30 november 2011

Entré på kommunfullmäktige i Nora...

Idag var det kommunfullmäktigemöte i Nora och i ett twitterinlägg skämtade jag om att vi borde tagit entréavgift då vi hade ovanligt mycket publik. Publik på fullmäktigemöte är ovanligt, vi har oftast bara publik när vi ska ta något kontroversiellt beslut som ex en skolnedläggning.
Orsaken till publiktillströmningen idag var naturligtvis de senaste dagarnas turbulens mellan samverksanspartierna, kd:s avhopp, artiklar om ett eventuellt samgående mellan s+v+kd, alternativt som det stod idag i Na,  s+v+m+c+fp för att få en stabil majoritet.

Men vi var många som upplevde att fullmäktige idag var mer uppsluppet än på länge. Vice ordförande skötte klubban med den äran, inga hårda tongångar i talarstolen, socialdemokraterna hade ett par egna yrkanden som de begärde votering på vilket var förklarligt men samverkanspartierna tog besluten på dagordningen gemensamt med egen majoritet.

Det har varit många möten och diskussioner de senaste dagarna men för närvarande råder enighet om att vi har en "flytande majoritet" och inte någon sammansvetsad koalition i Nora. Varje parti står fritt och kan driva egna frågor som man då får söka stöd för hos andra partier. Ingen har helt stängt några dörrar för samverkan över blockgränserna som jag uppfattat det.

I det korta perspektivet tror jag inte så mycket kommer att hända utan det mesta som kommer upp på dagordningen är sådant som vi sedan tidigare är överens om. I det långa perspektivet är det svårt att veta hur och om det håller, det är ju inte längre någon hemlighet att det har varit tuffa förhandlingar där samarbetsklimatet till slut blev omöjligt.
Däremot är jag säker på att Noras medborgare kan känna sig trygga med att de politiker som är aktiva försöker nå kloka och brett förankrade beslut i den bistra ekonomiska verklighet vi har framför oss.
Och tack till alla som kom och förgyllde fullmäktigemötet med sin närvaro, välkomna tillbaka den 14/12 när budgeten skall tas!

29 november 2011

Ondskans hemvist?

De senaste dagarnas skriverier om Lundsbergs skola verkar som ett avsnitt taget ur Jan Guillous bok "Onskan". Misshandel, kränkningar och otrygghet verkar vara vardagsmat för de elever som går där. Pennalism i sin värsta form!
Liknelserna med boken är flera - hackordningen där man arbetar sig uppåt för att i årskurs tre får utnyttja andra, yngre elever som slavar tillhör det mest vidriga jag någonsin läst. Ofattbart att det faktiskt fortfarande förekommer...För mig är det horribelt att sådant tillåts ske utan att vuxna ingriper utan istället ser mellan fingarna med detta.

Tack alliansregeringen för att ni tillsatte Skolinspektionen som gör inspektionerna runt om på Sveriges skolor och visar upp skolornas värsta sidor - de sidor som drabbar eleverna på ett fullständigt oacceptabelt sätt när vuxna inte tar sitt ansvar! Skolinspektionen är nu tydlig med att förändringar måste ske och att skolan måste kunna garantera elevernas trygghet.

När det gäller riksinternatskolorna i Sverige är det regeringen som utfärdar tillstånd och även drar in dessa.
Utbildningsministern ser mycket allvarligt på det som inträffat på Lundsberg och menar att han under sina år aldrig tagit del av något liknande. Han utesluter inte att regeringen drar in tillståndet för skolan om Skolinspektionen gör den bedömningen och ger den rekommendationen. Naturligtvis förutsätter jag att samma regelverk råder för Lundsbergs skola som på andra skolor där mobbing råder - att mobbare flyttas och att en skola som inte fungerar ska stängas. Oavsett vems barn som går där.

28 november 2011

Så var det slut...

Ingen Norabo har väl missat att den styrande sexpartikoalitionen bröt samman igår...

Efter  drygt trehundra dagar valde Kd att lämna samarbetet vilket innebär att det inte längre finns något organiserat samarbete mellan de sex partierna. Reaktionerna bland aktiva politiker finns säkerligen på hela skalan, allt från frustration, ilska, besvikelse men även lättnad. Motsvarande känslor tror jag även de medborgare har som valde att rösta på något av dessa sex partier.

Till slut kom vi till vägs ände och Folkpartiets hållning är att varje parti nu står fristående och kan driva sina egna frågor, söka stöd för sin egen politik hos dem som har liknande åsikter och får möjligheten att profilera sig på ett tydligt sätt. Inget parti har längre företrädesrätt eller kan förhandla för Folkpartiets räkning.

Det är givetvis ett bekymmersamt läge som vi hamnat i men allt kommer säkerligen att klarnar inom en inte alltför avlägsen framtid. Allt beror naturligtvis på om något eller några av partierna söker samarbete på "andra sidan", tillsammans med socialdemokraterna och vänstern. I det läge som nu råder kan man inte utesluta något.

På onsdag är det kommunstyrelsemöte där budgeten ska klubbas och på kvällen är det fullmäktigemöte med ett antal punkter på dagordningen.
Förhoppningsvis går det att hitta breda samarbetslösningar, som ansvariga politiker måste vi tillsammans ha Noras bästa för ögonen. Speciellt i den svåra ekonomiska situation som nu råder. Oavsett partifärg så drivs vi alla av just att vi ser till Noras bästa, inget parti kan ta patent på det.
Osäkerheten får vi sannolikt leva med en tid framöver, min och Folkpartiets förhoppning är att en lösning inte alltför långt borta.

27 november 2011

Fp om koalitionen i Nora

Folkpartiet liberalerna vill med anledning av det uppkomna läget i Norapolitiken på detta sätt meddela att vi kommer att fortsätta att driva folkpartipolitik och långsiktigt arbeta för att lyfta fram Folkpartiets profilfrågor ännu tydligare i Norapolitiken.

Vi samarbetar gärna med de partier som stödjer våra förslag men ingår ingen koalition med något annat parti för närvarande. Framtiden får utvisa om vi ändrar oss på den punkten.


Läs mer på Na.se 
Gabrielle Peteri
Gruppledare

Bryt innanförskapet!

I veckans nummer av tidningen Dagens Samhälle hittade jag en artikel om Solnas oppositionsråd Johanna Graf (s). Efter åtta år tänker hon lämna sitt uppdrag som heltidspolitiker, ett mål hon haft redan från början.
Johanna Graf har nämligen samma inställning som jag - man ska inte vara heltidsarvoderad politiker för länge eftersom det är lätt att tappa verklighetförankringen och glömma varför man någonsin engagerade sig, varför man sitter där just nu och vart man är på väg.

Hon kallar det för att bryta innanförskapet, en beskrivning mitt i prick tycker jag! Det politikerförakt som finns grundar sig mycket på just det faktum att människor tycker att politiker mest försöker sko sig och se om sitt eget hus och inte har kontakt med vanliga medborgares vardagsliv.


Johanna Graf pläderar för två mandatperioders arvoderat uppdrag och sedan minst en mandatperiod utanför politiken, något som jag helt instämmer i och själv har pläderat för. Allt för att man inte ska tappa verklighetsförankringen, vara fortsatt anställningsbar och framförallt inte bli en belastning för partiet där man måste beredas uppdrag eller en plats i riksdagen för att "man gjort så mycket för partiet".

 Två mandatperioder är realistiskt även ur ett annat perspektiv - man har rätt att vara tjänstledig från sitt arbete för politiska uppdrag - och även där kan två mandatperioder vara en lämplig tid för att inte helt tappa kompetens och kontakt med sitt yrkesliv.

Du kan läsa hennes blogginlägg där hon argumenterar för detta från 2010 här.

26 november 2011

Nora tar täten

SKL gör just nu en översyn av det regelverk som ger politiker möjlighet att gå i pension redan vid 50 om man innehaft arvoderat uppdrag i tolv år. En möjlighet som av naturliga skäl mötts med hård kritik och gett ytterligare påspädning på det politikerförakt som redan frodas.

I Nora har den styrande majoriteten valt att gå före och i personalutskottet beslutat att se över reglerna i syfte att få bort privilegiesystemet. Det är givetvis orimligt att ha rätten at bli försörjd av skattebetalarna i hela femton år enbart på grundval av att man haft politiska uppdrag.
I ett Sverige som slagit in på arbetslinjen bör detta gälla alla, detta har jag redan tidigare skrivit om på min blogg. Självklart ska ingen kastas ut utan möjlighet till en ersättning under en övergångsperiod som är rimlig för att hitta ett nytt arbete. Andra alternativ som kan diskuteras är ex möjligheten till fortbildning. Det är viktigt att det finns ett trygghetssystem även för politiker, många politiker ger upp en trygg anställning för ett arvoderat uppdrag. Inte minst ur ett rekryteringsperspektiv måste det finnas, redan idag är det svårt att rekrytera människor till förtroendeuppdrag. 

Min bestämda uppfattning är att politiken skulle må bra av att de förtroendevalda inte sitter för länge på sina poster utan släpper fram andra. Politiken är inget yrke utan ett arvoderat uppdrag, låt oss därför anpassa regelverket!

25 november 2011

25 november

Idag finns det två viktiga händelser att uppmärksamma ur ett kvinnoperspektiv. Det ena är att Liberala Kvinnors förslag till resolution till försvar för de fria och lagliga aborterna gick igenom på kongressen som European Liberal Democrats just nu håller i Palermo. 

Detta känns extra viktigt då Mats Odell i veckan gick ut i en debattartikel och argumenterade för att urholka kvinnans fria rätt till abort. Sannolikt en flirt med den högerfalang som finns i Kd i samband med att Odell försöker utmana Hägglund om partiledarposten. Icke desto mindre oroande! 

Som liberala kvinnors ordförande Bonnie Bernström så riktigt uttrycker det i sin debattartikel på Newsmill: Försök till begränsningar av kvinnors rätt till sin egen kropp är en tydlig symbol för att patriarkatets hierarki fortfarande lever kvar i vårt samhälle. På grund av sociala strukturer och kvinnlig underordning har sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor alltid varit kontroversiella för lagstiftare och religiösa institutioner.

Den andra viktiga händelsen idag är, tyvärr måste jag säga, att det idag är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. För alltför många kvinnor är hemmet inte en fristad utan en farlig plats att vistas på. Dagen uppmärksammas utifrån den resolution som FN instiftade 1999 men som dessvärre är lika aktuell idag.

Följande slogs fast i den resolutionen är "att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang" källa.

Det ger mig möjligheten att än en gång påminna om Kvinnofridslinjens
stödtelefon 020-50 50 50 som du kan ringa om du är utsatt för våld/hedersrelaterat våld.

24 november 2011

Kommuner följer inte skollagen

Läser artikeln med ovanstående rubrik i SvD där Skolinspektionen efter granskning kan konstatera att var fjärde kommun i Sverige inte följer skollagen. Det som fattas är rutiner för klagomålshantering. Anmälningarna om missförhållanden i skolan har nästan fördubblats från året innan och det gör att kommunernas brister i hanteringen av klagomål synliggörs.

Många kommuner har helt enkelt så bristfällig information om hur man ska göra om man som vårdnadshavare ska anmäla missförhållanden i skolan så att den som vill göra en anmälan har svårt att göra den på rätt sätt och till rätt instans i kommunen. Syftet med den nya lagen är givetvis att kommunerna direkt på plats och skyndsamt skulle kunna rätta till eventuella brister som påtalas. Skollagen stadgar att alla som driver en skola även är skyldiga att ta emot och hantera eventuella klagomål. Hur ser det ut i din kommun?

22 november 2011

OK att skolka?

Nyamko Sabuni i sitt nyhetsbrev:
Elever har uppfattat regler som att det är okej att skolka 20 procent av sin studietid – vilket motsvarar en dag i veckan – innan det uppmärksammas och rapporteras till CSN. Det är en förödande signal. Skolan måste sända en tydlig signal om att det inte accepteras att man skolkar. Skolan och CSN måste så snabbt som möjligt återkoppla till eleven och vårdnadshavaren om skolket och vilka konsekvenser det bär med sig.

Blir förvånad över att läsa ovanstående rader i Nyamko Sabunis nyhetsbrev - visst har  vi väl kommit längre än så i skolan? Inte är det väl fortfarande så att skolan inte rapporterar misstänkt skolk hem till föräldrar/vårdnadshavare?

Att säga till ungdomarna att gymnasiet är frivilligt som vuxna ofta gör idag anser jag vara helt förkastligt. I stort sett ingen arbetsgivare anställer någon som inte har kompletta gymnasiebetyg.
Svik inte ungdomarna genom att att underlåta att rapportera om skolket, det hjälper dem inte i det långa perspektivet!

21 november 2011

Om privata bidrag till politiska partier

Europarådet har sedan länge kritiserat Sverige för att man inte här på ett öppet sätt redovisar privata bidrag till de politiska partierna. Det är endast Malta och Sverige i Europa som har denna märkliga inställning till öppenhet kring detta.
Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern har sedan länge drivit på för att få till stånd en lagändring kring detta, vilket jag helt sympatiserar med.

Blev dock lite snopen när jag idag får höra att socialdemokraterna nu backar ifrån detta krav för att istället försöka få gehör för en höjning av det statliga partistödet som legat stilla sedan 2004. Hoppas de på ett positivt gensvar på sin begäran om höjt partistöd genom detta agerande?

Det parti som i Sverige har motsatt sig en lagstiftning för att tvinga fram en öppen redovisning av privata bidrag är moderaterna, övriga partier har ställt sig positiva till en sådan förändring. Detta har inneburit att vägen framåt mot en lösning varit stängd. Men nu får istället partisekreterarna i uppdrag att gemensamt hitta en frivillig väg framåt för att nå en överenskommelse om öppenhet. Det är bra och jag önskar dem lycka till i det arbetet.

20 november 2011

Riktigt så enkelt är det inte (s)...

Läser en debattartikel i SvD där ett antal socialdemokratiska politiker försöker framställa alliansregeringens valfrihets- och mångfaldsreform som varande det som orsakat vårdskandalerna som den senaste tiden avslöjats hos privata vårdbolag. Kanske har de helt missat den undersökning som visar att de äldreboenden som får absolut sämst betyg finns under kommunal regi...?

Det är inte alls självklart att allt ställs till rätta bara för att omsorgen sköts i kommunal regi, däremot är det självklart att det behövs ett tydligt regelverk som kan följa upp omsorgen om våra äldre, oavsett vilken utövare de valt. Som privat näringsutövare kan du, om du missköter dig, bli belagd med näringsförbud, detta är inget som de kommunala huvudmännen riskerar, redan här finns en regelskillnad.
Låt mig också säga att jag anser det lika viktigt att det skapas ett liknande regleverk för dem som är privata aktörer på förskolan och skolans område. Barn och äldre har inga egna starka röster utan behöver någon som tar ställning för deras rättigheter.

När detta regelverk utformas är det viktigt att sanktionsmöjligheter finns men även att det finns regler som inte sätter rättssäkerheten ur spel. En välfärdsproducent måste fortfarande kunna rätt till fel eller försvara sig om anklagelserna är ogrundade.

De regler som reglerar LOU (lagen om offentlig upphandling) behöver på de allra flesta upphandlingskontor anpassas till att köpa upp "mjuka" tjänster som skola och omsorg. Erfarenhet av upphandling är i de allra flesta av Sveriges 290 kommuner begränsad till upphandling av tjänster såsom sophämtning, snöröjning och gatubelysning. Lätta tjänster att följa upp, sätta mål på och mäta.
Här måste de ansvariga på upphandlingskontoren söka kunskap och erfarenhet för att hitta rätt parametrar för uppföljning även av de mjukare tjänsterna som nu allt oftare blir föremål för upphandling.
Alternativet är att införa LOV - lagen om valfrihetssystem - där ett större ansvar läggs direkt på den som köper tjänsten. Bättre kontroll gynnar alla, både utförare och mottagarna av vård- omsorgs- och skoltjänsterna.

18 november 2011

Självklart ska unga ha jobb!

Senaste nytt från Folkpartiets hemsida:

De regler som en gång skapades för att ge dem som arbetar trygghet stänger idag ute dem som står utanför arbetsmarknaden och vill in. Alltför få anställda vågar prova ett nytt jobb. Alltför få arbetsgivare vågar anställa en person utan erfarenhet.
Men om fler skulle våga byta jobb skulle fler unga få chansen att visa vad de kan. Om hjälpen till omställning vid arbetslöshet blev bättre kommer också fler känna trygghet och kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden.
Den svenska arbetsmarknaden måste moderniseras! Den måste gå från att vara stängd och trög till att bli öppen och trygg.

Alliansregeringen har gjort många viktiga insatser för att fler unga ska komma i arbetet. Men Folkpartiet liberalerna vill göra mer:

Folkpartiet vill:

 • Ändra turordningsreglerna i LAS så att de grundas på personlig kompetens istället för anställningstid.
 • Höja taket i arbetslöshetsförsäkringen de första 100 dagarna, så att fler får 80 procent av sin lön i ersättning.
 • Inför ungdomsavtal som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.
 • Förlänga provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Det gör att unga med begränsad erfarenhet får längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.
 • Underlätta livslångt lärande. Inför skattegynnat
  kompetenssparande som både arbetsgivare och den
  anställde kan avsätta pengar till.
 • Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring med en
  inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat
  en viss tid.

17 november 2011

Behövs det tuffare regler, Leijonborg?

Lars Leijonborg har fått i uppdrag att leda en parlamentarisk utredning om regler och villkor för fristående skolor.
Det var under Leijonborgs tid som partiledare för Folkpartiet liberalerna som  den stora friskolereformen genomfördes.

Utredningen får visa om det går att komma åt vinsterna i misskötta friskolor där den nya skollagen ger en del öppningar. Frågan om hur man kan lösa meddelarfriheten är en sak som finns med i utredningen. En annan viktig sak utredningen ska titta på är om det är rimligt att det ska anmälas till Skolinspektionen om nya ägare tar över en friskola. Andra frågor handlar om information och insyn.

Tanken med friskolereformen var att skapa valfrihet och mångfald, att dåliga skolor skall slås ut eftersom föräldrar väljer bort dem. Om det som SNS-rapporten visat stämmer, att skolvalet sker utan ordentlig information, så behöver även detta med informationen ses över.

Det är rimligt att det skapas ett regelverk med maktmedel att sätta in mot ägare som missköter sitt uppdrag samtidig som de tar ut stora vinster. Det är inte rimligt att den möjligheten ska få finnas även fortsatt, om inget görs kommer detta på sikt att urholka förtroendet för privata alternativ.

16 november 2011

Ett släkte på utdöende...?

Alla politiska föreningar har idag svårt att hitta nya medlemmar, medlemmar som vill, vågar och orkar ta uppdrag som förtroendevalda politiker. Trots att det inte krävs någon formell utbildning för detta hedersamma uppdrag.

Vårt parlamentariska svenska system bygger på att politiker ska vara lekmän som skall spegla samhället, politikerna skall vara representanter för barn, äldre, funktionshindrade, föräldrar, yrkesarbetare, sjukskrivna, föräldrar och unga vuxna, ja alla medborgare. Du skall inte sitta i socialnämnden om du själv är socionom och du ska inte sitta i barn- och utbildningsnämnden om du är lärare. Hela syftet är att du ska ha ett lekmannaperspektiv och representera medborgarna, därför är det viktigt att vi kan rekrytera politiker från alla samhällsklasser för att de folkvalda politikerna skall vara representativa.

Idag är många politiker i kommuner runt om i Sverige pensionärer, däremot lyser pensionärer med sin frånvaro i riksdagen.
Som privatanställd tjänsteman är det långtifrån självklart - även om kommunallagen rent juridiskt styr detta - och enkelt att vara tjänstledig från ditt arbete för ett politiskt uppdrag. Det innebär att många kommuner har en majoritet av offentliganställda i sina nämnder och styrelser, eller möjligen pensionärer som själva styr över sin tid. Detta innebär i ett längre perspektiv ett demokratiunderskott då inte alla aspekter tas i beaktande när besluten skall tas.

Arvodet som politiker får skiftar mycket mellan olika kommuner, de flesta mindre kommuner har inga eller väldigt små politikerarvoden. Trots så olika förhållanden runt om i Sverige diskuteras politikers arvoden ofta och mycket och de flesta menar att politiker har höga ersättningar i förhållande till det jobb de lägger ner.
Min fråga blir då givetvis varför detta inte lockar fler att ansluta sig till ett parti och vara med och jobba för att demokratins spelregler skall följas, att få vara med och påverka sin egen och andra människors vardagsliv?

15 november 2011

Folkpartiet kräver vässad tillsyn av äldreomsorgen

Den senaste tiden har vårdskandalerna avlöst varandra och Carema är det privata bolag som varit mest i blåsväder. Alltifrån sanslösa bonusmodeller till vägning av blöjor för att slippa byta så ofta och på så sätt spara pengar har uppmärksammats.
Vi är många som oroas av det faktum att det verkar viktigare att tjäna stora pengar än att skapa en värdig omsorg om våra äldre. Oron för att min gamla mamma eller pappa inte ska få ha det bra den sista tiden i livet finns där...

Regeringen har under veckan tagit ett par viktiga beslut med anledning av vad som framkommit i media - Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om det finns några skillnader i kvalitet mellan privat och offentlig vård. Regeringen påskyndar utredningar om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda som utför välfärdstjänster, liksom en stopplagstiftning för att förhindra ”aggressiva” ränteavdrag.

Folkpartiet står självklart bakom detta och har drivit på, speciellt när det handlar om meddelarskyddet. Johan Pehrson, folkpartiets gruppledare i riksdagen menar att det ska vara tydligt att meddelarskyddet måste stå över lojalitetsansvaret enligt aktiebolagslagen.
Men dessa beslut räcker inte menar folkpartiet som vill skapa en vässad tillsyn enligt samma modell som för skolan. Idag ansvarar Socialstyrelsen för tillsynen, vilket i sig är en skärpning. Men folkpartiet vill ha en Socialinspektion med samma rättigheter till kontroll och tillsyn som Skolinspektionen. Grundprincipen skall vara att tillstånd skall fordras av Statens Skolinspektion för att få driva verksamheten.

Att tjäna pengar på dålig vård ska helt enkelt inte vara möjligt menar Johan Pehrson, att tjäna pengar på god vård är däremot helt i linje med tanken om mångfald och valfrihet för människor. Hela artikeln kan du läsa här.

14 november 2011

Folkpartiet & Socialdemokraterna samarbetar

På onsdag denna vecka 16/11 leder min partikollega Eva Flyborg, riksdagsledamot från Göteborg, i samarbete med socialdemokraterna ett seminarium där Margot Wallström är gästtalare. Ämnet är FN:s resolutioner om kvinnor i krig och det viktiga uppdrag som Margot Wallström har.

Idag vet vi att massvåldtäkter av kvinnor alltför ofta används som ett vapen i krig och ofta är detta sanktionerat från högre instans. Det förstör livet för hundratusentals kvinnor, deras familjer och samhällen. Enligt FN skedde uppskattningsvis 50 000 våldtäkter i Bosnien, i Rwanda är siffran uppe i 250 000....

FN har antagit två resolutioner 1325 och 1820 för att stärka kampen mot sexuellt våld oi konflikter världen över. Sedan 2010 leder Margot Wallström detta arbete direkt under Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare. Även ÖB Sverker Göransson deltar och samtalet kommer att handla om hur vi i Sverige kan vara med i detta viktiga arbete och motverka detta vidriga som sker runt om i världen där konflikter finns.

Om du är intresserad så anmäl dig via Fb länken nedan, plats Andrakammarsalen, Sveriges Riksdag:

https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=716283020

13 november 2011

Liberal & Norabo? Kontakta oss!

Delar du Folkpartiet liberalernas värderingar och är intresserad av att engagera dig i lokalpolitiken i Nora? Är du intresserad av skolfrågor, demokratifrågor eller äldreomsorgsfrågor? Folkpartiet liberalerna sitter med i den sexpartikoalition som styr Nora, tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Norapartiet och Centerpartiet.

Vi har alltid plats för fler liberaler och har just nu även möjlighet att erbjuda dig en plats där du får chans att påverka politiken i praktiken. Mer om Folkpartiet liberalerna och vilka värderingar vi har kan du läsa här, är du intresserad av att veta mer om oss i lokalföreningen i Nora och vilka frågor vi driver så klickar du på denna länk.

Om du vill prata med någon av oss i styrelsen om hur det är att vara politiskt aktiv så är du välkommen att kontakta oss via telefon enligt nedan:

Bengt Nilsson, ersättare i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 070 630 7433

Birgitta Borg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 372 0068

Gabrielle Peteri, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige 070 240 4137

Ulf Wilder, vice ordförande i Nora Bostäder, ledamot i kommunfullmäktige 070 637 3301


Vi ser fram emot att få höra av dig!

11 november 2011

Obligatorisk A-kassa - en bra idé!

Folkpartiet liberalerna driver i regeringen på för ett införande av en obligatorisk A-kassa. Trygga skyddsnät vid sjukdom och arbetslöshet är viktiga frågor för Sveriges liberala parti. Alla skattebetalare i Sverige delar på kostnaden för två tredjedelar av arbetslöshetsföräkringen, oavsett om de själva är medlemmar i en A-kassa eller inte. Då är det rimligt att alla får ta del av försäkringen.

Idag fungerar socialtjänstens försörjningsstöd som en alternativ A-kassa för dem som av olika anledningar inte är medlem i ett fackförbund eller en A-kassa. För unga som ännu inte kommit in ordentligt på arbetsmarknaden kan det vara svårt att prioritera den kostnaden som det innebär att vara med i facket eller A-kassan.

Sverige har en allmän sjukförsäkring så varför inte en allmän A-kassa? A-kassan är en social försäkring och bör i likhet med andra sociala försäkringar betalas solidariskt med skatten. Dessutom bör det vara självklart att man inte ska behöva vara fackligt ansluten för att kunna känna trygghet vid en eventuell arbetslöshet.

10 november 2011

Sverige världsbäst på jämställdhet, men....

Läser att Sverige toppar listan som världens mest jämställda land när FN gör sin årliga ranking. Det är bara att gratulera till framgången, 2006 låg vi på en sjätte plats.

Trots att vi lever i världens mest jämställda land återstår ännu en del:

- osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns ännu
- kvinnor tar än så länge större ansvar för hem och barn
- 70 000 unga får inte fritt välja sin livspartner
- 20 kvinnor dödas årligen av någon närstående

Det finns med andra ord mycket kvar att göra för landet som toppar listan.

09 november 2011

SD:s kvinnoförbund...

Läser i tidningen att SD har blivit med kvinnoförbund, vilket väl är positivt, tycker jag först.
Sen läser jag vidare och inser att det kanske finns en annan orsak vid sidan av kampen för jämställdhet till att partiets kvinnor har tagit detta steg - riksdagen hade tydligen en summa pengar som skulle fördelas bland kvinnoförbunden i riksdagen och vips så hade även SD skapat sitt egna kvinnoförbund.

Det mest anmärkningsvärda är inte att SD bildat ett kvinnoförbund utan att deras första utspel är att avskaffa internationella kvinnodagen 8 mars. Dagen har instiftats av FN med syfte att uppmärksamma kvinnors utsatthet runt om i världen. Inte nog med att SD:s kvinnoförbund vill avskaffa internationella kvinnodagen, de jämför den med Kanelbullens dag, en dag som de tydligen också vill avskaffa. Läs Camilla Wagners artikel om detta här

Jag förstår inte riktigt syftet med ett kvinnoförbund som vill avskaffa internationella kvinnodagen - den dagen som skapats för att uppmärksamma och stärka kvinnans ställning i världen - är det inte det en dag värdig för ett kvinnoförbund att uppmärksamma?

08 november 2011

Carema - vem är ni till för?

Diskussionerna, artiklarna och reportage i tv och radio fortsätter att handla om vanvård av våra äldre, se mer här. 2012 är det internationella äldreåret med fokus på äldreomsorgen, bland annat med en stor mässa i Kista på temat. Detta verkar ligga helt rätt i tiden med tanke på vad vi ser och hör här och nu.
Förra året hade vi förmånen att ha Tyra Frank på besök i Nora. Tyra driver ett äldreboende i Köpenhamn och har vågat ställa frågan "vem är vi till för?". När hon startade sitt boende "Lottehjemmet" stängde hon personalrummen och såg till att personalen bytte ut sina vita uniformer till vanliga kläder. Personalen är till för de gamla som bor där, det ska vara ett hem och inte en intitution, är Tyras vision.
Hon har skapat ett äldreboende som hon kan tänka sig att placera sina egna föräldrar på. Hon talar om respekt och sunt förnuft som självklara saker. Vården på Lottehjemmet är inte dyrare än på något annat boende och vinsten går tillbaka in i verksamheten. Jag har bloggat om Tyra Frank här. 

Tjänster som de som Carema tillhandahåller upphandlas vanligtvis av kommuner. Personligen tror jag att man på kommunernas upphandlingsenheter är skickliga på att handla upp tekniska tjänster, detta har man stor erfarenhet av. Men, att handla upp vård- och omsorgstjänster är lite av en annan dimension och jag upplever att man har mycket att lära här.
Jag är säker på att privata vårdföretag kan bidra och utveckla äldreomsorgen i Sverige. Men då måste kontrollstationerna vara täta och upphandlingsavtalen avtalen skrivna utifrån ett helt annat perspektiv än när man gör en upphandling på snöröjning eller sophämtning. Ett gott råd här är att ta med några av de många medarbetare som idag finns inom äldreomsorgen för att ta vara på deras erfarenheter.

Många frågor och alltfr få svar känns det som just nu. Hör gärna av dig med dina tankar.

Dagens summering är följande: Kan det bli för mycket riskkapitalister i vård- och omsorgsföretagen? Ett bonussystem som skapar grogrund för falska uppgifter och information till ledningen - är det de signaler man vill skicka till medarbetarna. Ska jag som anhörig vara rädd för att vårdföretaget försämrar vården för min gamla mamma för att istället ge högre bonus till chefer?

07 november 2011

Högst olämpligt med bonus!

Du har säkert precis som jag hört på nyheterna om bonusskandalen i det privata vårdföretaget Carema.
Jag har i nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom det privata näringslivet, vid ett flertal tillfällen med bonus och/eller andra typer av rörliga lönedelar. Personligen tycker jag att det är stimulerande och att det fungerar som en morot för de allra flesta.

Ett område som jag anser är helt olämpligt för bonus är social verksamhet som ex. äldreomsorgen. Du som läser min blogg regelbundet vet att jag har skrivit om detta tidigare. 
De senaste dagarnas rapportering om Caremas bonussystem ger näring åt mina åsikter. Hur tänker de ansvariga när de sätter upp bonussystem som riskerar att ansvarig personal lockas att underminera verksamheten när man arbetar med att vårda äldre, sköra människor?

Att bedriva äldreomsorg är naturligtvis en verksamhet som kräver många medarbetare för att fungera på ett för de boende bra sätt. Att kunna ta sig tid för samtal, att behandla de äldre med respekt om de har speciella önskemål ex är viktiga ingredienser både för att medarbetarna och de boende skall trivas.

Det blir allt vanligare att kommuner lägger ut verksamhet på entreprenad för att kunna erbjuda valfrihet för sina medborgare. I de allra flesta fall fungerar en privat utövare precis lika bra som en kommunal. Men visst ställer det nya krav när kommunerna lägger ut verksamheter på entreprenad och skall ställa krav i en upphandlingsprocess.

Göran Stiernstedt på SKL har uttryckt det bra: När verksamheter läggs ut på entreprenad måste kommunerna skapa en helt ny apparat för styrning och uppföljning, exempelvis genom att göra oanmälda besök. Det går inte att skriva avtal om allt, som vårdkulturer. Men om man besöker verksamheten tar det ofta bara 30 sekunder för att se om något är galet, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

06 november 2011

Hur är det med mattekunskaperna i Bryssel?

Läser Andreas Cervenkas artikel i SvD om krisen i Europa idag. Det är ruggig läsning för en EU-vän som jag. Hans jämförelse med Pandoras ask och liknelsen vid att EU mer och mer börjat framstå som en hemlig hedgefond än ett politiskt projekt får mig att tro att han har rätt när han säger att EU:s mest förbjudna fråga är "Vad tycker folket?"

Är det så att det är politikerna som gillar EU mest? Är det så att de allra flesta invånare i sina respektive länder helst skulle sätta upp höga murar och återgå till ett protektionistiskt förhållningssätt mot sina grannar?

Var EU ett projekt som var fruktbart och förståeligt fram till en viss gräns - tills när vi började med en gemensam valuta i ett Europa som går i ekonomisk otakt?
Stämmer det som Cervenka skriver att det nya regelverket kommer att innebära att EU-kommisionen kommer att få rätt att granska och ha synpunkter på medlemsländernas budgetar innan de ska klubbas igenom i respektive parlament? Vilket i så fall betyder att medlemsländernas folkvalda, berövas en stor del av sin makt...

Uppenbart är det att de länder som har stark ekonomi och kan låna ut pengar till Grekland som fallet är nu, är de som kan diktera villkoren. Ska vi oroa oss för att de kommer att kräva att röstningssystemet i unionen görs om till "en man, en röst?" Vilket i praktiken innebär: Italien, Spanien, Grekland Irland och Portugal har tillsammans 135 miljoner människor. Tyskland och Frankrike tillsammans 147...

Cervenka menar att vi har ett demokratiunderskott vilket de folkomröstningar som har hållits i unionen om olika EU-frågor är en tydlig inikator på. Alldeles oavsett ekonomi är det givetvis det farligaste underskottet! Vart är vi på väg om våra EU-parlamentariker och politikerna på hemmaplan inte lyckas förankra visionen om EU och få ett folkligt stöd för en gemensam politik i fredsprojektet EU?

04 november 2011

Lärlingsprovanställning ger fler unga chansen

Fredag, sista dagen på veckan... Nja, inte riktigt denna vecka då vi har utbildning även i morgon, men sen så bär det av hemåt. Efter en trevlig middag ute med kollegorna tänkte jag idag låta dig ta del av Jan Björklunds senaste nyhetsbrev:

Att få fler ungdomar i arbete är en av våra viktigaste utmaningar. Det är alltid allvarligt när människor är utan arbete, men om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter mängder av år i skolan, är det lätt att tappa fotfästet och tron på framtiden.

Regeringen genomför därför en rad åtgärder som gör det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vi har gjort det billigare att anställa unga, gjort upp med årtionden av destruktiv nedvärdering av yrkesutbildningar, startat Yrkeshögskola och Yrkesvux samt infört lärlingsutbildningar på gymnasieskolan.

Nu tar vi ytterligare ett steg. Ett förslag som Folkpartiet fört fram är att det behövs en ny anställningsform; lärlingsprovanställning. Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska ta fram villkoren för denna nya del av svensk arbetsmarknad.

Tanken är att ungdomar under 23 år ska kunna få en lärlingsprovanställning under maximalt 18 månader. Villkoren ska, som på sedvanligt vis på svensk arbetsmarknad, regleras genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för att anställningen innehåller ett utbildningsmoment. Genom att den utformas som en provanställningen sänker vi tröskeln för arbetsgivare att anställa också personer som saknar erfarenhet eller formell utbildning.

Det är inte alltid lätt att ta sig över tröskeln in på arbetsmarknaden. Den svenska lönebildningen som gör att en 20-åring utan erfarenhet tjänar nästan lika mycket som en 40-åring med årtionden i arbetslivet bakom sig gör att unga personer ofta väljs bort.

En anställning handlar inte bara om försörjning - att få en sysselsättning ger kunskaper och en identitet, ett socialt sammanhang och ett kontaktnät som är nödvändiga för ett det fortsatta yrkeslivet.

03 november 2011

UNICEF accepterar inga undanflykter!

UNICEF har en kampanj under november månad för att uppmärksamma barn som far illa och som vuxenvärlden sviker genom att gömma sig bakom undanflykter. Från UNICEFs hemsida har jag kopierat följande viktiga information:

Vid misstanke om att ett barn far illa eller om du själv är ett barn som far illa kan du vända dig hit:

Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret att skydda barn som far illa.
För kontaktuppgifter kontakta respektive kommun www.skl.se.

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor. För kontaktuppgifter kontakta respektive landsting www.skl.se.

BRIS Barnens Rätt i Samhället
www.bris.se
BRIS telefon för barn 116 111
BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50

Polisen
www.polisen.se
Tel: 114 14 

Barn och elevombudet
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/
Tel: 08-586 080 00

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och övriga frågor som rör den svenska utlänningslagen). 
www.sweref.org

Tel: 0200-88 00 66 (telefontid mån-tors 09.00 – 10.30)
Rädda Barnens kriscentrum
Tel: 08-698 90 00
www.rb.se

Barnrättsbyrån
http://www.erstadiakoni.se/barnrattsbyran
Tel: 08- 714 61 00

Bor du i Nora och behöver hjälp kontaktar du Socialtjänsten via kommunens växel 0587 810 00. Om du behöver akut hjälp under kvällar och helger ringer du 112.

02 november 2011

Nu satsas det på elevhälsan!

Folkpartiet liberalerna får nu igenom sin satsning på 650 mKr till förstärkningar de kommande åren på skolhälsovård och elevvård. Den största delen, 625 mKr, är pengar som kommer som ett statsbidrag till kommunerna för att anställa flera läkare, kuratorer, psykologer samt speciallärare och specialpedagoger. Denna satsning görs för att stärka barn och ungdomars villkor i skolan. Barn som mår dåligt har av naturliga skäl svårt att orka prestera i skolan och det är givetvis inte acceptabelt. En grundtrygghet för alla barn måste finnas. Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin dag i skolan och där ska det finnas vuxna som kan se och fånga upp barn som far illa.

Men det ingår mer i paketet - satsningar som skall göras på fortbildning av personal inom elevhälsan men även satsningar på personal som arbetar med skolmat och idrott. Det är positivt att dessa satsningar nu äntligen ges utrymme. Skolhälsovården, eller elevhälsan som det heter idag, har alltför länge levt under sparbeting vilket ytterst har drabbat barnen och ungdomarna på ett olyckligt sätt. Det känns bra att regeringen nu tagit ett beslut med barnperspektiv.

01 november 2011

När Amelia behöver hemtjänst...

Läser i dagens SvD om att Fredrik Reinfeldts förre pressekreterare Edvard Unsgaard ger ut en bok i morgon med samma titel som dagens blogginlägg. Temat är de förändringar vi står inför på äldreomsorgsområdet och att vi sannolikt kommer att behöva acceptera större olikheter när vi blir gamla. Författaren menar att Moderaterna behöver arbeta fram en välfärdslinje som ger svar på de utmaningar som Sveriges äldreomsorg står för.

Vi vet att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer de stora fyrtiotalistkullarna att behöva äldreomsorg. Detta i en tid när arbete inom omsorgen har låg status och där människor inte känner att de kan lita på den omsorg som samhället levererar idag. Intervjuerna i boken ger exempel på att många människor tror att stat och kommun i en framtid inte kommer att kunna stå för allt utan att människor kommer att få ta en större del av ansvaret för sin egen person själv. Att samhället ska stå för en grundtrygghet som du själv sedan kan komplettera efter egen förmåga.

Unsgaard pekar på några olika faktorer som kan skapa framtidens goda äldreomsorg. En del av dessa faktorer har jag tidigare lyft fram i de av mina blogginlägg som berört just vad framtidens äldreomsorg står inför:
 • Förstärk det friska i människan, utveckla arbetslivet så att människor ges möjlighet att arbeta högre upp i åldrarna, byta karriär och ges fortsatt möjlighet till utveckling
 • Gör arbetet inom äldreomsorgen attraktivare - vi måste höja lönerna, ge kompetensutvecklingsmöjligheter och skapa fler heltids- och fasta tjänster
 • Människor är individer även när det blir äldre och vill inte behandlas som ett kollektiv
Det blir intressant att se vad boken får för mottagande i kommuner runt om i Sverige. Vi står inför stora utmaningar på äldreomsorgens område inom en inte alltför avlägsen framtid.