26 november 2012

Liberala alfabetet...
Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven P, p som i papperslösa flyktingar:

Vi vill:
  • Att gömda och papperslösa flyktingar ska ha tillgång till vård på samma villkor som i dag gäller för asylsökande.
  • Att alla barn som vistas i Sverige ska ha rätt att gå i skola och förskola.
  • Att skol- och vårdpersonal inte ska ha rätt att kontakta polis eller annan myndighet för att ange papperslösa.
Det är inte rimligt att barn ställs utanför skolgång för att deras föräldrar har valt att leva i Sverige utan tillstånd.
Inte heller vuxna ska behöva vara rättslösa. Redan idag har papperslösa rätt till akutsjukvård och redan idag erbjuder många vårdcentraler, sjukhus och landsting vård till papperslösa. Det är inte rimligt att man i vissa delar av landet kan få vård och i andra nekas.
Folkpartiet har därför drivit på kraftfullt i regeringen för att skolgång samt hälso- och sjukvård ska ges till papperslösa i hela landet.
Det här har vi gjort:
  • Rätt till hälso- och sjukvård för gömda och papperslösa är på gång.
  • Utbildningsdepartementet arbetar på ett lagförslag som gör att gömda och papperslösa barn kan gå i skola och förskola.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: