04 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mäns våld mot kvinnor:

Vi vill:• Att den som bryter mot besöksförbud ska övervakas med elektronisk fotboja.
• Öka skyddet för den som lever under hot.
• Kriminalisera stalkning.
• Skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning.
• Korta polisens utredningstider.
• Införa obligatorisk behandling för män som dömts för kvinnomisshandel.
• Att barn som blir vittnen till våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut. Skyddet måste bli bättre för barn som tvingats leva med våld inom familjen.
• Tillsätta en ”haverikommission” varje gång en kvinna mördas i en nära relation.
• Publicera en årlig rapport om dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.


Mäns våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Men rätten att inte utsättas för våld är inte bara en jämställdhetsfråga, utan i högsta grad också en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor efter våld av någon de har eller har haft relation till. Varje år flyr 300 kvinnor och 1000 barn till kvinnojourernas beskydd. Vi kan aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar.

Med Folkpartiets jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har en historiskt stor satsning genomförts och över en miljard kronor har satsats för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Det här har vi gjort:

• Genomfört en historisk satsning för att stoppa mäns våld mot kvinnor på över en miljard kronor.
• Presenterat den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Handlingsplanen innehöll 56 konkreta åtgärder.
• Ökat stödet till kvinnojourerna.
• Givit Rikspolisstyrelsen 6.5 miljoner för att säkerställa att samtliga polismyndigheter ska kunna tillhandahålla larmskyddspaket till hotade kvinnor.
• Höjt straffet för grova våldsbrott.
• Ökat socialtjänstemännens, polisens och domarkårens kompetens i våld i nära relationer.
• Socialtjänstlagen har ändrats så att det blivit tydligt att kommunerna har skyldighet att hjälpa brottsoffer som våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområdenInga kommentarer: