16 november 2012

Kampen för kvinnors rättigheter

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver så här i sitt nyhetsbrev:

Savita Halappanavar dog av blodförgiftning efter att hon fått missfall och förvägrades abort på ett irländskt sjukhus. Trots hennes upprepade vädjanden vägrade läkaren genomföra aborten med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Det är skakande att det inom EU finns länder som på grund av religiösa normer inte värderar en ung kvinnas liv mer än så.
Kampen för kvinnors rättigheter möter större motstånd i världen. I FN-sammanhang får vi nordiska länder ägna allt större kraft åt att försvara gamla framgångar istället för att ta steg framåt i utvecklingen mot mer jämställda samhällen. Och vårt försvar sker med full kraft, men vi har svårt att ensamma hålla emot.
Sedan framgångarna på FN:s fjärde världskvinnokonferens i Peking 1995 måste jag tyvärr konstatera att utvecklingen gått bakåt i många delar av världen. Splittringen mellan de länder som genuint tror på en jämställd värld och de som vill försvara könsgapen med kulturrelativism växer.
Mot den bakgrunden är det glädjande att regeringen nu fattat beslut att ge stöd på 10 miljoner kronor till Sveriges kvinnolobby för att genomföra en nordisk kvinnokonferens, Nordiskt Forum Malmö 2014 - new actions on women´s rights. Konferensen äger rum mellan den 12-15 juni 2014.
Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter.
Krafter ska mobiliseras och dialog ska uppmuntras fram till konferensen 2014. Som Gertrud Åström uttryckte det på presskonferensen "Det är vägen till konferensen som är viktig". Mycket väntas hända.
Nordiskt Forum är ett gemensamt initiativ från den nordiska kvinnorörelsen för att förverkliga det dokument som FN antog år 1995 på World Congress on Women´s Rights i Peking. Konferensen planeras innehålla föreläsningar, seminarier och workshops och riktar sig till en bred målgrupp som t.ex. kvinnoorganisationer, politiker, myndigheter och andra berörda organisationer.
Syftet med konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 är bl.a. att organisera ett arbete för förverkligandet av Pekingplattformen, främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, formulera rekommendationer för framtida strategier på FN:s Millenium Development Goals 2015.

Inga kommentarer: