28 november 2011

Så var det slut...

Ingen Norabo har väl missat att den styrande sexpartikoalitionen bröt samman igår...

Efter  drygt trehundra dagar valde Kd att lämna samarbetet vilket innebär att det inte längre finns något organiserat samarbete mellan de sex partierna. Reaktionerna bland aktiva politiker finns säkerligen på hela skalan, allt från frustration, ilska, besvikelse men även lättnad. Motsvarande känslor tror jag även de medborgare har som valde att rösta på något av dessa sex partier.

Till slut kom vi till vägs ände och Folkpartiets hållning är att varje parti nu står fristående och kan driva sina egna frågor, söka stöd för sin egen politik hos dem som har liknande åsikter och får möjligheten att profilera sig på ett tydligt sätt. Inget parti har längre företrädesrätt eller kan förhandla för Folkpartiets räkning.

Det är givetvis ett bekymmersamt läge som vi hamnat i men allt kommer säkerligen att klarnar inom en inte alltför avlägsen framtid. Allt beror naturligtvis på om något eller några av partierna söker samarbete på "andra sidan", tillsammans med socialdemokraterna och vänstern. I det läge som nu råder kan man inte utesluta något.

På onsdag är det kommunstyrelsemöte där budgeten ska klubbas och på kvällen är det fullmäktigemöte med ett antal punkter på dagordningen.
Förhoppningsvis går det att hitta breda samarbetslösningar, som ansvariga politiker måste vi tillsammans ha Noras bästa för ögonen. Speciellt i den svåra ekonomiska situation som nu råder. Oavsett partifärg så drivs vi alla av just att vi ser till Noras bästa, inget parti kan ta patent på det.
Osäkerheten får vi sannolikt leva med en tid framöver, min och Folkpartiets förhoppning är att en lösning inte alltför långt borta.

Inga kommentarer: