15 november 2011

Folkpartiet kräver vässad tillsyn av äldreomsorgen

Den senaste tiden har vårdskandalerna avlöst varandra och Carema är det privata bolag som varit mest i blåsväder. Alltifrån sanslösa bonusmodeller till vägning av blöjor för att slippa byta så ofta och på så sätt spara pengar har uppmärksammats.
Vi är många som oroas av det faktum att det verkar viktigare att tjäna stora pengar än att skapa en värdig omsorg om våra äldre. Oron för att min gamla mamma eller pappa inte ska få ha det bra den sista tiden i livet finns där...

Regeringen har under veckan tagit ett par viktiga beslut med anledning av vad som framkommit i media - Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om det finns några skillnader i kvalitet mellan privat och offentlig vård. Regeringen påskyndar utredningar om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda som utför välfärdstjänster, liksom en stopplagstiftning för att förhindra ”aggressiva” ränteavdrag.

Folkpartiet står självklart bakom detta och har drivit på, speciellt när det handlar om meddelarskyddet. Johan Pehrson, folkpartiets gruppledare i riksdagen menar att det ska vara tydligt att meddelarskyddet måste stå över lojalitetsansvaret enligt aktiebolagslagen.
Men dessa beslut räcker inte menar folkpartiet som vill skapa en vässad tillsyn enligt samma modell som för skolan. Idag ansvarar Socialstyrelsen för tillsynen, vilket i sig är en skärpning. Men folkpartiet vill ha en Socialinspektion med samma rättigheter till kontroll och tillsyn som Skolinspektionen. Grundprincipen skall vara att tillstånd skall fordras av Statens Skolinspektion för att få driva verksamheten.

Att tjäna pengar på dålig vård ska helt enkelt inte vara möjligt menar Johan Pehrson, att tjäna pengar på god vård är däremot helt i linje med tanken om mångfald och valfrihet för människor. Hela artikeln kan du läsa här.

2 kommentarer:

Nicke sa...

Jag tror att du tyvärr gått på medias "bluff" angående vägning av blöjorna. Ja man väger för att slippa byta ofta, men inga blöjor sätts tillbaka. Syftet med vägningen är att utvärdera vilken modell som passar bäst för just den personen och för att veta hur ofta man måste byta. Alltså, vägningen är något BRA, inte något dåligt som media vill att du ska tro ... och tydligen också gått på.

Gabrielle sa...

Så glad jag blir om du har rätt Nicke! Visst förekommer det mycket information som inte är korrekt, dess bättre i detta fall att det faktiskt inte förekommer vägning av blöjor av den anledningen, tack för ditt inlägg!