23 december 2012God Jul & Gott Nytt År
 
önskar jag alla mina bloggläsare. Hoppas att ni får en härlig, varm och ljus ledighet tillsammans med familj och vänner!

21 december 2012

Julhälsning från EU-parlamentet


Året som gått


Årets arbete i Europaparlamentet går mot sitt slut. Det har varit ett turbulent år för EU med mycket fokus på ekonomi, bankkriser och medlemsländernas problem. Men också ett år då jämställdhetsdebatten tagit plats, tänker närmast på tillsättandet av ny ledamot i Europeiska Centralbankens ledning. Då vi äntligen fått ett gemensamt asylsystem för EU i form av Dublinförordningen. Då vi fått en ny djurskyddslag och ett gemensamt EU-patent. I slutet av året tilldelades ju också EU Nobels fredspris.

Nu vill vi önska dig en avkopplande julhelg med tid för vila och gemenskap.

God Jul och Gott Nytt år

önskar Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström

20 december 2012

Nyamko Sabuni skriver om sexuella trakasserier...


Vänner,

De senaste dagarnas rapportering om att flickor utsatts för sexuella trakasserier och exponering på nätet är djupt oroväckande.

Sexuella trakasserier är oacceptabelt oavsett var och i vilken form det än förekommer. Det är bra och viktigt att det som hänt polisanmäls. Mycket av den mobbning och oordning som finns i skolan är kopplat till sexuella trakasserier. Många flickor går till skolan med en klump i magen på morgonen på grund av detta. 

Internet och sociala medier har inneburit mycket positivt för vårt samhälle. Men genom sociala medier, appar och andra sätt att dela information kan även bilder och sexuella kränkningar lätt få spridning.

Som jag ser det har föräldrar och skola ett stort ansvar. En krönikör beskrev väl vikten av föräldranärvaro där barnen finns: Precis som föräldrar började nattvandra på gator behövs de nu på Facebook och Instagram. Vuxnas språk och beteende ses och följs av yngre. Kränkningar och sexuella trakasserier är inte på något sätt unikt för ungdomar.

Skolan har ett ansvar att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller exploatering och sexuella trakasserier på Internet. Därför har vi redan tidigare gett Ungdomsstyrelsen ett uppdrag om kunskapshöjande insatser för personal inom skola, fritid och socialtjänst.

Med anledning av de senaste dagarnas händelser vill jag åter uppmana de som arbetar med ungdomar, exempelvis i skolan, att gå dessa utbildningar och använda sig av material som finns.

När vi fyllt kunskapsluckan och när föräldrar i större utsträckning finns där ungdomar finns har vi kommit en bit på vägen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Vänligen,

Nyamko Sabuni

18 december 2012

Om kvinnors rättigheter...


Vänner,Frankrike och Sverige går i täten och driver frågor om kvinnors rättigheter på europeisk nivå. Jag skriver om detta i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med min franska ministerkollega Najat Vallaud-Belkacem idag. Läs artikeln här.
Det är oroväckande hur kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Inom EU har medborgarinitiativ utnyttjats för att lyfta abortfrågan till EU-nivån. Konservativa grupper vill minska medlen som går till säkra aborter och samlar därför in namn för att frågan ska lyftas i EU-kommissionen.

Sverige och Frankrike står upp för att mänskliga rättigheter fullt ut gäller för kvinnor. Ett fördjupat samarbete inleddes nyligen då en stor delegation från Frankrike besökte Stockholm och studerade bland annat den svenska sexköpslagstiftningen och förskoleutbyggnaden. Fler möten på hög nivå är redan inbokade. Vår ambition är att vara en pådrivande progressiv kraft i den europeiska jämställdhetspolitiken.


Vänligen,
Nyamko Sabuni
 

17 december 2012

Nyamko Sabunis nyhetsbrev


Vänner, 

Frånskilda kvinnor får den sämsta pensionen, skriver två ekonomer i Dagens Nyheter idag. I ett av världens mest jämställda länder ska inte kvinnor vara rädda för att skilja sig för att man är beroende av makens inkomst på ålderns höst.

Den bristande jämställdheten i familj och yrkesliv blir ett slag i ansiktet på många kvinnor när de blir äldre i form av försämrade livsvillkor. Det är oacceptabelt. Köksbordsbesluten - om vem som ska vara hemma med barnen - är ofta de viktigaste ekonomiska besluten vi fattar.  Det är beslut som är avgörande för hur senare tid i livet kommer se ut.

Det är inte rimligt att kvinnor drabbas dubbelt för att de bildar familj: först med extra hushållsarbete, sedan med lägre lön och lägre pensioner. Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet, som har till uppdrag att titta närmare också på denna fråga.

Vi måste vända på varje sten för att arbetsmarknaden ska bli bättre anpassad för småbarnsföräldrar och för att kvinnor inte ska drabbas av lägre lön, sämre karriärmöjligheter eller sämre pensioner. Det är inte värdigt Sverige 2012.

Vi måste fortsätta att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att dela ansvaret för barnen lika. Vi har förenklat jämställdhetsbonusen och nu ska det bli enklare för föräldrar att räkna ut hur ansvarsfördelningen för barn kommer påverka deras enskilda ekonomi långsiktigt. Vi fortsätter att utveckla kvaliteten i förskolan och värnar om möjligheten till avdrag för hushållstjänster.

Det är en viktigt politisk utmaning att driva på en förändring för bättre ekonomiska villkor också för kvinnor på ålderns höst. Detta är i grunden en fråga om demokrati och rättvisa.


Vänligen,
Nyamko Sabuni

16 december 2012

En bloggpost för att utrota polio


Världsdel efter världsdel blir poliofri och möjligheten att helt radera den dödliga sjukdomen från jordens yta är inom räckhåll. Det är ingen lätt uppgift men det går. Och du kan hjälpa till. 

 

Mayen är en månad gammal och ligger i sin mammas famn där han får en dos poliovaccin. Foto: © UNICEF/Brian Sokol

 

Förra året upptäcktes endast 650 fall av polio i världen. Det är inte många men bara några få fall gör att sjukdomen sprids och skördar barns liv. För att helt utrota polio krävs att man vaccinerar varenda unge i varje by. Det gör UNICEF. Genom världens största hälsokampanj ser de till att miljontals barn världen över får vaccin och skyddas mot sjukdomen. Köp vaccin och hjälp till att utrota polio!


För att barn ska få ett fullgott skydd behövs tre doser vaccin. I UNICEFs gåvoshop kostar 60 doser 72 kronor. Det räcker för att rädda livet på 20 barn.

Ps. Har du också en blogg och vill göra något viktigt i jul? Hämta bloggmaterial här! Tillsammans räddar vi barns liv.
Poliovaccin 72 kr för 60 doser finns på unicef.se/gåvoshop. Foto: © UNICEF/Pelle Bergström

12 december 2012

Liberala alfabetet......fortsätter, idag med r som i RUT och ROT:

Vi vill:
 • Behålla RUT- och ROT-avdragen för hushållstjänster respektive byggtjänster i hemmet.
 • Höja RUT-avdraget för barnfamiljer och äldre från dagens 50-procentiga skattereduktion till 75 procent.
 • Separera RUT- och ROT-avdragen (som i dag kombineras i HUS-avdraget) och samtidigt höja taken så att avdragen var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per person och år.
 • Införa RUT-avdrag för flytthjälp, men däremot inte medge ROT-avdrag för upprustning av hyresfastigheter. Skattereduktion för HUS-arbete ska endast ges för tjänster som hushållen annars utför själva eller ofta köper svart.
Det är dyrt för privatpersoner att anlita tjänsteföretag i Sverige. Det beror på att mellan 60 och 70 procent av kostnaderna för en tjänst består av skatter och sociala avgifter, vilket har lett till att problemet med svartjobb när det gäller tjänster som utförs i hemmet länge varit utbrett. Under 2007 och 2008 införde Alliansregeringen därför det så kallade HUS-avdraget (RUT och ROT). En privatperson kan nu göra skatteavdrag för halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år vid köp av hushållstjänster såsom barnpassning, städning och trädgårdsarbete eller vid kostnader för reparation och ombyggnad av sina privatbostäder. För ett hushåll med två vuxna blir det maximala avdraget 100 000 kronor per år.

HUS-avdraget har varit en stor framgång. Resultatet har blivit tiotusentals nya jobb och fler växande företag i bygg- och servicebranschen. En stor del av dem som fått jobb eller startat företag är personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom har många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor nu blivit vita, med ökade skatteintäkter och förbättrad anställningstrygghet som följd. RUT-avdraget kan också ses som en jämställdhetsreform, eftersom det fortfarande är kvinnor som till största delen ansvarar för hushållsarbetet i svenska hem. Med RUT-avdraget blir det lättare att förena arbetsliv och familjeliv, vilket leder till att framförallt kvinnor kan arbeta mer.
Att kunna få hjälp med städning, tvätt och andra hushållsnära tjänster underlättar vardagen för många barnfamiljer och äldre. RUT-avdraget har ökat efterfrågan på hushållsnära tjänster, men många av dem som skulle vilja ha avlastning med sina egna eller sina åldrande föräldrars hushållssysslor har i dag inte råd. Folkpartiet vill därför utöka dagens 50-procentiga RUT-avdrag till 75 procent för familjer med barn under åtta år, liksom för äldre över 80 år. Med en högre skattereduktion får småbarnsfamiljer ökade möjligheter att byta tid med dammsugaren mot lek med barnen, medan äldre som inte längre orkar ta hand om hushållet får möjlighet att själva bestämma vad de vill få hjälp med och vem som får komma över tröskeln för att utföra arbetet.

Taket för avdrag för RUT- och ROT-tjänster är i dag gemensamt. Då ROT-arbeten ofta är dyrare än RUT-arbeten tenderar avdraget att främst användas för olika typer av reparations- och tillbyggnadsarbeten. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete som framför allt skulle komma många kvinnor till del. Därför anser Folkpartiet att avdragen bör separeras. Samtidigt är det rimligt att höja nivån så att både RUT-avdraget och ROT-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i avdrag vid fullt utnyttjande av både RUT- och ROT-tjänster.

Det här har vi gjort:
 • Infört en skattereduktion på halva arbetskostanden för hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) och byggtjänster (ROT-avdrag) i hemmet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


11 december 2012

Jan Björklund skriver...


I dag kom återigen dystra siffror från internationella kunskapsmätningar: svenska elever blir fortfarande allt sämre på att räkna och att läsa.

Jag är inte alls förvånad. Kunskapsresultaten i den svenska skolan har sjunkit under ett par decennier - minst - och att mätningarna PIRLS och TIMSS skulle visa nedslående siffror från tester som gjordes i fjol var därför vad jag hade väntat mig. En ljusglimt finns dock: eleverna i årskurs 4 blir bättre på naturvetenskap.

Även om skolan just nu går igenom den mest reformintensiva perioden på mycket länge så försvinner inte den socialdemokratiska flumskolan över en natt. Inte heller försvinner den under sex år av utredningar, remisser, propositionsskrivande och implementering. Skolreformerna måste fortsätta med full kraft och fler reformer kommer att behövas.

Jag är riktigt oroad över att svenska elever är betydligt sämre på att räkna än genomsnittet bland elever i EU/OECD. Lärarna ska nu bli bättre på att undervisa i matematik genom fortbildningssatsningen Mattelyftet som regeringen har sjösatt. Det behövs mer katederundervisning och mindre eget arbete.

Men bättre pedagogik är inte tillräckligt; eleverna behöver dessutom mer tid för matematik för att de inte bara ska kunna mekaniskt räknande utan också förstå vad det är de gör för något. I dag har jag därför presenterat en satsning på totalt 120 timmar mer matematik i grundskolan. Genom hela lågstadiet ska eleverna få mer matematik, en timme mer i veckan. Det betyder att matematiken i lågstadiet ökar med hela 40 procent. Vi satsar 500 miljoner kronor per år på fler lektioner, med början nästa höst.

Det kommer att ta tid innan satsningen ger resultat i mätningar, men jag är övertygad om att alla våra reformer för att höja resultaten är nödvändiga.


Liberala hälsningar,

Jan Björklund

10 december 2012

Liberala alfabetet...

Jag fortsätter med det liberala alfabetet, idag handlar det om Folkpartiets inställning till rovdjur:

Vi vill:
 • Värna den biologiska mångfalden vilket inkluderar våra fem stora rovdjur, varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.
 • Verka för att säkerställa en genetiskt frisk och jaktbar vargstam med gynnsam bevarandestatus.
 • Utreda frågan om kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.
De fem stora rovdjuren – varg, lodjur, björn, järv och kungsörn – är en omistlig del av den svenska naturen. Därför behövs också en rovdjursförvaltning som fungerar effektivt. Alla rovdjur ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. För att säkerställa en biologisk mångfald krävs en balanserad lagstiftning som leder till en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus samt en ökad acceptans för vargen i vår miljö.

Vargens situation är fortfarande osäker, bland annat på grund av inavel. Hur stor vargstam det innebär långsiktigt återstår att se, riksdagen kommer under 2013 att behandla förslag till övergripande och långsiktiga mål för bland annat varg. I ett forskningsunderlag redovisar NV flera olika bedömningar av hur många vargar som behövs för att Skandinavien ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning förordas för svenskt vidkommande alternativ 2, som innebär en populationsstorlek på omkring 380 vargar. Det motsvarar ca 38 vargar som får valpar varje år. Om den svenska vargstammen skall förvaltas enligt alternativ 1 i utredningsförslaget, som innebär 180 vargar, krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Detta alternativ har förordats från miljödepartementet, som ansvarar för frågorna. Folkpartiets bedömning är att det i dagsläget inte bör göras ett uttalande om ett specifikt antal. Vi vill istället fokusera på att nå gynnsam bevarandestatus på vargstammen.

Folkpartiet är öppet för skyddsjakt, liksom också, efter experters bedömning, för selektiv jakt. För Folkpartiet är det angeläget att vi får godkännande av EU-kommissionen, så att vi fortsättningsvis kan få besluta över vår nationella rovdjurspolitik. Lagstiftningen måste också leda till en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp.
De största hoten mot rovdjursstammarna har varit och är sannolikt fortfarande förföljelse och illegal jakt. Något som skulle kunna vara ett verktyg i bekämpandet av den illegala jakten men som i dag inte är tillräckligt utrett är kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.

Det här har vi gjort:
 • För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur har regeringen fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen som innebär att det är tillåtet att skjuta ett rovdjur innan det attackerar tamdjur utanför inhägnat område, givet att man först försökt skrämma rovdjuret med varningsskott eller liknande. Naturvårdsverket har uppdraget att följa utvecklingen och anmäla om rovdjursstammarna påverkas.
 • Regeringen har ökat anslagen till länsstyrelsernas rovdjursförvaltning i budgeten för 2013 med 14 miljoner kr. Från och med 2014 blir höjningen permanent med 20 miljoner kr per år. Satsningen är avsatt till att öka dialogen, informationsinsatserna och kunskapsunderlag för rovdjursförvaltningen.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

09 december 2012

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland...

Idag har fokus legat på sociala mediers återrapportering och kommentarer kring Kanalskolans (Laxå) beslut att inte ha pepparkaksgubbar med i Luciatåget.

Oavsett om det är ett missförstånd eller inte från början tror jag att vi måste börja ställa oss frågan om varför vi är så rädda för att låta alla delta i svenska traditioner? Varför överanalyserar vi saker och ting så att det blir helt märkliga och absurda situationer till slut?

Att fira Lucia som vi alltid gjort i Sverige handlar inte om att kränka någon, det handlar bara om att få visa en del av det svenska. Att övertolka färgen brun och pepparkakeland verkar helt imbecillt om ni frågar mig....Lucia är dessutom ett italienskt helgon...hur ska vi hantera det?

Lika illa är det med den kristendomsskräck som breder ut sig mer och mer...Ibland undrar jag om man tar avstamp i det sekulära för att sedan använda sig av andra religioner som ursäkt för att inte fira ex skolavslutningar i kyrkan?? Varför förväntar vi oss att kyrkan ska upplåta sina lokaler utan att få delge oss något av julens kristna budskap?
En helig lokal är lika helig för alla oavsett religion, det handlar om respekt. Jag som kristen, har besökt både Blå moskén, den katolska kyrkan i Vadstena och den Judiska kyrkan i Stockholm utan att känna mig kränkt någonstans.

Gör inte saker och ting svårare än vad de är!

08 december 2012

Liberala alfabetet...

Idag handlar det liberala alfabetet om religiösa friskolor:

Vi vill:
 • Att alla barn och föräldrar ska kunna välja den skolform som passar barnet bäst.
 • Säkerställa att inga barn befrias från skolplikten av religiösa skäl.
 • Samma krav på utbildningskvalitet ska gälla, oavsett huvudmannaskap
 • Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning hos friskolor som inte kan upprätthålla kvaliteten.
 • Skolinspektionen ska vid tillståndsprövning även göra en ägarprövning av att ägaren har långsiktiga ägarambitioner. En ny tillståndsprövning ska göras när substantiella förändringar av ägarförhållandena sker.
 • Meddelarskydd ska gälla även fristående skolor.
Folkpartiet är för mångfald och att föräldrar och elever ska kunna välja en skola som de tror på. Men tyvärr visar erfarenheter från enstaka konfessionella skolor att vi behöver ett starkare skydd mot extremism. Det behövs en bättre kontroll innan en skola får tillstånd att starta, så att friskolor inte drivs eller finansieras av organisationer som inte står för de värderingar som läroplanen anger.
Den nya regeringen har slagit fast att den konfessionella inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund och ämnesundervisningen i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.

Det här har vi gjort:
 • Att göra det möjligt att stänga skolor som bryter mot regelverket eller brister i kvalitet.
 • Att all undervisning i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.
 • Skärp kontrollerna i skolan, inte bara i friskolor.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

07 december 2012

Senaste nytt från EU-parlamentet!
5i12-manifestation

Samtidigt som Sverigedemokraterna når rekordhöga siffror stod Cecilia Wikström värd för den årliga 5i12-manifestationen mot rasism och xenofobi i Europaparlamentet där drygt 150 människor deltog i den transnationella och partigränsöverskridande manifestationen. 5i12-rörelsen startades i Härnösand 1988 av en grupp människor som bestämde sig för att stoppa den främlingsfientliga stämningen som då fanns i staden och som växte sig starkare efter att två flickor mördats av en ung flykting. Sedan dess hålls 5i12-manifestationer runt om i landet, och sedan 2001 även i Europaparlamentet.

 

- Ständig vaksamhet och motstånd mot de allt starkare intoleranta, rasistiska och främlingsfientliga vindar som sveper över Sverige och Europa förpliktar. Nu måste alla demokratiska krafter förenas och säga att det spelar ingen roll vem man är och var man kommer ifrån. Alla har lika värde, sa Cecilia.

Läs mer om manifestationen på Cecilias blogg

Bankunion
I veckan diskurerades bankunionen i ett möte med EU:s finansministrar i Bryssel utan att en överenskommelse kunde uppnås. Tysklands och Frankrikes finansministrar besökte ekonomiutskott för en hearing. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble höll med om att det är viktigt att också de tio länder utanför eurozonen kan vara med.  

- Ekonomiutskottets kompromiss skapar en balans mellan euroländerna och  länderna utanför eurozonen,  som Sverige, Polen och Danmark. Om medlemsstaterna använder sig av ekonomiutskottets förslag finns en grund för att också Sverige får inflytande i bankunionen, konstaterade Olle, som påpekar att det nu är mycket viktigt att hålla ihop unionen för att skydda den inre marknaden och hela EU-samarbetet.

Djurtransporter
I veckan fortsatte bråket om EU:s regler för djurtransporter, denna gång inom den liberala gruppen. Förutom frågan om en maxgräns på åtta timmar så var man oense om huruvida luckor mellan lagens krav och ny vetenskap ska fyllas genom ny lagstiftning eller inte. - Om vi menar allvar med en vetenskapligt baserad lagstiftning så kan vi inte, som EU-kommissionen vill, nöja oss med nya råd och riktlinjer, menade Marit som dessutom återigen ställde sig frågande till en generell maxgräns på åtta timmar för alla djurslag under alla förhållanden. Nu väntar parlamentets omröstning på tisdag den 11 december.


Nästa vecka: Strasbourgsession
På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna EU:s nya gemensamma patent, som Cecilia varit med och förhandlat fram. Olle debattera om bankunionen i plenum och besöker Europeiska centralbanken i Frankfurt med medlemmar från ekonomiutskottet. Under sessionen i Strasbourg ska man även rösta om EU:s strategi mot antibiotikaresistens, där Marit bl a krävt bättre kunskap om hur antibiotika idag används på våra djur, inklusive våra sällskapsdjur.

 
Källa: Nyhetsbrev från Fp i Bryssel 2012-12-07

06 december 2012

Liberala alfabetet...
Vi har kommit till bokstaven R, idag r som i regelförenklingar:

Vi vill:
 • Att företagen ska kunna sköta all kontakt med det offentliga på ett och samma ställe. Ingen ska behöva rapportera samma uppgifter till olika myndigheter.
 • Se över miljöbalken och arbetsmiljölagen för att förenkla och förtydliga företagens informationslämning.
 • Att lagförslag som läggs av EU-kommissionen konsekvensbedöms vad det gäller effekterna på företag och då särskilt de mindre företagen.
Det är viktigt att det är enkelt att vara företagare. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att regelkrånglet för företagarna ska minska. Nu har vi kommit en bra bit på vägen för att underlätta vardagen för företagarna. Men det räcker inte. Arbetet med regelförenklingar måste öka och ha hög priortiet så att fler vill starta och driva företag och anställa. Framförallt bör det tas fasta på att förenkla i det tunga regelverket för företagare.

Det här har vi gjort:
 • Folkpartiet har tillsammans med allianskollegorna inlett ett ambitiöst regelförenklingsarbete. Nu finns ett regelråd som granskar all ny lagstiftning på området.
 • Regelbördan för landets företagare har minskade med 7,3 procent under periden 2006-2010.
 • Revisionsplikten har avskaffats för mindre företag.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

05 december 2012

Liberala alfabetet...
Jag fortsätter med det liberala alfabetet, nu har vi kommit till bokstaven R, r som i rasism:

Vi vill:
 • Öka insatserna mot all form av diskriminering och främlingsfientlighet.
 • Införa en mångfaldsutbildning för domstolspersonal.
Även om svenskar i ett europeiskt perspektiv är mycket toleranta mot människor av annan härkomst, finns det alldeles för många människor som har fördomar mot dem som på något sätt avviker. Dessa fördomar utgör ett hot mot demokratin och det öppna samhället som vi eftersträvar. All diskriminering och rasism måste bekämpas på ett kraftfullt sätt.

Det här har vi gjort:
 • Beslutat om en treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans under perioden 2012-2014.
 • Satsar fyra miljoner kronor under 2012 för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten.
 • Beslutat om att en vitbok ska tas fram för att ge en samlad översikt av övergrepp och särbehandlande åtgärder gentemot romer under 1900-talet.
 • Givit Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga förekomsten av antisemitiska och islamofoba attityder.
 • Skapat en samlad diskrimineringslagstiftning.
 • Höjt skadeståndsbeloppen - det ska kosta att diskriminera.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

04 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet fortsätter vi idag med bokstaven P, p som i psykiatri:


Vi vill:
• Öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist.
• Att endast vetenskapliga behandlingsmetoder ska användas.
• Rätt till daglig sysselsättning för personer med kroniska psykiska sjukdomar.
Alliansregeringen gör sedan flera år tillbaka stora satsningar på psykiatrin. Tyvärr återstår många problem, både när det gäller vårdens kvalitet och tillgängligheten. Därför har Alliansen på Folkpartiets initiativ permanentat den nationella satsning som pågår. Pengarna används för konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Folkpartiet vill även ge rätt till daglig sysselsättning till personkrets 3 i LSS, där personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår.
Det här har vi gjort:
• En långsiktig satsning på psykiatrin under såväl den förra som den nuvarande mandatperioden.
• Infört en månads vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrin.
• Inrättat ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar att drabbas av svårare psykisk ohälsa.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

03 december 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i prostitution:

Vi vill:
• Att sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
• Förbättra arbetet mot människohandel för sexuella ändamål.
• Bygga ut hjälpen till prostituerade som vill bryta med sin tillvaro.
• Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård. Den som köper sex av en annan människa ska straffas.
Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och vilka metoder att bekämpa den som är effektiva. Sexköpslagen är betydelsefull och sänder ut en signal om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa de prostituerade.
Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför viktigt att nå också sexköparna med insatser. Metoder för att utveckla arbetet riktat mot sexköparna behöver tas fram.
Det måste finnas fler sätt att ta sig lagligt till Sverige för att till exempel söka jobb. Då minskar också risken att fattiga och desperata kvinnor som vill lämna sina hemländer utnyttjas av människohandlare för prostitution.
Det här har vi gjort:
• Tagit fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Skärpt straffen för de allra grövsta formerna av sexköp.
• Minskat utrymmet för människohandlare genom att göra det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


02 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i polisen:

Vi vill:

Effektivisera polisen genom att ersätta dagens 22 fristående polismyndigheter med en samlad nationell myndighet.
• Stärka arbetet mot grov organiserad brottslighet.
• Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna.
• Att lagstiftningen ska ha starka rättssäkerhetsgarantier.
Alliansregeringen har gjort storsatsningar på polisen, och vi har nu fler poliser än någonsin. Det är bra, men nu krävs det att vi går vidare med förnyelsearbetet och ser till att vi får en riktigt effektiv polis. Då behövs det både organisationsförändringar, en ny polisutbildning och fler civila experter inom polisen.
Den grova, organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill stärka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp i Sverige. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet – kalla det gärna för "Europas FBI".
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det över 20 000 poliser. Det är 2 500 fler än när vi tog över regeringsmakten
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Att buggning är tillåten i Sverige för de allra allvarligaste brotten, t.ex mord och grova rån. Det är alltid domstol som fattar beslut.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


 

29 november 2012

Trygg anställning i bemanningsföretag eller otrygg facklig visstid ?

Det talas om att en anställning hos ett bemanningsföretag är detsamma som en otrygg anställning. Trots att de största bemanningsföretagen idag har funnits i över femtio år har de flesta en felaktig bild av vad en anställning där innebär.

Att ha sin anställning hos ett bemanningsföretag betyder visserligen att man kan få byta uppdrag ofta, men anställningen har man på bemanningsföretaget. Anställningen är fast men uppdragen "rörliga". Det innebär att om uppdraget tar slut hos en kund till bemanningsföretaget finns möjlighet till ett annat uppdrag hos en annan kund.

Många företag idag har en betydligt flexiblare orderingång än vad som var fallet på sjuttio- och åttiotalet vilket gör att de har behov av medarbetare under viss tid men inte alltid kan tillsvidareanställa.

En del av kritiken mot bemmaningsföretagen kommer från politiken, en del av kritiken kommer från fackföreningsrörelsen. Det som är förvånande är hur fackföreningarna idag allt oftare gör direkta avtal med arbetsgivarna om visstidsanställningar. Innebär det att det skulle vara en större trygghet för den anställde än om anställningen var hos ett bemanningsföretag...?

Är det så? En anställnings hos ett bemanningsföretag innebär möjlighet till ett annat uppdrag när det nuvarande tar slut. En visstidsanställning hos ett företag innebär - att gå ut i arbetslöshet efter att visstiden avslutats.

Sannolikt blir det ekonomiskt mer fördelaktigt för företagen att förhandla direkt med facket om visstidsanställningar. Bemanningsföretagen är visserligen en lågmarginalbransch som ständigt lever under stark prispress men visst bygger verksamheten på att det finns vinstmarginaler. De av facket förhandlade, direkta visstidsanställningarna riskerar möjligen att på sikt dra undan affärsmöjligheterna för en hel bransch.

I vems intressen förespråkar facken de egna direktavtalen om visstidsanställningar? Fackets intresse av att behålla makt? Fackets omsorg om sina medlemmars anställningstrygghet? Eller finns det ett annat skäl?

28 november 2012

Vill du vara kommunalråd för en dag?

Folkpartiet i Nora har lämnat in en motion som förhoppningsvis väcker ett intresse bland våra barn och ungdomar att vara med och påverka, engagera sig politiskt och få en större förståelse för politikens spelregler.

Vi föreslår i en motion att kommunen ska utlysa en tävling där unga i klass 4-9 får lämna medborgarförslag. Att vi valt just dessa årsgrupper beror på att man då läser SO-ämnen. Tanken är att eleverna genom att delta i tävlingen får lära sig mer om den demokratiska processen och förstå att de kan vara med och påverka frågor som är av intresse för dem.

Nora kommun blir vinnare genom att vi får en rejäl injektion av förslag och idéer med ett tydligt ungdomsperspektiv. I Nora finns ju ett förslag om att implementera FN:s Barnkonvention på alla nivåer i politik och verksamhet och detta förslag menar Folkpartiet förstärker ytterligare vårt fokus på barn och unga.
Tanken är att vinnaren får praktisera med valfritt kommunalråd för en dag. Det vinnande medborgarförslaget skall sedan behandlas i respektive nämnd i vanlig ordning.

27 november 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i parboendegaranti:


Tills döden skiljer oss åt." Vi är många som stått framför en vigselförrättare och uttalat de där orden. Men i vårt land förekommer det att kommunen skiljer människor åt i livets slutskede.

Vi vill:
 • att äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.
Den kartläggning Folkpartiet gjorde förra året satte fart på debatten. Vår uppföljande undersökning, från augusti 2011, visar att bara en tredjedel av landets kommuner har fattat beslut om en parboendegaranti.
En regeringsrättsdom slår fast att äldre makar inte kan luta sig mot den nuvarande lagstiftningen för att få fortsätta bo tillsammans. Ny lagstiftning behövs som ger äldre par i hela landet rätt att, om de så vill, fortsätta bo tillsammans livet ut.

Det här har vi gjort:
- ett lagförslag om parboendegaranti är utskickat av regeringen på remiss till kommuner, myndigheter och andra för synpunkter.

 

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

26 november 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven P, p som i papperslösa flyktingar:

Vi vill:
 • Att gömda och papperslösa flyktingar ska ha tillgång till vård på samma villkor som i dag gäller för asylsökande.
 • Att alla barn som vistas i Sverige ska ha rätt att gå i skola och förskola.
 • Att skol- och vårdpersonal inte ska ha rätt att kontakta polis eller annan myndighet för att ange papperslösa.
Det är inte rimligt att barn ställs utanför skolgång för att deras föräldrar har valt att leva i Sverige utan tillstånd.
Inte heller vuxna ska behöva vara rättslösa. Redan idag har papperslösa rätt till akutsjukvård och redan idag erbjuder många vårdcentraler, sjukhus och landsting vård till papperslösa. Det är inte rimligt att man i vissa delar av landet kan få vård och i andra nekas.
Folkpartiet har därför drivit på kraftfullt i regeringen för att skolgång samt hälso- och sjukvård ska ges till papperslösa i hela landet.
Det här har vi gjort:
 • Rätt till hälso- och sjukvård för gömda och papperslösa är på gång.
 • Utbildningsdepartementet arbetar på ett lagförslag som gör att gömda och papperslösa barn kan gå i skola och förskola.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

24 november 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven O, o som i organiserad brottslighet:

Vi vill:

• Nationell enhet mot grov organiserad brottslighet. Enheten ska ha mandat att prioritera och leda operationer över hela landet.
• Skärpa lagarna mot penningtvätt så att rättsväsende lättare kan komma åt de kriminellas pengar.
• Vässa polisens och åklagarnas verktyg ytterligare.
• Skapa ett "Europeiskt FBI" och en europeisk åklagarmyndighet.
Dagens grova organiserade brottslighet arbetar internationellt och handlar med både knark, vapen och människor. För att stoppa dem måste polisen också samarbeta över gränserna. Därför vill vi ha en gemensam europeisk polis och åklagare. Det behövs också en svensk enhet mot grova brott och bättre lagar mot penningtvätt.
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det 20 000 poliser, 2800 fler än när regeringen tillträdde
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Nya redskap för polisen: buggning och preventiva tvångsmedel.
• Gjort det lättare att komma åt de kriminellas pengar.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


21 november 2012

Liberala alfabetet....

Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i NATO:

Vi vill:
• Att Sverige söker medlemskap i Nato när det finns tillräckligt med stöd för det.
• Att Sverige går med i Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force. Det skulle ge möjligheter till samordning och samövning med Natoländerna och stärka vårt inflytande i Nato.
Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier. Folkpartiet anser att vid sidan av de enskilda ländernas militära stridskrafter ska Nato ansvara för det territoriella försvaret av Europa. EU:s roll bör vara militär och civil krishantering. Därför bör Sverige söka medlemskap i Nato. För- och nackdelarna med ett svenskt
Nato-medlemskap bör utredas.
Redan idag har Sverige ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Samtidigt saknar vi möjlighet påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan heller inte ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra. Därför menar Folkpartiet att Sverige ska gå med i Nato, när det finns tillräckligt stöd för det.


 

Det här har vi gjort:
• Deltagit med åtta Jas-plan i den Nato-ledda operationen för att upprätthålla FN:s flygförbud över Libyen.
• Deltagit i insatser under Nato-flagg, till exempel Sveriges insats i Norra Afghanistan inom Nato:s operation ISAF.
• Skapat ett tätare nordiskt samarbete med indirekta kopplingar till Nato via våra grannländer.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

 

20 november 2012

Liberala alfabetet fortsätter!

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i nationella prov:


Vi vill:
 • Förbättra rättningen av proven.
 • Göra det obligatoriskt för eleverna att genomföra nationella prov.
Vi tror på tidig utvärdering av vad eleverna har lärt sig. Därför har regeringen infört nationella prov i årskurs tre.
Många ryggar tillbaka när man säger att nio-tioåringar ska göra nationella prov. Men det är inte så dramatiskt. Läraren läser en saga och provet blir tilltalande genom spel och bilder. Förra årets prov i matematik genomsyrades till exempel av en specialskriven berättelse om två barn, Nova och Troj, som eleverna skulle hjälpa att lösa olika problem.
Detta gör inte proven mindre viktiga. Om en elev inte når den lägsta godtagbara kunskapsnivån upptäcker lärarna det – och kan sätta in extrastöd.
Dessutom har regeringen infört nationella prov i årskurs sex, samt nationella prov i fler ämnen i nian. Dessa prov har två funktioner – dels kan man tidigt upptäcka elever som halkar efter, dels säkrar de betygens likvärdighet över landet.
Vi vill också skärpa granskningen av rättningen av proven. Skolverket tar därför in ett urval av prov för dubbelrättning.
Det här har vi gjort:
 • Infört nationella prov i svenska och matematik årskurs 3.
 • Infört nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 6.
 • Infört nationella prov i NO-ämnena i åk 9.
 • Infört dubbelrättning av de nationella proven i åk 9.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

18 november 2012

Skäms SD!Ingen har väl undgått senaste dygnens skandaler i SD...Sveriges invandrarfientliga parti har stora problem just nu - både SD:s ekonomisk politisk talesman och rättspolitiske talesman får lämna sina uppdrag efter uttalande som blatte, hora och babbe..Detta trots att partiledningen för en tid sedan gick ut med att det gäller nolltolerans mot rasistiska uttalanden av partiföreträdare.

Samtidigt växer kritiken internt i partiet då många inte känner igen sig i retoriken. Vissa företrädare ute i landet anser att Åkesson inte bör "medieanpassa sig" på detta sätt. Givetvis kommer då de mer konservativa företrädarna att känna sig främmande i det mer socialkonservativa landskapet som Åkesson försöker skapa.

En tuff kris som partiledaren nu får brottas med, men egentligen inget nytt...Ända sen valet har Åkesson försökt att rensa i SD-leden genom att plocka bort "icke önskvärda" företrädare för att partiet ska bli mer rumsrent och accepterat med förhoppningen att allt fler ska våga ansluta sig och rösta på SD. Men, bakom kavajen och slipsen tror jag personligen att de alla är likadana...

17 november 2012

Noras skolor i fokus!

Nora hamnar på en hedrande femtioåttonde plats när Lärarförbundet preseneterar sin ranking över Sveriges 290 kommuners placeringar som "Årets skolkommun". Jag brukar säga att det säger mer om länets övriga kommuner än om Nora, men icke desto mindre är det en hedrande placering. Detta enkom borde få barnfamiljer att välja Nora som boendeort, det faktum att staden har länets bästa skola.

Så här säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet: - En kommun som utmärker sig tvingar dem runt om att förbättra sig. Det är naturligtvis attraktivt att flytta till en kommun med rykte om att vara en bra skolkommun.
Eva-Lis Sirén understryker att det inte borde vara sådana skillnader mellan kommunerna.
- Den bristande likvärdigheten är en av Sveriges stora utmaningar.


Jag vill hävda att elevernas resultat är det absolut viktigaste i våra skolor och följande faktorer som finns med i rankingen har stor betydelse för detta: mått för resurser till undervisning, lärartäthet, andel barn i förskola och niondeklassarnas betyg. Att fackförbundet dessutom väger in faktorer som lärarlöner, lärarnas sjuktal och kommunen som avtalspart borde generera dessa poster en lägre ranking i undersökningen. Höga lärarlöner ger inte bättre betyg i nian för eleverna och det är elevernas resultat som borde stå i fokus!

16 november 2012

Kampen för kvinnors rättigheter

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver så här i sitt nyhetsbrev:

Savita Halappanavar dog av blodförgiftning efter att hon fått missfall och förvägrades abort på ett irländskt sjukhus. Trots hennes upprepade vädjanden vägrade läkaren genomföra aborten med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Det är skakande att det inom EU finns länder som på grund av religiösa normer inte värderar en ung kvinnas liv mer än så.
Kampen för kvinnors rättigheter möter större motstånd i världen. I FN-sammanhang får vi nordiska länder ägna allt större kraft åt att försvara gamla framgångar istället för att ta steg framåt i utvecklingen mot mer jämställda samhällen. Och vårt försvar sker med full kraft, men vi har svårt att ensamma hålla emot.
Sedan framgångarna på FN:s fjärde världskvinnokonferens i Peking 1995 måste jag tyvärr konstatera att utvecklingen gått bakåt i många delar av världen. Splittringen mellan de länder som genuint tror på en jämställd värld och de som vill försvara könsgapen med kulturrelativism växer.
Mot den bakgrunden är det glädjande att regeringen nu fattat beslut att ge stöd på 10 miljoner kronor till Sveriges kvinnolobby för att genomföra en nordisk kvinnokonferens, Nordiskt Forum Malmö 2014 - new actions on women´s rights. Konferensen äger rum mellan den 12-15 juni 2014.
Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter.
Krafter ska mobiliseras och dialog ska uppmuntras fram till konferensen 2014. Som Gertrud Åström uttryckte det på presskonferensen "Det är vägen till konferensen som är viktig". Mycket väntas hända.
Nordiskt Forum är ett gemensamt initiativ från den nordiska kvinnorörelsen för att förverkliga det dokument som FN antog år 1995 på World Congress on Women´s Rights i Peking. Konferensen planeras innehålla föreläsningar, seminarier och workshops och riktar sig till en bred målgrupp som t.ex. kvinnoorganisationer, politiker, myndigheter och andra berörda organisationer.
Syftet med konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 är bl.a. att organisera ett arbete för förverkligandet av Pekingplattformen, främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, formulera rekommendationer för framtida strategier på FN:s Millenium Development Goals 2015.