30 november 2010

En bro till det svenska samhället?

Att svensk integrationspolitik är ett misslyckande är alla partier överens om, om än kanske av olika skäl. I snitt tar det sju år för en invandrare att komma ut på arbetsmarknaden i vårt land...Imorgon träder en av de största förändringarna på tjugofem år gällande svensk integrationspolitik i kraft. Invandrare som kommer till Sverige skall, när de har fått sitt uppehållstillstånd, inte hamna i kö hos socialkontoret utan i kö hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen blir ansvarig för att ordna en etableringsplan och sedan skall personen få stöd av en lots för att snabbt komma ut i arbetslivet.
Det finns en stark politisk enighet kring att Arbetsförmedlingen nu blir huvudansvarig för integrationen. Fördelarna är att Arbetsförmedlingens resurser blir tillgängliga, att  ersättningen blir enhetlig och att även externa aktörer ges möjligheter att bidra. Så långt är jag helt enig med tanken på en förbättrad integrering på arbetsmarknaden, men jag saknar en dimension för individen.

En missräkning måste det anses vara att det inte finns några incitament för att Arbetsförmedlingen skall söka samarbete med kommunen, som hittills har gjort en hel del för att påskynda integrationsprocessen. Det enda som blir kommunens ansvar i denna nya reform blir de sextio timmarnas samhällsinformation.
Men att lyfta in praktikanter i kommunal verksamhet samt att samarbeta med näringslivet på orten för att hitta arbetsplatser finns det många goda exempel på, även Nora har varit lyckosam i det arbetet. I och med den nya integrationsreformen ökar sannolikheten för att riktade insatser som kommunala instegsjobb liksom friskvård och föräldragrupper troligen försvinner. Det som också försvinner är introduktion för barn, funktionshindrade, föräldralediga och sjukskrivna där kommunens flyktingmottagning tidigare varit ett nav i hanteringen av att kunna stötta i allt det praktiska och vardagliga.
Livet för någon som är relativt nyanländ handlar mycket om praktiska saker som att ordna bankkonto, förskola/skola, el- och telefonabonnemang, bostad och försäkringsbolag och kanske sjukvård skall ordnas. Detta samtidigt som man är i en utsatt situation och kanske bär med sig stora eller mindre trauman som behöver bearbetas. Här har kommunen spelat en viktig roll. När lotsen får ersättning per lyckad etablering på arbetsmarknaden finns inget incitament för att hantera alla dessa vardagliga frågeställningar. Någon bör ha ett övergripande perspektiv på de nyanlända, vad är naturligare än att involvera kommunen i detta arbete och ta vara på den kompetens som finns där?29 november 2010

Klokt med en bred uppgörelse kring betygen

Utbildningsminister Jan Björklunds förslag om en ny sexgradig betygsskala har kommit i hamn. Både från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund uttrycker man sig positivt över att överenskommelsen är blocköverskridande vilket ger en viktig stabilitet inom utbildningspolitiken. Det bästa hade givetvis varit om hela oppositionen varit med i överenskommelsen men dit nådde man dessvärre inte.
Jan Björklund säger att den främsta fördelen är att det nya betygssystemet blir rättvisare i och med att det har fler steg. Tidigare har det på vissa skolor varit så att man försökt att införa informella betyggsteg där man satt VG+ och liknande. Detta kommer man nu ifrån i och med det nya betygssystemet.

En del av kritiken mot det gamla systemet har varit just att det är för få betygssteg och att man på så sätt går miste om nyanserna i stegen och att betygssättningen på så sätt varit svårare.
Uppgörelsen mellan regeringen och S innebär att vi får tydliga kriterier för betygen A, C och E. För betygen B och D krävs att man uppfyller alla kriterier i betygssteget under och en majoritet av kraven för de steget som ligger över.
Det finns dock ingen, och kommer inte att bli någon blocköverskridande överenskommelse om från vilken årskurs betyg skall införas.

28 november 2010

Första advent


Helgen har verkligen gått i snöns tecken, vi har säkert fått två decimeter under söndagen och kylan ligger och pendlar mellan minus åtta till minus tio. Inte mitt favoritväder precis...Men visst är det mysigt när adventspyntet är på plats och det är alltid en särskild känsla att tända det första ljuset.

Läser i liberala tidningen nu om en av Folkpartiets nya riksdagsledamöter, Anna SteeleKarlström som uppmärksammats av tidningen Expo då hon skickade in en artikel om främlingsfientlighet till tidningen förra året. Expo tyckte att artikeln var så bra så att de gav Anna SteeleKarlström ett pris - en resa till bokmässan i Göteborg.
Anna SteeleKarlström som tidigare varit kommunalråd i Tyresö, gjorde en uppmärksammad insats inför valet 2002. På hennes initiativ togs det fram en argumentationshandledning mot främlingsfientliga åsikter som delades ut till alla valarbetare, oavsett partifärg. Anna SteeleKarlström har ett stort engagemang när det gäller kampen mot främlingsfientlighet och hon hade uppmärksammat att många valarbetare hade svårt att bemöta de ofta ganska aggressiva påhoppen av människor med främlingsfientliga och rasistiska åsikter.


Jag hoppas att Anna får gehör för sitt förslag om att Folkpartiet skall tillsätta en grupp som arbetar fram en strategi för att möta de åsikter som SD står för. Nu när SD sitter i riksdagen finns det en uppenbar risk för att främlingsfientlighet blir salongsfähigt, som Anna säger.

27 november 2010

Det där med jämställdhet...

I Sverige 2010 är det fortfarande två av tre toppolitiker i kommunerna som är män och det är näst intill omöjligt att rubba makthierarkierna. Ibland hör jag människor säga att kvinnoförbund inte behövs längre, men ser jag mig omkring så stämmer inte det. Än finns mycket som är ogjort på jämställdhetens område. Att "kvinnor bär halva himlen" som kineserna säger är fortfarande bara en vision. Istället kan vi konstatera att än behövs Gudrun Schyman som Mats Edman skriver i Dagens samhälle.

Liberala kvinnor som du kan läsa mer om här hade sitt landsmöte nyligen och har tagit fram ett program på trettiofyra sidor som beskriver vad som behöver göras i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv, så visst har vi en lång väg kvar att gå. Än finns det skäl att upprepa det Elisabeth Tamm sa:

"Det måste finnas kvinnor, modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening även om den inte är populär men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid”Elisabeth Tamm 1880-1958

26 november 2010

Bu & bä

Bu säger jag till att Folkpartiet valde att gå på moderaternas och kristdemokraternas linje om att inte utreda en lagreglering av partistödet. Sverigedemokraterna säger också nej till lagreglering, vilket ger majoritet för den linjen i riksdagen.
Trist att regeringen väljer att ta beslutet med hjälp av Sverigedemokraterna trots att det i valrörelsen fanns en bred majoritet för lagstiftning. Att hemlighålla saker och inte klara av att ha en transparens, trots all kritik Sverige har fått i frågan om hemlighållandet av partistöden. En öppen redovisning av var partistödspengar kommer ifrån borde vara självklar i en demokrati!

säger jag däremot till IF Metall som vågar visa vägen och införa en ny, tillfällig anställningsform för ungdomar. Arbetsformen är en yrkesintroduktion, en form av lärlingsanställning för ungdomar under tjugofem år där de som lägst får 75 % av kollektivavtalets lägsta lön. En eloge till IF Metall som väljer att gå före, ta ansvar och hitta lösningar på ett av Sveriges största problem. " Vi har en väldigt stor ungdomsarbetslöshet. " Alla pratar om att det är ett stort problem, men ingen gör något" säger Stefan Löfven, ordförande i IF Metall. Just för att man nu gjort något förtjänar Stefan Löfven och IF Metall ett stort tack!

Erik Ullenhag om etableringsreformen

Här kan du höra integrationsminister Erik Ullenhag kort berätta om en av de största förändringarna när det gäller integration av människor som fått uppehållstillstånd i Sverige. Reformen träder i kraft 1 december.
25 november 2010

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Idag, den 25/11, är det internationella dagen mot våld mot kvinnor, en mycket viktig dag, som Maria Elisson skriver i sin krönika i Na. Du som brukar läsa min blogg vet att jag tidigare uppmärksammat de 26 fall av anmäld kvinnomisshandel (kvinnor över 18 år) som inträffade i Nora 2008.
BRÅ:s statistik för 2009 visar att antalet anmälda kvinnomisshandelsfall i Nora har ökat, från 26 till 31. Av dessa skedde 18 inomhus och 14 av dessa kvinnor var nära bekanta med förövaren. Liberala kvinnor, Folkpartiets kvinnoförbund, säger att "hemmet är en farlig plats för många kvinnor", vilket alltså understryks av BRÅ:s statistik.

De kvinnors som drabbas av våldet lever i skräck för sin man eller före detta man/sambo, deras värld begränsas av detta och samhället behöver göra mer för att stötta och skydda dessa kvinnor.I Nora har kommunen under en period arbetat i ett projekt som heter Kvinnofrid. Fortsättningen av detta projekt innebär att projektpengar nu satsas på utbildning av alla dem som i sitt arbete inom socialtjänsten kan komma i kontakt med utsatta kvinnor som behöver hjälp, för att på så sätt stärka personalen och säkerställa att kvinnor som behöver hjälp också får det.

Folkpartiets politik för att förhindra mäns våld mot kvinnor kan du läsa i sin helhet här men jag vill ändå lyfta fram ett par exempel:
  • Öka skyddet för den som lever under hot.
  • Kriminalisera stalkning.
  • Skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning.
  • Korta polisens utredningstider.
  • Införa obligatorisk behandling för män som dömts för kvinnomisshandel.
  • Barn som blir vittnen till våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut. Skyddet måste bli bättre för barn som tvingats leva med våld inom familjen.
Idag är en mycket viktig dag!

24 november 2010

Sjukförsäkringsreformen var nödvändig - nu dags för utvärdering

Lyssna vad Folkpartiets företrädare Ulf Nilsson och Barbro Westerholm säger om den nödvändiga utvärderingen av sjukförsäkringsreformen. Jag har bloggat om det tidigare, vi måste säkerställa att människor inte ramlar mellan stolarna.


23 november 2010

Sökes: klassrumsforskning

Skola, skola, skola, detta kära ämne... idag tänkte jag skriva lite om "snällbetygen"...

Kan det vara så att "snällbetygen" finns för att de på sätt och vis även mäter lärarens duglighet som pedagog? Om för många elever i en klass inte når godkäntnivån kan det givetvis finnas en förklaring i på vilket sätt läraren når ut med sin pedagogik
Experter menar att de största felbedömningarna gällande betygen ligger mellan IG och G, men andra experter menar att problemet är att eleverna ges för höga betyg. Kan det vara så att det skulle bli andra betyg om proven avidentifierades? Undersökningar visar ibland på stora skillnader mellan vanliga prov och de nationella proven. En bidragande orsak till svårigheten med betygssättningen är att nuvarande betygskriterier är för få och för luddiga och kan bedömas olika av olika lärare. Det ges ett för stort tolkningsutrymme för läraren då kriterierna inte är tillräckligt stringenta.
Önskvärt vore om vi vid sidan av en tydlig ledning och styrning fick ett ledarskap som vågar lyfta fram goda exempel, som vågar titta på dem som lyckas och lära av dem. Haninge är ett utmärkt exempel som visar att mycket av resultatet även styrs av förväntningarna som finns på eleverna, både hemifrån och från skolan. Och, det allra viktigaste, det är aldrig elevernas "fel" att de inte lyckas, det är alltid skolans fel. Och det viktigaste att ha i skolan är engagerade lärare.

Dessutom är detta givetvis ett rättsäkerhetsproblem för eleven, eleven går ut med höga betyg på grundskolan och kommer till gymnasiet där man kanske efter ett år ligger på IG. En allvarlig knäck för självkänslan givetvis, men även problem med hur tappet ska tas igen för att nå intagningspoängen till universitetet. Idag lämnar en tredjedel av eleverna gymnasiet utan godkända betyg.
Det är  viktigt att stöd i skolan sätts in tidigt, att inte som nu, vänta ända till klass 7 innan inlärningsluckorna upptäcks och extraresurserna sätts in.
Det vore intressant att se mer av klassrumsforskning för att få mer evidensbaserad information om "den bästa pedagogiken" och lite mindre av trial and errormetoder i våra svenska skolor.

22 november 2010

Ett nytt spår för Nora

Den nya sexparti majoriteten i Nora väljer att storsatsa på de nödvändiga investeringarna som Nora behöver för att bli en attraktiv förstad till Örebro. Under många år har investeringarna haft en låg prioritet och alltför få satsningar har genomförts. Det handlar både om satsningar på fritids- och kulturlivet i Nora men även om att bygga de nödvändiga bostäderna för att Nora skall kunna ta emot dem som vill bosätta sig här. Under de senaste sexton åren har endast de tjugofem lägenheterna i kvarteret Blomman åstadkommits vilket inte alls motsvarar den efterfrågan som funnits.
Den tidigare socialdemokratiska majoriteten har under många år lagt en kvävande hand över de satsningar som Nora hade behövt för att skapa utveckling och inflyttning i kommunen. Därför är det ytterst viktigt att vi nu gör en rivstart så att Nora låter tala om sig som en kommun med framåtanda, spännande och innovativa lösningar för de människor som bor här och för dem som vill flytta hit.
Det som lockar människor att flytta till en annan ort är givetvis inte bara bostäder utan naturligtvis att det finns en levande stadskärna med butiker och service, goda möjligheter till en aktiv fritid, lättillgängliga pendlingsmöjligheter och en skola med tydliga kunskapsmål som sätter eleverna i centrum.

21 november 2010

Var finns visionerna för Sverige?

De kommande fyra åren leds Sverige av en omvald Alliansregering vilket är historiskt. Inte en enda gång sedan vårt partisystem såg dagens ljus har en borgerlig regering getts möjlighet att styra Sverige två mandatperioder i rad, inte på etthundra år har socialdemokraterna suttit i opposition i åtta år.
Vi regerar vidare, kunde Alliansens företrädare säga på valnatten, stärkta av en Socialdemokrati som tappat kompassriktningen och Europas mest välskötta finanser. Som vision och framtidsberättelse behövs dock något mer, vilket även Kent Persson (m) beskriver här.

Inom Socialdemokratin pågår just nu ett nödvändigt förnyelsearbete och behovet av en ny politik är stort i ett parti som tappat en fjärdedel av sitt väljarstöd sedan 2002. Men även inom Alliansens partier måste ett förnyelsearbete startas som ger en politik för framtiden, som visar vilka visioner Alliansen har för Sverige. En av de främsta orsakerna till detta är att Allianssamarbetet hittills varit mest lyckosamt för Moderaterna medan de mindre partierna tappar eller står och stampar på samma nivåer som i tidigare val. PJ Anders Linder på SvD tar upp samma tema i sin söndagskrönika .

Idag när nästan alla partier vill kalla sig liberala är jag extra stolt över att tillhöra det parti som innehar varumärkesrätten till liberalismen - Folkpartiet. Även i Folkpartiet måste vi nu starta ett förnyelsearbete och skapa framtidens politik som ger svaren på väljarnas frågor. Det handlar om globaliseringens utmaningar, om hur vi skapar en värdig äldreomsorg och en skola i världsklass, det handlar om förbättrade villkor för småföretagen och en god och jämlik vård för alla.
Men, det handlar också om hur vi ska kunna locka fler, och gärna fler unga, till politiken. Politiken behöver fler engagerade människor, dels för den viktiga idédiskussionen, dels för att i behöver vara fler aktiva och engagerade förtroendevalda.

Det är alltför lätt att förblindas av segrar, framförallt när man lever i ett land med välskött ekonomi och god välfärd. Vi har fyra år på oss till nästa val, det reformarbete som påbörjats i Sverige måste fortsätta och de brister som eventuellt kan finnas i genomförda reformer åtgärdas. Men, i längden räcker det inte med välskötta finanser för att vara ett intressant politiskt alternativ. Låt oss nu i folkpartilandet ta chansen till ett fördjupat idéarbete där vi visar vilka Folkpartiets visioner för Sverige i framtiden är.

Tjugosju procent av Sveriges väljare säger sig vara liberala - en fantastisk potential för Folkpartiet om vi lyckas "ta patent" på vårt liberala varumärke och marknadsföra det rätt. Som vi såg i slutspurten av valet 2010 är Socialdemokraterna som bäst när de får prata ideologi och värderingar, låt oss se till att Folkpartiet kan vinna den debatten i valrörelsen 2014!

20 november 2010

Är Folkpartiet ett borgerligt parti?

Igår samlades Folkpartiets partiråd tillsammans med partistyrelsen för att välja ny vice och andre vice ordförande. Valberedningens förslag  förslag bifölls med acklamation - Helene Odenljung som vice och Erik Ullenhag som andre vice ordförande. Utmärkta val tycker jag, Helene med sin bakgrund i kommunpolitiken och Erik som en tydlig socialliberal profil, och bägge som kloka och lyssnande politiker borgar för en fortsatt utveckling och dialog i partiet.

Folkpartiet har även gjort en valanalys som presenterades igår. En klok och omfattande analys som även vittnar om det faktum att Alliansens egen majoritet förlorades tack vare hanteringen kring och av de nya sjukförsäkringsreglerna. Tack och lov är alla partier överens om att de brister som finns måste rättas till - det är fullständigt omoraliskt att människor som är för sjuka för att arbeta inte skall få sjukersättning!

Men, åter till valanalysen som Sanna Rayman kommenterat här, här finns saker att lära för framtiden. Att bli omvald förpliktigar - förnyelsearbetet internt i partiet får inte glömmas bort. Framtidens nya utmaningar, en del kända och andra helt okända måste få sina svar. Nästa val måste Folkpartiet ha svar på de framtidsfrågor som människor ställer. Vi har ett arv att förvalta, vi får ett gott betyg av väljarna när det gäller tydlighet, låt oss ta med den tydligheten in i framtiden.
Utmanande och spännande var den informationen som säger att 27 % av väljarkåren anser sig vara liberala - vilken potential för Folkpartiet liberalerna - originalet bland de liberala varumärkena!

För mig blev några av inläggen i talarstolen med anledning av valanalysen extra intressanta..
Jag som alltid sett Folkpartiet som ett borgerligt parti insåg att detta inte alls är en självklar kontext - som socialliberalt parti är just socialliberalismen vårt viktigaste varumärke, inte det faktum att Folkpartiet ska vara just borgerligt. Och visst finns det en sanning i detta, om än något mindre given för mig som inte har en lång och rätlinjig väg via Folkpartiets ungdomsförbund som bakgrund. 
Något inlägg poängterade att om socialdemokratin gör en förflyttning till den "liberala mittfåran" i politiken finns det inget som säger att socialliberaler och socialdemokrater inte skulle kunna göra gemensam sak...Men, är det som någon sa att "för socialdemokrater är det viktigast att bekämpa rikedom, för liberaler är det viktigast att bekämpa fattigdom" så har vi ändå en bit kvar, eller hur?
Och, dessutom menar jag att vi i så fall måste bli ett extremt tydligt socialliberalt parti, ett alternativ som sas "står för sig själv" för att Folkpartiet inte återigen skall bli betraktat som en vindflöjel i mitten...

Hur ser det ut i din kommun?

Barbro Westerholm, Folkpartiets socialpolitiska talesperson kräver att alla kommuner tar ansvar för att se över hur det ser ut på deras demensboenden så att vi kan säkerställa att det som Socialstyrelsen upptäckte i sin oanmälda "gryningsräd" inte finns på ännu fler boenden runt om i landet.

Sen regeringen lagt över ansvaret för tillsyn på Socialstyrelsen i stället som det var tidigare, Länsstyrelsen, har det blivit möjligt att samordna tillsynen och göra nedslag i flera kommuner samtidigt. Nyligen gjorde Socialstyrelsen tillsyn på 94 äldreboenden i landet och det visar sig att på 6 av 10 demensboenden låser personalen in de äldre nattetid och lämnar dem ensamma. Det är knappast något som kan kallas för värdig äldreomsorg. Det är politikernas ansvar att se till att varje äldre människa får möjlighet att åldras med värdighet och att det finns tillräckligt med personal på våra äldreboenden!

Skulle detsamma hända på en förskola med nattöppet så skulle föräldrar rasa mot omsorgen! Som demenssjuk kan man mentalt vara samma nivå som en tvååring och ingen skulle väl drömma om att lämna en tvååring ensam om natten??

18 november 2010

Bevare oss för pensionsskulden...

I 146 kommuner saknas det avsatta medel för pensionsskulden som i dessa kommuner är totalt 103 miljarder kronor...
Inom en ganska kort tid är det dags för betalning, fyrtiotalisterna går i pension och skall kvittera ut sina pengar. Några av de 146 kommuner som inte har avsatt medel för pensionsskulden har negativ soliditet, dvs de är skyldiga allt de äger. Dit hör Nora som har en negativ soliditet på -44 %. Medeltalet för riket är - 18 %.
Skulden är verklig, precis lika verklig som om Nora kommun vore skyldig banken dessa pengar, men den har något längre återbetalningstid. Det är vi i Nora som inom några år måste ta tag i den skulden.
Att staten på något sätt skulle gå in och stötta de kommuner med störst pensionsskuld förefaller högst osannolikt och är något som säkert inte skulle ses med blida ögon av de kommuner som redan har satt av egna medel för detta.

17 november 2010

Utmaningar även för elever som lätt når målen

Folkpartiet är Sveriges skolparti och det visar även vår egen valanalys - många som röstat på Folkpartiet har gjort det för skolpolitikens skull.
I Nora gick Folkpartiet till val på fyra skarpa punkter gällande skolan:

- vi vill ha en läsa, skriva, räkna garanti i årskurs tre
- vi vill att stöd i skolan sätts in så tidigt som möjligt för de elever som behöver detta, alltså inte vänta till årskurs sju vilket ofta sker idag
- vi vill erbjuda läxhjälp till elever - detta kan bedrivas på olika sätt, i samarbete med lärare eller olika föreningar och frivilligorganisationer
- vi vill att även elever som lätt når målen uppmärksammas och får stimulans för att utvecklas vidare.

Låt oss uppehålla oss lite extra vid den sista punkten idag. Utbildningsdepartementet föreslår ju att det ska inrättas försöksverksamhet med spetsutbildningar inom grundskolan. Givetvis är det inte så troligt att vi får någon sådan till Nora. Men vi menar att även studiebegåvade elever inom grundskolan har rätt att utvecklas inom de teoretiska ämnena.
Problemet idag är att den utmaningen oftast saknas. Elever som lätt når målen får vänta in sina kompisar, eller som skett i ytterlighetsfallen, får agera hjälplärare i sin klass tills övriga kommit i kapp. Detta är inte acceptabelt anser Folkpartiet.
Vi måste i våra skolor skapa fördjupningsmöjligheter i matematik, engelska, svenska för att nämna några viktiga ämnen. Det borde gå att för detta ändamål samarbeta med gymnasieskolan för att ge eleverna möjlighet att läsa gymnasiekurser och få betyg i dessa.
Alla elever, oavsett om eleven valt kommunal eller fristående skola, har rätt att få stimulans och möta nya utmaningar.

16 november 2010

Stolta men inte nöjda

Igår publicerades Folkpartiets valanalys som du kan läsa i sin helhet här.

- Folkpartiet gjorde en valrörelse vi kan vara stolta över. Trots stenhård konkurrens lyckades vi nå ut till många väljare med vår politik och våra budskap. Att Alliansen blev omvald var ett mål som uppfylldes. Samtidigt ska vi inte vara nöjda med det väljarstöd vi fick. Folkpartiet måste sikta högre, säger gruppens ordförande riksdagsledamot Christer Nylander (FP).
Samtidigt slår Christer Nylander fast att idéutvecklingen i partiet måste fortsätta och att vi nu behöver göra ett arbete med att ta fram ett framtidsinriktat partiprogram där vi siktar på 2014.

Lokalt har Folkpartiet givetvis också gjort en valanalys, om än inte helt formaliserad ännu. Det vi kan konstatera och vara stolta över är att vi behöll våra tre mandat och stärkte vår position både i Järnboås och Viker. Däremot tappade vi i övriga valdistrikt, även i det som tidigare varit vårt starkaste - Born. Detta måste vi givetvis fundera över orsakerna till.
Andra frågor som vi behöver utveckla för framtiden är hur vi kan bli ett ännu tydligare Folkparti och på vilket sätt vi bättre kan fånga upp alla de frågor som är aktuella för våra väljare lokalt i Nora. Gick vi till val på rätt frågor i år, gagnades vi av samarbetet inom Alliansen, syntes vi tillräckligt i media, på stan och via sociala medier, borde vi ha drivit personvalskampanj? Många frågor att svara på. Jag blir glad om du vill hjälpa till!

Om fyra år går vi till val igen. Då är det både EP-val, riksdagsval, landstingsval och kommunval. Hur kommer du att rösta? Vad är viktigt för dig? Vilket samhälle vill du ha? Jag skulle vilja ha din hjälp med att utforma morgondagens politik för Nora och därmed morgondagens Nora. Lämna gärna dina synpunkter, här på bloggen eller via e-post: gabrielle.peteri@liberal.se

15 november 2010

Muta eller gåva?

Noterar att länstidningen Na tänker skriva om mutregler i en artikelserie. Bra tycker jag, att Na tar upp detta med tanke på vad som hänt i Örebro och Göteborg som är de färskaste fallen. Många anser säkert att det är onödigt men med tanke på det som skrivs i ingressen om att tio av tolv kommuner i länet inte har några regler för detta så är det bra att detta sätts under lupp. Det innebär nämligen att personalen inte vet vad som gäller kring gåvor, middagar och resor. Många väljer tydligen att ta lätt på detta med mutor och ingen vill väl tro att det händer i vår kommun...men jag välkomnar Na:s initiativ med tanke på den senaste tidens händelser.

Inom näringslivet finns strikta regler för detta och de allra flesta företag har tagit fram manualer och/eller riktlinjer så att personalen vet hur de skall förhålla sig. Kommunanställda, som ofta döms hårdare av domstolarna än privatanställda, verkar vara lämnade åt sina egna bedömningar när det gäller mutrisken. Det är inte vettigt anser jag, ingen ska behöva tvivla på vad som är rätt och fel i sammanhaget. Och, ingen kommuninnevånare ska behöva fundera på om den egna kommunens tjänstemän har klart för sig vad som gäller...

14 november 2010

Nollåttor som riktmärken?

Jag slås ofta av vilket "innanförtullarna" perspektiv som återfinns i allt ifrån politik och lagstiftning till inrednings- och relationsprogram på tv. Det lyfts allt som oftast fram problem som vi som inte bor i storstan inte känner igen, och som saknar relevans för oss. Jag tycker då givetvis att det visar på ett "smalt" perspektiv som inte innefattar majoriteten av svenskar...

När jag så idag läser i Svenska Dagbladet om att 84 % av befolkningen bor på 1,3 % av landets yta så slås jag av att mina tankar inte stämmer. Det är snarare vi 16 % som inte bor i några av Sveriges tillväxtområden - Umeå, Stockholm, Örebro, Västra Götaland, Malmö, Linköping/Norrköping eller Växjö - som har ovanliga/udda/märkliga perspektiv, eller?

Tidigare har svenskarnas semester bestått av att årligen, på semestern, återvända hem till släkt och släktsamband. Det handlade om tillhörighet och kanske för många det "riktiga livet". Idag minskar intresset för att äga och köpa fritidshus och många människor har tappat intresset för att vistas eller vandra i skogen.
Människor blir alltmer urbana och det rurala (landbygd, lantligt) tappar många intresset för. Så vad återstår då för landsbygden? Att bli råvaruförsörjare till tillväxtregionerna och förhoppningsvis kunna skapa ett intresse för rekreation och turism, eller?

13 november 2010

Bot mot tristessen!

2010 års nationella brukarundersökning visar att det fortfarande finns ett stort missnöje med det sociala innehållet och aktiviteterna på våra äldreboenden i landet. Betyget har ökat något, från 70 till 72 men är alltså inte tillfredsställande.
Visst händer det saker på våra äldreboenden, men säkert är att fler aktiviteter på rätt nivå kan förgylla de äldres dagar. Jag har skrivit tidigare att jag önskar att de som arbetar inom äldreomsorgen ska få ägna sig åt vård och omsorg istället för tvätt och städning. Därför blev jag extra glad när jag hörde att vårt "gamla" tvätteri ska tas i bruk igen, dit kan tvätten centraliseras och avlasta personalen ute på boenden och i hemtjänsten.

Inte behöver det  här med sociala innehållet i dagen vara så storslaget alla gånger, men vem vill bara sitta på en stol hela dagarna och titta? Att få ha tillgång till "sinnenas trädgård" eller möjlighet att se och lyssna på ett vattenfall och kanske grilla något med personalens hjälp. Få vara med och baka en äppelkaka eller skala potatis. Få besök av barnen från närliggande skola eller dagis som kan underhålla med lite teater eller sång och musik. Eller ett besök av någon som kommer och har lite högläsning ur en spännande bok.
Kanske kan någon av alla våra duktiga kulturarbetare komma och framföra en monolog eller till och med ett litet teaterstycke, eller låta en inbjuden globetrotter få visa bilder och berätta om sina upplevelseresor.
Små, enkla och nära ting som ger ett innehåll i resten av det liv som nu skall levas.

12 november 2010

Apropå din integritet

Agneta Berliner skriver initerat på sin blogg om det nya datalagringsdirektivet Läs här
From 1 juli 2011 kommer data att lagras - om du ringt, sms:at eller mejlat så kommer det att sparas i sex månader. När du har ringt, hur länge du har ringt och när du slutat, alltså inte själva innehållet. Uppgifter kan lämnas ut till polis som utreder brott som kan ge minst fängelse i sex månader.
I Tyskland där direktivet har införts har det fört med sig att människor inte längre ringer till psykologer, äktenskapsrådgivare och liknande. I Tyskland har författningsdomstolen bedömt att datalagringen inte är förenlig med varken Tysklands författningsartikel 10 (kan jämföras med Sveriges brevhemlighet) eller Europakonventionen om mänskliga rättighetet. Direktivet kritiseras inte bara i Sverige utan även i övriga EU då vi riskerar att skapa ett övervakningssamhälle.
Själv minns jag när jag läste "1984" av George Orwell Boken handlar om en framtida totalitär stat som bygger på konstant övervakning, historierevison och indoktrinering. Staten styrs av diktatorn Storebror, därav dagens uttryck "storebror ser dig"...Boken är en äkta dystopi, det vill säga utan lyckligt slut. Är införandet av datalagringsdirektivet också en dystopi?

11 november 2010

En fråga för män & pojkar

Jag har skrivit om det förut, problem med våldtäkter och andra sexualbrott är inte en kvinnofråga utan en mansfråga.
Nu får jag fint sällskap av Svenska Dagbladets frilansande Anna Laestadius Larsson, läs mer här, som ställer samma frågor. Hur kommer det sig att män/pojkar tror att det är OK att begå våldtäkt eller andra sexuella övergrepp? Hur kommer det sig att det alltid är kvinnorna vi förmanar - ta inte svarttaxi hem, ha inte för kort kjol, gå inte vägen genom den mörka parken hem? Hur kommer det sig att trots att vi skriver år 2010 så frågar man fortfarande i domstolarna efter offrens klädsel och sexuella historia?

De flesta sexualbrott sker inte ute utan av någon som offret självmant följt med hem eller till och med av offrets partner.
Sexualbrottsutredningen föreslår nu att ett nytt brott skall införas - sexuellt övergrepp - där samtycke skall krävas. Kanske är det klokt att införa samtycke - om jag inte uttryckligen har sagt ja så är det nej som gäller! Samtyckeskravet  finns exempelvis i England och Norge. Ett samtyckeskrav stärker kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet, vilket kanske är precis vad som behövs fyrtiosex år efter p-pillrets premiär och trettiofem år efter att vi fick fri abort i Sverige...


Vid sidan av samtyckeskravet bör regeringen se över förslaget som tidigare kommit från Tomas Bodström och Claes Borgström om att införa straff för synnerligen grov våldtäkt. Det skulle innebära en tydlig markering mot de grövsta kvinnoövergreppen. Dessutom bör regeringen överväga den typen av "pojke kampanj" som Anna Laestadius Larsson föreslår, tycker jag. Detta handlar ytterst om en värderingsfråga.

10 november 2010

Gör Barnkonventionen till svensk lag!

Folkpartiet Liberalerna tog ett mycket välkommet beslut på sitt Landsmöte i Växjö den 21 november. Vårt partis hösta beslutande organ slog nämligen fast att barnkonventionen ska gälla som svensk lag.  Beslutet togs i samband med att konventionen fyllde 20 år. Folkpartister i hela landet kan nu med detta ställningstagande i ryggen vara pådrivande i frågan och verka för att beslutet får politisk majoritet i riksdagen. Mer info hittar du här.

Direkt från Unicef - Tre små barn hittas hungriga och nakna


“När Olle är tre år, Sara, fem och storasyster Lina, sju, hittas de av polisen. De är nakna och utsvultna och finns i den lägenhet där de bor med sin mamma. Olle bär en överfull blöja och i deras sängar finns varken madrasser eller sängkläder. Det råder kaos i lägenheten, som inte städats på så länge att stanken når ända ut i trapphuset. Barnen har misshandlats systematiskt under en längre tid, Lina har stuckits med glasbitar och rispats med spik och Sara berättar att hennes sår kommer från att mamman slår henne med sopborsten. De har varit inlåsta i lägenheten dygnet runt och varken gått till skola eller dagis...”

Detta är inledningen till ett av de fall där barn far illa och där UNICEF menar att utgången kunde sett annorlunda ut om barnkonventionen vore svensk lag.
Läs klart detta fall och en rad andra skrämmande historier på blog.unicef.se. Där kan du också skriva under för barnkonventionen som lag och hjälpa till att sprida kampanjen. Ju fler barnrättskämpar desto större möjligheter att påverka!

Ta mig till kampanjbloggen nu!!

                                
© CC/Double Image Photography

Ensamkommande flyktingbarn

I Barn- och utbildningsnämndens beredningsnämnd har frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn diskuterats. Vi har fått information om hur det praktiskt skulle fungera och hur ekonomin kring detta ser ut. Vi har stött och blött det faktum att det finns ett enormt behov av kommuner som kan ta emot, och hur vi, om vi väljer att bli mottagningskommun, i så fall måste organisera oss.
Det handlar oftast om pojkar som kommer, de kommer från Afghanistan, Somalia och Irak, de är oftast mellan 15-18 år. Det handlar om så många som 2500 om året som söker sig till Sverige. De kommer från krigsdrabbade länder och har många gånger traumatiska upplevelser med sig i sitt "bagage". De ska ha ett bra boende, en god man skall förordnas och helst ska de så småningom få komma till ett familjehem.
Klarar vi som en liten kommun allt detta, har vi personal med rätt kompetens för detta, eller kan vi rekrytera personal med rätt kompetens för detta? Har vi lokaler så att vi kan ordna ett boende åt dessa ensamkommande barn? Ska vi tänka oss ett samarbete med någon annan kommun för att lösa det praktiska? Många frågor som inte är helt lättlösta. Om vi säger ja så är det viktigt att det blir en bra verksamhet så att dessa barn får det stöd de behöver.

09 november 2010

Kommunikation....

Att kommunicera är något av det svåraste som finns och det är ingenting som nuvarande majoritet varit specielllt framgångsrik i, det blir än en gång tydligt när det nu är dags att sätta spaden i backen för den viktigaste utvecklingen i Nora för de kommande hundra åren - att Nora får en länspendel som lockar människor att flytta till Nora och ändå kunna pendla till arbetet på ett miljövänligt sätt, arbetet som sannolikt ligger i Örebro.
Resecentrums placering har kommunicerats och även ställts ut men i liten och tydligtvis otillräcklig utsträckning, och kanske har samtalen först med delvis fel målgrupper, när människor kan hävda att veteranjärnvägens behov skall gå före utvecklingen av Nora läs mer här. Inget vore oss beslutsfattare mer främmande än att riskera att på ett negativt sätt påverka veteranjärnvägen, ett av Noras absolut starkaste varumärken när det gäller turismen!

Nora är en kommun som historiskt och över ¨lång tid har visat att man är duktig på att med varsam hand använda och bevara kulturmiljöer, som exempelvis godsmagasinet.
Att bussarna inte skall in på torget är en önskan inte minst från bussbolagen som upplever det trångt och besvärligt, bl.a. för att människor parkerar där det inte är tillåtet...Dessutom är torget alldeles för vackert för att härbergera bussar och bilar, här finns en klar utvecklingspotential!
Ett nytt och modernt resecentrum och en bussgata med infart vid Windahls ger ett lyft åt hela Nora och skapar framtidstro för oss som lever och bor här och inte vill att Nora skall utvecklas till ett kulturreservat.

08 november 2010

Mer varg åt folket...

Så har då Naturvårdsverket bestämt sig - det ska bli mer varg i mellansverige, Länsstyrelsen har fått i uppgift att utreda var de ska placeras. Orsaken till denna utplantering är att den inavlade svenska stammen skall få nytt, friskt blod.
Uppdraget att ta fram vart vargen skall planteras in beräknas ta upp till två år då det betraktas som ett kontroversiellt ämne och måste få ta tid...

Jag är absolut för att vi ska ha de stora rovdjuren i vår fauna och menar att den biologiska mångfalden måste vara överordnad. Men, som en av de första i länet som fick lamm rivna av varg -98 menar jag också att det är viktigt att arbetet med rovdjuren förankras bland de människor som blir berörda av detta. Vi har ett stort och avlångt land som borde kunna härbergera många vargar men vi tillåter inte varg i stora delar av norra svealand och norrland då detta är renbetesmarker. Alltså blir vargen hänvisad till ett relativt begränsat området i mellansverige som lämpar sig för varg.

Folkpartiet i Nora tog fram ett landsbygdsprogram 2008 och där beskriver vi bland annat lite hur vi ser på problematiken varg - människa. Redan då sa vi att:
vi vill verka för ökat lokalt inflytande när det gäller förvaltning av rovdjursstammen, där frågor kring varg och björn bör få särskild uppmärksamhet. Vargens intåg i vår kommun har gjort många människor otrygga och i många fall på mycket kort tid förändrat levnadsbetingelserna. Vi tycker det är olyckligt att frågor kring rovdjurförvaltningen helt och hållet sker utan inflytande från de som är närmast berörda. Jakten är av stor betydelse på landsbygden och bland jägarna finns en stor samlad kunskap om viltvård.
De senaste årens händelseutveckling med rovdjursincidenter och förändring av berörda människors livsbetingelser måste få större saklig uppmärksamhet. Vi är för mångfald och har ingen principiell invändning mot att vår natur också innehåller de stora rovdjuren men vi anser att konsekvensanalyserna inte belyser den påverkan som detta har för dem som närmast berörs.

Med detta sagt menar folkpartiet att det är oerhört viktigt att den nu beslutade utplanteringen av ytterligare varg i vårt område förankras på ett genomarbetat sätt med de människor som är direkt och indirekt berörda.

07 november 2010

Finansministerns perspektiv

Tysklands förre finansminister Peer Steinbrück har gett ut en bok där han ger sina synpunkter på den djupa kris som världen befunnit sig i de sista två åren. SvD:s Rolf Gustavsson skriver i sin kolumn (läs mer här) om de slutsatser som dras i boken och det är skrämmande men alldeles säkert helt korrekta...
Det mest skrämmande är att han menar att det faktiskt inte är givet att vi i Europa inom tio år har kvar vårt välstånd så som vi är vana vid att det ser ut idag. Finanskrisen är inte över och risken att det som vi idag ser i Grekland kommer att sprida sig till andra EU-länder är överhängande. Spanien, Italien och kanske England kan vara de länder som står på tur, där staten skall dra in förmåner som tidig pension och bidrag av olika slag vilket givetvis inte befolkningen kommer att se med blida ögon. Kravaller och upplopp kommer att bli resultatet även i dessa länder.

Den finansiella tillväxten som vi ser idag är relaterad till siffror från 2009 och skulle vi jämföra med siffror från 2007 skulle vi bli djupt besvikna. Den riktiga tillväxten som är motorn i våra välfärdssamhällen är mycket svag och någon riktigt ljusning vid horisonten kan inte ses. Är EU lösningen? Ja, menar Peer Steinbrück, nej säger andra bedömare. Problemet med EU är kanske legitimiteten bland invånarna, den stora massan av européer ropar snarare på mer protektionism än på nödvändiga och genomgripande reformer för att komma tillrätta med de utmaningar vi ser framför oss.

06 november 2010

Först Blatteförmedlingen, sen Svartskalledemokraterna...

Redan 2005 får Ivan Daza idén om att starta ett nytt och eget bemanningsföretag som han sedan döpte till Blatteförmedlingen http://www.blatteformedlingen.se/. Förmedlingen är tänkt att hjälpa näringslivet att se affärsnyttan med högutbildad, invandrad arbetskraft och samtidigt coacha invandrare så att de blir duktigare på att "sälja" sin kompetens.
Ord som blatte och svartskalle används ibland av invandrarna själva som ett sätt att avdramatisera betydelsen av dem. Nu är det dags för nästa...

Läser i veckans nummer av Dagens samhälle om att ett nytt parti har grundats. Grundaren heter Tarek Al-Khatib och är bosatt i Rinkeby. En hemsida är på gång och demonstrationer planeras i samband med att Tarek reser runt i Sverige och berättar om syftet med det nya partiet. Partiets namn? Svartskalledemokraterna!

Tarek menar att partiet behövs, dels för att få fler invandrare att engagera sig i politiken men framförallt för att de etablerade partierna har misslyckats med integrationspolitiken. Svartskalledemokraterna kommer att lyfta frågor om språk, sysselsättning och integration. Tarek menar att många invandrare kan berätta om utsatthet och kränkningar som inte tas på allvar när de polisanmäls. Att Sverige skulle vara bättre än andra länder på flyktingmottagande är en myt, menar Tarek.
Orsaken till namnet Svartskallepartiet menar Tarek är att man vill få bort stämpeln om svartskallar som något negativt och omforma begreppet till något positivt. "Jag är ju en svartskalle, jag har svart hår" säger Tarek.

04 november 2010

Fortsättning...

Fick en underbar kommentar (läs själv under kommentarer) angående det jag skrev om civil olydnad igår. Civil olydnad var något som Tyra Frank med glimten i ögat menade att man ibland måste ta till. Självklart menar jag inte att personalen i äldreomsorgen skall ägna sig åt civil olydnad, det vill jag göra klart.

Däremot anser jag att det är ett problem att det som faktiskt är människors hem av livsmedelsinspektörerna ses som en institution, även om det är en juridisk korrekt bedömning. Men detta är ju något som är ett problem och som vi måste försöka lyfta och se om vi kan göra något åt.
Som förespråkare för Tyra Franks modell av äldreomsorg ser jag ett stort problem med detta förhållande. Hur ska/kan vi hantera att det som rent juridiskt räknas och bedöms som en institution av lagstiftarna å andra sidan är ett hem med allt vad det innebär för människor?
Dessutom, den livsmedelslagstiftning som vi lever efter i Sverige gäller lika i hela EU. Dax för studiebesök kanske? Har du bra kontakter med någon som arbetar på ett äldreboende i ett annat EU-land? Har du idéer kring hur vi ska hantera detta, hör av dig till mig. Som vanligt når du mig direkt här på bloggen eller via gabrielle.peteri@liberal.se  Ser fram emot dina synpunkter!

03 november 2010

Hem eller institution?

Du som regelbundet läser min blogg minns säkert min vision inför valet - "ropen skalla, Lottehjem åt alla" där jag beskrev hur jag vill ha en äldreomsorg i Tyra Franks anda i Nora - ett hem där man älskar att bo och inte en institution. Alla som arbetar inom äldreomsorgen i Nora har fått lyssna på ett föredrag av Tyra Frank vid ett tillfälle i augusti och många är de tankar och idéer som väckts kring hur man kan gå vidare med detta.

Ett gott arbete görs på våra boenden där man med de medel som står till buds försöker att skapa en hemkänsla, de boende får hjälpa till i köket med disk och dukning, kanske baka en paj som de sedan får bjuda på. Sådant som de känner igen och kan, viktigt att få göra detta trots att minnet kanske inte är vad det borde längre, och man behöver en del hjälp. Men som för alla, är det viktigt, även för de som har sitt hem på ett av våra särskilda boenden, så är det viktigt att få känna sig behövd, att få känna sig delaktig.

Men säg den glädje som varar - livsmedelsinspektörer utgår ifrån juridiken och menar att detta kan inte få fortgå - inga boende skall få vistas i köken längre då detta kan sprida smitta och inte är lämpligt...
Då ställer jag mig frågan - ser inspektören detta som ett hem eller ett restaurangkök?
För dem som vistas på våra särskilda boenden så är det ett hem och inget annat, de har lämnat sitt tidigare hem och kommer nu att bo på detta. Ska de då inte få vistas i köket, hjälpa till att baka en sockerkaka eller stoppa in disken i diskmaskinen. Hur tänker sig inspektören att de ska tillbringa sina dagar - sittandes sysslolösa, utan en enda uppgift i livet? Det blir många och långa dagar...
Nej, framför en livsmedelstillsyn som förstår att skilja på juridik och det verkliga livet, som förstår att våra äldreboenden inte är några institutioner utan ett hem att leva i, precis som hos Tyra Frank. Tyra gav oss mycket inspiration den dagen, bland annat att man ibland kanske måste tillämpa lite civil olydnad, allt för att skapa den hemkänsla vi så gärna vill ge våra äldre...

02 november 2010

Kulturstaden Nora - myt eller verklighet?

Mycket ofta och i olika sammanhang omtalas Nora som en kulturstad och på många sätt kan det vara sant. Vi lever i en välbevarad kulturmiljö, vi har förmånen att ha en kulturchef som jobbar hårt för att sätta Nora "på kartan" när det gäller kulturevenemang, vi har ett flertal duktiga och engagerade kulturarbetare och kulturföreningar. Många är de kulturevemenang som Nora erbjuder både boende och turister på under året, ingen nämnd och ingen glömd.

Nora har förmånen att ha flera kluster med kulturarbetare inom olika områden som samarbetar för att på olika sätt levandegöra sitt kulturarbete. Ett stort sådant kluster finns i Svalbo som blivit något av kulturens Mekka -där pågår evenemang av olika slag året om, naturligtvis med ett extra stort utbud under sommaren och höjdpunkten Ljusstråk första helgen i september. Så långt är allt gott och väl när det gäller att leva upp till epitetet kulturstad.
Men för att verkligen nå kulturstadsstatus tycker jag att det fordras mer än så och i det program som folkpartiet gick till val på har vi försökt att lista några av de saker som vi anser borde finnas. Det handlar både om stora saker som en kultur- och musikskola, som vi vill ha på plats så fort som möjligt. Vi vet att det finns en oerhörd efterfrågan på framförallt möjligheten att spela instrument och detta måste vi ta vara på tillsammans med den entreprenör som finns idag. Vi vill att Bryggeriområdet får utvecklas till ett kulturkvarter där både företag och kulturarbetare samsas - utställningar, konferensutrymmen, restaurang, cafe och butiker som lockar besökare.
Likaså vill vi titta på möjligheten att skapa ett centrum i norra länsdelen för personer som vill komma hit och utveckla sin skapande verksamhet - detta kan med fördel göras tillsammans med universitetet och Grythyttan. Barn och ungdomskulturen behöver förstärkas på olika sätt - det kan handla om alltifrån skateboardramp till kommunala grafittiväggar. Idag erbjuder vi nästan bara kultur för vuxna...
Små saker som gör Nora till en tydligare kulturstad är t.ex att ge kulturarbetarna utställningsutrymme i våra offentliga lokaler, att via våra kulturarbetare köpa de gåvor som en kommun ofta har för gästande besökare, att ta in våra kulturarbetare i skolor och förskolor för att låta barnen ta del av deras kompetens som ett komplement till kulturpedagogerna.
Redan 2005 skrev jag ett medborgarförslag (då satt jag inte i fullmäktige) om att göra om Etablissemang 1 (på Prästgatan) till ett ungdomens kulturhus. Det blev en kort succé, låt oss nu gemensamt i de sex samverkanspartierna göra verkstad av alla goda idéer som finns och på så sätt stärka Noras varumärke som kulturstad.

01 november 2010

Fältassistenter på fritidsgården

Idag brinner det ljus på Våghustorget i Örebro till minne av dem som omkommit i narkotikarelaterade sammanhang, men även för dem som lever med missbruk och/eller missbrukare http://na.se/nyheter/orebro/1.998690-nu-brinner-ljusen-pa-vaghustorget.
Något av de viktigaste som vi kan göra för att förhindra att gruppen missbrukare fortsätter att växa är att arbeta förebyggande bland barn och unga vuxna. Alltifrån ÖPP, Örebro Preventions program där föräldrar förbinder sig att inte bjuda på alkohol och ha gemensam koll på varandras barn i klassen till att vi har fältassistenter ute bland ungdomarna i förebyggande syfte.

I Nora har vi haft problem under en längre tid och i våras beslöts att vi skulle tillsätta fältassistenter under sommarmånaderna för att stärka fritidsgårdens arbete. Det har fallit väldigt väl ut och tillsammans med polis, fritidsgård, föräldrar på stan och andra vuxna har vi lyckats stävja fylleriproblemen och det stök som varit på stan. Inte så att det försvunnit helt, men så att det minskat.
Nu är projektet slut men jag hoppas att vi inom den nya majoriteten kan hitta en ekonomisk framkomlig väg för att fortsätta detta viktiga arbete. I BUN (barn- och utbildningsnämnden) diskuterades frågan förra veckan och mitt förslag är att titta på en lösning tillsammans med fritidsgården för att hitta samarbetsformer som fungerar långsiktigt. Idag arbetar fältassistenterna som socialhandläggare på dagtid vilket gör att de får en "polisiär" funktion gentemot ungdomarna. Bättre då anser jag, att de får en bas på fritidsgården där de kan lära känna ungdomarna i verksamheten och på så sätt få en naturlig förankring bland dem. 

Det förebyggande arbetet är svårt att sätta kronor och ören på men att det är viktigt är ställt utom all tvivel. Bättre att ta den "lilla kostnaden" nu än när "Kalle" är 29 och har en karriär som missbrukare, våldsverkare och inbrottstjuv bakom sig, vilket blir så mycket dyrare för kommunen och samhället i stort.
Parallellt med fältassistenterna hoppas jag att andra vuxna finns på stan för att visa ungdomarna att de lever i ett sammanhang och att vi bryr oss om dem, alltid och i alla sammanhang.