04 november 2011

Lärlingsprovanställning ger fler unga chansen

Fredag, sista dagen på veckan... Nja, inte riktigt denna vecka då vi har utbildning även i morgon, men sen så bär det av hemåt. Efter en trevlig middag ute med kollegorna tänkte jag idag låta dig ta del av Jan Björklunds senaste nyhetsbrev:

Att få fler ungdomar i arbete är en av våra viktigaste utmaningar. Det är alltid allvarligt när människor är utan arbete, men om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter mängder av år i skolan, är det lätt att tappa fotfästet och tron på framtiden.

Regeringen genomför därför en rad åtgärder som gör det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vi har gjort det billigare att anställa unga, gjort upp med årtionden av destruktiv nedvärdering av yrkesutbildningar, startat Yrkeshögskola och Yrkesvux samt infört lärlingsutbildningar på gymnasieskolan.

Nu tar vi ytterligare ett steg. Ett förslag som Folkpartiet fört fram är att det behövs en ny anställningsform; lärlingsprovanställning. Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska ta fram villkoren för denna nya del av svensk arbetsmarknad.

Tanken är att ungdomar under 23 år ska kunna få en lärlingsprovanställning under maximalt 18 månader. Villkoren ska, som på sedvanligt vis på svensk arbetsmarknad, regleras genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för att anställningen innehåller ett utbildningsmoment. Genom att den utformas som en provanställningen sänker vi tröskeln för arbetsgivare att anställa också personer som saknar erfarenhet eller formell utbildning.

Det är inte alltid lätt att ta sig över tröskeln in på arbetsmarknaden. Den svenska lönebildningen som gör att en 20-åring utan erfarenhet tjänar nästan lika mycket som en 40-åring med årtionden i arbetslivet bakom sig gör att unga personer ofta väljs bort.

En anställning handlar inte bara om försörjning - att få en sysselsättning ger kunskaper och en identitet, ett socialt sammanhang och ett kontaktnät som är nödvändiga för ett det fortsatta yrkeslivet.

Inga kommentarer: