21 november 2012

Liberala alfabetet....

Idag fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven N, n som i NATO:

Vi vill:
• Att Sverige söker medlemskap i Nato när det finns tillräckligt med stöd för det.
• Att Sverige går med i Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force. Det skulle ge möjligheter till samordning och samövning med Natoländerna och stärka vårt inflytande i Nato.
Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier. Folkpartiet anser att vid sidan av de enskilda ländernas militära stridskrafter ska Nato ansvara för det territoriella försvaret av Europa. EU:s roll bör vara militär och civil krishantering. Därför bör Sverige söka medlemskap i Nato. För- och nackdelarna med ett svenskt
Nato-medlemskap bör utredas.
Redan idag har Sverige ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Samtidigt saknar vi möjlighet påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan heller inte ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra. Därför menar Folkpartiet att Sverige ska gå med i Nato, när det finns tillräckligt stöd för det.


 

Det här har vi gjort:
• Deltagit med åtta Jas-plan i den Nato-ledda operationen för att upprätthålla FN:s flygförbud över Libyen.
• Deltagit i insatser under Nato-flagg, till exempel Sveriges insats i Norra Afghanistan inom Nato:s operation ISAF.
• Skapat ett tätare nordiskt samarbete med indirekta kopplingar till Nato via våra grannländer.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

 

Inga kommentarer: