17 november 2012

Noras skolor i fokus!

Nora hamnar på en hedrande femtioåttonde plats när Lärarförbundet preseneterar sin ranking över Sveriges 290 kommuners placeringar som "Årets skolkommun". Jag brukar säga att det säger mer om länets övriga kommuner än om Nora, men icke desto mindre är det en hedrande placering. Detta enkom borde få barnfamiljer att välja Nora som boendeort, det faktum att staden har länets bästa skola.

Så här säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet: - En kommun som utmärker sig tvingar dem runt om att förbättra sig. Det är naturligtvis attraktivt att flytta till en kommun med rykte om att vara en bra skolkommun.
Eva-Lis Sirén understryker att det inte borde vara sådana skillnader mellan kommunerna.
- Den bristande likvärdigheten är en av Sveriges stora utmaningar.


Jag vill hävda att elevernas resultat är det absolut viktigaste i våra skolor och följande faktorer som finns med i rankingen har stor betydelse för detta: mått för resurser till undervisning, lärartäthet, andel barn i förskola och niondeklassarnas betyg. Att fackförbundet dessutom väger in faktorer som lärarlöner, lärarnas sjuktal och kommunen som avtalspart borde generera dessa poster en lägre ranking i undersökningen. Höga lärarlöner ger inte bättre betyg i nian för eleverna och det är elevernas resultat som borde stå i fokus!

Inga kommentarer: