierna i Nora har givetvis ett något svårare arbete med att gemensamt presentera kandidater än vad det socialdemokratiska partiet har. Precis som alliansen på riksplanet inte gick ut och presenterade några färdiga namn för ministerposterna innan valvinsten var nådd kan vi göra det innan vi vet valresultatet lokalt i Nora. Min gissning är dock att de politiker vi idag ser på framträdande positioner lokalt även är de som kommer att vara aktuella för kommunalrådsposterna vid en valvinst. Det är viktigt att vi kan presentera kandidaterna så fort respektive parti fastställt listorna, ett arbete som inte är helt synkroniserat eftersom det är mer än ett årsmöte som skall hållas. Är man intresserad av att vara delaktig i det partiarbete som detta innebär eller själv är intresserad av att kandidera på en fullmäktigelista föreslår jag att man omgående hör av sig till det parti som ligger ens hjärta närmast. Jag förmedlar gärna den kontakten.

17 januari 2010

Folkpartiet alliansens vallokomotiv?

Resultatet av Demoskops mätning som presenterades igår var nedslående för mig som alliansvän. Idag skriver både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om valrörelsens svagaste länk - Kd, respektive osäkraste kort - V. Liknelsen som SvD gör med ett lokomotiv är pedagogisk. Frågan är givetvis - hänger alla med? Samtidigt som Göran Hägglund är ute och träffar Verklighetens folk så jagar Lars Ohly väljare bland kvinnor inom vård skola och omsorg men även bland pensionärer.
Dagens ledare i SvD hoppas och tror att alliansens skolpolitik blir valets stora fråga. Snart fyra år efter valet är hela borgerligheten överens om att skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Den retorik vi som folkpartister känner så väl har anammats av alla alliansens partier och även av många inom socialdemokratin. Troligtvis finns det dock tillräckligt mycket motstånd inom s egna led för att den framgångsrika vägen till en stärkt kunskapsnation kommer att brytas vid en eventuell socialdemokratisk valseger.
Näringsliv, organisationer, fack och akademi är alla överens om att Sverige måste stärkas på kunskapens område. Utbildningsministern har lagt fram ett flertal reformer för ökad kunskap och arbetsro. Vi har en förändring på gång inom gymnasieskolan från 2011 och ett förslag till nya betyg kommer i en proposition till hösten.
I slutet av förra året kom den nya TIMMS-mätningen (http://www.skolverket.se/sb/d/1702 för dig som läsa mer) som visar att svenska gymnasieelevers kunskaper i fysik har sjunkit från tidigare topplacering till någonstans i mitten, matematikkunskaperna har sjunkit till bottenresultat efter att tidigare ha legat i mitten.Inga upplyftande resultat utan resultat som pekar på hur viktigt det är att Sverige fortsätter på den inslagna vägen. Jag har tidigare bloggat om resultat kontra resurser på Noras skolor och kan konstatera att i förhållande vad vi ger skolan för resurser så är enskilda elevers resultat något som både i Nora och Sverige generellt lämnar en hel del övrigt att önska. Att gå i skolan måste löna sig för elevernas framtid!
Alla reformer som alliansregeringen initerat när det gäller den för Sveriges framtid så viktiga skolpolitiken kommer alltså inte att hinna på plats innan valet 2010 vilket innebär att folkpartiets starkaste kort - skolpolitiken med Jan Björklund i centrum - kan vara precis det vallokomotiv som alliansen behöver.

15 januari 2010

Apropå dykning

Dagens Demoskop mätning är ingen munter läsning för mig som gillar alliansen. Både Centern och Kristdemokraterna skulle enligt mätningen åka ur riksdagen om det var val idag.
Min personliga reflektion är att dessa partier nu får ta stryk för det som varit aktuellt i politiken den senaste tiden - dels frågan om SAAB, dels hanteringen av sjukföräkringen. Dessa två frågor har varit det som varit mest aktuellt i media under den senaste tvåmånaders perioden. Alliansen har haft ett pedagogiskt problem med att förklara fördelarna med de nya sjukföräkringsreglerna (se tidigare blogginlägg) och ansvarig minister från moderaterna har inte fått stort A i media för sin hantering av detta. Näringslivsministerna har ju inte enbart haft SAAB frågan på sitt bord utan även hanteringen av Vattenfall, ingetdera sådant som varit enkelt att hantera även om frågan om Vattenfalls ägardirektiv kan räknas som gamla socialdemokratiska synder. Att hantera krissituationer är knappast något som ger höga poäng hos väljarna, även om ursprunget inte alls har något med sittande regering att göra så finns en risk att väljarna "röstar med fötterna".
Som alliansvän vill jag givetvis inte att något av dessa två partier skall åka ur riksdagen. Vänsterpartiets dåliga resultat upprör mig dock mindre, av förklarliga skäl. Samtidigt känns det osannolikt att tre partier skulle åka ur riksdagen vid 2010 års val...
Men även folkpartiet liberalerna har ju backat i mätningen vilket vi liberaler måste analysera orsakerna till. Samtidigt så är det politiska minnet kort och att det är först på valdagen som vi har ett giltigt resultat. Men Demoskops mätning kan för den skull inte negligeras. Både KD och C och Fpl måste givetvis rannsaka resultatet noggrant och lägga en strategi för förändring. Alliansen som helhet måste nu samla sig och strukturera upp vägen som leder till en valvinst.

14 januari 2010

Valfrihet även för Nora

Nu tänker jag återkomma till ett centralt område för mig som liberal - valfrihet. För mig som liberal är det svårt att förstå att man i Nora väljer att inte införa Lagen Om Valfrihet, LOV. Hela grundtanken med LOV är ju att flytta makt från politikerna till medborgarna och detta borde även Noras innevånare få del av. Det var aldrig regeringens mening att denna reform endast skulle tillkomma dem som bor i större städer.
Att det handlar om mindre volymer i en kommun som är liten är självklart. Detta gör det givetvis svårare att få lönsamhet i en sådan verksamhet för den enskilde företagaren. Samtidigt är det ju inte vi politiker som skall sätta ribban för lönsamhet eller tala om för företagaren hur hon skall sköta sin verksamhet. Jag skriver hon, för det är oftast en kvinna som startar företag inom vård och omsorgssektorn, i just detta fall hemtjänst. Det är konstaterat att kvinnor, i högre utsträckning än män, startar verksamhet inom områden där de redan har kunskap. Detta gör att majoritetens beslut att inte införa LOV slår extra hårt mot kvinnliga företagare i synnerhet, och givetvis företagare generellt. Vilket sannolikt inte kommer att gagna kommunen i Svenskt Näringslivs kommande ranking....
Och vill man, så kan man givetvis genom att vara lite mer kreativ och lösningsorienterad hitta lösningar som skulle kunna fungera och göra det lönsamt att införa LOV även i en liten kommun som vår. Man får helt enkelt tänka nytt och annorlunda.

12 januari 2010

Vargen - vårt nya gosedjur?

Den senaste tidens diskussioner i media om vargjakten både upprör och får mig att fundera. Känslostarka yttranden om vargens vara eller icke vara, synen på jägare som skjutgalna, en rovdjurspolitik som faktiskt har stöd hos 60 % av befolkningen, olika syn på rovdjur, för det är trots allt det vargen är, beroende på om människorna bor i städer eller på landet, och över allt detta svävar vare sig vi vill eller inte ett faktum: biologisk mångfald är viktig, inte bara här och nu utan för framtiden, för den jord som våra barn skall ärva. Att varg redan tidigare skjutits olagligt är inte heller någon hemlighet men naturligtvis inte acceptabelt.
För den som bor långt ifrån vargtäta områden verkar det naturligtvis märkligt att vi bara har plats för 200 vargar i detta stora, avlånga land. Ett av problemen är att vargetableringar inte tillåts i renskötselområdet vilket gör att koncentrationen av varg blir extra stor i det vi kallar skogslänen. Om detta kan man givetvis tycka...
För dem som bor mitt i vargtätt land är det självklart att vargstammen måste regleras. Har du en gång hittat dina får rivna av varg är du mer benägen att sälla dig till dem som anser att vargstammen måste hållas efter.
Sveriges vargstam lider av inavel och behöver friskt blod och nya gener för att bli livskraftig. Men den avskjutning av 28 vargar i år garanterar givetvis inte detta. Det är inte jakten i sig som garanterar en livskraftig vargstam. När jägare får skjuta ett visst antal vargar ger det oss inga garantier för att "rätt" djur skjuts bort. Med rätt djur menar jag exempelvis de problemvargar som vi i de vargtäta länen har fått stifta bekantskap med på allt för nära håll, eller de vargar som verkligen har genetiska defekter.
För mig är det mer logiskt att jakten fortsättningsvis sker kontinuerligt av de viltvårdare som faktiskt har kontroll på de olika individerna och deras egenskaper. Då slipper vi förhoppningsvis exempel som nu, att både varghanne och vargtik skjuts bort och ungarna lämnas ensamma att klara sin överlevnad, att fullt friska vargar skjuts, eller skadeskjutna vargar som sedan får eftersökas och avlivas för att slippa lida. Målet måste vara, förutom biologisk mångfald, att vi får ha en långsiktigt livskraftig vargstam.
Men, för de människor som bor mitt i vargtätt land är det fortsatt ett problem att ha vargen så tätt inpå med tanke på tamdjursägare. Därför är det ytterst viktigt att dessa människor ges möjlighet till inflytande och involveras i det fortsatta arbetet med bevarandearbetet för att vi ska kunna ha en livskraftig vargstam. Det är dessa människor som drabbas i första hand, inte de som bor mitt i city i någon av våra större städer.

11 januari 2010

Befogad kritik?

Na skriver om att turerna är många och snirkliga kring exploateringen av området Lejonbacken söder om Nora. Kommunstyrelsen fick information av stadsarkitekten vid ett tillfälle i samband med att besluten togs. Den informationen gav vid handen att en detaljplanering av området inte stred mot några naturskyddsintressen. Den gav oss även information i samband med detta att många av husen som finns vid Lejonbacken idag troligtvis inte har tillfredsställande avloppslösningar vilket kan betecknas som ett miljöproblem. Det innebär att det mesta går rätt ut i Norasjön...knappast miljövänligt. BMB bör snarast inleda en inventering i området för att klarlägga i vilken omfattning så sker! Alldeles oavsett hur kampen mellan nybyggare, byråkrati och husägarna i området slutar måste åtgärder vidtas för att skapa en miljömässigt hållbar lösning för vatten och avlopp längs Norasjöns södra sida.
Lejonbacken är rent geografiskt en idealisk plats att exploatera för att öka inflyttningen till Nora och sätta Nora på kartan som en "förstad" till Örebro. Nära till stora vägen för dem som arbetspendlar till Örebro, naturskönt område med möjlighet till kvällssol och nära till golfbanan och inte heller långt till Noras centrum. Tråkigt då att utveckling och satsningar för Noras utveckling inte kan gå hand i hand med befintliga boenden utan att stridigheter uppstår.

10 januari 2010

Islam och muslimer

Idag har jag på min Facebooksida länkat till två intressanta artiklar på temat islam och muslimer. Dels är det Dagens Nyheters Dilsa Demirbag-Sten som skriver på DN opinion och dels är det en artikel i Svenska Dagbladet som beskriver tio muslimer och hur deras tro gör avtryck i vardagen. Artikeln i SvD ger oss givetvis tio olika tolkningar och vardagsbilder. Jag tycker bägge dessa artiklar är oerhört läsvärda och ger verkligen tankeställare. Inte minst därför att de flesta av oss, jag själv inkluderad, vet alltför lite om världens näst största religion (källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion#V.C3.A4rldsreligioner).
Varför drar vi (oftast) alla muslimer över en kam och tror att de alla är lika i sin religionsutövning? Varför drar vi i så fall inte samma paralleller mellan alla som bekänner sig till den kristna läran? Som Dilsa skriver - vi är inte bara muslimer utan även föräldrar, lärare, fjärilssamlare och hyresgäster. Precis som bland oss kristna är de flesta muslimer ganska sekulariserade och låter inte religionen och Koranen diktera vardagslivet, lika lite som jag låter religionen och Bibeln styra min vardag.
Vem som skall ges tolkningsföreträde är intressant - inte brukar vi låta Livets Ord pastorn ge tolkningsföreträde för alla oss kristna? Så varför ger vi då skäggiga, islamistiska män tolkningsföreträde för alla muslimer i Sverige och världen? Nej, mer nyanserad än så är givetvis islam, precis som kristendomen. Politiska islamister ser däremot inte som sin främsta uppgift att vara nyanserade utan har en helt annan agenda. Precis som kristna fundamentalister.

09 januari 2010

Politiska sanktioner mot Iran!

SvD:s granskning igår visar att iranska regimtrogna på plats i Sverige trakasserar exiliranier genom hot och förföljelser, detta är naturligtvis helt oacceptabelt! Det ger oss en bild av hur pressad den iranska regimen är av den opposition som finns på plats i Iran och som vi i västvärlden kan följa via olika kanaler.
Hot och systematisk förföljelse av människor på svensk mark innebär att regeringen måste agera. Ett inreseförbud för regimtrogna iranier och en nolltolerans av kränkningar borde stå överst på regeringen och justitiedepartementets agenda just nu.
Att människor som sökt sin tillflykt till Sverige för att undkomma trakassserier nu riskerar att utsättas för detta i sitt nya hemland kan aldrig accepteras. Sveriges ställningstagande gällande detta får givetvis ytterligare förstärkning om fler EU-länder kan väntas följa efter med sanktioner.

08 januari 2010

Oppositionens företrädare

Jag heter Gabrielle Peteri och är oppositionsråd i Nora. Jag har min arbetsplats i Tingshuset. Om du vill nå mig så gör du det på något av följande sätt:

besök Tingshuset, Prästgatan 15
direkttelefon 81063
mobil 070 374 7670
e-post gabrielle.peteri@nora.se eller gabrielle.peteri@liberal.se

Vad jag tycker om olika politiska frågor och om livet i stort och smått kan du följa här:

http://gabrielleliberal.blogspot.com/

Facebook där du söker upp mig under mitt namn

Twitter där du hittar mig under @gabriellepeteri

Hör gärna av dig med frågor och funderingar!

07 januari 2010

Sociala medier

Facebook, Twitter, hemsidor, bloggar, fotosajten Flickr och videosajten Youtube - alla spelar de idag en stor roll i vardagen både för politiker och "vanliga" människor. Barack Obamas valkampanj var ett lysande exempel på dels hur budskapet kan paketeras och dels på hur kommunikation med väljarna kan både förenklas och förnyas.
Att kommunicera via Internet är ett sätt att nå människor som jag som politiker kanske inte når annars. Samtidigt är det en möjlighet att snabbt få ut ett budskap som jag vill förmedla.Eller få en återkoppling på en fråga jag har. Det är ett enkelt sätt att involvera opinionen och få feedback på argument och sakfrågor. Fördelen är naturligtvis att kunna ha en öppen dialog där människor kan kommentera. Men det finns en risk för att budskapet "snuttifieras" och att nyanser går förlorade, speciellt när vi twittrar och bloggar om politiska frågor. Ett blogginlägg skall hållas kort och ger inte alltid utrymme för alla argument. En annan risk som är uppenbar är att det blir alltför mycket envägskommunikation, bara ytterligare ett sätt för politiker att basunera ut sitt budskap, en ny pr-kanal helt enkelt.
Att finnas på Facebook innebär för mig två saker, dels kommunicerar jag politik och åsikter men jag "umgås" även med mina vänner. Finns det då något värde i att läsa vad jag lagar till middag, tycker i vargfrågan eller läser för bok för tillfället? Jag tror det,på något sätt visar vi att vi har ett vardagsliv som inte är så olikt andras. Åsikterna om politiker både på central och lokal nivå är många och kanske ger Facebook och Twitter möjlighet till en något mer nyanserad bild.

04 januari 2010

Passivisering eller ny livschans?

Låt mig backa lite i tiden, till år 2006. Det året var ca 15% av människorna i Sverige förtidspensionärer eller långtidssjukskrivna, 140 nya förtidspensionärer tillkom varje dag.
Sjuka människor lämnades åt sig själva, utan hjälp från samhällets sida. Inte det jag vill kalla en human hantering av människor.
Alliansens maktövertagande innebar att fokus sattes på att ändra dessa förhållanden. En reform skapades som innebar en rehabiliteringskedja där fasta avstämningspunkter infördes som skulle ge människor möjligheter att komma tillbaks till arbete, om inte på heltid så till någon del. Tidigare gjordes oftast inga avstämningar och arbetsförmågan testades i väldigt få fall, efter åratal av sjukskrivning fanns bara möjligheten att bli förtidspensionär men en låg inkomst som följd av detta. Att inte ha ett arbete att gå till, att inte få känna sig behövd mår naturligtvis ingen människa bra av. Även om inte möjligheten finns att arbeta 100 % så är en möjlighet att få arbeta så mycket och med vad man orkar en ljusglimt i tillvaron för de flesta.
Den oro som många kände gällande det nya regelverkets rimlighet har nu visat sig obefogad. Även Försäkringskassan medger att reglerna för svårt sjuka inte blivit hårdare.
Trots detta har riksdagen nu genom sitt förtydligande säkerställt att ingen som är svårt sjuk skall ställas utan ersättning. Arbete på den egna arbetsplatsen skall vara möjlig i den omfattning som den sjukskrivne orkar med utan att man skall prövas mot hela arbetsmarknaden. Långvarigt sjuka människor skall få uppbära sjukpenning så länge de behöver.
Jag är glad åt det förtydligandet och jag är glad för att alliansens politik ger människor som behöver det en chans att fortfarande få känna sig behövda. Resultatet är att vi får färre nya förtidspensionärer och att vi har gett fler tidigare helt förtidspensionerade en möjlighet till ett rikare liv.

01 januari 2010

2010 = valår

Till att börja med vill jag önska alla mina läsare en god fortsättning på det nya året 2010!
Ett år där vi skall gå till val den 19 september för att då välja vilket regeringsalternativ vi vill se de kommande fyra åren. Alliansen har tappat i senaste Sifo-mätningen men än är det för tidigt att räkna ut de fyra allianspartierna. Den senaste mätningen är gjord i nära anslutning till debatten om sjukföräkringen, vilket troligtvis har gynnat oppositionen. Som jag skrivit tidigare på min blogg - det finns bara en rättvisande opinionsmätning och den sker, just det, på valdagen.
Så vad är då det borgerliga alternativet den 19 september?
För det första står allianspartierna för en tydlig arbetslinje, det ska löna sig att arbeta och fler ska ha jobb att gå till, alliansen kommer att arbeta för att jobben skall växa till, för att vi inte skall fastna i den arbetslöshet som följt i konjunkturkrisens spår.
För det andra skall vi fortsätta att ta ansvar för Sveriges ekonomi. En god ordning i statsfinanserna är av yttersta vikt för att kunna fortsätta återhämtningen och ha en god ekonomi. Det är extremt viktigt att ta ansvar för att inte ekonomin skall påverkas negativt så att den hotar att direkt slå mot välfärden i form av nedskärningar. Detta är speciellt viktigt för människor med små marginaler.
För det tredje vill alliansen fortsätta att värna välfärden. Vi kommer att se till att vi forsätter att utveckla skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Vi vill se till att ge våra barn en utbildning som gör att de står väl rustade i vår globaliserade värld. Våra äldre ska själva få bestämma över sista sträckan i livet och hur den skall levas. Vi inför från och med idag vårdval inom sjukvården. Ledorden här är mångfald, kvalitet och valfrihet.

Vi har påbörjat ett viktigt arbete och vill gärna ha väljarnas förtroende att fortsätta leda Sverige. Vi vill ge människor i Sverige möjlighet att själva få forma sina liv och göra sina val. Jag hoppas att du ger oss den möjligheten!