13 november 2012

Stopp för åldersdiskriminering!

Ännu ett steg i rätt riktning mot diskriminering av äldre har tagits:

Det gläder mig oerhört mycket att Sverige går i bräschen för att motverka all form av åldersdiskriminering.
Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson med anledning av att riksdagen beslutat om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
Genom riksdagsbeslutet blir Sverige ett av de första EU-länderna som lagstiftat om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.

Från den 1 januari 2013 blir diskriminering på grund av ålder förbjuden också inom samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.
– Från och med nyår får man således inte diskriminera människor på grund av deras kronologiska ålder. Då kan människor inte nekas mobilabonnemang, bensinkort eller avbetalningsköp därför att de levt ett visst antal år. Då kan en 76-åring få flytta till seniorboende, vilket inte alltid varit fallet tidigare. Äldre ska inte heller behöva vänta på sjukvård med motiveringen "Du har tid att vänta".

Källa www.folkpartiet.se

Inga kommentarer: