07 november 2011

Högst olämpligt med bonus!

Du har säkert precis som jag hört på nyheterna om bonusskandalen i det privata vårdföretaget Carema.
Jag har i nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom det privata näringslivet, vid ett flertal tillfällen med bonus och/eller andra typer av rörliga lönedelar. Personligen tycker jag att det är stimulerande och att det fungerar som en morot för de allra flesta.

Ett område som jag anser är helt olämpligt för bonus är social verksamhet som ex. äldreomsorgen. Du som läser min blogg regelbundet vet att jag har skrivit om detta tidigare. 
De senaste dagarnas rapportering om Caremas bonussystem ger näring åt mina åsikter. Hur tänker de ansvariga när de sätter upp bonussystem som riskerar att ansvarig personal lockas att underminera verksamheten när man arbetar med att vårda äldre, sköra människor?

Att bedriva äldreomsorg är naturligtvis en verksamhet som kräver många medarbetare för att fungera på ett för de boende bra sätt. Att kunna ta sig tid för samtal, att behandla de äldre med respekt om de har speciella önskemål ex är viktiga ingredienser både för att medarbetarna och de boende skall trivas.

Det blir allt vanligare att kommuner lägger ut verksamhet på entreprenad för att kunna erbjuda valfrihet för sina medborgare. I de allra flesta fall fungerar en privat utövare precis lika bra som en kommunal. Men visst ställer det nya krav när kommunerna lägger ut verksamheter på entreprenad och skall ställa krav i en upphandlingsprocess.

Göran Stiernstedt på SKL har uttryckt det bra: När verksamheter läggs ut på entreprenad måste kommunerna skapa en helt ny apparat för styrning och uppföljning, exempelvis genom att göra oanmälda besök. Det går inte att skriva avtal om allt, som vårdkulturer. Men om man besöker verksamheten tar det ofta bara 30 sekunder för att se om något är galet, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

Inga kommentarer: