18 november 2011

Självklart ska unga ha jobb!

Senaste nytt från Folkpartiets hemsida:

De regler som en gång skapades för att ge dem som arbetar trygghet stänger idag ute dem som står utanför arbetsmarknaden och vill in. Alltför få anställda vågar prova ett nytt jobb. Alltför få arbetsgivare vågar anställa en person utan erfarenhet.
Men om fler skulle våga byta jobb skulle fler unga få chansen att visa vad de kan. Om hjälpen till omställning vid arbetslöshet blev bättre kommer också fler känna trygghet och kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden.
Den svenska arbetsmarknaden måste moderniseras! Den måste gå från att vara stängd och trög till att bli öppen och trygg.

Alliansregeringen har gjort många viktiga insatser för att fler unga ska komma i arbetet. Men Folkpartiet liberalerna vill göra mer:

Folkpartiet vill:

 • Ändra turordningsreglerna i LAS så att de grundas på personlig kompetens istället för anställningstid.
 • Höja taket i arbetslöshetsförsäkringen de första 100 dagarna, så att fler får 80 procent av sin lön i ersättning.
 • Inför ungdomsavtal som ger unga utan erfarenhet handledning och en fot in på arbetsmarknaden, med inledningsvis lägre lön.
 • Förlänga provanställningstiden för personer under 26 år från ett halvår till ett år. Det gör att unga med begränsad erfarenhet får längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.
 • Underlätta livslångt lärande. Inför skattegynnat
  kompetenssparande som både arbetsgivare och den
  anställde kan avsätta pengar till.
 • Införa en allmän arbetslöshetsförsäkring med en
  inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat
  en viss tid.

Inga kommentarer: