29 maj 2009

Vissa frågor i politiken upprör mer än andra och ibland blir man förvånad över vad det är som faktiskt engagerar människor. Sådant som vi i politiken betraktar som små frågor, där vi till och med är ense med majoriteten kring besluten kan ibland bli något som medborgarna engagerar sig i till 1000 %.
En sådan sak i Nora under den senaste mandatperioden har varit parkeringsreglerna. Fortfarande finns det ett engagemang kring detta hos en del av Noras medborgare. Ca 26 % av innerstans invånare skrev på en protestlista eftersom man ansåg att parkeringsreglerna missgynnade en del av de boende i innerstan och dels för att man ansåg att det var bra som det var. Oppositionen fick en hel del kritik för att man inte gick emot förslaget. Man menade att vi var flata, att vi tog beslutet på fel grunder osv. Men i kommunpolitiken är det inte alltid så att man som opposition har en helt motsatt åsikt, framförallt inte i frågor som är mer allmänna och inte har så många politiska förtecken.
Enligt min mening så är detta en sådan fråga - en tjänsteman lade fram ett förslag med utgångspunkt från att parkeringen i innerstan fungerade dåligt, vilket hade diskuterats en längre tid. Vi hade människor som parkerade på handikapparkeringarna, på övergångsställen, i motsatt körriktning och för nära gatukorsningen. Detta behövde vi göra något åt, långsiktigt. Vi valde en modell som används på många ställen runt om i Sverige - att införa p-skiva. Den finns att hämta i varje butik, på turistbyrån osv för att underlätta för alla att ha tillgång till den. För de boende i innerstan har vi löst det med boendeparkeringar för att underlätta och så att ingen ska behöva gå och flytta sin bil varannan timme. Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre, men i det stora hela har vi nu en fungerande parkeringssituation i Noras innerstad.
Det enda jag tror att vi bilister kan vara säkra på är att i framtiden kommer allt mindre bilåkande att krävas av oss och vi som bilister kommer att bli pålagda ett allt större ansvar för miljön och våra egna koldioxidutsläpp.Att äga en bil kommer varken att bli billigare eller enklare.

27 maj 2009

Dagens fullmäktigemöte bjöd på debatt kring ett medborgarförslag som föreslår att Nora öppnar sina kommunstyrelsemöten för allmänheten och pressen igen. Stängda möten infördes på prov under 2007 för att sedan utvärderas. Syftet var att involvera en större grupp politiker i beslutsunderlagen än tidigare bara arbetsutskottet vilket består av 5 personer.Huvudsyftet är gott men tanken var då att vi även skulle föra fler frågor till fullmäktige för debatt.
Problemet i den svenska parlamentariska modellen är dock att de flesta frågor avgörs redan på nämnd- eller styrelsenivå. Det är ovanligt att besluten förändras mellan kommunstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom har det i Nora inte setts med blida ögon av majoriteten om oppositionen kommit att ändra mening under den tid som gått sedan kommunstyrelsens sammanträde..återremiss har blivit något av ett skällsord..
Idag förvånades vi av att majoriteten föreslog återremiss för att utreda hur många ärenden som faktiskt gått vidare till fullmäktige. Detta trots att det föreslagna beslutet var avslag på medborgarförslaget! Oppositionens ledamöter var flera gånger uppe i talarstolen och talade sig varma för att "återöppna" kommunstyrelsen igen för att skapa dels en bättre dialog med väljarna, dels en transparens i besluten som tas. Oppositionens alla partier har även tidigare sagt att vi ser positivt på att öppna kommunstyrelsen för allmänhet och press igen.
Dagens talarpris, om vi haft ett, skulle definitivt gått till miljöpartiets ordförande som på ett lysande sätt beskrev demokratins spelregler och villkor från talarstolen! Dagens överraskning var nog att nästa kommunfullmäktigemöte den 17/6 kommer att hållas på Stadshotellet i Nora! Kanske kan det locka en större publik framöver..?

24 maj 2009

Sådärja, nu kan vi som vill förtidsrösta i EP-valet. Detta är möjligt sedan flera dagar tillbaks, närmare bestämt sedan den 20 maj. Förtidsröstningen i Nora sker på Tingshuset eller på biblioteket. Har du redan bestämt dig för vilken kandidat och parti du skall rösta på så skynda dig iväg! Själv tycker jag att folkpartiet liberalerna har många bra kandidater och måste nog fundera ytterligare en tid innan jag slutligen bestämmer mig för vem det blir. Länets egen kandidat Staffan Werme kommer till oss i Nora fredagen den 5 juni, då får du chansen att ställa frågor till Staffan och få klarhet i det just du undrar över.

Har du förresten varit inne på folkpartiets kampanjweb? Adressen är http://euval.folkpartiet.se/ och här kan du läsa och höra mer om vad våra toppkandidater tycker och tänker och vilka som är deras hjärtefrågor. Här får du oxå argumenten till varför det är så viktigt att rösta av vår egen EU-minister Cecilia Malmström.

16 maj 2009

Snart är det val till europaparlamentet och om ca 1,5 år är det val i Sverige till kommun, landsting och riksdag!
Att få människor att engagera sig politiskt hör inte till det lättaste. Tillströmningen till våra svenska partier är inte i paritet med vad vi önskar. För mig som är engagerad är det svårt att förstå att människor säger att "det angår inte mig" eller "jag bryr mig inte" när det handlar om din och min vardag, hur vi vill ha skolan, hur vi vill ta hand om våra äldre, hur förskolorna skall se ut för våra minsta.
Folkpartiet liberalerna har valt att även inför valet 2010 ha öppna nomineringar, vilket innebär att du kan nominera dig själv eller någon som du tycker skulle passa in i vårt liberala parti. Det här är din chans att påverka hur våra listor skall se ut! Du kan nominera till alla tre listorna och du kan även ta chansen att nominera till andra kommuner.

Allt du behöver veta inför och själva nomineringen finns på www.folkpartiet.se/orebrolanval2010 enkelt och smidigt. Sista dagen för detta är 10 juni.
Förslagen kommer sedan att processas via ett provval och sedan kommer listorna att fastställas på vårt nomineringsmöte i december.
Ta chansen och steget att bli aktivare i politiken, antingen i din egen hemkommun eller via landsting och riksdag.

Du får gärna kontakta mig om du har funderingar kring vad ett politiskt engagemang kan innebära. Du når mig antingen via bloggen eller på gabrielle.peteri@liberal.se

11 maj 2009

Snart är det dax för val! Ett viktigt val till europaparlamentet den 7 juni.
På tionde plats på listan återfinns länets toppkandidat Staffan Werme. Staffans kunskaper på miljöområdet gär att vi kommer att kunna sätta fokus på miljöfrågan, enligt min mening en av EU:s viktigaste frågor att komma med lösningar på. Lösningar både för vår generation men även för de kommande generationerna som skall ta över efter oss. Den 7 juni kommer Staffan till Nora - missa inte att träffa honom och prata EU-frågor då!
Trots att drygt 60% av alla beslut som tas i svenska fullmäktige församlingar har påverkan från EU så är valet till europaparlamentet ett okänt och tämligen ointressant val för många. Folkpartiet är det mest EU vänliga partiet i svensk politik och för mig är det självklart att gå och rösta den 7/6, jag hoppas att du också gör det! Länet kommer att få besök av flera av toppkandidaterna på listan - Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Anders Ekberg och Fredrik Malm kommer alla att komma till länet. Vi står, som så många andra även på kö för att få hit Marit Paulsen- många kommuner finns med på den listan naturligtvis, men vi håller tummarna för att vi lyckas locka hit henne. Valkampanjen i länet kan du följa via vår hemsida www.folkpartiet.se/orebrolan

05 maj 2009

Idag har det varit barn- och utbildningsnämnd i Nora. Därefter hade vi beredningsnämnd i vilken förvaltningens lokalutredning diskuterades. Eftersom jag hade ett yrkande på nämnden som innebär att allians för Nora vill skjuta upp renoveringen av Järntorgsskolan ( vi har även motionerat om just detta) blev det genast diskussioner.
Orsaken till förslaget om att skjuta upp renoveringen är givetvis framförallt kommunens dåliga ekonomi men även eftersom vi kan se att elevunderlaget viker i vår kommun precis som i många andra kommuner.
Åldersstrukturen i Nora innebär redan idag att vi har en större andel äldre (> 65 år) än snittet i riket. I centrala Nora kommer det sannolikt till större delen att finnas efterfrågan på lägenheter och radhus för familjer med äldre barn eller utflyttade barn. Det innebär att efterfrågan på en större central skola i Nora inte är självklar.
Vi ser givetvis att det finns ett behov av renovering men vill skjuta upp denna med tanke på kommunens ekonomiska läge. Hyran beräknas hamna på 3,3-3,8 miljoner årligen, det är mycket pengar med tanke på att besparingsbehover är 13 mKr totalt i kommunen. Att skjuta upp renoveringen kan spara pengar just nu.
Bildningsförvaltningen har gjort den lokalutredning som idag diskuterades för att bedöma lokalbehovet utifrån elevantalet under de närmaste åren. Utredningen visar att kommunen kommer att få cirka 130 färre skolbarn fram till år 2014. Ås skola beräknas minska med 68 barn och Järnboås skola med 15 barn.
Efter ombyggnationen av Järntorgsskolan kommer skolan att ha möjlighet att ta emot 400-450 barn, att jämföra de cirka 320 skolbarn som idag går på Järntorgsskolan. Detta innebär att även Åsbarnen kommer att kunna gå på Järntorgsskolan i framtiden.
Det finns ett förslag från förvaltningen där man diskuterar i termer av att lägga ner Ås skola men vi är inte eniga med förvaltningen. Inom den borgerliga alliansen behöver vi diskutera hur en framtida skolorganisation ska se ut. SKL:s analysgrupp har kommit fram till att vi har en struktur med många små enheter vilket driver både lokal- och personalkostnader. Detta måste vi ställa mot vår vision om att vi om möjligt vill ha skolor i de stadsdelar där det finns barn. Dessutom menar vi att Getingen rymmer 200 barn vilket ger en fortsatt skola på Järntorget även utan en renovering av Sländan.

Men som sagt, inget är hugget i sten, att vara kommunpolitiker i dagsläget innebär att vi måste vara beredda att vända på alla stenar för att se hur vi på bästa sätt kan rusta kommunen för att skapa en attraktiv och bra kommun att leva i samtidigt som vi måste klara kärnverksamheterna på ett bra sätt.