31 juli 2009

Bonusregn trots lågkonjunktur..

Mitt under lågkonjunkturen fortsätter bankerna i Sverige att betala ut höga rörliga ersättningar - samtidigt som minst en av bankerna går med miljardförluster. Jag undrar hur de som i spåren av finanskrisen fått lämna sina jobb känner inför detta? Jag undrar hur ansvariga på bankerna överhuvudtaget får ihop denna ekvation??
Det känns angeläget att detta blir en fråga som prioriteras inte bara i Sverige utan att en ribba för regler gällande fasta och rörliga lönedelar läggs gemensamt inom hela EU. De människor som arbetar inom finanssektorn rör sig relativt enkelt mellan olika länder och det är viktigt att vi genom en gemensam reglering stävjar avarterna inom finansvärlden utan att för den skull helt lägga en död hand över den. Visst är det rimligt att ha en bonusdel på lönen, visst är det rimligt att aktieägare som satsat pengar kan få utdelning men någonstans måste det finnas rim och reson mellan detta och det faktum att människor får lämna sina arbeten eller att ett företag/bank samtidigt går med förluster.
Jag trodde aldrig att jag skulle säga det som liberal och vän av marknadsekonomin men faktum är att det känns angeläget att på något sätt reglera den finansmarknad som faktiskt inte har visat sig kunna hantera detta på egen hand!

27 juli 2009

Skattepengar till alkohol = nej tack!

Svante Gyrulf, som sitter för moderaterna i Örebro läns landsting har genom sitt motion satt ljuset på något som borde vara lika självklart i landstingen som i kommunerna - alkoholfri representation! Det kan aldrig vara försvarbart att använda skattepengar till att representera internt med alkhol om det inte föreligger mycket speciella skäl. Om utländska gäster kommer på besök kan det eventuellt vara motiverat men annars så bör representationen vara alkoholfri både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Jag trodde att detta redan var en självklarhet men då så inte är fallet vill jag härmed uttala mitt stöd för Svantes motion.

Försvarsministern har idag besökt Rinkeby för att visa sin medkänsla med den drabbade familjen där både mamman och 5 döttrar omkommit i en lägenhetsbrand. En ofattbar förlust som varje förälder måste känna fasa inför. En omänsklig situation som ingen vill se sin nästa hamna i och frågan är hur man som förälder går vidare i livet efter en sådan händelse. Mina tankar går till de drabbade.

23 juli 2009

Uppsalafamiljen - vems är ansvaret?

Sent om sider, dels pga semester och dels pga en dator som inte vill logga in på det trådlösa nätverket där vi befann oss, kommer här ett inlägg om Uppsalafamiljen..

Utan att ha ingående information utöver vad som kan läsas i tidningarna så ställer jag mig från hur sådant kan hända? Hur kan någon hålla sig undan samhällets kontrollinstanser i så många år? Var ligger felet och vems är ansvaret? Det är naturligtvis frågor som vi alla ställer oss och som vi alla vill ha svar på för att undvika att det händer igen.
Samhället är på väg att på olika sätt stärka skyddet för barn i familjehem genom att bl.a göra hembesök fyra gånger/år och att ansvara för att varje familjehemsplacerat barn har en namngiven socialsekreterare som de kan kontakta. I dessa fall, när samhället kliver in och tar över ansvaret för barnen är det enkelt för samhället att även vara kontrollant och inspektör. Men hur göra i fall som det i Uppsala, hur skall samhället kunna kliva in där- i tid? Vilka möjligheter finns att upptäcka den relativt, som det verkar, komplexa situation som familjen befunnit sig i?
Om kommuner med utgångspunkt från det som hänt i Uppsala framledes kommer att begära intyg och/eller kvitton på erlagd terminsavgift för barn som påstås gå/går i skolan utomlands, hade det hjälpt Uppsala familjen och hindrar det i så fall att fler sådana här fall uppdagas?
I Uppsala familjens fall var det grannar som slutligen hjälpte till att uppdaga vad som faktiskt pågick. Det är gott, och ställer krav på alla oss medmänniskor att engagera oss. Men, kanske finns det anledning att se över de vattentäta skott som finns mellan socialtjänst och skola för att om möjligt undvika att liknande fall kommer till vår kännedom i framtiden.

16 juli 2009

Idag sällar jag mig till dem som liksom vår EU-minister Cecilia Malmström fördömer Litauens parlament som har antagit en lag som i praktiken innebär inskränkning av yttrande friheten och censur. Lagen innebär att bl. a positiv information om ex homosexualitet blir straffbart, framför allt i miljöer där barn vistas...?
Hur ett land som är medlem i EU 2009 kan anta en sådan diskriminerande lag ställer jag mig frågande till. EU har antagit grundläggande värderingar om demokrati och allas lika värde som alla medlemsstater ställt sig bakom. Det är uppenbart med utgångspunkt från detta att man inte ens i Litauen kan lagstifta om sexuell läggning.. Att diskriminera personer med utgångspunkt från deras sexuella läggning hör inte hemma i Europa idag och även Lissabonfördraget är tydligt på den punkten.
Att välja att inte informera barnen kan bara innebära att de barn som inte är heterosexuella känner sig än mer utanför utan att förstå varför vilket får till följd att de mår ännu sämre, inte bättre. Att hitta sin identitet i ungdomsåren är tillräckligt svårt utan att man från makthavar håll skall försvåra detta ytterligare. Nej, tänk om Litauen!

14 juli 2009

Idag är det kronprinsessan Victorias födelsedag så jag vill börja med att gratulera henne! Jag hoppas att din dag blir fantastisk Victoria!
Den stora frågan på tidningarnas nyhetssidor är huruvida hennes blivande make Daniel Westling kommer att finnas vid hennes sida denna dag. Det kommer vi inte att få svar på förrän på eftermiddagen idag när Victoria gör entré vid Sollidens slott. Men det är ett ämne värt att skriva om och fundera kring för att skapa ett behov av att köpa tidningen kanske?

För min del hoppas jag att Daniel finns med vid hennes sida nu när de är ett par offentligt, men om han inte är det så finns det säkert skäl för det. Skäl som jag som privatperson egentligen inte kan ha några synpunkter på.

Som anhängare av monarkin ser jag fram emot vad Victorias och Daniels bröllop kommer att betyda för Sverige och även andra delar av världen nästa år. Ett kungligt bröllop betyder mycket både känslomässigt och ekonomiskt för oss. Rader av media kommer att göra business av vilka som bjuds in till bröllopet, vilken klänning Victoria kommer att ha, vilken ring som Daniel kommer att välja åt henne, vilken mat som kommer att serveras på festen och så vidare i alla oändlighet. Det kommer att skapa en bröllopsyra som kanske innebär att många andra par kommer att välja att gifta sig samma år som kronprinsessan. Allt detta genererar positiva tankar hos människor och givetvis affärsmöjligheter i en marknadsekonomi som vår! Efter den minst sagt negativa avslutningen på 2008 och första halvåret på 2009 är det kanske precis vad vi människor behöver? Lite kärlek och romatik, lite lycka och en tro på att allt är möjligt när mannen av folket får sin prinsessa!

12 juli 2009

Min semester gör att jag för närvarande inte är lika aktiv på bloggen då vi far runt en del i Sveriges avlånga land. Men jag ska försöka hålla liv i den även under de kommande veckorna.
Nyligen frågade någon mig vad som är det bästa med Nora? Mitt svar blev att det givetvis är vår unika stadskärna och naturen med alla levande byar runt Nora, satsningen som görs på kulturområdet samt det faktum att våra skolor får ett högt betyg.
Vi kan bli ännu bättre på skolans område, ingen tvekan om det, framförallt kan vi vara öppna för fler alternativ både rent pedagogiskt men även kring vem som skall vara huvudman för skolor och förskolor. Sedan Norabostäder tagit över lokalerna har lekplatser och skolgårdar rustats rejält, ofta i samråd med de yngre barnen. Men jag saknar fortfarande något som jag tog upp i ett medborgarförslag redan 2005..det är en satsning på våra yngre tonåringar, då menar jag ett åldersspann kanske mellan 12-16. Visst har vi en förnämlig fritidsgård och ett aktivt föreningsliv inom idrottens område. Men för dem som inte känner sig hemma där finns inte mycket att välja på.
Mitt förslag i medborgarförslaget som jag lämnade in var att försöka få till stånd ett kulturhus/allaktivitetshus i det som då var Magnus Wetterholms Etablissemang 1 på Prästgatan i Nora. Av flera orsaker gick det inte att genomföra men tanken finns fortfarande kvar. Någonstans i det kulturtäta Nora måste det även i vårt offentlig rum finnas plats för ungdomskulturen. Det kan handla om samarbete med kulturpedagogerna, musik, grafitti, datorspel, motorintresse, skateåkande med mera. Hur vi skulle kunna få till detta är något som jag har funderingar kring.
Finns det lämpliga lokaler, finns det några intresserade som skulle kunna tänka sig att vara huvudman för till exempel ett allaktivitetshus för inte bara dessa åldrar utan det borde kunna vara öppet för alla, en naturlig mötesplats. I Sverige är vi så duktiga på att dela upp alla åldrar var för sig - jag tror att mycket skulle vara vunnet om vi som vill umgås över generationsgränserna hade möjlighet att göra detta. Hör gärna av dig till mig om du har tankar kring detta!

06 juli 2009

Äldre - tänk att man kan få en åldersgrupp att låta som något homogent...Varför säger vi inte lika gärna de yrkesarbetande? Att äldre är en homogen grupp med likadana behov är lika fel som att tro att yrkesarbetande skulle vara det! Vi är individer hela livet, från det vi föds tills vi dör.
Jag välkomnar verkligen Barbro Westerholm och folkpartiets idéer om att den dag jag blir pensionär ska jag själv få välja vad jag vill betala för i hemtjänsten. Om det sedan är en kommunal utövare eller någon privat som utför tjänsten har mindre betydelse så länge som det blir professionellt utfört. För den personal som skall utföra tjänsterna måste det ju dessutom vara en utveckling av professionen. Att arbeta i hemtjänsten/äldreomsorgen borde handla om så mycket mer än att tvätta och städa. Var någonstans finns det utrymme för att ge stimulans och utveckling för hemtjänstens personal? Att stärka stoltheten både hos personalen och dem som behöver hjälpen är inte minst viktigt. Att få mer varierade och innehållsrika arbetsuppgifter och att själv få bestämma över vad jag som kund vill ha utfört borde vara en självklarhet i ett samhälle som värnar individens frihet. En "lika för alla" lösning är alltför uppenbart en kvarleva från ett socialdemokratiskt samhälle där kollektivet bestämde över individen.

02 juli 2009

Heja Stadshotellet i Nora! En sån jättefin uteservering ni har byggt upp på framsidan - den hoppas jag kommer att fyllas med gäster hela sommaren! Såå roligt att någon vågar satsa på lite nytt och fräscht!
Kulturstaden Nora behöver den här typen av satsningar som visar att vi även hänger med "i tiden" och inte bara värnar om det gamla, som visserligen är viktigt att värna om, men vi måste ha företagare och människor som vågar satsa framåt också! Jag hoppas att Noraborna väljer att komma och ta en matbit eller något kallt att dricka dessa underbara sommarkvällar!

Satsningen på byggnation i kvarteret Blomman var helt rätt, mina farhågor att vi kom igång för sent med byggandet av nya lägenheter kanske kommer på skam, vilket i så fall är bra! Härligt att läsa att i stort sett alla lägenheter nu är bokade. Förhoppningen är att detta skall frigöra hus som kan säljas så att nya barnfamiljer kan flytta till Nora och att vi på så sätt kan öka vår befolkning på några års sikt.Vi har ju som mål i strategidokumenten att vi vill öka med 25 personer årligen men inte ett ord nämns om hur denna satsning ska klaras och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att målet skall nås. Jag har lagt ett yrkande tidigare på att när vi uppdaterar dokumentet skall dessa parametrar finnas med så att satsningen blir tydligare för alla. Att sätta upp mål är bra, att göra dem tydliga och mätbara är bättre om man vill lyckas i sin satsning!