21 november 2011

Om privata bidrag till politiska partier

Europarådet har sedan länge kritiserat Sverige för att man inte här på ett öppet sätt redovisar privata bidrag till de politiska partierna. Det är endast Malta och Sverige i Europa som har denna märkliga inställning till öppenhet kring detta.
Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern har sedan länge drivit på för att få till stånd en lagändring kring detta, vilket jag helt sympatiserar med.

Blev dock lite snopen när jag idag får höra att socialdemokraterna nu backar ifrån detta krav för att istället försöka få gehör för en höjning av det statliga partistödet som legat stilla sedan 2004. Hoppas de på ett positivt gensvar på sin begäran om höjt partistöd genom detta agerande?

Det parti som i Sverige har motsatt sig en lagstiftning för att tvinga fram en öppen redovisning av privata bidrag är moderaterna, övriga partier har ställt sig positiva till en sådan förändring. Detta har inneburit att vägen framåt mot en lösning varit stängd. Men nu får istället partisekreterarna i uppdrag att gemensamt hitta en frivillig väg framåt för att nå en överenskommelse om öppenhet. Det är bra och jag önskar dem lycka till i det arbetet.

Inga kommentarer: