03 november 2011

UNICEF accepterar inga undanflykter!

UNICEF har en kampanj under november månad för att uppmärksamma barn som far illa och som vuxenvärlden sviker genom att gömma sig bakom undanflykter. Från UNICEFs hemsida har jag kopierat följande viktiga information:

Vid misstanke om att ett barn far illa eller om du själv är ett barn som far illa kan du vända dig hit:

Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret att skydda barn som far illa.
För kontaktuppgifter kontakta respektive kommun www.skl.se.

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor. För kontaktuppgifter kontakta respektive landsting www.skl.se.

BRIS Barnens Rätt i Samhället
www.bris.se
BRIS telefon för barn 116 111
BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50

Polisen
www.polisen.se
Tel: 114 14 

Barn och elevombudet
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/
Tel: 08-586 080 00

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och övriga frågor som rör den svenska utlänningslagen). 
www.sweref.org

Tel: 0200-88 00 66 (telefontid mån-tors 09.00 – 10.30)
Rädda Barnens kriscentrum
Tel: 08-698 90 00
www.rb.se

Barnrättsbyrån
http://www.erstadiakoni.se/barnrattsbyran
Tel: 08- 714 61 00

Bor du i Nora och behöver hjälp kontaktar du Socialtjänsten via kommunens växel 0587 810 00. Om du behöver akut hjälp under kvällar och helger ringer du 112.

Inga kommentarer: