26 november 2011

Nora tar täten

SKL gör just nu en översyn av det regelverk som ger politiker möjlighet att gå i pension redan vid 50 om man innehaft arvoderat uppdrag i tolv år. En möjlighet som av naturliga skäl mötts med hård kritik och gett ytterligare påspädning på det politikerförakt som redan frodas.

I Nora har den styrande majoriteten valt att gå före och i personalutskottet beslutat att se över reglerna i syfte att få bort privilegiesystemet. Det är givetvis orimligt att ha rätten at bli försörjd av skattebetalarna i hela femton år enbart på grundval av att man haft politiska uppdrag.
I ett Sverige som slagit in på arbetslinjen bör detta gälla alla, detta har jag redan tidigare skrivit om på min blogg. Självklart ska ingen kastas ut utan möjlighet till en ersättning under en övergångsperiod som är rimlig för att hitta ett nytt arbete. Andra alternativ som kan diskuteras är ex möjligheten till fortbildning. Det är viktigt att det finns ett trygghetssystem även för politiker, många politiker ger upp en trygg anställning för ett arvoderat uppdrag. Inte minst ur ett rekryteringsperspektiv måste det finnas, redan idag är det svårt att rekrytera människor till förtroendeuppdrag. 

Min bestämda uppfattning är att politiken skulle må bra av att de förtroendevalda inte sitter för länge på sina poster utan släpper fram andra. Politiken är inget yrke utan ett arvoderat uppdrag, låt oss därför anpassa regelverket!

Inga kommentarer: