27 november 2011

Bryt innanförskapet!

I veckans nummer av tidningen Dagens Samhälle hittade jag en artikel om Solnas oppositionsråd Johanna Graf (s). Efter åtta år tänker hon lämna sitt uppdrag som heltidspolitiker, ett mål hon haft redan från början.
Johanna Graf har nämligen samma inställning som jag - man ska inte vara heltidsarvoderad politiker för länge eftersom det är lätt att tappa verklighetförankringen och glömma varför man någonsin engagerade sig, varför man sitter där just nu och vart man är på väg.

Hon kallar det för att bryta innanförskapet, en beskrivning mitt i prick tycker jag! Det politikerförakt som finns grundar sig mycket på just det faktum att människor tycker att politiker mest försöker sko sig och se om sitt eget hus och inte har kontakt med vanliga medborgares vardagsliv.


Johanna Graf pläderar för två mandatperioders arvoderat uppdrag och sedan minst en mandatperiod utanför politiken, något som jag helt instämmer i och själv har pläderat för. Allt för att man inte ska tappa verklighetsförankringen, vara fortsatt anställningsbar och framförallt inte bli en belastning för partiet där man måste beredas uppdrag eller en plats i riksdagen för att "man gjort så mycket för partiet".

 Två mandatperioder är realistiskt även ur ett annat perspektiv - man har rätt att vara tjänstledig från sitt arbete för politiska uppdrag - och även där kan två mandatperioder vara en lämplig tid för att inte helt tappa kompetens och kontakt med sitt yrkesliv.

Du kan läsa hennes blogginlägg där hon argumenterar för detta från 2010 här.

Inga kommentarer: