29 november 2012

Trygg anställning i bemanningsföretag eller otrygg facklig visstid ?

Det talas om att en anställning hos ett bemanningsföretag är detsamma som en otrygg anställning. Trots att de största bemanningsföretagen idag har funnits i över femtio år har de flesta en felaktig bild av vad en anställning där innebär.

Att ha sin anställning hos ett bemanningsföretag betyder visserligen att man kan få byta uppdrag ofta, men anställningen har man på bemanningsföretaget. Anställningen är fast men uppdragen "rörliga". Det innebär att om uppdraget tar slut hos en kund till bemanningsföretaget finns möjlighet till ett annat uppdrag hos en annan kund.

Många företag idag har en betydligt flexiblare orderingång än vad som var fallet på sjuttio- och åttiotalet vilket gör att de har behov av medarbetare under viss tid men inte alltid kan tillsvidareanställa.

En del av kritiken mot bemmaningsföretagen kommer från politiken, en del av kritiken kommer från fackföreningsrörelsen. Det som är förvånande är hur fackföreningarna idag allt oftare gör direkta avtal med arbetsgivarna om visstidsanställningar. Innebär det att det skulle vara en större trygghet för den anställde än om anställningen var hos ett bemanningsföretag...?

Är det så? En anställnings hos ett bemanningsföretag innebär möjlighet till ett annat uppdrag när det nuvarande tar slut. En visstidsanställning hos ett företag innebär - att gå ut i arbetslöshet efter att visstiden avslutats.

Sannolikt blir det ekonomiskt mer fördelaktigt för företagen att förhandla direkt med facket om visstidsanställningar. Bemanningsföretagen är visserligen en lågmarginalbransch som ständigt lever under stark prispress men visst bygger verksamheten på att det finns vinstmarginaler. De av facket förhandlade, direkta visstidsanställningarna riskerar möjligen att på sikt dra undan affärsmöjligheterna för en hel bransch.

I vems intressen förespråkar facken de egna direktavtalen om visstidsanställningar? Fackets intresse av att behålla makt? Fackets omsorg om sina medlemmars anställningstrygghet? Eller finns det ett annat skäl?

1 kommentar:

Lena Martinell Åkerblom sa...

Klokt skrivet. Jag undrar ofta vad det skulle vara för skillnad mellan att jobba som konsult på ett it-företag och gå mellan olika uppdrag, eller som väktare och gå mellan olika uppdrag och att jobba som bemanningskonsult och gå mellan olika uppdrag.