02 november 2011

Nu satsas det på elevhälsan!

Folkpartiet liberalerna får nu igenom sin satsning på 650 mKr till förstärkningar de kommande åren på skolhälsovård och elevvård. Den största delen, 625 mKr, är pengar som kommer som ett statsbidrag till kommunerna för att anställa flera läkare, kuratorer, psykologer samt speciallärare och specialpedagoger. Denna satsning görs för att stärka barn och ungdomars villkor i skolan. Barn som mår dåligt har av naturliga skäl svårt att orka prestera i skolan och det är givetvis inte acceptabelt. En grundtrygghet för alla barn måste finnas. Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin dag i skolan och där ska det finnas vuxna som kan se och fånga upp barn som far illa.

Men det ingår mer i paketet - satsningar som skall göras på fortbildning av personal inom elevhälsan men även satsningar på personal som arbetar med skolmat och idrott. Det är positivt att dessa satsningar nu äntligen ges utrymme. Skolhälsovården, eller elevhälsan som det heter idag, har alltför länge levt under sparbeting vilket ytterst har drabbat barnen och ungdomarna på ett olyckligt sätt. Det känns bra att regeringen nu tagit ett beslut med barnperspektiv.

Inga kommentarer: