24 november 2011

Kommuner följer inte skollagen

Läser artikeln med ovanstående rubrik i SvD där Skolinspektionen efter granskning kan konstatera att var fjärde kommun i Sverige inte följer skollagen. Det som fattas är rutiner för klagomålshantering. Anmälningarna om missförhållanden i skolan har nästan fördubblats från året innan och det gör att kommunernas brister i hanteringen av klagomål synliggörs.

Många kommuner har helt enkelt så bristfällig information om hur man ska göra om man som vårdnadshavare ska anmäla missförhållanden i skolan så att den som vill göra en anmälan har svårt att göra den på rätt sätt och till rätt instans i kommunen. Syftet med den nya lagen är givetvis att kommunerna direkt på plats och skyndsamt skulle kunna rätta till eventuella brister som påtalas. Skollagen stadgar att alla som driver en skola även är skyldiga att ta emot och hantera eventuella klagomål. Hur ser det ut i din kommun?

Inga kommentarer: