28 november 2012

Vill du vara kommunalråd för en dag?

Folkpartiet i Nora har lämnat in en motion som förhoppningsvis väcker ett intresse bland våra barn och ungdomar att vara med och påverka, engagera sig politiskt och få en större förståelse för politikens spelregler.

Vi föreslår i en motion att kommunen ska utlysa en tävling där unga i klass 4-9 får lämna medborgarförslag. Att vi valt just dessa årsgrupper beror på att man då läser SO-ämnen. Tanken är att eleverna genom att delta i tävlingen får lära sig mer om den demokratiska processen och förstå att de kan vara med och påverka frågor som är av intresse för dem.

Nora kommun blir vinnare genom att vi får en rejäl injektion av förslag och idéer med ett tydligt ungdomsperspektiv. I Nora finns ju ett förslag om att implementera FN:s Barnkonvention på alla nivåer i politik och verksamhet och detta förslag menar Folkpartiet förstärker ytterligare vårt fokus på barn och unga.
Tanken är att vinnaren får praktisera med valfritt kommunalråd för en dag. Det vinnande medborgarförslaget skall sedan behandlas i respektive nämnd i vanlig ordning.

Inga kommentarer: